Mąstyti (to think) conjugation

Lithuanian
29 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
mąstau
I think
mąstai
you think
mąsto
he/she thinks
mąstome
we think
mąstote
you all think
mąsto
they think
Past tense
mąsčiau
I thought
mąstei
you thought
mąstė
he/she thought
mąstėme
we thought
mąstėte
you all thought
mąstė
they thought
Past freq. tense
mąstydavau
I used to think
mąstydavai
you think
mąstydavo
he/she used to think
mąstydavome
we used to think
mąstydavote
you all used to think
mąstydavo
they used to think
Future tense
mąstysiu
I will think
mąstysi
you will think
mąstys
he/she will think
mąstysime
we will think
mąstysite
you all will think
mąstys
they will think
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
mąstyčiau
I would think
mąstytum
you would think
mąstytų
he/she would think
mąstytume
we would think
mąstytute
you all would think
mąstytų
they would think
Imperative mood
-
mąstyk
you think
-
-
mąstykite
you all think
-

Examples of mąstyti

Example in LithuanianTranslation in English
Interneto, finansų sistemų, senėjančios ekonomikos ir ekologiškos visuomenės plitimas akivaizdžiai rodo, kad reikia mąstyti ir imtis spręsti šiuos uždavinius vienu metu atsižvelgiant į jų įtraukties gebą ir novatoriškumą.Phenomena such as the growth of Internet, of the financial systems, of the ageing economy and of the ecological society abundantly show how it is necessary to think and respond to these issues across their dimensions of inclusiveness and innovation at the same time.
Pagal programą „Leader+“ Smolandą toliau siekiama paversti „šiuolaikiška kaimo vietove“, skatinti pažangiai mąstyti ir lanksčiai prisitaikyti prie rinkos sąlygų.Leader+ has continued the aim of making Småland a‘modern rural area’, to think in newways and remain flexible to market conditions.
Kūrybiškumą sudaro daug dalykų – gebėjimas pristatyti ir patraukliai pateikti idėjas, protinga rizika, gebėjimas mąstyti kitaip ir teigiamai, pagarba kitų idėjoms ir aktyvus naujos bei svarbios informacijos ieškojimas.Creativity consists of many things: the capacity to present and sell ideas, intellectual courage, the ability to think differently and positively, respect for the ideas of others, and to actively look for new and important information.
Turime plačiau mąstyti apie pačią aplinką, kad ją apsaugotume.We need to think out of the box about the environment itself in order to protect the environment.
Galiausiai jūs privalote turėti vaizduotę ir gebėti mąstyti, išeidami už administravimo kultūros ribų.“Finally, you have to be imaginative and to think outside the administrative culture.’
Ken, aš mąstau apie pasitraukimą.Ken, I'm thinking about retiring.
Aš mąstau apie kažką tamsų ir paslaptingą.I'm thinking of something dark and mysterious.
- Aš mąstau.- I'm thinking.
Tiesą sakant, mąstau, kad reikėtų kelių atsikratyti.In fact, I'm thinking about maybe losing a couple.
Apie ką aš mąstau?What am I thinking?
Ką patartumėte pradedantiesiems verslininkams?Nebūk kuklus, kai mąstai.What would be your advice to aspiring entrepreneurs?Do not be humble when you are thinking.
Greitai pripranti prie to, kad jis kalba, ir mąstai apie jį kaip apie tikriausią žmogų.You quickly get adjusted to the idea that he talks, and think of him reallyjust as another person.
Broli, kartais tu mąstai ir šneki kaip mažas vaikas.Brother, you think and talk sometimes like a little child.
Apie ką mąstai?What are you thinking about?
Tu vis dar mąstai kaip koks gatvės šūdžius.You still think like some street schmuck.
Mes galvojame, mąstome, pasirenkame, turime laisvą valią.People. We think, we reason, we make choices, we have free will.
Jis žino, ką mes mąstome.He knows what we're thinking.
Aš mąsčiau.l was thinking.
Aš mąsčiau apie tai, ką daktaras Šufhauzenas man sakė.I was thinking about what Dr Schauffhausen told me.
Labai ilgai apie tai mąsčiau ir supratau, kad aš myliu tave.I've been doin' a lot of thinkin', and the thing is, I love you. - What?
Vis mąsčiau, kas galėjo tą merginą priversti pasirinkti tokią beviltišką išeitį?I was thinking what could have happened to this girl to make her think she had no way out.
- Atleisk, mąsčiau apie kai ką kitą.-Sorry, I was thinking of someone else.
Visuomet spėliojau, apie ką tuo metu mąstei.I used to always wonder what you were thinking at that moment.
Kodėl nepasakojai apie ką mąstei?Why didn't you say what you were thinking?
visi mąstė: "Ir ką mes čia veikiame?"Everybody was thinking about, "What are we doing here?"
Mes visi apie tai mąstėme.We were all thinking about it.
„Pradėk nuo mažų dalykų, mąstyk apie didelius ir dirbk su ugnele!““Start small, think big and do it with passion!”
Džonai, greičiau mąstyk.Johnny, think fast.
Arturai, mąstyk.Arthur, think.

More Lithuanian verbs

Related

apmąstyti
consider
išmąstyti
think of
pamąstyti
think
permąstyti
rethink
primąstyti
think up
prisimąstyti
think up
susimąstyti
ponder

Similar

dėstyti
teach
mintyti
contemplate
pustyti
whet
uostyti
sniff
vystyti
develop
vystytis
develop

Similar but longer

apmąstyti
consider
išmąstyti
think of
pamąstyti
think

Random

gulti
lie down
įspėti
alert
išgerti
drink
nušauti
shoot
riesti
warp
skolinti
lend
stypsoti
stand on legs
sukrėsti
shock
sutepti
soil
užmauti
pull on

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'think':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In