Suburti (to bring together) conjugation

Lithuanian
6 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
suburiu
bring together
suburi
bring together
suburia
brings together
suburiame
bring together
suburiate
bring together
suburia
bring together
Past tense
subūriau
brought together
subūrei
brought together
subūrė
brought together
subūrėme
brought together
subūrėte
brought together
subūrė
brought together
Future tense
suburdavau
will bring together
suburdavai
will bring together
suburdavo
will bring together
suburdavome
will bring together
suburdavote
will bring together
suburdavo
will bring together
Conditional mood
suburčiau
would bring together
suburtum
would bring together
suburtų
would bring together
suburtume
would bring together
suburtute
would bring together
suburtų
would bring together
Tu
Jūs
Imperative mood
suburk
you bring together
suburkite
you all bring together

Examples of suburti

Example in LithuanianTranslation in English
Tuo tikslu galėtų būti sukurta GMES valdymo struktūra bendros technologijų iniciatyvos (BTI) forma, siekiant suburti visus suinteresuotus subjektus kartu su jų ištekliais, ypač nacionalines ir europines vartotojų organizacijas.To that purpose a GMES management structure in the form of a Joint Technology Initiative (JTI) could be set up to bring together all relevant players with their resources, notably user organisations at both national and European level.
Kadangi ABT misija yra skatinti mokslu grindžiamus tyrimus kuriant ateities technologijas, vykdant ABT veiklą siekiama suburti mokslo, technologijų ir inovacijų sričių atstovus, prireikus įskaitant naudotojus, ir, kiek įmanoma, tiek viešojo, tiek privačiojo sektorių atstovus.Given its mission of fostering science-driven research towards future technologies, FET strives to bring together actors from science, technology and innovation, including, where appropriate, users, and to the extent possible from both public and private sectors.
Melton Moubrėjaus pyragų ir pyragėlių su kiauliena gamintojų asociacija buvo įkurta 1998 m., siekiant suburti visus nustatytos vietovės gamintojus ir užtikrinti šių autentiškų „Melton Mowbray Pork Pie“ pyragų ir pyragėlių apsaugą ir didinti vartotojų informuotumą apie šio produkto kilmę.The Melton Mowbray Pork Pie Association was set up in 1998 to bring together all the producers in the designated area with the aim of ensuring the protection of the authentic Melton Mowbray Pork Pie and of raising awareness about the origin of the product.
Būtina imtis Sąjungos lygio veiksmų siekiant suburti grupes, galinčias užtikrinti reikiamą mastą ir kritinę masę, kad būtų papildomos vienos valstybės narės ar valstybių narių grupių pastangos.Actions at Union level are essential to bring together clusters to achieve the necessary breadth and critical mass to complement efforts made by a single Member State or groups of Member States.
Siekiant atsižvelgti į specifinius vertinimo poreikius, turėtų būti sukurti europiniai kaimo plėtros vertinimo pajėgumai kaip Europos kaimo plėtros tinklo dalis, siekiant suburti šios veiklos subjektus, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos šioje srityje keistis ekspertų žiniomis;To take account of the specific needs of evaluation, a European evaluation capacity for rural development should be set up as part of the European network for rural development in order to bring together all actors involved and thereby to facilitate the exchange of expertise in the field.
Galimus pirkėjus mes suburiame į – vidutiniškai šešių šeimų – grupę, kad jie susipažintų ir suprastų, ar pakankamai gerai sutaria vieni su kitais, kad galėtų įsigyti pastatą bendrasavininkystės pagrindais.“ Tokiu būdu per 2002–2005 m. laikotarpį buvo parduota 212 namų.‘We bring together and help establish trust between the site owners and the individual or organisation that wants to use the site and try to get them to enter into a free loan agreement or a temporary leasing contract,’ explains Tobias Habermann, one of the two ‘neighbourhood managers’ in the URBAN zone.

More Lithuanian verbs

Related

atburti
sail back
burti
divine
susiburti
gather up
užburti
enchant

Similar

atburti
sail back
subėgti
run all (to the same place)
sudurti
put together
sugerti
soak
sukarti
shuttle
sukurti
create
sušerti
feed
sutarti
agree
suvirti
boil
užburti
enchant

Similar but longer

subjurti
get ugly
susiburti
gather up

Random

išauginti
grow
išdžiūti
dry
linkti
bend
matyti
see
papasakoti
tell
pasukti
turn
rankyti
pick
streikuoti
go on strike
suaugti
grow up
susirašyti
keep in touch

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'bring together':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In