Stovėti (to be standing) conjugation

Lithuanian
24 examples
This verb takes on the case: kur?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
stoviu
I am standing
stovi
you are standing
stovi
he/she is standing
stovime
we are standing
stovite
you all are standing
stovi
they are standing
Past tense
stovėjau
I was standing
stovėjai
you were standing
stovėjo
he/she was standing
stovėjome
we were standing
stovėjote
you all were standing
stovėjo
they were standing
Past freq. tense
stovėdavau
I used to be standing
stovėdavai
you be standing
stovėdavo
he/she used to be standing
stovėdavome
we used to be standing
stovėdavote
you all used to be standing
stovėdavo
they used to be standing
Future tense
stovėsiu
I will be standing
stovėsi
you will be standing
stovės
he/she will be standing
stovėsime
we will be standing
stovėsite
you all will be standing
stovės
they will be standing
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
stovėčiau
I would be standing
stovėtum
you would be standing
stovėtų
he/she would be standing
stovėtume
we would be standing
stovėtute
you all would be standing
stovėtų
they would be standing
Imperative mood
-
stovėk
you be standing
-
-
stovėkite
you all be standing
-

Examples of stovėti

Example in LithuanianTranslation in English
Jie nenori stovėti šalia, taigi, natūraliai atstumia vienas kitą.They don't want to be standing next to each other, so they're going to tend to naturally push away from each other.
Turim stovėti tikslioj vietoj, tiksliu laiku.We have to be standing in exactly the right spot at exactly the right time.
Aš stoviu prie karo ligoninės kur sužeisti asmenys vis atvažiuoja.'I am standing at the military hospital 'where displaced people continue to arrive.
Ir aš stoviu su milžiniška erekcija.And there I am standing with a giant erection.
Dabar stovi neteisingai.Now you are standing all wrong.
Tu stovi ten pat, kur stovėdavo tavo tėvas, kai šnekėdavosi su manimi.You are standing right where your dad used to stand and we used to talk.
Nes tu ramiai stovi, štai kodėl.Because you are standing still, that's why.
Jie ten stovi ir valgo traškučius.They are standing there and eating potato chips.
Mes stovime užgęsusio ugnikalnio dugne.We are standing at the base of a dormant volcano.
Kadangi praradom ryši su inžinieriu mes stovime labai nesaugiai lokomotyvo priekyje rodos traukinys greitėja nevaldomai ir mes labai artėjame prie Ledinio Tarpeklio kuris yra stačiausias šlaitas pasaulyje siūlau visiems laikytis stipriai.Considering we've lost communication with the engineer we are standing totally exposed on the front of the locomotive the train appears to be accelerating uncontrollably and we are rapidly approaching Glacier Gulch which happens to be the steepest downhill grade in the world I suggest we all hold on tightly.
Kalbant praktiškai, stovime prie vogtos mašinos, ir esat ieškomas už ginkluotą užpuolimą kazino.On a practical note. We are standing in front of a stolen vehicle and you are wanted for assault involving a weapon at the casino.
Aš stovėjau už tavęs, bet tu buvai per kvailas atsisukti.l was standing right behind you... but you're too dumb to turn around.
- Aš stovėjau čia.- I was standing here.
Pažiūrėjau žemyn, ir aš stovėjau ant visų tu žmonių. Kaip kilimas.l looked down and l was standing on all these people.
Kai tai nutiko, stovėjau kaip tik čia.I was standing right here when it happened.
Dabar paklausiu, ar iš ten, kur stovėjai, galėjai matyti šviesoforą?So now I'm gonna ask you, from where you were standing, could you see the traffic light?
Tu stovėjai prie durų.You were standing by the door.
Iš pradžių jis stovėjo tylėdamas.First, he was standing silently.
- Jis stovėjo greta jų lavonų, laikydamas kruviną durklą, taigi, taip, esu gana įsitikinęs.He was standing over their dead bodies Holding a bloody dagger, so, yeah, I'm pretty sure.
Na, jis stovėjo prie Jokūbo lavono laikydamas kruviną durklą, taigi...Well, he was standing over jacob's dead body With a bloody dagger, so...
Jis stovėjo štai ten!He was standing right there! He was standing right there!
Vakar naktį jis stovėjo gatvėj laukė mašinos ir kažkas jį nušovė.Last night he was standing on the street waiting for a ride and somebody shot him.
Kai ten stovėjome, aš tiesiog kažką pajutau ir...I felt something today when we were standing up there and just...
Praneškite tai visiems padavėjams. Bari, stovėsi šalia manęs.Report all paddle numbers to Barry, who will be standing next to me.

More Lithuanian verbs

Related

pastovėti
stand

Similar

drovėtis
feel shy
stebėti
observe
stebėtis
marvel
stokoti
lack
storėti
fatten
stūmėti
push

Similar but longer

pastovėti
stand
stovinėti
make frequent stops

Random

atsibučiuoti
kiss goodbye
atsikartoti
repeat
išlįsti
come out
krautis
load
nukainoti
reduce the price of something
paaukoti
sacrifice
pastovėti
stand
priglausti
shelter
priklausyti
belong
srėbti
slurp

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'be standing':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In