Nozīmēt (to mean) conjugation

Latvian
13 examples
This word can mean "to copy" as well.

Conjugation of eiti

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
nozīmēju
I mean
nozīmē
you mean
nozīmē
he/she/it means
nozīmējam
we mean
nozīmējat
you all mean
nozīmē
they mean
Past tense
nozīmēju
I meant
nozīmēji
you meant
nozīmēja
he/she/it meant
nozīmējām
we meant
nozīmējāt
you all meant
nozīmēja
they meant
Future tense
nozīmēšu
I will mean
nozīmēsi
you will mean
nozīmēs
he/she/it will mean
nozīmēsim
we will mean
nozīmēsiet
you all will mean
nozīmēs
they will mean
Imperative mood
-
nozīmē
you mean
-
-
nozīmējiet
you all mean
-
Es/tu/...
Conditional mood
nozīmētu
I would mean

Examples of nozīmēt

Example in LatvianTranslation in English
Produktivitātes palielināšana saskaņā ar Nostādņu par valsts atbalstu kuģu būvei nevar nozīmēt tāda paša produkcijas daudzuma saražošanu tikai ar mazāku ieguldītā darba apjomu.An increase in productivity as required by the Framework cannot therefore be taken to mean that the same amount is produced but with less input, i.e. less labour.
Ko tas varētu nozīmēt?What's that supposed to mean?
- Ko tad tam vajadzēja nozīmēt? - Tēt.- What's that supposed to mean?
termins “EAEK līgums” nozīmē Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, ņemot vērā papildinājumus vai grozījumus, kas izdarīti ar līgumiem vai citiem aktiem, kuri stājušies spēkā pirms šīs pievienošanās;the expression ‘EAEC Treaty’ means the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, as supplemented or amended by treaties or other acts which entered into force before accession;
termins “pašreizējās dalībvalstis” nozīmē Beļģijas Karalisti, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti;the expression ‘present Member States’ means the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
termins “jaunās dalībvalstis” nozīmē Bulgārijas Republiku un Rumāniju;the expression ‘new Member States’ means the Republic of Bulgaria and Romania;
Pasaki viņai, ka sāku šaubīties, vai pudele tiešām nozīmēja "ardievu".Tell her I'm starting to wonder if the bottle really did mean goodbye.
Bez tam parādu samazinājums nozīmēs finansiālo saistību samazināšanos: 2006. gadā tās būs robežās no […] līdz […] euro.Furthermore, the reduction in debt will mean a decrease in financial charges: in 2006, financial charges will be between EUR […] and EUR […].
Tas nozīmēs, ka valsts ieguldīs 9,8 miljonus CYP (17 miljonus EUR jeb 70 %), bet akcionāri ieguldīs 4,2 miljonus CYP (7,3 miljonus EUR jeb 30 %).This will mean that the State will contribute CYP 9,8 million (EUR 17 million or 70 %) while the other shareholders' will add CYP 4,2 million (EUR 7,3 million or 30 %).
Ar to saistītā ražīguma palielināšanās nozīmēs, ka būvētava samazinās ražošanai patērētos resursus un paātrinās ražošanu.The related productivity increase will mean the yard reduces input and speeds up production.
Tas fakts, ka šāda tirgus definīcija nozīmētu, ka citu aviolīniju pārdotās vietas uz regulārajiem reisiem arī būtu jāiekļauj būtiskā produkta tirgū, nevar kalpot par pamatu tam, ka KLM izlaiž šo informāciju.The fact that such a market definition would mean that seats sold on scheduled flights performed by other airlines might also have to be included into the relevant product market cannot serve to allow KLM to omit this information.
Tas nozīmētu, ka valsts atbalsts tiktu atklāts vienmēr, kad neatkarīga reģionāla nodokļu iestāde, kas ir atbildīga par valsts izdevumu pārraudzību attiecīgajā reģionā, uz demokrātiski izteikta sabiedrības viedokļa pamata izvēlas samazināt izdevumus un pazemināt nodokļus.This would mean that there would be a State aid every time an autonomous regional tax authority, which is responsible for managing public spending in the region, chooses on the basis of democratically expressed public preferences to cut spending and reduce taxes.
Šāda teorija nozīmētu, ka jebkāds atbalsts sabiedrībai ar biržā kotētām akcijām ir atbalsts tās akcionāriem.Such a theory would mean that any aid to a quoted company would be an aid to its shareholders.

More Latvian verbs

Related

zīmēt
draw

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

aiziet
go away
apsveikt
congratulate
atminēties
remember
atslēgt
unlock
ievēlēt
elect
nonākt
reach
pabeigt
finish
pasmaidīt
smile
sekot
follow
vēlēties
wish for

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'mean':

None found.
Learning languages?