Varēt (to be able) conjugation

Latvian
17 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
varu
I am able
vari
you are able
var
he/she/it is able
varam
we are able
varat
you all are able
var
they are able
Past tense
varēju
I was able
varēji
you were able
varēja
he/she/it was able
varējām
we were able
varējāt
you all were able
varēja
they were able
Future tense
varēšu
I will be able
varēsi
you will be able
varēs
he/she/it will be able
varēsim
we will be able
varēsiet
you all will be able
varēs
they will be able
Imperative mood
-
vari
you be able
-
-
variet
you all be able
-
Es/tu/...
Conditional mood
varētu
I would be able

Examples of varēt

Example in LatvianTranslation in English
Es ar lielu gandarījumu varu Jums paziņot, ka Budapeštā 2006. gada 9. un 10. martā rīkotā konference par Lisabonas stratēģiju noritēja ar lieliem panākumiem un iezīmēja vērā ņemamu notikumu Komitejas vēsturē.I am also delighted to be able to tell you that the conference on the Lisbon strategy held in Budapest on 9 and 10 March 2006, considered a key event in the Committee’s history, was a resounding success.
Ja varu to atrast izplatītāja datubāzē, es varētu nosūtīt kodu caur telefonu.If I can find it in the dealership database, I may be able to route the key code through the phone.
Skaitīšu dilstošā secībā, sākot ar desmit. Kad būšu beidzis, vari iet, kur vēlies, un tev atklāsies ikviens, kas slēpjas šajā majā.I'm going to count down from ten and once I've finished, you can go wherever you want and will be able to see anyone who is hiding in this house.
Maksimālo labumu no iespējām, ko var sniegt IKT attīstība, mēs varam gūt tikai tad, ja no jauna tiek apvienoti un palielināti centieni Eiropas līmenī.Only through a renewed and more intensive pooling of the effort at European level will we be able to make the most of the opportunities that progress in ICT can offer.
Ja mums ir nodevējs, mēs varbūt varam viņu pievilināt.If we do have a mole, we might be able to bait 'em.
Ja mēs varam viltot lietas dokumentu, kas attiecas uz sudraba zagļiem, viņš nespēs tam pretoties.If we can forge a case file linking the silver thefts, he won't be able to resist it.
Vienlaicīgi es centīšos uzsākt 2004.-2006. g. programmas plānošanu jaunām dalībvalstīm un piedalīties sarunās par Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos; Paplašināšana man ir liela prioritāte un šajā jomā es varēšu saņemt padomus no mana kolēģa Péter Balász.At the same time, I will endeavour to launch the 2004–06 programming for the new Member States and participate in accession negotiations for Bulgaria and Romania. I view enlargement as a major priority and, in this field, I will be able to benefit from the advice of my colleague Péter Balász.
Vitenbergā, tu varēsi izmainīt cilvēku prātus, atvērt acis.In Wittenberg, you will be able to change minds, open eyes.
Drošā vietā kur, kad pienāks laiks, varēsi tās atkal paņemt.A safe place that, when the time is right, you will be able to reach for them and they will be there.
No Komisijas un attiecīgo dalībvalstu ziņojumiem izriet, ka visas trešās valstis un pakļautās vai asociētās teritorijas, kas norādītas Direktīvas 2003/48/EK 17. panta 2. punktā, varēs panākt atbilstību tajā minētajiem nosacījumiem līdz 2005. gada 1. jūlijam.On the basis of reports from the Commission and the relevant Member States, it appears that each of the third countries and dependent or associated territories referred to in Article 17(2) of Directive 2003/48/EC will be able to meet the conditions set out in that paragraph by 1 July 2005.
Komisijas dienesti varēs sekmēt aģentūras veiktos tehniskos darbus, līdztekus attiecīgi izveidojot birojus, kuru uzdevums būs politiski izvērtējumi.The Commission will be able to capitalise on the technical work carried out by the agency, by developing, in parallel and in an appropriate manner, tasks which require political discretion.
Nodokļu rezidences dalībvalsts atzīst par atbilstīgiem pierādījumiem Lihtenšteinas izmaksātāju izdotās apliecības par uzlikto nodokli vai piemēroto ieturējumu, ar nosacījumu, ka nodokļu rezidences dalībvalsts kompetentā iestāde varēs iegūt no Lihtenšteinas kompetentās iestādes apstiprinājumu par informāciju, kas ietverta Lihtenšteinas izmaksātāju izdotajās apliecībās.The Member State of residence for tax purposes shall accept certificates issued by Liechtenstein paying agents as proper evidence of the tax or retention on the understanding that the competent authority of the Member State of residence for tax purposes will be able to obtain from the Liechtenstein competent authority verification of the information contained in the certificates issued by Liechtenstein paying agents.
Ja mūsu darbības vadīs šī vīzija, mēs varēsim izvēlēties pareizās politikas un līdzekļus šo politiku īstenošanai.With this vision to guide our actions, we will be able to choose the right policies and the tools to implement them.
Zinot, cik daudz ūdens ir pieejams konkrētā reģionā, no kurienes tas tiek ņemts un kas to lieto, mēs varēsim izstrādāt efektīvas vietējās stratēģijas un tādējādi pielāgoties klimata pārmaiņām.By understanding how much water is available in a region, where it's coming from and who uses it, we will be able to build effective local strategies to adapt to climate change.
Ja SEL spēja ražot glancētu žurnālpapīru ar tik augstu atkārtoti pārstrādāto šķiedru saturu, vai tad jāuzskata, ka modernizācija varētu pārsniegt pašreizējos rūpniecības standartus?Only if SEL would be able to produce LWC-magazine paper out of high contents of recycled fibres, the upgrade would be considered to go beyond common and current industry standards.
Ņemot vērā Mazars veikto analīzi, Komisija pieņem, ka Banka šāda veida pasākumu varētu īstenot saviem spēkiem.The Commission, in the light of Mazars’ findings, concludes that the bank would be able to take such a measure unaided.
Izņemot riepu ražotājus, nekur citur nav pietiekamu testēšanas jaudu, kas varētu veikt tik lielu testu skaitu, cik tas ir nepieciešams.There is currently no test capacity outside that of tyre manufacturers that would be able to cope with the high number of tests needed.

More Latvian verbs

Related

uzvarēt
win

Similar

cerēt
hope
derēt
suit
perēt
hatch
turēt
hold
vadīt
lead
varīt
boil
vēlēt
elect

Similar but longer

uzvarēt
win

Random

aplūkot
wiev
apsaukāt
miscall
atgriezt
return (something)
atslēgt
unlock
formēt
form
laimēt
gain
mīcīt
knead
mīlēt
love
nedomāt
dismiss from one's thoughts
taisīt
make

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'be able':

None found.
Learning languages?