Mušti (to beat) conjugation

Lithuanian
13 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
mušu
I beat
muši
you beat
muša
he/she beats
mušame
we beat
mušate
you all beat
muša
they beat
Past tense
mušiau
I beat
mušei
you beat
mušė
he/she beat
mušėme
we beat
mušėte
you all beat
mušė
they beat
Past freq. tense
mušdavau
I used to beat
mušdavai
you beat
mušdavo
he/she used to beat
mušdavome
we used to beat
mušdavote
you all used to beat
mušdavo
they used to beat
Future tense
mušiu
I will beat
muši
you will beat
muš
he/she will beat
mušime
we will beat
mušite
you all will beat
muš
they will beat
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
muščiau
I would beat
muštum
you would beat
muštų
he/she would beat
muštume
we would beat
muštute
you all would beat
muštų
they would beat
Imperative mood
-
mušk
you beat
-
-
muškite
you all beat
-

Examples of mušti

Example in LithuanianTranslation in English
Davė įsakymus kariuomenei mušti protestuotojus lazdomis ir juos suimti.Gave orders to troops to beat the protesters with sticks and then arrest them.
Turbūt ponia Hollander mėgo mušti mėsą.Guess ms.Hollander liked to beat some meat.
Bet aš jų nenaudoju mušti savo moters.I don't use 'em to beat up my woman.
Aš vienintelis mušu jus kai jūs blogi.I'm the one who beats you when you're bad.
Jei skriaudi vaiką, jei muši vaiką, tu ne mano pusėje.You molest a child, you beat a child, you're not on my side.
Tu muši Biblijos pardavėją!You're beating up a Bible salesman!
Vieno Radžaišaro kalėjimo kalinio apklausos duomenimis, visi kalėjimo prižiūrėtojai jį smarkiai mušė ir H. Akharian apie tai buvo žinoma.According to a transcript of one reported detainee in the Radjaishahr prison, wardens all beat him severely, with Akharian’s full knowledge.
Todėl jie mušė ją, kaip kokį gyvulį.So they beat her like an animal.
Jis mušė tą vargšą, išsekusį arklį.He was beating that poor, exhausted horse.
Bugną mušė jau visur.-The drums was beating.
Kol mane smarkiai mušė, Donas Praisas buvo visiškai nugalėtas.While I took the beating of a lifetime, Don Price was ultimately defeated.
Ei, mes mušėme šitą subinę visą naktį. Jis neišsiduoda.Hey,we've been beating his ass all night.He ain't coming off the goods.
Tas vaikis mušdavo mane ir Četą gramatikos mokykloje.That kid used to beat me and Chet in grammar school.

More Lithuanian verbs

Related

apmušti
upholster
atmušti
refute
išmušti
dislodge
numušti
knock off
pramušti
punch
prasimušti
make a breakthrough
sumušti
beat up
susimušti
get into a fight
užmušti
kill
užsimušti
get killed

Similar

kištis
interfere
košti
filter
kušti
move
lošti
gamble
malti
grind
mauti
take off
mautis
pull on
mėgti
like
mesti
throw
mėžti
manure
migti
fall asleep
mykti
mumble
minti
pedal
mirti
die
misti
feed (on something)
myžti
piss
mūkti
moo
murkti
purr
muštis
fight
nešti
carry
neštis
bring
pešti
pluck
peštis
scrimmage
tėšti
fatten
tušti
swelter

Similar but longer

apmušti
upholster
atmušti
refute
išmušti
dislodge
numušti
knock off
sumušti
beat up
užmušti
kill

Random

atitekti
fall to
atsikvėpti
relax
diskutuoti
discuss
pasiekti
reach
pašnekėti
have a talk
patobulėti
become more perfect
pratintis
get used
spindėti
shine
suapvalinti
round
tarti
pronounce

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'beat':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In