Ħalaq (to create) conjugation

Maltese
8 examples

Conjugation of eiti

int(i)
intom
Imperative mood
oħloq
create!
oħolqu
create!
jien(a)
int(i)
hu(wa)
hi(ja)
aħna
intom
huma
Imperfect tense
noħloq
I am creating
toħloq
you are creating
joħloq
he is creating
toħloq
she is creating
noħolqu
we are creating
toħolqu
you all are creating
joħolqu
they are creating
Perfect tense
ħlaqt
I have created
ħlaqt
you have created
ħalaq
he has created
ħalqet
she has created
ħlaqna
we have created
ħlaqtu
you all have created
ħalqu
they have created

Examples of ħalaq

Example in MalteseTranslation in English
Ċitazzjoni tat-test jew ta' URL li jipprovdu referenza għall-att legali li ħalaq is-Sit Protett.A URL or text citation referencing the legal act that created the Protected Site.
Jekk hemm żewġ muniti differenti għal parteċipant wieħed, oħloq linja waħda għal kull munita.If there are two different currencies for one participant, then create one line per currency.
l-animazzjoni ta’ azzjonijiet: “ixgħel ix-xrara”, immobilizza n-nies, i è i bir-reqqa t-territorju għal teżorimoħbija, ideat interessanti, kunċetti mitlufa u pijunieri kuraġġużi; azzjonijiet ta’ struttura: ikkonferma idea ta’ ħidma, waqqaf partenarjat jew kooperazzjoni, oħloq intrapriża, stabbilixxi organizzazzjoniġdida,żviluppamarka,uinvestif’teknoloġija ġdida; azzjonijiet ta’ konsolidazzjoni: oħloq katini ta’ valurmiżjud billi tgħaqqad è i m kien proċessi li s’issa kienu separati ( riċerka, produzzjoni, kummerċjalizzazzjoni u distribuzzjoni), għin strutturi awtoorganizzati biex isiru sostenibbli, għinhom jiġġenerawdħul ta’ è u s , u ppreserva valuri dejjiema.animating actions which: ‘ignite the spark’, mobilise people, scan the territory for hidden treasures, interesting ideas, lost concepts and courageous pioneers; structuring actions: confirm a business idea, found a partnership or cooperation, create an enterprise, set up a new organisation, develop a brand, and invest in new technologies; consolidating actions: create value added chains by interlinking hitherto separated (research, production, marketing and distribution) processes, support self-organised structures to become sustainable, help them to generate revenues, and to preserve long-term values.
“Aħna qegħdin noħolqu koalizzjoni wiesgħa biex niġġieldu t-tortura u nqajmu kuxjenza dwar il-kwistjoni,” tgħid Sabbah.“We are creating a broad coalition to combat torture and raise awareness of the issue,” says Sabbah.
Bil-ħolqien ta’ inċentivi fiskali aċċessibbli b’mod faċli għal kull attur tal-assigurazzjoni komplementari tas-saħħa, l-awtoritajiet Franċiżi joħolqu l-kundizzjonijiet għat-trasformazzjoni tas-segment ta’ persuni li ma tantx huma interessanti a priori fit-termini tal-profil ta’ riskju jew ta’ solvenza f’segment li jippreżenta attrazzjoni ekonomika ġdida.By creating tax incentives which are easily accessible by all supplementary health insurance operators, the French authorities are creating the conditions to transform the segment of persons of little interest a priori in terms of risk profile or solvency into a segment with new economic appeal.
Għalhekk, meta awtorità kompetenti maħtura minn Stat Membru tikkunsidra, abbażi ta’ previżjonijiet dwar silġ provduti minn servizz kwalifikat ta’ tagħrif metereoloġiku, li l-kondizzjonijiet tat-tbaħħir qed joħolqu theddida serja għas-sikurezza tal-ħajja tal-bniedem jew theddida serja ta’ tniġġis, hija għandha tavża b'dan lill-kaptani tal-vapuri preżenti fiż-żona ta’ kompetenza tagħha jew li jkunu bi ħsiebhom jidħlu jew joħorġu fil-/mill-port jew portijiet fiż-żona konċernata.Therefore, where a competent authority designated by a Member State considers, on the basis of an ice forecast provided by a qualified meteorological information service, that the sailing conditions are creating a serious threat to the safety of human life or a serious threat of pollution, it should so inform the masters of the ships present in its area of competence or intending to enter or leave the port or ports in the area concerned.
Proċess ta’ konsultazzjoni qabel l-istabbiliment ta’ pjattaforma jiżvela liema kwistjonijiet ewlenin qegħdin joħolqu d-diff erenzi fl-opinjoni u s-suspett li jkunu qegħdin ifixklu l-kooperazzjoni bejn il-komunitajiet.A process of consultation prior to the establishment of a platform reveals what key issues are creating the differences of opinion and suspicion which are frustrating community cooperation.
Ġie żvelat mill-evalwazzjoni tas-sistema tal-Unjoni ta’ farmakoviġilanza li azzjonijiet diverġenti mill-Istati Membri b’rabta ma’ kwistjonijiet ta’ sikurezza fir-rigward tal-prodotti mediċinali qed joħolqu ostakoli għall-moviment ħieles tal-prodotti mediċinali.It has emerged from the assessment of the Union system of pharmacovigilance that divergent actions by Member States in relation to safety issues pertaining to medicinal products are creating obstacles to the free movement of medicinal products.

More Maltese verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ħalla
leave
ħaraq
burn
telaq
leave

Similar but longer

għalaq
close

Random

ħabb
love
ħalla
leave
siker
be drunk
xtaq
desire
żifen
dance
samat
scald
fehem
understand
għasar
squeeze
fired
split
żar
visit

Other Maltese verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning languages?