Покрива (to cover) conjugation

Macedonian
53 examples
This verb can also mean the following: deck

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
покривам
I cover
покриваш
you cover
покрива
he/she/it covers
покриваме
we cover
покривате
you all cover
покриваат
they cover
Future tense
ќе покривам
I will cover
ќе покриваш
you will cover
ќе покрива
he/she/it will cover
ќе покриваме
we will cover
ќе покривате
you all will cover
ќе покриваат
they will cover
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би покривал
I (masculine) would have covered
би покривала
I (feminine) would have covered
би покривал
you (masculine) would have covered
би покривала
you (feminine) would have covered
би покривал
he would have covered
би покривала
she would have covered
би покривало
it would have covered
би покривале
we would have covered
би покривале
you all would have covered
би покривале
they would have covered
Past perfect tense
сум покривал
I (masculine) have covered
сум покривала
I (feminine) have covered
си покривал
you (masculine) have covered
си покривала
you (feminine) have covered
е покривал
he has covered
е покривала
she has covered
е покривало
it has covered
сме покривале
we have covered
сте покривале
you all have covered
сум покривале
they have covered
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
покривав
I was covering
покриваше
you were covering
покриваше
he/she/it was covering
покривавме
we were covering
покривавте
you all were covering
покриваа
they were covering
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев покривал
I (masculine) had covered
бев покривала
I (feminine) had covered
беше покривал
you (masculine) had covered
беше покривала
you (feminine) had covered
беше покривал
he had covered
беше покривала
she had covered
беше покривало
it had covered
бевме покривале
we had covered
бевте покривале
you all had covered
беа покривале
they had covered
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе покривав
I will have covered
ќе покриваше
you will have covered
ќе покриваше
he/she/it will have covered
ќе покривавме
we will have covered
ќе покривавте
you all will have covered
ќе покриваа
they will have covered
Past aorist tense
Imperative tense
-
покривај
you cover
-
-
покривајте
you all cover
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум покривал
I (masculine) will cover
ќе сум покривала
I (feminine) will cover
ќе си покривал
you (masculine) will cover
ќе си покривала
you (feminine) will cover
ќе е покривал
he will cover
ќе е покривала
she will cover
ќе е покривало
it will cover
ќе сме покривале
we will cover
ќе сте покривале
you all will cover
ќе сум покривале
they will cover
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
покриван
covering
покривајќи
covering
покривање
covering
покривал
covering
покривала
covering
покривало
covering
покривале
covering
covered
covered
covered
covered

