Створи (to create) conjugation

Macedonian
36 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
створам
I create
створиш
you create
створи
he/she/it creates
створиме
we create
створите
you all create
створат
they create
Future tense
ќе створам
I will create
ќе створиш
you will create
ќе створи
he/she/it will create
ќе створиме
we will create
ќе створите
you all will create
ќе створат
they will create
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би створил
I (masculine) would have created
би створила
I (feminine) would have created
би створил
you (masculine) would have created
би створила
you (feminine) would have created
би створил
he would have created
би створила
she would have created
би створило
it would have created
би створиле
we would have created
би створиле
you all would have created
би створиле
they would have created
Past perfect tense
сум створил
I (masculine) have created
сум створила
I (feminine) have created
си створил
you (masculine) have created
си створила
you (feminine) have created
е створил
he has created
е створила
she has created
е створило
it has created
сме створиле
we have created
сте створиле
you all have created
сум створиле
they have created
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
створев
I was creating
створеше
you were creating
створеше
he/she/it was creating
створевме
we were creating
створевте
you all were creating
створеа
they were creating
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев створил
I (masculine) had created
бев створила
I (feminine) had created
беше створил
you (masculine) had created
беше створила
you (feminine) had created
беше створил
he had created
беше створила
she had created
беше створило
it had created
бевме створиле
we had created
бевте створиле
you all had created
беа створиле
they had created
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе створев
I will have created
ќе створеше
you will have created
ќе створеше
he/she/it will have created
ќе створевме
we will have created
ќе створевте
you all will have created
ќе створеа
they will have created
Past aorist tense
створив
I created
створи
you created
створи
he/she/it created
створивме
we created
створивте
you all created
створија
they created
Imperative tense
-
створи
you create
-
-
створете
you all create
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум створел
I (masculine) will create
ќе сум створела
I (feminine) will create
ќе си створел
you (masculine) will create
ќе си створела
you (feminine) will create
ќе е створел
he will create
ќе е створела
she will create
ќе е створело
it will create
ќе сме створеле
we will create
ќе сте створеле
you all will create
ќе сум створеле
they will create
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
створен
creating
creating
creating
створел
creating
створела
creating
створело
creating
створеле
creating
створил
created
створила
created
створило
created
створиле
created

