Pabėgti (to escape) conjugation

Lithuanian
22 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
pabėgu
I escape
pabėgi
you escape
pabėga
he/she escapes
pabėgame
we escape
pabėgate
you all escape
pabėga
they escape
Past tense
pabėgau
I escaped
pabėgai
you escaped
pabėgo
he/she escaped
pabėgome
we escaped
pabėgote
you all escaped
pabėgo
they escaped
Past freq. tense
pabėgdavau
I used to escape
pabėgdavai
you escape
pabėgdavo
he/she used to escape
pabėgdavome
we used to escape
pabėgdavote
you all used to escape
pabėgdavo
they used to escape
Future tense
pabėgsiu
I will escape
pabėgsi
you will escape
pabėgs
he/she will escape
pabėgsime
we will escape
pabėgsite
you all will escape
pabėgs
they will escape
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
pabėgčiau
I would escape
pabėgtum
you would escape
pabėgtų
he/she would escape
pabėgtume
we would escape
pabėgtute
you all would escape
pabėgtų
they would escape
Imperative mood
-
pabėk
you escape
-
-
pabėkite
you all escape
-

Examples of pabėgti

Example in LithuanianTranslation in English
Jeigu dėl mokslinių ar veterinarinių priežasčių nusprendžiama neįrengti pakylos, grindų plotą reikėtų padidinti 33 % vienam triušiui ir 60 % dviem triušiams, kad jie galėtų aktyviau judėti ir pabėgti nuo dominuojančių gyvūnų.If there are scientific or veterinary justifications for not providing a raised area then the floor area should be 33 % larger for a single rabbit and 60 % larger for two rabbits, to facilitate the rabbit's locomotor activities and to enhance the opportunity to escape from a more dominant animal.
Kadangi šeškai labai geba pabėgti, talpyklos turėtų būti suprojektuotos taip, kad gyvūnas nepabėgtų ar nesusižeistų mėgindamas tai padaryti.As ferrets have a remarkable ability to escape, the design of the enclosure should be such that the animal is unable to escape or to injure itself should any such attempt be made.
Jei kiaulės laikomos kartu su kitų grupių kiaulėmis, joms turėtų būti suteiktos sąlygos pabėgti arba pasislėpti nuo kitų.When pigs are mixed they shall be provided with adequate opportunities to escape and hide from other pigs.
bėgimo ir vengimo reakcijos sukėlimas, kai gyvūnas negali pabėgti ar išvengti stimulo ir tikimasi, kad tai sukels vidutinio sunkumo kančią.evoking escape and avoidance reactions where the animal is unable to escape or avoid the stimulus, and are expected to result in moderate distress.
2012 m. gegužės – rugpjūčio mėn. jis prižiūrėjo daugiau kaip 150 vaikų verbavimą ir rengimą M23 sukilimui ir šaudė pabėgti bandžiusius berniukus.Between May and August 2012, he oversaw the recruitment and training of over 150 children for the M23 rebellion, shooting the boys who had tried to escape.
Jie mane ėmė persekioti, o aš pabėgau ten, kur tikrai nedrįs manęs ieškot.So they came after me. I escaped into the one place they wouldn't dare follow me... in here.
Laivas, kuriuo pabėgau, paskendo.The boat I escaped on sunk.
Aš pabėgau.I escaped.
Aš pabėgau iš 22 kalėjimų.I've escaped 22 prisons.
Jie sakė, tu pabėgai.CHIEF: They said you escaped.
Taikinys yra tapati stovykla iš kurios pabėgai 71-ais.The prison camp you escaped from in '71 is the target area.
- Bet tu nuo jo pabėgai?I was merely a pawn. But you escaped his grasp.
kaip tu pabėgai be nieko, tik su randu kai Lordo Voldemorto jėgos buvo sunaikintos?Was able to defeat the greatest wizard of all time? How did you escape with nothing but a scar
žinai, Nevinsai, Kai Džoana sužinos, kad tu vėl pabėgai, Konradas lėks lauk, O aš įsikraustysiu.You know, Nevins, when Joan finds out you've escaped again, Conrad will be moving out, and I'll be moving in.
