Pateisinti (to justify) conjugation

Lithuanian
11 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pateisinu
I justify
pateisini
you justify
pateisina
he/she justifies
pateisiname
we justify
pateisinate
you all justify
pateisina
they justify
Past tense
pateisinau
I justified
pateisinai
you justified
pateisino
he/she justified
pateisinome
we justified
pateisinote
you all justified
pateisino
they justified
Past freq. tense
pateisindavau
I used to justify
pateisindavai
you justify
pateisindavo
he/she used to justify
pateisindavome
we used to justify
pateisindavote
you all used to justify
pateisindavo
they used to justify
Future tense
pateisinsiu
I will justify
pateisinsi
you will justify
pateisins
he/she will justify
pateisinsime
we will justify
pateisinsite
you all will justify
pateisins
they will justify
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pateisinčiau
I would justify
pateisintum
you would justify
pateisintų
he/she would justify
pateisintume
we would justify
pateisintute
you all would justify
pateisintų
they would justify
Imperative mood
-
pateisink
you justify
-
-
pateisinkite
you all justify
-

Examples of pateisinti

Example in LithuanianTranslation in English
Šios direktyvos įgyvendinimas neturėtų būti pretekstas pateisinti bet kokį kiekvienoje valstybėje narėje esamos padėties pablogėjimą.The implementation of this Directive should not serve to justify any regression in relation to the situation, which already prevails in each Member State.
De minimis taisyklė negali būti naudojama norint pateisinti lengvatinių mokesčių bendrovių režimo naudojimą.The de minimis rule cannot be used to justify the application of the Qualifying Companies regime.
Teismas dar patikslino, kad negalima pateisinti pagalbos grindžiant tuo, kad kitos valstybės narės skyrė neteisėtą pagalbą [6].Specifically, the Court has held that it is not possible to justify an aid on the ground that other Member States have granted illegal aid [7].
Jis taip pat laikėsi nuomonės, jog „tai, kad priemones priėmė regioninės valdžios institucijos, pagal nacionalinę teisę turinčios išimtinę kompetenciją“ yra „tik formos klausimas“, ir „nėra pakankamas pagrindas pateisinti palankesnių sąlygų suteikimo bendrovėms, kurioms taikomos regioninės teisės nuostatos“.He also took the view that ‘the fact that the measures at issue were adopted by regional authorities with exclusive competence under national law’ was ‘merely a matter of form’, and ‘not sufficient to justify the preferential treatment reserved to companies which fall within the scope’ of regional laws.
Remiantis pirmiau nurodytomis Generalinio advokato Saggio išvadomis bylose C-400/97, C-401/97 ir C-402/97, „tai, kad nagrinėjamąsias priemones priėmė regioninės valdžios institucijos, pagal nacionalinę teisę turinčios išimtinę kompetenciją (...) yra tik formos klausimas, ir nėra pakankamas pagrindas pateisinti palankesnes sąlygas, sukuriamas pagal to regiono teisės aktus reglamentuojamoms bendrovėms.According to the abovementioned conclusions of Mr Advocate General Saggio in Joined Cases C-400/97, C-401/97 and C-402/97, ‘the fact that the measures at issue were adopted by regional authorities with exclusive competence under national law is (...) merely a matter of form, which is not sufficient to justify the preferential treatment reserved to companies which fall under the provincial laws.
O dar blogiau tai, jog žaidi Dievą ir pateisini tai akla sėkme!And what's worse is you using blind luck to justify your playing God!
Dėl b ir c punktų KWW teigia, kad Komisijos sprendimuose nėra numatyta jokių straipsnių, kurie pateisintų pakartotiną patvirtintos pagalbos vertinimą.As regards points (b) and (c), KWW argues that the decisions of the Commission contain no clauses that would justify reassessment of the approved aid.
Savo sprendime Komisija nenustatė jokių sąlygų, kurios pateisintų vėlesnį pakartotinį pagalbos vertinimą.In its decisions it did not lay down any conditions, which would justify a later reassessment of the aid.
Komunikate teigiama, kad tam tikri konkretūs veiksniai, kurie neigiamai veikia MVĮ galimybes gauti lėšų, tokie kaip nepakankama arba asimetrinė informacija ar didelės sandorio išlaidos, gali lemti rinkos nepakankamumą, kuris pateisintų valstybės pagalbą.The Communication states that specific factors adversely affecting the access of SMEs to capital, such as imperfect or asymmetric information or high transaction costs can cause a market failure that would justify State aid.
Komunikate teigiama, kad tam tikri neigiamai MVĮ galimybes gauti lėšų veikiantys konkretūs veiksniai, tokie kaip nepakankama arba asimetrinė informacija ar didelės sandorio išlaidos, gali lemti rinkos nepakankamumą, kuris pateisintų valstybės pagalbą.The Communication states that specific factors adversely affecting the access of SMEs to capital, such as imperfect or asymmetric information or high transaction costs, can cause a market failure that would justify state aid.
Kaip pažymėta, nei įstatai, nei perdavimo aktas nesusiję su kokia nors ypatinga ar neįprasta sąlyga arba įpareigojimu, kurie pateisintų nuomos mokesčio ar atlygio nebuvimą.As already observed, neither the articles of association nor the transfer deed appear to be linked to any specific and unusual condition or obligation that would justify the absence of rent or remuneration.

More Lithuanian verbs

Related

išteisinti
acquit
pasiteisinti
justify
teisinti
justify

Similar

išteisinti
acquit
patenkinti
please

Similar but longer

pasiteisinti
justify

Random

atsigulti
lie down
bodėti
despise
derinti
arrange
išblukinti
fade
išprovokuoti
provoke
perdirbti
work again
pokštauti
joke
pralieti
shed
prasivalyti
clean up
susidaryti
form

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'justify':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In