Paženklinti (to mark) conjugation

Lithuanian
5 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
paženklinu
I mark
paženklini
you mark
paženklina
he/she marks
paženkliname
we mark
paženklinate
you all mark
paženklina
they mark
Past tense
paženklinau
I marked
paženklinai
you marked
paženklino
he/she marked
paženklinome
we marked
paženklinote
you all marked
paženklino
they marked
Past freq. tense
paženklindavau
I used to mark
paženklindavai
you mark
paženklindavo
he/she used to mark
paženklindavome
we used to mark
paženklindavote
you all used to mark
paženklindavo
they used to mark
Future tense
paženklinsiu
I will mark
paženklinsi
you will mark
paženklins
he/she will mark
paženklinsime
we will mark
paženklinsite
you all will mark
paženklins
they will mark
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
paženklinčiau
I would mark
paženklintum
you would mark
paženklintų
he/she would mark
paženklintume
we would mark
paženklintute
you all would mark
paženklintų
they would mark
Imperative mood
-
paženklink
you mark
-
-
paženklinkite
you all mark
-

Examples of paženklinti

Example in LithuanianTranslation in English
Valstybės narės, siekdamos užtikrinti vienodą ir aukštą vaisių bei daržovių atitikties prekybos standartams lygį jų išsiuntimo etape, gali leisti prekiautojams kiekvieną pakuotę paženklinti pagal II priede nustatytą pavyzdį.Member States may authorise traders guaranteeing a uniform and high conformity rate of the fruit and vegetables subject to marketing standards at the stage of dispatch to use the specimen in Annex II in the labelling of each package.
Valstybės narės mažiausios rizikos kategorijai priskirtiems prekiautojams, kurie užtikrina produktų atitiktį prekybos standartams, gali leisti kiekvieną pakuotę išsiuntimo etape paženklinti pagal II priede nustatytą ženklo pavyzdį ir (arba) pasirašyti atitikties sertifikatą, kaip nurodyta 12a straipsnyje.Member States may authorise traders classified in the lowest risk category and providing special guarantees on conformity to marketing standards to use the specimen in Annex II in the labelling of each package at the stage of dispatch and/or to sign the conformity certificate as referred in Article 12a.
Kai veisėjas, tiekėjas arba naudotojas šunį, katę ar nežmoginį primatą prieš nujunkymą perduoda kitam veisėjui, tiekėjui arba naudotojui ir dėl praktinių priežasčių gyvūno paženklinti iš anksto negalima, iki gyvūnas bus paženklintas, gyvūno gavėjas turi tvarkyti registrą, kuriame pirmiausia nurodoma gyvūno motina.Where a dog, cat or non-human primate is transferred from one breeder, supplier or user to another before it is weaned, and it is not practicable to mark it beforehand, a record, specifying in particular its mother, must be maintained by the receiver until it is marked.
Valstybės narės mažiausios rizikos kategorijai priskirtiems prekiautojams, kurie suteikia specialias produktų atitikties prekybos standartams garantijas, gali leisti kiekvieną pakuotę išsiuntimo etape paženklinti pagal II priede nustatytą pavyzdį ir (arba) pasirašyti 14 straipsnyje nurodytą atitikties sertifikatą.Member States may authorise traders classified in the lowest risk category and providing special guarantees on conformity to marketing standards to use the specimen in Annex II in the labelling of each package at the stage of dispatch and/or to sign the conformity certificate as referred to in Article 14.
Kai ant reikalavimų neatitinkančių svarstyklių yra atitikties ženklas „CE“, kompetentinga valstybė narė imasi atitinkamų veiksmų prieš tą, kuris paženklino šiuo ženklu, ir apie tai informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.Where an instrument which does not comply bears the ‘CE’ conformity marking, the competent Member State shall take appropriate action against whomsoever has affixed the marking and shall inform the Commission and the other Member States thereof.

More Lithuanian verbs

Related

ženklinti
mark

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atsisiųsti
download
išdrįsti
dare
išdurti
trick
išeiti
leave
krustelėti
stir
naujinti
renew
pasikelti
rise
pasveikinti
greet
senti
become old
suklaidinti
mislead

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'mark':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In