jie buvo pamesti arba pabėgo, bet buvo susigrąžinti laikantis valstybės narės, kurioje jie buvo susigrąžinti, teisės aktų;they were abandoned or had escaped and were recovered in accordance with the legislation of the Member State where the recovery took place;
perspėjamąjį kodą, nurodantį, kad asmuo praeityje buvo ginkluotas, smurtavo ar pabėgo;a warning code indicating any history of being armed or violent or of having escaped;
Žlugus Talibano režimui, kartu su Talibano ir Al-Qaida grupuotėmis jis pabėgo į šiaurės Vaziristaną ir pradėjo pergrupuoti nereguliarias kovotojų pajėgas kovai prieš Afganistano Vyriausybę.Following the collapse of the Taliban regime, along with Taliban and Al-Qaida elements, he escaped to northern Waziristan and started to regroup his militias for the fight against the Government of Afghanistan.
Žlugus Talibano režimui, kartu su Talibano ir „Al Kaidos“ grupuotėmis jis pabėgo į šiaurės Vaziristaną ir pradėjo pergrupuoti nereguliarias kovotojų pajėgas kovai prieš Afganistano Vyriausybę.Following the collapse of the Taliban regime, along with Taliban and Al-Qaida elements, he escaped to northern Waziristan and started to regroup his militias for the fight against the Government of Afghanistan.
Valstybės narės užtikrina, kad aukoms būtų pasiūlyta galimybė gauti pranešimą nepagrįstai nedelsiant, kai asmuo, kuriam už joms padarytas nusikalstamas veikas skirtas kardomasis kalinimas, kuris už tai patrauktas baudžiamojon atsakomybėn arba nuteistas, paleidžiamas į laisvę arba pabėgo iš įkalinimo įstaigos.Member States shall ensure that victims are offered the opportunity to be notified, without unnecessary delay, when the person remanded in custody, prosecuted or sentenced for criminal offences concerning them is released from or has escaped detention.
Gerai gal tai ir pasirodys beprotiška,bet... mes skridome lėktuvu į Amsterdamą... ir mus sumaišė su teroristais ir uždarė į Guantanamo Įlanką... iš kurios mes pabėgome ir grįžome į Ameriką... ir dabar mes bandome nusigauti į Teksasą... nes ten yra žmogus galintis mums padėti... ir jis veda Kumaro buvusią merginą.All right. This is gonna sound crazy, but, basically... we were on a plane to Amsterdam... and we got mistaken for terrorists and we got sent to Guantánamo Bay... and then we escaped and snuck into America with a bunch of Cubans... and now we're trying to get to Texas... where there's a guy who can help us out... and he's getting married to Kumar's ex-girlfriend.
Jis mano saugotojas ir... Vienintelė priežastis, kodėl pabėgome iš požemių pasaulio, todėl, kad jis pasiliko.He's my protector, and the only reason why we escaped the Underworld is because he stayed behind.
Mes nudūrėme prižiūrėtoją ir pabėgome, o dabar slapstomės.We stabbed a guard, escaped, now we're on the run.

More Lithuanian verbs

Related

apbėgti
run around
apibėgti
run around
atbėgti
come running
bėgti
run
išbėgti
run out
nubėgti
run off
parbėgti
run back
perbėgti
run across
prabėgti
pass by running
pribėgti
approach by running
subėgti
run all (to the same place)

Similar

apbėgti
run around
atbėgti
come running
išbėgti
run out
nubėgti
run off
paaugti
edge up
pabūgti
get scared
pabusti
wake up
padegti
set on fire
pajėgti
manage
pamėgti
grow to like
pavogti
steal
subėgti
run all (to the same place)

Similar but longer

pabėgioti
jog
parbėgti
run back
prabėgti
pass by running

Random

amžinti
make eternal
berti
strew
buvoti
be
dievagotis
swear
laimėti
win
pakenkti
harm
palaiduoti
guarantee
paplušėti
work up a sweat
pasidalyti
share
trakštelėti
snap

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'escape':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In