Краде (to steal) conjugation

Macedonian
55 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
крадам
I steal
крадеш
you steal
краде
he/she/it steals
крадеме
we steal
крадете
you all steal
крадат
they steal
Future tense
ќе крадам
I will steal
ќе крадеш
you will steal
ќе краде
he/she/it will steal
ќе крадеме
we will steal
ќе крадете
you all will steal
ќе крадат
they will steal
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би крадел
I (masculine) would have stolen
би крадела
I (feminine) would have stolen
би крадел
you (masculine) would have stolen
би крадела
you (feminine) would have stolen
би крадел
he would have stolen
би крадела
she would have stolen
би крадело
it would have stolen
би краделе
we would have stolen
би краделе
you all would have stolen
би краделе
they would have stolen
Past perfect tense
сум крадел
I (masculine) have stolen
сум крадела
I (feminine) have stolen
си крадел
you (masculine) have stolen
си крадела
you (feminine) have stolen
е крадел
he has stolen
е крадела
she has stolen
е крадело
it has stolen
сме краделе
we have stolen
сте краделе
you all have stolen
сум краделе
they have stolen
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
крадев
I was stealing
крадеше
you were stealing
крадеше
he/she/it was stealing
крадевме
we were stealing
крадевте
you all were stealing
крадеа
they were stealing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев крадел
I (masculine) had stolen
бев крадела
I (feminine) had stolen
беше крадел
you (masculine) had stolen
беше крадела
you (feminine) had stolen
беше крадел
he had stolen
беше крадела
she had stolen
беше крадело
it had stolen
бевме краделе
we had stolen
бевте краделе
you all had stolen
беа краделе
they had stolen
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе крадев
I will have stolen
ќе крадеше
you will have stolen
ќе крадеше
he/she/it will have stolen
ќе крадевме
we will have stolen
ќе крадевте
you all will have stolen
ќе крадеа
they will have stolen
Past aorist tense
Imperative tense
-
кради
you steal
-
-
крадете
you all steal
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум крадел
I (masculine) will steal
ќе сум крадела
I (feminine) will steal
ќе си крадел
you (masculine) will steal
ќе си крадела
you (feminine) will steal
ќе е крадел
he will steal
ќе е крадела
she will steal
ќе е крадело
it will steal
ќе сме краделе
we will steal
ќе сте краделе
you all will steal
ќе сум краделе
they will steal
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
краден
stealing
крадејќи
stealing
крадење
stealing
крадел
stealing
крадела
stealing
крадело
stealing
краделе
stealing
stolen
stolen
stolen
stolen

