Padarīt (to make) conjugation

Latvian
15 examples

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
padaru
I make
padari
you make
padara
he/she/it makes
padarām
we make
padarāt
you all make
padara
they make
Past tense
padarīju
I made
padarīji
you made
padarīja
he/she/it made
padarījām
we made
padarījāt
you all made
padarīja
they made
Future tense
padarīšu
I will make
padarīsi
you will make
padarīs
he/she/it will make
padarīsim
we will make
padarīsiet
you all will make
padarīs
they will make
Imperative mood
-
padari
you make
-
-
padariet
you all make
-
Es/tu/...
Conditional mood
padarītu
I would make

Examples of padarīt

Example in LatvianTranslation in English
Lai pastiprinātu aktīvu darba meklēšanu, svarīgi īstenot reformas un padarīt darba tirgu ietverošāku.It is important to make the labour market more inclusive and to implement reforms to enforce active job search.
Tādēļ var būt nepieciešams noteiktā līmenī tiešos nodokļus padarīt regresīvus.It may therefore be necessary to make the direct taxes regressive at some level.
Šajā plānā tiks precizēti radušies un attaisnotie izdevumi, kuriem tieši jāattiecas uz maršruta veicināšanu ar mērķi padarīt to dzīvotspējīgu arī bez atbalsta pēc līguma izbeigšanas.This plan will specify the costs incurred and eligible, which must be directly concerned with the promotion of the route in order to make it viable without aid following the termination of the contract.
Tu viņu padari laimīgu.We know that you'd make her happy.
Tad padari viņai to tā vērtu.Then make it worth her while.
Kad stāstīsi leģendu par Hēraklu, padari to vēl iespaidīgāku un biedējošāku.When you spread the legend of Hercules, make it bigger, scarier.
Es tevi padarīšu par zvaigzni.l will make you a star.
Tu šo salu padarīsi pazīstamu.You will make this island famous.
tas pēc pieprasījuma klauzulu eksemplāru padarīs pieejamu datu subjektiem, kas savas tiesības realizē kā ieinteresētā trešā persona saskaņā ar III klauzulu, izņemot, ja klauzulas satur konfidenciālu informāciju; šādos gadījumos šo informāciju var dzēst.It will make available, upon request, a copy of the clauses to data subjects who are third party beneficiaries under clause III, unless the clauses contain confidential information, in which case it may remove such information.
Interneta kapacitātes un tā pieejamības straujā attīstība nākotnē to padarīs par galveno statistikas datu izplatīšanas rīku.The rapid evolution in the capacity and availability of the Internet will make it the prime tool for the dissemination of statistical data in the future.
Tas nozīmē, ka tiesībaizsardzības amatpersona vienā Savienības dalībvalstī, kurai vajadzīga informācija, lai veiktu savus pienākumus, var iegūt šo informāciju no citas dalībvalsts un ka tiesībaizsardzības iestādes šajā dalībvalstī, kuru rīcībā ir attiecīgā informācija, padarīs to pieejamu deklarētajam mērķim, ņemot vērā minētās dalībvalsts vajadzības saistībā ar nepabeigtām izmeklēšanām.This means that a law enforcement officer in one Member State of the Union who needs information in order to carry out his duties can obtain it from another Member State and that the law enforcement authorities in the Member State that holds this information will make it available for the declared purpose, taking account of the needs of investigations pending in that Member State.
Iespējams, nākotnē mēs, visi Erasmus studenti, padarīsim pasauli par dzīvei labāku vietu.“Maybe in future all of us Erasmus students will make the world a better place to live in."
Attiecīgie Tiesas statūtu noteikumi ir ietverti Statūtu pielikumā attiecībā uz tiesas palātu, lai izvairītos no savstarpējām norādēm, kas šo noteikumu kopu padarītu grūti lasāmu.The relevant provisions of the Statute of the Court of Justice are reproduced in the Annex to the Statute relating to the judicial panel, to avoid cross-references that would make the general set of provisions difficult to read.
Tas gandrīz katru fiskālās autonomijas tiesību izmantošanu padarītu par valsts atbalstu veidojošu pasākumu attiecīgajā jurisdikcijā vai, kas ir vēl absurdāk, pārējā dalībvalsts daļā.This would make almost every exercise of fiscal autonomy into a measure creating State aid, either in the jurisdiction in question or, still more absurdly, elsewhere in the Member State.
Šā pārkāpuma labošana padarītu minēto atbalstu saderīgu ar Līguma 87. pantu.Making good the breach would make the aid in question compatible with Article 87 of the Treaty.

More Latvian verbs

Related

darīt
do
izdarīt
do

Similar

izdarīt
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bāzt
thrust
ceļot
travel
iekļaut
include
ievadīt
inject
novēlēt
wish
piedzimt
be born
plūst
flow
runāt
speak
smirdēt
stink
uzliet
spill

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'make':

None found.
Learning languages?