Uždirbti (to earn) conjugation

Lithuanian
13 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
uždirbu
I earn
uždirbi
you earn
uždirba
he/she earns
uždirbame
we earn
uždirbate
you all earn
uždirba
they earn
Past tense
uždirbau
I earned
uždirbai
you earned
uždirbo
he/she earned
uždirbome
we earned
uždirbote
you all earned
uždirbo
they earned
Past freq. tense
uždirbdavau
I used to earn
uždirbdavai
you earn
uždirbdavo
he/she used to earn
uždirbdavome
we used to earn
uždirbdavote
you all used to earn
uždirbdavo
they used to earn
Future tense
uždirbsiu
I will earn
uždirbsi
you will earn
uždirbs
he/she will earn
uždirbsime
we will earn
uždirbsite
you all will earn
uždirbs
they will earn
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
uždirbčiau
I would earn
uždirbtum
you would earn
uždirbtų
he/she would earn
uždirbtume
we would earn
uždirbtute
you all would earn
uždirbtų
they would earn
Imperative mood
-
uždirbk
you earn
-
-
uždirbkite
you all earn
-

Examples of uždirbti

Example in LithuanianTranslation in English
Kadangi įmonės pagalbos gavėjos neturi mokėti jokių palūkanų, jos pasinaudoja pagalba nepriklausomai nuo programos eigos, o pagal įprastinę pagalbos grąžinimo tvarką pagalba iš viso nebūtų skiriama programos sėkmės atveju (arba didelės sėkmės atveju pagalba netgi gali įgauti neigiamą išraišką, nes įmonė faktiškai leidžia valstybei uždirbti).Since they do not have to pay any interest, the beneficiary companies are guaranteed to benefit from the aid whatever the outcome of the project, whereas under traditional repayment arrangements the aid may not be granted at all in the event of a successful outcome (and may even be negative in cases of highly successful projects where the enterprise may enable the government to earn money, including in real terms).
Iš skirtumo tarp pajamų, gaunamų iš (pvz., ilgalaikio) lėšų suteikimo, ir (pvz., trumpalaikio) paskolos paėmimo išlaidų atsiranda galimybė uždirbti pelno.The opportunities to earn money come from differences between the revenues obtained from providing the liquidity (e.g. long term) and the cost of borrowing it (e.g. short term).
Kadangi reguliuojamas atlygis buvo paliktas pirminio aukšto lygio, nuo 2000 m. Deutsche Post iš paslaugų, kurių kainos reguliuojamos, jau galėjo uždirbti pastebimą pelną.As the regulated prices were kept at the historically high level, Deutsche Post was allowed to earn since 2000 significantly positive profits from the price-regulated services.
Einamoji paslaugų savikaina kiekvienais metais atitinka tikimybę, kad darbuotojas gali neišdirbti laikotarpio, reikalingo daliai išmokų ar visoms joms uždirbti.The current service cost in each year reflects the probability that the employee may not complete the necessary period of service to earn part or all of the benefits.
Licencijavimo susitarimai, suteikiantys galimybę inovacijų kūrėjams uždirbti pajamų ir padengti bent dalį savo tyrimų ir plėtros išlaidų, gali skatinti inovacijas.Licence agreements may promote innovation by allowing innovators to earn returns to cover at least part of their research and development costs.
Dabar esu antrasis pilotas uždirbu 1,400 per mėnesį plius priedai ir geriausia yra tai, kad šeimą galiu skraidinti už dyką.I am now a copilot earning $1,400 a month plus benefits and the best part is they tell me my family can fly for free.
Aš dabar uždirbu kelis svarus rinkoje.I'm earning a few quid down the market now.
Tu uždirbi daugiau, nei aš kada svajojau.You've always earned at least six figures more than I could ever dream of.
Aš tikiuosi to, bent jau tavo akyse... kad uždirbau tai ką jūs visi padarėt dėl manęs.I hope that, at least in your eyes, I've earned what all of you have done for me.
Jos apibūdinamos kaip tiesioginė investuotojo bendro konsoliduoto pelno, kurį uždirbo tiesioginio investavimo įmonė per ataskaitinį laikotarpį, dalis (atskaičius mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą) be dividendų, kurie turi būti sumokėti per tą ataskaitinį laikotarpį, net jeigu tie dividendai gaunami iš pelno, uždirbto praeitais laikotarpiais.They are defined as the direct investor’s share of the total consolidated profits earned by the direct investment enterprise in the given reference period (after allowing for tax, interest and depreciation) less dividends due for payment in the reference period, even if these dividends relate to profits earned in previous periods.
Iš Windows AK operacinės sistemos produktų šiuo periodu („Klientų“ produktų segmentą) korporacija Microsoft uždirbo 8400 milijonų JAV dolerių pelno iš 10394 milijonų JAV dolerių įplaukų (pelno marža 81 %).For the Windows PC client PC operating system product during this period (‘Client’ product segment), Microsoft earned profits of USD 8400 million on revenues of USD 10394 million (profit margin of 81 %).
Nors to padalinio balansas, palyginti su banku, yra mažas, prieš krizę apie 50 % pajamų ING uždirbo iš draudimo [19].Despite having a smaller balance sheet when compared with the bank, insurance accounted for about 50 % of ING’s earnings pre-crisis [19].
Jos apibrėžiamos kaip tiesioginio investuotojo dalis bendrame konsoliduotame pelne, kurį per ataskaitinį laikotarpį uždirbo tiesioginių investicijų įmonė (atskaičius mokesčius, palūkanas ir nusidėvėjimą), atėmus dividendus, kurie turi būti sumokėti per tą ataskaitinį laikotarpį, net jeigu tie dividendai yra susiję su ankstesniais laikotarpiais gautu pelnu.They are defined as the direct investor's share of the total consolidated profits earned by the direct investment enterprise in the reference period (after allowing for tax, interest and depreciation) less dividends due for payment in the reference period, even if these dividends relate to profits earned in previous periods.

More Lithuanian verbs

Related

atidirbti
work off
dirbti
work
įdirbti
cultivate
išdirbti
work out
nudirbti
complete (a task)
padirbti
forge (a document)
perdirbti
work again
persidirbti
work too much
pradirbti
work
prasidirbti
start going better
pridirbti
cause trouble
sudirbti
damage
užsidirbti
earn

Similar

išdirbti
work out
nudirbti
complete (a task)
padirbti
forge (a document)
sudirbti
damage

Similar but longer

užsidirbti
earn

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'earn':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In