Stebėti (to observe) conjugation

Lithuanian
17 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
stebiu
I observe
stebi
you observe
stebi
he/she observes
stebime
we observe
stebite
you all observe
stebi
they observe
Past tense
stebėjau
I observed
stebėjai
you observed
stebėjo
he/she observed
stebėjome
we observed
stebėjote
you all observed
stebėjo
they observed
Past freq. tense
stebėdavau
I used to observe
stebėdavai
you observe
stebėdavo
he/she used to observe
stebėdavome
we used to observe
stebėdavote
you all used to observe
stebėdavo
they used to observe
Future tense
stebėsiu
I will observe
stebėsi
you will observe
stebės
he/she will observe
stebėsime
we will observe
stebėsite
you all will observe
stebės
they will observe
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
stebėčiau
I would observe
stebėtum
you would observe
stebėtų
he/she would observe
stebėtume
we would observe
stebėtute
you all would observe
stebėtų
they would observe
Imperative mood
-
stebėk
you observe
-
-
stebėkite
you all observe
-

Examples of stebėti

Example in LithuanianTranslation in English
Europos Sąjungos arba jos paskirtos įstaigos prašymu Seišeliai gali leisti ES inspektoriams vykdant kontrolę krante stebėti ES laivų veiklą, įskaitant perkrovimus.Seychelles may on the request of the European Union, or a body designated by it, allow EU inspectors to observe the activities of EU vessels, including transhipments, during onshore based controls.
Žemės vertę esamomis kainomis gali būti sunku kasmet stebėti.The value of land at current prices may be difficult to observe annually.
Mašinistas turi sugebėti iš savo įprastinės lokomotyvo valdymo padėties stebėti ženklus, signalus ir kelio ženklų rodykles.The driver must be able to observe signals and lineside markers, and they must be observable by the driver from his normal driving position.
Vandenų aplinkos, įskaitant pakrančių, regionų ir giliavandenes ekosistemas ir jūros dugną, mokslinių tyrimų veikla bus vykdoma siekiant stebėti, kontroliuoti ir nuspėti šios aplinkos funkcionavimą ir pagilinti supratimą apie jūrą ir tvarų vandenyno išteklių naudojimą.Research activities in aquatic environments including coastal, regional and deep sea ecosystems and seabed, will be carried out in order to observe, monitor and predict the behaviour of this environment and enhance understanding of the sea and the sustainable use of ocean resources.
sugebėjimas atidžiai sekti, stebėti ir vertinti bendrą kandidato elgesį vairuojant, visų pirma:ability to observe accurately, monitor, and evaluate overall candidate performance, in particular:
stebi laivo žvejybos veiklą,observe the fishing activities of the vessel;
stebi laivo žvejybos veiklą;observe the fishing activities of the vessels;
Tam tikslui kiekvienos susitariančiosios šalies kompetentingos institucijos paskiria savo atstovą (pranešdamos jo vardą, pavardę kitai susitariančiajai šaliai), kuris dalyvauja vykdant iškrovimo kontrolę ir stebi kontrolės vykdymo aplinkybes.To this end, the competent authorities of each contracting party shall designate a representative to attend checks on landings and observe the arrangements for conducting such checks, notifying their name to the other contracting party.
Tokį perkrovimą stebi Jūrų žvejybos delegacijos ir kontrolės institucijų stebėtojas arba atstovas.Such transhipment shall take place under the supervision of the observer or of a representative of the maritime fisheries delegation and the control authorities.
Pora stebėtojų. Mes tik stebime.Couple of observers, we're just here to observe.
- Per du mėnesius, kol čia esu, stebėjau jūsų darbą ir neabejoju, kad jūs labai nuodugnus.In the two months that I've been here I've been able observe you at work and there's no doubt you are very thorough
Kiti vieši kreditoriai nesiėmė priverstinio vykdymo veiksmų, bet stebėjo privatizavimo ir restruktūrizavimo procesą, kuris, jų įsitikinimu, suteiktų jiems didesnę grąžą negu tiesioginis įsiskolinimų jiems grąžinimas.Other public creditors did not take any enforcement action but they observed the privatisation and restructuring process which, they believed, would provide them with a higher return than direct execution of their claims.
Suomija kelerius metus stebėjo salų bičių populiaciją.Finland has for several years observed the island’s bee population.
2002 m. sėkmingai įvedęs eurų banknotus, ECB toliau rengė antrąją seriją, kuri turėtų būti palaipsniui išleista po kelerių metų, ir toliau atidžiai stebėjo euro padirbinėjimo atvejus, kurių lygis nuo pirmosios serijos euro banknotų įvedimo ir toliau žemas.Following the successful introduction of euro banknotes in 2002, the ECB continued its work on planning the second series, to be issued gradually in a few years’ time, and continued to monitor carefully the counterfeiting of the euro. Throughout 2008, this remained at the low levels observed since the introduction of the first series of euro banknotes.
ES ekspertai atvyko liepos mėn. rinkimų proceso vertinimui koordinuoti, vėliau prie jų prisijungė kiti stebėtojai, kurie stebėjo rinkimų kampaniją – pasirengimą rinkimams ir balsavimą, balsų skaičiavimą ir rezultatų sudarymą.EU experts arrived in July to coordinate the assessment of the process, and were joined by other observers who assessed the campaign period, pre-election preparations, and the voting, counting and tabulation of results.
Svarbiausia kada nors išsiųsta ES misija (300 stebėtojų) liepos ir lapkričio mėn. stebėjo du rinkimų turus šioje šalyje. Šie rinkimai leido grįžti prie pilietinės taikos ir atkurti valdymą bei sudarė sąlygas tvariam KDR vystymuisi ir viso Didžiųjų Ežerų regiono stabilizavimui.In some cases, the missions played a role in conflict prevention, as in the Democratic Republic of Congo (DRC), where the most important EU Mission ever deployed (300 observers) monitored the two rounds of elections in July and November.
Tu ir aš, Robertai, stebėjome istorija.You and I, Robert, have observed history.

More Lithuanian verbs

Related

nusistebėti
be atsonished
pastebėti
notice

Similar

drebėti
shiver
skubėti
hurry
stebėtis
marvel
stebinti
surprise
steigti
found
steigtis
be found (for a company)
stengtis
endeavor
storėti
fatten
stovėti
be standing
stūmėti
push

Similar but longer

pastebėti
notice

Random

atsigriebti
get back (at somebody)
bidzenti
trot
įsispoksoti
stare
išdžiovinti
dry
išsikapstyti
get out
pamiršti
forget
raukšlėtis
wrinkle
suskirstyti
categorize
šokti
dance
užsukti
wind

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'observe':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In