Gebieden (to command) conjugation

Dutch
26 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
gebied
I command
gebiedt
you command
gebiedt
he/she/it commands
gebieden
we command
gebieden
you all command
gebieden
they command
Present perfect tense
heb geboden
I have commanded
hebt geboden
you have commanded
heeft geboden
he/she/it has commanded
hebben geboden
we have commanded
hebben geboden
you all have commanded
hebben geboden
they have commanded
Past tense
gebood
I commanded
gebood
you commanded
gebood
he/she/it commanded
geboden
we commanded
geboden
you all commanded
geboden
they commanded
Future tense
zal gebieden
I will command
zult gebieden
you will command
zal gebieden
he/she/it will command
zullen gebieden
we will command
zullen gebieden
you all will command
zullen gebieden
they will command
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou gebieden
I would command
zou gebieden
you would command
zou gebieden
he/she/it would command
zouden gebieden
we would command
zouden gebieden
you all would command
zouden gebieden
they would command
Subjunctive mood
gebiede
I command
gebiede
you command
gebiede
he/she/it command
gebiede
we command
gebiede
you all command
gebiede
they command
Past perfect tense
had geboden
I had commanded
had geboden
you had commanded
had geboden
he/she/it had commanded
hadden geboden
we had commanded
hadden geboden
you all had commanded
hadden geboden
they had commanded
Future perf.
zal geboden hebben
I will have commanded
zal geboden hebben
you will have commanded
zal geboden hebben
he/she/it will have commanded
zullen geboden hebben
we will have commanded
zullen geboden hebben
you all will have commanded
zullen geboden hebben
they will have commanded
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geboden hebben
I would have commanded
zou geboden hebben
you would have commanded
zou geboden hebben
he/she/it would have commanded
zouden geboden hebben
we would have commanded
zouden geboden hebben
you all would have commanded
zouden geboden hebben
they would have commanded
Du
Ihr
Imperative mood
gebied
command
gebiedt
command

Examples of gebieden

Example in DutchTranslation in English
De gebieden die met emotie te maken hebben... worden opgeëist, om ruimte te maken voor meer logische gedachten.The areas that relate to emotion... are being commandeered to make room for more logical thought.
Men weet niet hoe de Duitsers zullen reageren op een Italiaanse terugtrekking... maar Duitsland zal alleenheerser worden over vele gebieden.It's not yet clear what the German attitude... to an Italian withdrawal might be... but Germany will assume sole command... of many strategic territories.
Vandaag, gebieden wij de geest van Pedro Macias in Uw handen.Amen. Today, we command the spirit of Pedro Macias into Your hands.
Ze gebieden ons, wij treden op, maar niemand betaalt.They command, we perform, no one pays.
Zonder een verdrag met Egypte... bent u niet in staat die gebieden te behouden... is het wel ?Without a treaty of alliance with Egypt... ... you could not hold the territories under your command. True?
- ln uw verklaarde na de aanvaring dat uw meerde had gezegd dat er geen oefening in dat gebied plaatsvond.- In your first statement following the collision, didn't you say you'd contacted your command and been told that there was no exercise in that area?
Als Troje valt dan heers ik... over het Egeïsch gebied.If Troy falls I control the Aegean. Hector commands the finest army in the east.
Assepoester, je bent uit koers en zit in een door Syriërs gecontroleerd gebied.Cinderella, pay attention. You've deviated from your route and entered an area that's under the control of a Syrian commando.
Bedenk hoeveel meer gebied je zou bestrijken met de legers van D'Hara onder jouw commando.Think how much more ground you could cover with the armies of D'Hara under your command.
De ervaringen van grote bevelhebbers uit het verleden die streden voor ditzelfde gebied zullen van onschatbare waarde zijn.The experience of the great commanders of the past who have fought over this very same territory will ultimately prove invaluable.
- Dat is wat de Bijbel gebiedt.- That's what the Bible commands.
- De Allerhoogste God gebiedt het u.- The Most High God commands you.
- Wat u maar gebiedt.Anything you command,
Als hij gebiedt, gehoorzamen wij.When he commands, we obey.
Als u mij toestaat... Mijn geweten gebiedt mij u te vragen... waarom u mij hebt opgedragen u deze giftige stoffen ter hand te stellen. Zij bewerkstelligen een wegkwijnen tot de dood, traag maar fataal.But I beseech your grace, my conscience bids me ask... wherefore you have commanded of me... these most poisonous compounds... which are the movers of a languishing death... but though slow, deadly?
Alle personen zijn geboden zich stil te houden...All persons are commanded to keep silent...
Gij zult u houden aan de geboden van de Heer onze God en Zijn statuten die hij u geboden heeft.You should untiringly... keep the Commandments of the Lord your God... and his statutes, which he has commanded you.
God heeft geboden dat we moeten gaan om er te offeren aan hem.God hath commanded that we go there to sacrifice unto him.
Hij beval ons toegewijd te zijn aan de geboden."Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.
Hij probeert tegen te houden wat God ons heeft geboden te doen.He's trying to stop what God has commanded us to do!
En deze 12, zond Jezus voort en gebood hen,And these 12, Jesus sent forth and commanded them,
Het gebood Balogh zelfs om het te filmen omdat "je de herinnering aan Brandy's lieftalligheid levenslang wilt bewaren".It even commanded balogh to videotape the assault Because "you'll want the memories of brandy's sweetness To last a lifetime."
Hij bedoelde dat als een mens Christus tot zijn ziel toelaat... met andere woorden: als hij begint te denken zoals Christus... en handelt zoals God gebood... alleen dan bezit een mens de waarheid.he meant that when a man lets Christ into his soul - in other words, begins to think like Christ, see like Christ and act like the Lord commanded - only then does this man possess truth.
Ik ben op weg naar het kasteel, zoals de koning mij gebood.I'm headed to the castle, as the king commanded.
Ik was celibatair tot de Heer me gebood om me vermenigvuldigen.Well, I was celibate, until the lord commanded me to be fruitful and increase in number.
In de naam van Jezus Christus , de heiligen en alle hoeken , Ik u gebiede onthullen jezelf!"In the name of Jesus Christ, the saints and all the angels I command you to reveal yourself!"

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afbieden
keep bidding
opbieden
make a higher bid

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

focusseren
focus
foppen
sparkle
gangbangen
gang banging
ganzenborden
do
gappen
filch
garen
yarn
garven
do
gebeuren
happen
gebruiken
use
geilkenen
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'command':

None found.
Learning languages?