Stāvēt (to stand) conjugation

Latvian
13 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
stāvu
I stand
stāv
you stand
stāv
he/she/it stands
stāvam
we stand
stāvat
you all stand
stāv
they stand
Past tense
stāvēju
I stood
stāvēji
you stood
stāvēja
he/she/it stood
stāvējām
we stood
stāvējāt
you all stood
stāvēja
they stood
Future tense
stāvēšu
I will stand
stāvēsi
you will stand
stāvēs
he/she/it will stand
stāvēsim
we will stand
stāvēsiet
you all will stand
stāvēs
they will stand
Imperative mood
-
stāv
you stand
-
-
stāviet
you all stand
-
Es/tu/...
Conditional mood
stāvētu
I would stand

Examples of stāvēt

Example in LatvianTranslation in English
Blīvums ir tāds, lai garantētu dzīvnieku labturību, nodrošinot tiem pietiekamu platību, kas ļauj tiem dabiski stāvēt, viegli apgulties, apgriezties, sevi apkopt, ieņemt visas dabiskās pozas un veikt visas dabiskās kustības, piemēram, izstaipīšanos un spārnu vicināšanu.The density shall ensure the animals' welfare by providing them with sufficient space to stand naturally, lie down easily, turn round, groom themselves, assume all natural postures and make all natural movements such as stretching and wing flapping.
Tomēr gan Eiropas, gan ASV slimnīcu dati par 20 pēdējo gadu laikā sniegto neatliekamo palīdzību nepārprotami liecina, ka staiguļi rada kritiena risku, jo tie palielina bērna, kurš vēl neprot pats stāvēt kājās un staigāt, kustīgumu un ātrumu.Hospital emergency data from both Europe and the US over the last 20 years, however, consistently show that baby walking frames are a fall hazard, because they increase the mobility and the speed of children who are not yet able to stand or walk on their own.
Katram dzīvniekam jābūt pietiekami lielai vietai, lai varētu stāvēt, apgulties un, izņemot liellopus, ko tur katru atsevišķi, apgriezties.Each animal shall have enough space to stand up, lie down and, except for cattle kept individually, turn around.
- Es pie tās stāvu.-I'm standing next to it.
Basanio, es jūsu priekšā stāvu, kāda esmu.You see me, lord Bassanio, where I stand, such as I am.
Vai viņš uz mani dusmīgi skatās vai es stāvu nepareizajā leņķī?Is he look on like he's mad at me, or is it maybe the angle I'm standing at?
Slimi putni bieži sēž vai stāv daļējas bezsamaņas stāvoklī, galvām pieskaroties zemei.Sick birds often sit or stand in a semi-comatose state with their heads touching the ground.
darbs, kura laikā pārmaiņus staigā, stāv un sēžWork varying between walking, standing, sitting
Grīdām jābūt gludām, bet ne slidenām, lai tādējādi novērstu teļu savainošanu, un tā konstruētām, lai neradītu ievainojumus vai sāpes teļiem, kas uz tām stāv vai guļ.Floors must be smooth but not slippery, so as to prevent injury to the calves, and so designed as not to cause injury or suffering to calves standing or lying on them.
Ja mēs stāvam 340 m attālumā no iekārtas, kas rada skaņu, mēs dzirdam iekārtas radīto skaņu vienu sekundi pēc tam, kad iekārtu ieslēdz.If we stand 340 metres away from equipment producing sound, we can hear the equipment one second after switching it on.
Es atceros tevi tur stāvam ar neko citu kā tikai zelta paplāti aizsedzam tavas mantas.I remember seeing you standing there with nothing but a solid-gold tray covering your junk.
Mēs joprojām te stāvam.We're still standing here.
Mīļā, ja tu stāvētu... šeit būtu labi.Hon, if you would stand -- right about here is good.

More Latvian verbs

Related

piestāvēt
suit
sastāvēt
consist

Similar

slavēt
praise
studēt
study

Similar but longer

sastāvēt
consist

Random

atnākt
come
dēvēt
call
kļūst
become
lēkt
jump
maisīt
mix
nīst
hate
piegādāt
supply
šaut
shoot
šķirt
sever
turēt
hold

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'stand':

None found.
Learning languages?