Се менува (to change) conjugation

Macedonian
30 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
се менувам
I change
се менуваш
you change
се менува
he/she/it changes
се менуваме
we change
се менувате
you all change
се менуваат
they change
Future tense
ќе се менувам
I will change
ќе се менуваш
you will change
ќе се менува
he/she/it will change
ќе се менуваме
we will change
ќе се менувате
you all will change
ќе се менуваат
they will change
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би се менувал
I (masculine) would have changed
би се менувала
I (feminine) would have changed
би се менувал
you (masculine) would have changed
би се менувала
you (feminine) would have changed
би се менувал
he would have changed
би се менувала
she would have changed
би се менувало
it would have changed
би се менувале
we would have changed
би се менувале
you all would have changed
би се менувале
they would have changed
Past perfect tense
сум се менувал
I (masculine) have changed
сум се менувала
I (feminine) have changed
си се менувал
you (masculine) have changed
си се менувала
you (feminine) have changed
е се менувал
he has changed
е се менувала
she has changed
е се менувало
it has changed
сме се менувале
we have changed
сте се менувале
you all have changed
сум се менувале
they have changed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
се менував
I was changing
се менуваше
you were changing
се менуваше
he/she/it was changing
се менувавме
we were changing
се менувавте
you all were changing
се менуваа
they were changing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев се менувал
I (masculine) had changed
бев се менувала
I (feminine) had changed
беше се менувал
you (masculine) had changed
беше се менувала
you (feminine) had changed
беше се менувал
he had changed
беше се менувала
she had changed
беше се менувало
it had changed
бевме се менувале
we had changed
бевте се менувале
you all had changed
беа се менувале
they had changed
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе се менував
I will have changed
ќе се менуваше
you will have changed
ќе се менуваше
he/she/it will have changed
ќе се менувавме
we will have changed
ќе се менувавте
you all will have changed
ќе се менуваа
they will have changed
Past aorist tense
Imperative tense
-
менувај се
you change
-
-
менувајте се
you all change
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум се менувал
I (masculine) will change
ќе сум се менувала
I (feminine) will change
ќе си се менувал
you (masculine) will change
ќе си се менувала
you (feminine) will change
ќе е се менувал
he will change
ќе е се менувала
she will change
ќе е се менувало
it will change
ќе сме се менувале
we will change
ќе сте се менувале
you all will change
ќе сум се менувале
they will change

