Pastovėti (to stand) conjugation

Lithuanian
11 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pastoviu
I stand
pastovi
you stand
pastovi
he/she stands
pastovime
we stand
pastovite
you all stand
pastovi
they stand
Past tense
pastovėjau
I stood
pastovėjai
you stood
pastovėjo
he/she stood
pastovėjome
we stood
pastovėjote
you all stood
pastovėjo
they stood
Past freq. tense
pastovėdavau
I used to stand
pastovėdavai
you stand
pastovėdavo
he/she used to stand
pastovėdavome
we used to stand
pastovėdavote
you all used to stand
pastovėdavo
they used to stand
Future tense
pastovėsiu
I will stand
pastovėsi
you will stand
pastovės
he/she will stand
pastovėsime
we will stand
pastovėsite
you all will stand
pastovės
they will stand
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pastovėčiau
I would stand
pastovėtum
you would stand
pastovėtų
he/she would stand
pastovėtume
we would stand
pastovėtute
you all would stand
pastovėtų
they would stand
Imperative mood
-
pastovėk
you stand
-
-
pastovėkite
you all stand
-

Examples of pastovėti

Example in LithuanianTranslation in English
Prieš įpurškiant į dujinį chromatografą, paliekama pastovėti bent 5 min. Etaloniniai tirpalai sililinami tuo pačiu būdu kaip ir mėginiai.Allow to stand for at least five minutes before injecting into the gas-chromatograph. Silylate standards in the same way as samples.
Tu bijai už save pastovėti, nesvarbu, kas ką tau daro.You're so afraid to stand up for yourself no matter what anyone does to you.
Tu net nesugebi pastovėti už savo žmoną?You don't even have enough backbone to stand up for your own wife?
Tu vienintelė paprašei manęs pastovėti už sargybinį.You're the one who asked me to stand guard.
Bandymas pradedamas, kai laivas plaukia pastoviu greičiu, kuris yra kiek įmanoma artimesnis 13 km/h vandens atžvilgiu, apgręžiant variklius iš priekinės eigos į atbulinę eigą (nurodymo „sustoti“A taškas), ir baigiamas, kai laivas nejuda žemės atžvilgiu (E taškas: v = 0 žemės atžvilgiu arba D taškas: = E taškas: v = 0 vandens atžvilgiu ir žemės atžvilgiu, jei stabdymo manevras atliekamas stovinčiame vandenyje).It begins when the vessel is travelling at a constant speed of as near as possible to 13 km/h in relation to the water by reversing the engines from “ahead” to “astern” (point A of the order “stop”) and is completed when the vessel is stationary in relation to the ground (point E: v = 0 in relation to the ground or point D: = point E: v = 0 in relation to the water and in relation to the ground if the stopping manoeuvre is carried out in standing water).
judamasis taikinys pastoviu greičiu, ta pačia kryptimi ir tos pačios važiavimo juostos viduriu kaip ir bandomoji transporto priemonė judantis taikinys; 6)‘stationary target’ means a target at standstill facing the same direction and positioned on the centre of the same test lane of travel as the subject vehicle;
Aš vos pastoviu ant kojų.I can barely stand.
- Tu vos pastovi ant kojų.- You can't even stand.
Buvai toks girtas, kad vos pastovėjai ant kojų, nekalbant jau apie paskaitos apie integralias schemas skaitymą.- No, you wouldn't. If I had been that drunk, I wouldn't have been able to stand, much less give a lecture on integrated circuits.
Nagi pastovėk ramiai, kad praskaidrintum žmonėms Kalėdas.Come on. Now you just stand still so you can be a Christmas gift for the white folks.
Tik ramiai pastovėk.Just stand still.

More Lithuanian verbs

Related

stovėti
be standing

Similar

pastebėti
notice

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apžiūrėti
examine
atiduoti
give away
nurodyti
command
padainuoti
sing
patraukti
pull
prekiauti
trade
prenumeruoti
subscribe
sergėti
guard
užčiaupti
silence
užkabliuoti
hook

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'stand':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In