Nešti (to carry) conjugation

Lithuanian
22 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
nešu
I carry
neši
you carry
neša
he/she carries
nešame
we carry
nešate
you all carry
neša
they carry
Past tense
nešiau
I carried
nešei
you carried
nešė
he/she carried
nešėme
we carried
nešėte
you all carried
nešė
they carried
Past freq. tense
nešdavau
I used to carry
nešdavai
you carry
nešdavo
he/she used to carry
nešdavome
we used to carry
nešdavote
you all used to carry
nešdavo
they used to carry
Future tense
nešiu
I will carry
neši
you will carry
neš
he/she will carry
nešime
we will carry
nešite
you all will carry
neš
they will carry
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
neščiau
I would carry
neštum
you would carry
neštų
he/she would carry
neštume
we would carry
neštute
you all would carry
neštų
they would carry
Imperative mood
-
nešk
you carry
-
-
neškite
you all carry
-

Examples of nešti

Example in LithuanianTranslation in English
Jei reikės ją nešti, nešk.If you got to carry her, carry her.
Štai kodėl ji siunčia lagaminą su savo drabužiais, tam, kad pačiai nereikėtų nešti.That's why she sends this case with her clothes, so that she won't have to carry it.
Kažkas, turi neštiSomeone has to carry it.
Tuojau pat įsakyk jiems nešti maneOrder them to carry my palanquin at once!
Toliau nei tu norėtum nešti.It's farther than you want to carry it.
Ar matai, kaip nešu tuos maišus?Good. Now can you see me trying to carry these bags all by myself?
Aš nešu branduolinį įtaisą.I'm carrying a nuclear...
Tu neši nereikalingą svorį, Maksi.You're carrying dead weight, Maxie.
Atsargiai, tu juk neši kūdikįBe careful, you carry a child.
Tu neši mano kovos standarus į Europos širdį.You will carry my battle standard to the heart of Europa.
Dabar suprantu, kodėl vis dar neši savo kryžių.Well, I can see why you still carry the torch.
Tik pažvelk: neši padėklą kaip profesionalė.Look at you, carrying a tray like a pro.
Visus šiuos metus aš ją nešiau ir skaičiau kiekvieną dieną taip pasinėriau įjos išsaugojimo misiją kad net pamiršau gyventi taip, kaip ji mokė mane gyventi.All the years I've been carrying it and reading it every day. I got so caught up with keeping it safe, I forgot to live by what I learned from it.
Pirmą darbo dieną dešimtam stalui nešiau padėklą su sriubomis.And on the first day of training I was carrying a tray of soups for a table of 10.
Jis nešė štai ką.He was carrying this.
Aha, buvo modeliu ar kažką fiziško. Gal dengė stogą ar nešė mane per upę.Yes, like modeling or something physical like roofing, or maybe carrying me across a river.
Kaip visada nešiu nepaisydamas tavo priešinimųsi, kol galų gale man padėkosi.As always, I will carry you kicking and screaming and in the end you will thank me.
Jis neš mano žaisliukus.They will carry my toys.
Jie neš ir mano žaisliukus, matote?They will carry my toys too, see?
Krūties vėžys, pavyzdžiui, iš 100 moterų su krūties vėžiu... tiktai septyni neš krūties vėžio genus.Breast cancer, for example, out of 100 women with breast cancer... only seven will carry the breast cancer genes.
mūsų visuomenių pagalba formuoja mus dėl to, ar tikrai mes galvojame... gyvenimas yra iš esmės apie nuodėmę ar apie grožį, ar pomirtinis gyvenimas neš kainą... kaip mes gyvename mūsų gyvenimas ar jei tai nereikšminga.our societies help shape us as to whether or not we think... life is basically about sin or about beauty, whether the afterlife will carry a price for... how we live our lives or if it's irrelevant.
Jei reikės ją nešti, nešk.If you got to carry her, carry her.

More Lithuanian verbs

Related

atnešti
bring
atsinešti
bring
įnešti
bring in
išnešti
take away
išsinešti
take away
nunešti
carry away
nusinešti
take it
panešti
carry
parnešti
carry back
parsinešti
bring (home)
pernešti
transfer
pranešti
inform
prinešti
bring in (a lot of things)
užnešti
carry upstairs

Similar

kištis
interfere
košti
filter
kušti
move
lošti
gamble
mušti
beat
muštis
fight
neigti
deny
neršti
spawn
nerti
dive
neštis
bring
nykti
disappear
nokti
ripen
pešti
pluck
peštis
scrimmage
tėšti
fatten
tušti
swelter

Similar but longer

atnešti
bring
įnešti
bring in
išnešti
take away
neršti
spawn
nešioti
carry
nešiotis
carry
nunešti
carry away
panešti
carry
užnešti
carry upstairs

Random

apmušti
upholster
grobti
kidnap
lipdyti
mold
pagerti
have a drink
pasirūpinti
take care (of something)
peržiūrėti
view
sustatyti
put together
sušokti
dance
triumfuoti
triumph
veistis
breed

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'carry':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In