Examples of покрива

Example in MacedonianTranslation in English
На оваа страна се наоѓа целосен преглед на Европската територијална соработка за време на програмскиот период од 2007 до 2013, а се опфатени главните теми кои ги покрива INTERACT.http://www.interact-eu.net/ e INTERACT Programme has recently launched a new website with updated and reorganised content. e site contains a full overview of European Territorial Cooperation during the programming period of 2007-13 and is centred on the main themes covered by INTERACT.
Системот на заштита од Заедницата управуван од страна на ЦПВО е единствен по својата природа и покрива територија од 27 земји-членки на ЕУ.The Community protection system managed by the CPVO is unique while it covers the territory of the 27 EU Member States.
Фотографијата е објавена со дозвола. Истакнатиот македонски спортски новинар Игор Филевски, кој работи како дописник од Шпанија, преку неговиот блог објави дека веќе нема да го покрива домашниот спорт во знак на протест против молчењето на неговите колеги и надлежните институции. Тие настојчиво го игнорираат малтретирањето кое тој го поднесува заради известувањето за проблемите во Ракометната федерација на Македонија, меѓу кои непотизмот и неодамнешниот заташкан скандал со неорганизиран превоз на репрезентацијата на Светското првенство во ракомет за мажи во Севилја и Барселона.Photo used with permission.A prominent Macedonian sports journalist Igor Filevski, who works as a correspondent from Spain, announced on his blog that he will no longer cover Macedonian sports in order to protest the silence of his colleagues and relevant institutions, who have been patiently ignoring the harassment inflicted on him for daring to cover the malfunctions within the Macedonian Handball Federation, including nepotism and a recent hushed-up scandal of disorganized transportation of the National Team to the World Men's Championship in Seville and Barcelona.
Африка е држава покрива два интересни коментари на два блога, еден кој го подржува Викиликс и другиот што не го подржува толку многу.Africa is a Country covers an interesting comment on two other blogs, one supporting Wikileaks and the other not so much.
За време на посетата на парискиот универзитет Дофин по повод промовирање на договорите, Сесилија Малмстром, комесар за трговија на Европската унија, им кажа на студентите дека „ТТИП е најамбициозниот договор” што „покрива се'" и „ претставува можност за создавање повеќе работни места, инвестиции и економски раст од кои ќе имаат придобивка сите граѓани на Европа."During a recent visit to Paris University Dauphine to promote the agreements, Cecilia Malmström, the European Union’s Trade Commissioner, told students that "TTIP is the most ambitious agreement” that “covers everything" and "represents an opportunity to create more jobs, investment and economic growth that will benefit European citizens."
Јас ќе те покривам. Подеси го харпунот. Прати ме на следниот пролаз.I'll cover for you.
Јас ќе те покривам.I'll cover for you.
Покривај го, јас ќе ги покривам скалите.Cover him, I'll cover the stairs.
Не, јас ке ве покривам!- No, I'll be covering you.
Јас ќе ја покривам јужната страна.I'll cover the south side.
Ти мора да покриваш од напред.I'll do that. You cover us with your bow.
Синко ,ќе престанеш ли да ги покриваш очите?For God's sake son, will you quit covering your damned eyes?
Застануваш, се свртуваш и ме покриваш мене!You're going to stop and you are going to cover me.
Ќе си ја земеш кучкава, а нема да ме покриваш мене ?You seem to lie about all the things you're gonna do You gonna take that bitch's back and won't even cover mine?
Како прво, треба да знаеш дека ти го покривам грбот и мора да знам дека ти ми го покриваш мене.First of all, you gotta know that I got your back covered... ...and I gotta know you got mine covered. No doubt.
Конечно, регионалните и јазични уредници на Глобал Војсис ќе допрат до многу повеќе блогери во земји кои што не ги покриваме во моментот, со што ќе ги поканат да и се придружат на нашата мрежа од повеќе од 100 автори волонтери (пратете им имејл доколку сметате дека вие треба да бидете меѓу нив!).Finally, Global Voices regional and language editors will be reaching out to more bloggers in countries we do not currently cover, inviting them to join our network of more than 100 volunteer authors (send them an email if you think it should be you!).
-Ние ќе ве покриваме.All right, we got you covered, man.
Само треба да се покриваме, а хеликоптерите ќе ја завршат работата.All we got to do is cover them.
Од згора, ние ке го покриваме насипот и портите.We will cover the causeway and the gate from above.
Сејмор, не покриваме апсурди.Seymour, we don't dignify absurdities with coverage.
Можете ли да не покривате, нареднику? Ве имаме.Can you cover us, Sergeant?
Сега, покривате и такви работи нели?Now, you do cover that sort of thing, don't you?
Можете ли да не покривате, нареднику?Can you cover us, Sergeant?
Прво, не треба да го покривате така.First - you should never cover him up like that.
Можете ти и Стит да ме покривате?Can you and Stith cover me ? I
Работата на Судот е организирана во повеќе ревизорски групи составени од специјализирани одделенија кои што покриваат различни подрачја на буџетот.The Court is organised in audit groupscomprising a number of specialised divisions which cover the different areas ofthe budget.
