Bevorderen (to promote) conjugation

Dutch
29 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bevorder
I promote
bevordert
you promote
bevordert
he/she/it promotes
bevorderen
we promote
bevorderen
you all promote
bevorderen
they promote
Present perfect tense
heb bevorderd
I have promoted
hebt bevorderd
you have promoted
heeft bevorderd
he/she/it has promoted
hebben bevorderd
we have promoted
hebben bevorderd
you all have promoted
hebben bevorderd
they have promoted
Past tense
bevorderde
I promoted
bevorderde
you promoted
bevorderde
he/she/it promoted
bevorderden
we promoted
bevorderden
you all promoted
bevorderden
they promoted
Future tense
zal bevorderen
I will promote
zult bevorderen
you will promote
zal bevorderen
he/she/it will promote
zullen bevorderen
we will promote
zullen bevorderen
you all will promote
zullen bevorderen
they will promote
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bevorderen
I would promote
zou bevorderen
you would promote
zou bevorderen
he/she/it would promote
zouden bevorderen
we would promote
zouden bevorderen
you all would promote
zouden bevorderen
they would promote
Subjunctive mood
bevordere
I promote
bevordere
you promote
bevordere
he/she/it promote
bevordere
we promote
bevordere
you all promote
bevordere
they promote
Past perfect tense
had bevorderd
I had promoted
had bevorderd
you had promoted
had bevorderd
he/she/it had promoted
hadden bevorderd
we had promoted
hadden bevorderd
you all had promoted
hadden bevorderd
they had promoted
Future perf.
zal bevorderd hebben
I will have promoted
zal bevorderd hebben
you will have promoted
zal bevorderd hebben
he/she/it will have promoted
zullen bevorderd hebben
we will have promoted
zullen bevorderd hebben
you all will have promoted
zullen bevorderd hebben
they will have promoted
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou bevorderd hebben
I would have promoted
zou bevorderd hebben
you would have promoted
zou bevorderd hebben
he/she/it would have promoted
zouden bevorderd hebben
we would have promoted
zouden bevorderd hebben
you all would have promoted
zouden bevorderd hebben
they would have promoted
Du
Ihr
Imperative mood
bevorder
promote
bevordert
promote

Examples of bevorderen

Example in DutchTranslation in English
"Wij, de mensen van de Verenigde Staten willen 'n perfecte unie vormen" "en daartoe rechtvaardigheid creëren, rust in het land scheppen" "voor verdediging zorgen, de algemene welvaart bevorderen""We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquillity, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty,
"deugt bevorderen en ondeugd verijdelen.""promote virtue and prevent vice."
- En het algemeen welzijn bevorderen.And to establish justice and promote the general welfare.
- Sorry? Je weet dat ik je wil bevorderen.You know I'd like to promote you.
- We coördineren dit met de homo-hetero groep... om een schoolforum te geven om tolerantie, vriendelijkheid en respect te bevorderen.We're already coordinating with the Gay-Straight Alliance for a school-wide forum to promote tolerance, kindness and respect.
Brigadier ik bevorder u tot inspecteur. -Met directe ingang.Sergeant l'll promote you to lieutenant effective immediately.
Dan bevorder ik je naar roomservice.I'll promote you to room service.
En Danny, ik bevorder jou tot hoofd Beveiliging.Danny, I'd like to promote you to head of security. - That's actually kind of a demotion.
Ik benoem Majoor Victor Lundula tot Opperbevelhebber van de Force Publique en ik bevorder Joseph Mobutu tot kolonel.I appoint Major Victor Lundula to Supreme Commander of the Force Publique I have also promoted Joseph Mobutu to colonel.
Ik bevorder je hierbij tot graad 37.I hereby promote you to grade 37.
Agent Jane Rizzoli was de jongste agente die bevordert werd tot inspecteur."Detective Jane Rizzoli was the youngest officer to ever be promoted to the rank of detective."
Als je me bevordert tot sociaal werker.Maybe it'll change if you promote me to social worker.
Behang plaksel bevordert namelijk de groei van micro-organismen.- The thing is... I found out that wallpaper glue... promotes the growth of microorganisms.
De Shogun bevordert en ontdoet zich van mannen, net zoals hij het wil.The Shogun promotes and disposes of men, just as he pleases.
De grond is kalkhoudend, wat de condensatie bevordert.The soil is calcareous. This promotes condensation.
"Generaal Steele is bevorderd tot driesterrengeneraal, wegens zijn verdiensten in Korea."General Bartford Hamilton Steele has been promoted to three-star general... "for meritorious service in Korea.
- Ik ben bevorderd.- I've been promoted.
- Ik ben blijkbaar bevorderd.- I see I've been promoted.
- Ja... toen Beckett werd bevorderd tot kapitein, verdubbelde onze werklast.- Yeah, um... Well, when Beckett was promoted to captain, our caseload doubled.
- Je bent bevorderd tot kolonel.You're promoted colonel. Yes.
Akley bevorderde Charlie Isaacs om onze sporen uit te wissen.Akley promoted Charlie Isaacs to cover our tracks.
Daarom veranderde je haar beoordeling en daarom bevorderde je haar.That's why you changed her review, and that's why you promoted her.
Die u bevorderde.The man you promoted. Yes.
Herinner je dan niet het laatste voorrecht van een bevorderde Opperbevelhebber?Do you not remember the last privilege Granted a promoted commander-In-Chief?
Ik bevorderde agent Doherty.I promoted Officer Doherty.
Dat wil zeggen dat ze hem bevorderden.it means they promoted him.
De macht lag bij de kooplui die de technologie bevorderden... waar hun welvaart van afhing.Political power was in the hands of the merchants who promoted the technology on which their prosperity depended.
En twee dagen daarna bevorderden ze hem.And two days after that, they promoted him.
We bevorderden haar.We promoted her.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afvorderen
do
invorderen
collect
navorderen
recover them
opvorderen
commandeer

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

betuinen
hedge
beugen
do
beuzelen
trifle
bevingeren
quake honor
bevoorrechten
supply
bevrachten
charter
bezegelen
seal
bezenderen
radio tracking
bezeren
hurt
bezighouden
occupy

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'promote':

None found.
Learning languages?