Examples of се менува

Example in MacedonianTranslation in English
Понатаму, во бројни примери се менува текот на реките, особено реките што се прихрануваат од снег или глечери (6).Already over the last three decades, warming has had a discernible influence at the global scale on observed changes in many human and natural systems
Клучните движења вклучуваат променливи демографски обрасци или забрзани стапки на урбанизација, никогаш побрзи технолошки промени, продлабочена пазарна интеграција, растечки промени во економската моќ или климата што се менува.Key developments include changing demographic patterns or accelerating rates of urbanisation, ever faster technological changes, deepening market integration, evolving economic power shifts or the changing climate.
На последната работилница, тие дискутирале за новата структура на семејствата којашто се менува поради миграциите и значајноста на Латинска Америка, којашто пак ја поттикнува појавата на новата семејна структура наречена „транснационално семејство“ и како семејното право и правата на семејствата треба да се сменат или да се приспособат на оваа нова ситуација.In the last workshop, they discussed the new family structures that have been created due to migrations, and the importance of Latin America as it has given rise to a new family structure called "transnational family", and how family law and family rights should change or adapt to this new context.
Пејзажот на некогаш мирнoтo мочуриште во заливот Хаката започна брзо да се менува околу 1944 г. со конструкцијата на вештачки остров.The landscape of the once tranquil tidal flat in Hakata Bay began to rapidly change around 1994 with the construction of an artificial island.
Навраќајќи се на изминатите години, Сатоши Кобајаши, советникот на Мрежата за акција за јапонските мочуришта, длабоко размислува за извештајот на JAWAN дека јапонското долготрајно верување дека природата може да се владее, можеби конечно ќе започне да се менува.Reflecting on the years gone by, Japan Wetlands Action Network advisor Satoshi Kobayashi mused on JAWAN REPORT about how Japan's long-held belief that it could master nature might finally begin to change.
Не, јас не се менувам.No, I don't change.
Но јас, не се менувам воопшто.But me, I don't change at all.
Да ти кажам нешто, не се менувам така.You know what, I'm gonna tell you something. I don't just change like that.
Ама тоа не значи дека јас мора да се менувам.But it doesn't mean I have to change.
Но јас, не се менувам воопшто. Куќата не е твоја.But me, I don't change at all.
Ричард, не се менуваш.Gee, Rich, you don't change.
Не се менуваш воопшто.You don't change, do you?
Само биди осетлив кога се менуваш.Peter... these are the years when a man changes... ...into the man he's gonna become the rest of his life. Just be careful who you change into.
Почнуваш да се менуваш поради некого... и додека се смениш, тие се менуваат.You start to change for somebody... and before long they change you.
Не мора да се менуваш тато.You don't have to change, Dad.
Во критична ситуација. се менуваме.At the precipice, we change.
Време е да се менуваме.It's time to change.
Па, сите ние се менуваме, нели?Well, we all change somewhat, no?
Мислам дека се менуваме цело време.I think we change all the time.
Светот се менува и ние мораме да се менуваме со него.The world is changing and we must change with it.
Времето на сезонските случувања, фенологијата, за растенијата и животните циклуси за животинските групи — како копнените, така и морските — се менуваат со климатските промени (6).The timing of seasonal events, phenology, for plants and the life cycles of animal groups — both terrestrial and marine — alters with climatic change (6).
Ако бруто приходот останува ист, финансиите на семејството не се менуваат.The gross income remaining the same, the household economy is not changed.
Хмм, гледам како се менуваат работите од ден на ден.Hmmm, to see how things have changed nowadays.
Но, бидејќи, не е возможно еден човек да знае сѐ и бидејќи јазиците се живи „организми“ кои се менуваат и постојано се развиваат, би сакала да ги поканам сите мои колеги, а особено оние од преведувачките тимови на Global Voices низ целиот свет, да не посетат и да придонесат.But, because it is not possible for one person to know everything and because languages are living organisms that change and develop continuously, I would like to invite all my colleagues, and especially those of the Global Voices' Lingua teams throughout the world, to visit us and contribute.
И доколку временските обрасци не се менуваат, следниот месец можеби ќе биде најсувиот август.Unless weather patterns change, next month may be the driest August.
Така, секоја промена во намената на земјиштето и земјината покривка што резултира, на пример, од урбанизацијата или од трансформацијата на шумите во земјоделско земјиште, влијае на климатските услови со промена на јаглеродниот биланс на подрачјето, како и на биодиверзитетот со менување на екосистемите.Thus, any change in land use and land cover resulting, for example, from urbanisation or converting forests to agriculture, affects climate conditions by changing an area's carbon balance, as well as biodiversity by altering ecosystems.
Проектот за менување на изгледот на ГТЦ значи нагрдување на суштитната на објектот.Project for changing the look of GTC means distorting the essence of the object.
Истите тие, би ви ја отсекле раката ако за време на натпревар во кој се емотивно ангажирани се обидете да намалите тон (ич да не правам муабет за менување канал - веројатно следи кастрација).They could cut off your hand if you try to lower the volume during a game in which they have an emotional engagement. I wouldn't mention changing the channel, probably your just punishment would be castration.
Флодмапс го симулира ова со динамичко менување на мапата.Floodmaps simulates this by dynamically changing the map.
Испитувајќи ги карактеристиките за одговор на техничката заедница за ураганот Катерина, ни кажува многу за начинот на кој интернетот ги обликува социјалните одговори за катастрофите, развива некои интересни прашања за влијанието на ИКТ во справувањето со кризи и покажува кон она што може да се случи во иднина.“ „Беше јасно дека по цунамито во Индискиот океан информатичката револуција започна процес на менување на начинот на кој ние одговараме на катастрофите.Examining the characteristics of the response of the technology community to Hurricane Katrina tells us much about the way the web has shaped social responses to disaster, raises some interesting issues about the impact of ICT in disaster response, and points towards what might happen in future. "It was clear following the Indian Ocean tsunami that the information revolution was in the process of changing the way in which we respond to disasters.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

споменува
mention

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'change':

None found.
Learning languages?