Нето-промени во земјата, покриваат(% од почетната година 2000)Net change in land cover (% of initial year 2000)
Нето-промени во земјата, покриваат 2000–2006 (ха)Net change in land cover 2000–2006 (ha)
Тие покриваат широк опсег на теми од контрола на оружјето и разоружување на бегалците и проблемите за човекови права, демократизацијата, трговијата со луѓе, нуклеарните проблеми, тероризмот и воените операции, надворешната трговија, владини работи, поврзаност помеѓу Саудиска Арабија и Тајланд, странски инвестиции, права на интелектуална сопственост па дури и премиерот и Таи Рак Таи.They cover a wide range of topics from Arms Controls and Disarment to Refugees and Human Rights Issues, Democratization, Human Trafficking, Nuclear Issues, Terrorism and Military Operations, Foreign Trade, Internal Government Affairs, Relations between Saudi Arabia and Thailand, Foreign Investments, Intellectual Property Rights and even Thai Prime Minister and Thai Rak Thai.
Библиски Патеки и ГалоЗона ги покриваат вестите од платформата „ОпенЛикс“ која ќе биде лансирана наскоро на www.openleaks.org.Both Biblical Paths and GalloZone cover the news of the soon to be launched "OpenLeaks" platform at www.openleaks.org.
Го покривав говорот за околината на г. Палмер кога осетив поголема приказна.I was covering Mr Palmer's environmental speech when I began to sense a bigger story.
Супер 62, оди и покривај ги со снајпер.Super 62, take up an overhead pattern to provide sniper cover. Over.
Супер 68 симни се и покривај ги, прием.Understood, Wilkie. We got you covered. Over.
Кога ќе стигнеш таму, заврти се и покривај ме мене, јасно?Listen closely. When you get there, you'll turn around and cover me, okay?
Мејнард, покривај го влезот.Maynard, cover the front.
Затоа те молам... ...покривај ме.So, please, just, uh... ...cover for me.
Кога овие слепци ќе го полнат оружјето, покривајте ме.Draw off fire! When this asshole stops to reload, cover me!
Ти и униформираните полицајци покривајте ги страничните патеки, влезови и излези.Amdursky? Yeah? Make sure your uniforms are covering the sidewalk entrances and exits.
Само покривајте ме, ОК?Just cover for me, okay?
Смит, Суред, Клеј, земете два агента и покривајте ја другата уличка.Smith, Suran, Clegg, take two agents, you cover the rear alley.
Томи, ти и Дели покривајте ја полициската станица.Tommy, you and Daley cover the Tans' headquarters.
Бернардо Парела, иницијаторот на Глобал војсис на италијански, е слободен новинар, преведувач и активист, кој живее во Соединетите држави, покривајќи ги дигиталните културни прашања (најмногу) за неколку италијански медиуми и е вклучен во различни проекти.Bernardo Parrella, the initiator of Global Voices in Italian, is a freelance journalist, translator and activist living in the United States, covering digital culture issues (mostly) for several Italian media outlets, and is involved in a variety of grassroots projects.
Бев унапреден во новинар на пракса, покривајќи ја забавната страница.I was promoted from clerk to reporter trainee... covering the entertainment beat.
Прво, Лоис, не сфаќам што правиш прикрадувајќи се наоколу покривајќи го прекинот на струја.First off, Lois, I don't understand what you're doing sneaking around covering the blackout. - It wasn't just a blackout. Cellphones, pagers, automobiles, airplane...
На кој начин либанските медиуми се справија со покривањето на тековната криза и колку се разликуваше тоа покривање на настаните од она што граѓаните-новинари го напишаа на нивните блогови?* How has the Lebanese media dealt with covering the current crisis and how different was that coverage from what citizen journalists wrote on their blogs?
Со задоволство можеме да кажеме, и покрај моменталната економска криза, дека ние сме многу блиску до покривање на нашиот буџет за 2009, благодарение на поддршката од филантропските организации наведени тука.We’re pleased to say that, in spite of the current economic crisis, we’re close to covering our budget for 2009, thanks to the support of the philanthropic organizations listed here.
Руската онлајн заедница, вклучувајќи блогери од Livejournal.com, се многу активни не само во покривање на трагични настани, туку и во само-организирање со цел да им се помогне на оние што имаат потреба.The Russian online community, including bloggers from the Livejournal.com blogosphere, are very active not only in covering tragic events, but also in self-organizing in order to provide help to those who need it.
Но покривање на вашите очи, нос и уста би било паметно.But covering your eyes, nose and mouth may be wise.
Тоа не се единствените нешта вредни за покривање.They're not the only things worth covering.
-Тоа значи дека го покривал за Кемпбел.He was covering for Kimble.
Не откако вчера се слушнавме, кога веројатно... те покривал за тоа што не ми го кажуваш.Not since yesterday on the phone when I guess he was... covering for whatever it is you're not telling me.
Ја покривале Шпанија, Малта, Мароко.NlCKY: They were covering Spain, Malta, Morocco.
Значи две единици ја покривале северната страна, а хелиоптерот од горе.So, we had two units covering the north side... and a helicopter up on top.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

открива
discover
поплива
swim for a while

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'cover':

None found.
Learning languages?