Examples of краде

Example in MacedonianTranslation in English
Иран: Кој краде бронзени статуи?Iran: Who steals bronze statues? · Global Voices
Тоа ќе ја подучи општествената мрежа да не ми го краде вниманието од трејлерот за „Deathly Hallows“.That'll teach The Social Network for trying to steal attention from the Deathly Hallows Trailer.
Значи ти си тој што ми ги краде весниците.So you're the son of a bitch who's been stealing my papers.
Го фатив како не краде нас.I caught him stealing ours.
Робин Худ краде пари од мене ...и ме тера да јадам леб, ...а тие го сакаат поради тоа?Robin Hood steals money from my pocket... ...forcing me to hurt the public... ...and they love him for it?
Јас крадам злато и пари.I steal gold and money.
Колку од тоа морав сам да го крадам?How much of that did I work to steal my own self?
Ме научи и да лажам, крадам...He also taught me to lie, steal, cheat... get over on people.
Ме фатиа како крадам животно во забавниот парк.I got caught stealing a stuffed animal at the amusementpark.
Јас не сакам да крадам.- I'm allowed to steal.
„Ако крадеш, нема да владееш“"If you steal, do not govern"
Велат дека им ја крадеш моќта на мутантите.They say that you're stealing other mutants' powers.
Ми ги крадеш работите?You steal my stuff?
Ти крадеш човечки животи.You steal human lives.
А ти крадеш човечки животи.But you steal people's lives.
И да живееме во стог сено? И да крадеме храна од пазарот?And live in haystacks and steal our food from the marketplaces?
Порано одевме "Сејфвеј"цело време и пробувавме да крадеме крофни.We used to go to "Safeway" all the time and get caught trying to steal doughnuts.
Сакаш да одиме таму и да крадеме коли?You want us to go there and start stealin' cars?
Проблемот е што сега крадеме две работи.The problem is, now we're stealing two things.
Сега, еве го најважниот дел... секоја пра што ја трошиме... е пара што мораме повторно да ја крадеме.Now, and here's the important part... every nickel that we spend... is a nickel that we have to steal.
Да крадете?To steal?
Слушам дека ти и твоите пријатели крадете.Young man, I hear you and your friends are stealing goods.
Ако крадете од Тери Бенедикт, подобро да знаете.If you're gonna steal from Terry Benedict, you better goddamn know.
Вие крадете од осигурани луѓе.People you steal from have insurance.
О, значи го крадете Печатот, и потоа убивате девет благородници?Oh , so you steal the seal , and then you knock off nine royals?
Директорот на чаршијата претходно ги фатил двајцата како крадат пари во вредност од околу 70 долари и храна од продавница која се наоѓа во просториите на чаршијата Назари Нек во областа Бобојон Гафуров.The bazaar director had previously caught the pair stealing money worth roughly $70 and food from a grocery outlet based within the premises of the Nazari Nek bazaar in Bobojon Ghafurov district.
Или пак исламот забранува казнување на луѓе кои крадат милијарди, а одобрува казнување само на ситни крадци?Or may Islam forbid punishment for people who steal billions and only punish petty thieves?
* Да ги поразиме сите оние кои крадат од народот, ги уништуваат нивните домови, здравје и околина* To overthrow all those who steal from people, destroy their homes, health and environment
Ова нека биде лекција за оние крадци и корумпирани луѓе кои крадат се од државата и кои со своите валкани политики создаваат бескрајни економски тешкотии.Let that be a lesson to those thieves and corrupt people who steal everything in the country and with their impure policies that create endless economic difficulties.
Кружеа слики од пљачкосувачи како крадат сè што можат, од обувки до ориз, оставајќи недвижнини во пламен; од толпи како се судруваат со полицијата; жителите како бегаат од опасноста; бунтовници како се бркани и исто така слики од леток пронајден во Далстон, источен Лондон, во кој се советуваат пљачкосувачите како да избегнат идентификување.Images circulated of looters stealing anything possible — from footwear to rice - setting properties ablaze; of crowds clashing with police; residents fleeing danger; rioters being chased; and also of a leaflet found in Dalston, east London, advising rioters how to avoid identification.
Го крадеше ова за да стигнеш каде?You were stealing this to go where?
Не кради повеќе коли.(Alarm buzzes) (Guard) Don't go stealing any more cars. (Matt) Not a chance.
Никогаш не лажи,не кради не мами и не пиј, но ако мораш да лажеш лажи во прегратките на оној кој го сакаш.Never lie, steal, cheat, or drink. But if you must lie, lie in the arms of the one you love.
Ако мора да крадеш кради од лошото друштво.Ако мора да мамиш,измами ја смртта и ако мора да пиеш... пиј во моментите кои ти го одземаат здивот.If you must steal, steal away from bad company. If you must cheat, cheat death. And if you must drink... drink in the moments that take your breath away.
Таа кради облека, идентитет...She steals clothes, identities--
Значи не ми ја кради девојката... Ако не си подготвен да ги сносиш последиците.It means you dont steal my girl... ...unless youre ready to accept the consequences.
...Со варварство од кое би се посрамил и најзлобниот султан, крстоносците ограбувајќи, палејќи, силувајќи и убивајќи се пробиле во Константинопол, крадејќи скапоцени предмети и бесценети уметнички дела, уништувајќи стари манастири и општо земено, постапувајќи целосно спротивно на нивните „христијански“ идеали....With a barbarity that would have made even the wickedest sultan blush, the Crusaders looted, burned, raped and murdered their way through Constantinople, stealing both saleable riches and priceless works of art, destroying age-old monasteries, and generally going against everything that their “Christian” ideals stood for.
Го користел овој портал да се движи низ универзумот крадејќи.He used this portal to roam the universe stealing treasure.
Ги минав последните денови како агент на ФБИ крадејќи го ова од собата со докази.во Вашингтон.I spent my last day as an FBI agent stealing this from the evidence room in Washington.
- 10 години Торнадо ја тероризира Европа, крадејќи артефакти во вредност од четвртина милијарди долари.For 10 years, the Tornado terrorized Europe, stealing over a quarter of a biIlion doIlars worth of artifacts.
Дали е тоа во ред? Она што не го правите крадејќи софтвер е да дојдете кај MITS ако имате некаков проблем.One thing you don't do by stealing software is get back at MlTS for some problem you may have had
Анџелина треба да се придржува до темите кои и се познати: уништување на бракови, крадење сопрузи, посвојување на деца од целиот свет, носење крв.Angelina needs to stick to the topics she knows about, ei: ruining marriages, stealing husbands, adopting children from around the world, wearing blood.
Индија: Малтретирање на блогерите, крадење на содржина и закани!India: Bullying bloggers, stealing content, and threats! · Global Voices
Уште од 2005 год. се обидуваме да ја натераме да превземе одговорност за нејзиното мамење, крадење и лажење.Since 2005 we have been trying to make her account for her cheating, stealing and lying ways.
Сега сите зборуваат првин за нивното крадење, а после за оваа забрана.. #17декемвриNow everyone talks about their stealing first, then they talk about this ban.. #17december
Не го знаеш првото правило за крадење коли! момче, јас...You don't know the first thing about stealing a car! Boy, I--
Сега се знае кој крадел, Северус.Now we know who's been stealing from your stores, Severus.
Не сум крадел пари.I wasn't stealing money.
Сфативме дека тој е типот кој крадел хемиски садови од вашето школо.We figured he was the guy that was stealing your school's chemistry gear.
Типот ја крадел лабораториската опрема, така?This guy was stealing lab equipment, right?
Како би крадела кога се мои?How is it stealing if it's mine?
Ти кажав, ова срање е скапо. А тие крадци, ти кажаа ли од каде би го краделе?So these thieves, did they say where they would be stealing it from?
А тие крадци, ти кажаа ли од каде би го краделе?So these thieves, did they say where they would be stealing it from?
Тука биле обесени 18 души зашто краделе од златото."eighteen people were hung here for stealing gold."
Гледам, нашите луѓе краделе од сандаците... Тоа ми е единствениот сувенир од војната.I can see our people were stealing for us from the same box... it's the only souvenir I got from the war.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

крене
lift
крцне
crunch

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

испокине
rip apart completely
исчита
read with great attention
јавне
mount
кара
scold
компензира
compensate
кочи
brake
крвари
bleed
критикува
criticize
куца
type
лансира
launch

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'steal':

None found.
Learning languages?