Numatyti (to foresee) conjugation

Lithuanian
11 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
numatau
I foresee
numatai
you foresee
numato
he/she foresees
numatome
we foresee
numatote
you all foresee
numato
they foresee
Past tense
numačiau
I foresaw
numatei
you foresaw
numatė
he/she foresaw
numatėme
we foresaw
numatėte
you all foresaw
numatė
they foresaw
Past freq. tense
numatydavau
I used to foresee
numatydavai
you foresee
numatydavo
he/she used to foresee
numatydavome
we used to foresee
numatydavote
you all used to foresee
numatydavo
they used to foresee
Future tense
numatysiu
I will foresee
numatysi
you will foresee
numatys
he/she will foresee
numatysime
we will foresee
numatysite
you all will foresee
numatys
they will foresee
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
numatyčiau
I would foresee
numatytum
you would foresee
numatytų
he/she would foresee
numatytume
we would foresee
numatytute
you all would foresee
numatytų
they would foresee
Imperative mood
-
numatyk
you foresee
-
-
numatykite
you all foresee
-

Examples of numatyti

Example in LithuanianTranslation in English
Tačiau pripažįstama, kad šioms naujoms valstybėms narėms būtų tikslinga numatyti pereinamojo laikotarpio susitarimą, todėl dabartiniu metu šioms šalims nėra išsamiai rekomenduota, kaip dažnai turėtų būti daroma atsitiktinė dioksinų, furanų ir dioksinų tipo PCB buvimo pašaruose stebėsena,It is however acknowledged that it is appropriate to foresee a transitional arrangement for the new Member States and that for the time being no detailed minimum frequency for the random monitoring of the presence of dioxins, furans and dioxin-like PCBs in feedingstuffs is recommended for the new Member States,
Tačiau pripažįstama, kad šioms naujoms valstybėms narėms būtų tikslinga numatyti pereinamojo laikotarpio tvarką, todėl šioms šalims nėra išsamiai rekomenduota, kaip dažnai turėtų būti daroma atsitiktinė esamų dioksinų, furanų ir dioksinų tipo PCB pašaruose stebėsena.It is however acknowledged that it is appropriate to foresee a transitional arrangement for these new Member States and therefore no detailed minimum frequency for the random monitoring of the presence of dioxins, furans and dioxin-like PCBs in feedingstuffs is recommended for these countries.
Tačiau yra tikslinga numatyti, kad SAPARD atžvilgiu naujosios valstybės narės kiek galima taikytų tas pačias taisykles, kurios galioja visoms kitoms EB teisės sritims.However, it is appropriate to foresee that in respect of Sapard the new Member States should, as far as possible, follow the same rules as those which apply to any other areas of Community law.
Yra būtina numatyti trumpą papildomą laikotarpį siekiant išsiaiškinti padėtį.It is necessary to foresee a short supplementary time in view to clarify the situation.
Tam, kad valstybės narės šioje srityje galėtų imtis būtinų priemonių derėtų numatyti vienerių metų laikotarpį iki tų konkrečių nuostatų taikymo pradžios.In order to allow Member States to take the necessary measures in this respect, it is appropriate to foresee a period of one year prior to the application of those specific provisions.
Todėl jie neturėtų būti pateikti į EB rinką, bet tuo metu sugrąžinti gamintojui, kaip numatė bendrovė ASAHI.It should not be placed on the EC market and therefore returned to its producer at that time as foreseen by ASAHI.
Bendrovė „Arriva“ numatė sumažinti išlaidų iš viso 54,5 mln. DKK per metus.In total, the cost cuts foreseen by Arriva will amount to DKK 54,5 million p/a.
Remdamosi Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 103o straipsniu, kai kurios valstybės narės numatė pervesti lėšas į bendrosios išmokos schemą arba numatė atitinkamus nacionalinių programų pakeitimus.Pursuant to Article 103o of Regulation (EC) No 1234/2007, some Member States have foreseen the transfer of funds to the Single Payment Scheme or have provided for subsequent changes to their national support programmes.
Tačiau jeigu transporto priemonės gamintojas numatė didžiausią projektinį transporto priemonės greitį, kuris yra didesnis už greitį, atitinkantį mažiausio sumontuotų padangų greičio kategorijos simbolį, transporto priemonėje aiškiai vairuotojui matomoje vietoje pritvirtinamas nuolatinis įspėjimas, nurodantis didžiausią padangų greitį.However, if the vehicle manufacturer has foreseen that the maximum vehicle design speed is greater than the speed corresponding to the lowest speed category symbol of the fitted tyres, a maximum speed warning label, specifying the maximum speed capability of the tyres, shall be displayed inside the vehicle in a prominent position readily and permanently visible to the driver.
Leistinos paros normos nustatomos remiantis moksliniais tyrimais, o mokslo duomenys gali keistis, todėl įstatymų leidėjas numatė galimybę keisti šias ribines vertes gavus naujus mokslinius duomenis.As the tolerable daily intakes are established by scientific studies, and science may evolve, the Legislator has foreseen the possibility to amend these limits when new scientific evidence is made available.
Paprastas gravitacijos ir anatomijos santykis, kurį mes numatėme.Simple matter of gravitation and anatomy, one we ought to have foreseen.

More Lithuanian verbs

Related

matyti
see
pamatyti
notice
pasimatyti
see each other

Similar

numanyti
have an idea
pamatyti
notice

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atburti
sail back
fermentuotis
ferment
nešti
carry
nusirašinėti
crib
ožiuotis
act capricious
pakeliauti
travel
pykdyti
anger
sugyventi
get along
suklupti
stumble
susprogti
explode

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'foresee':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In