Examples of створи

Example in MacedonianTranslation in English
На 18-ти јуни 2010, на 87 годишна возраст, на својот посед во Ланзарот (Шпанија), од старост и пролонгирана болест, почина португалскиот писател и единствен добитник на Нобеловата награда за литература на португалски јазик Жозе Сарамагу, оставајќи ни голем опус на белетристика полна со филозофски влијанија преку кои створи необични и невозможни ситуации како и критички, вклучувајќи го бестселерот Слепило, кој опишува една земја каде сите го губат видот и Смрт со прекини која ги испитува социјалните конфликти во една земја каде луѓето престануваат да умираат.Today the Portuguese writer and only Portuguese language Nobel Prize Winner in Literature José Saramago died at age 87 in his residence in Lanzarote victim of old age and prolonged illness leaving us with a rich body of fiction filled with philosophic reflection through which he created situations improbable and impossible as they were critical including the bestsellers Blindness that describes a country where everybody loses their sight and Death with Interruptions that explores social conflicts in a country where people stop dying.
Научното познавање неопходно да се створи вештачка црна дупка е можниот одговор.The engineering comprehension necessary to artificially create a black hole may suggest an answer.
Немој да станеш таков, дури и ако победувањето ти створи непријатели. Веќе имам непријатели. -Па покажи им.Never get like that, even if winning would create enemies for you. –l already have enemies. –So show them! ln an honest battle.
Тие се дел од твојата фантазија... кои умот ги створи за да го оправда убиството на Кејли Милер.There never were. It's part of the fantasy world that your mind created to cope with the guilt ..of killy Kelly Miller.
Добредојде во пеколот. Сеrа, повторно створи ја супата, имаш време колку што ти треба.Welcome to the hell where we will recreate the soup.
Па за жал немав шанса да створам ќерка,но ако можев навистина би сакал да имам девојче чувствително и интелегентно и убаво... како оваа млада дама која седи пред нас.-Благодарам Берни.- You're right. '73. So I never had a chance to procreate a daughter.
Поентата е дека има сеќавања на кои секогаш ќе се сеќаваме, ама сега имам можност да створам нови сеќавања со моето ново семејство кое еден ден ќе биде посебно.The point is that those are memories that I'll always have, but now I have the perfect opportunity to create new memories with my new family that are gonna be just as special someday.
Мислиш дека ќе створиш фирма за маици?You think you're gonna create a T-shirt company?
Можеме повторно да го створиме. Нема причина да не почнеме од почеток.We can re-create them.
Заедно, што можеме да створиме.What we could create.
И ќе створиме свет во кој секој Хувиловец, е заштитен со 3 неотповикливи права, кои ќе важат за подолго време.We will create a world where every Who is undoubt with 3 indelible rights To be determined that a later date.
Можеме повторно да го створиме.We can re-create them.
Се обидуваме да створиме живот вреден за живеење. -Се шегуваш?We are trying to create a life worth living.
Чекав да сведочам за такво случување, а сепак го занемарив тоа во човечкото спарување. Милиони и милиони ќелии се спојуваат за да створат живот. Генерација по генерација, се додека... ...конечно, твојата мајка... ...го засака човекот.I've longed to witness such an event, and yet I neglect… that in human coupling… millions upon millions of cells compete to create life… for generation after generation… until finally, your mother…
Раните можат да створат чудовишта.Wounds can creates monsters.
Чекав да сведочам за такво случување, а сепак го занемарив тоа во човечкото спарување. Милиони и милиони ќелии се спојуваат за да створат живот. Генерација по генерација, се додека... ...конечно, твојата мајка... ...го засака човекот.I've longed to witness such an event, and yet I neglect that in human coupilng mililons upon mililons of cells compete to create life for generation after generation until finally, your mother
Ќе им требало години работа за да створат синтетичка интелигенција, па ги споиле примероците на мозочните бранови на еден од истражувачите со оружјето.It would take years to create synthetic intelligence, so they incorporated brain-wave patterns of a researcher into the weapons.
Они не можат да створат уметност.They cannot create art.
Јас го створив Да Винчи така да тајната служба да може да го фати хакерот, и заплени опремата, што ние не можеме сами.I created da Vinci so we could get the Secret Service to arrest the hacker si seize the equipment, which we can't do alone.
Кога таа беше девојче јас створив серија од психички бариери за да ги изолирам нејзините моќи од нејзиниот свесен ум.When she was a girl, I created a series of psychic barriers to isolate her powers from her conscious mind.
Всушност, ги створив овие деца под тушот, нели? Да.And by the way, I created these children in the shower.
Така да створив уште еден. Од останатите ДНК-а.So I created another one, solely from the other DNA.
Тој предлага дека развојот на националната состојба бил предизвикан од појавата на весници кои створија една состојба на „заедничко читање“.He suggested that the development of national state was caused by the emergence of newspapers that created “reading together” communities.
-Сака освета на луќето кои го створија.He wants revenge... on the people... who created him.
-Сака освета... ...на луќето кои го ... ...створија.He wants revenge... on the people... who created him.
Мораш да се пробиеш низ маглата од лаги која џедаите ја створија околу тебе.You must break through the fog of lies the Jedi have created around you.
Но, си створил вирус, кој ќе предизвика светска еколошка катастрофаBut you created a virus that's going to cause a worldwide ecological disaster.
Дури ни на старецот кој само сака да погледа што створил.Not even the old man who just wants to hang on to what he created.
Конгресот не смее да ги прогласи еднакви оние кои Бог ги створил нееднакви!Congress must never declare equal those whom God created unequal!
Господ ги створил луѓето по себе а не по мајмуните.God created man in the form of Himself, not in the form of monkeys!
Земете нешто што природата го створила... и ре-програмирајте го да работи за телото, наместо против него.Take something that is created by nature ... And change it so that it is good for the human body.
Тоа створило температурна разлика меѓу тој дел и останатиот простор, се створила кондезација... и потоа мувла.This created a temperature differential between that section and the others, condensation formed... Then mold.
Тоа створило температурна разлика меѓу тој дел и останатиот простор, се створила кондезација... и потоа мувла.This created a temperature differential between that section and the others, condensation formed... Then mold.
Сега размислете за сите оние луѓе кои ги створиле.Now think of all those people that created them.
Се што сте створиле служи за да уништи.Everything you created... is used to destroy.
Многу раси веруваат дека ги створиле некој вид на бог, иако луѓето од Џатравартида од Вилтводл 6 сметаат дека цела Вселена е издувана од носот на суштеството наречен Големиот Зелен Шмрк.[crowd shouting] Many races believed it was created by some sort of god. though the Jatravartid people of Viltvodle Six firmly believe that the entire universe was sneezed out of the nose of a being called the Great Green Arkleseizure.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

отвори
open
собори
knock down
согори
burn

Similar but longer

раствори
dissolve

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'create':

None found.
Learning languages?