Kištis (to interfere) conjugation

Lithuanian
10 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
kišuosi
I interfere
kišiesi
you interfere
kišasi
he/she interferes
kišamės
we interfere
kišatės
you all interfere
kišasi
they interfere
Past tense
kišausi
I interfered
kišaisi
you interfered
kišosi
he/she interfered
kišomės
we interfered
kišotės
you all interfered
kišosi
they interfered
Past freq. tense
kišdavausi
I used to interfere
kišdavaisi
you interfere
kišdavosi
he/she used to interfere
kišdavomės
we used to interfere
kišdavotės
you all used to interfere
kišdavosi
they used to interfere
Future tense
kišiuosi
I will interfere
kišiesi
you will interfere
kišis
he/she will interfere
kišimės
we will interfere
kišitės
you all will interfere
kišis
they will interfere
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
kiščiausi
I would interfere
kištumsi
you would interfere
kištųsi
he/she would interfere
kištumesi
we would interfere
kištutesi
you all would interfere
kištųsi
they would interfere
Imperative mood
-
kiškis
you interfere
-
-
kiškitės
you all interfere
-

Examples of kištis

Example in LithuanianTranslation in English
Galų gale šia direktyva taip pat neketinama kištis į teisėtą valstybių narių interesą užkirsti kelią jų piliečiams vengti su profesijomis susijusių nacionalinių teisės aktų taikymo.Lastly, this Directive is not intended to interfere with Member States' legitimate interest in preventing any of their citizens from evading enforcement of the national law relating to professions.
Pirma, nors pats tokios kaip atliekant šį tyrimą svarstomos bendrosios įmonės buvimas nėra valstybės įsikišimo įrodymas, įstatuose yra numatyti mechanizmai, leidžiantys valstybei kištis.Firstly, although the mere existence of a joint venture such as the one in the current investigation does not indicate State interference, the Articles of Association contain mechanisms that allow the State to interfere.
Vokietija iš esmės laikosi nuomonės, kad Komisija neturi teisės kištis į federacijos ir federacinių žemių politinį sprendimą išlaikyti ir suskaitmeninti antžeminio transliavimo platformą.As a matter of principle, the authorities take the view that the Commission has no right to interfere with the political decision of the Federal Government and the Länder (politische Entscheidung von Bund und Ländern) to maintain the terrestrial platform and to carry out its digitisation.
Tačiau manoma, kad taikant šį kriterijų nuoroda į valstybę turėtų būti suprantama kaip nuoroda į valdžios institucijas, kurios veiksmingai kontroliuoja regioną, nepaisant to, ar jis yra pripažintas, ar ne, ir kurios turi galių kištis į bendrovės sprendimų priėmimo procesą.However, it is considered that, for the purpose of this criterion, the reference to the State should be understood as the authorities effectively controlling the region, whether recognised or not, who have the capacity to interfere with the company's decision making processes.
Dėl to pažymėtina, kad vadinamosios MR Padniestrės regiono valdžios institucijos akivaizdžiai gali kištis į bendrovės valdymą.In this respect, it is noted that the so called authorities of the Transnistrian region of the RM are clearly in a position to interfere in the company’s management.
Kitas eksportuotojas įrodinėjo, kad atsižvelgiantį į jo akcijų struktūrą, ypač tai, kad jis iš dalies priklauso valstybei, nebuvo galima daryti išvados, kad valstybė kišosi nustatant kainas ir kitas pardavimo sąlygas.Another exporter argued that its shareholding structure, in particular the fact that it is partly State-owned, did not as such allow the conclusion that the State interfered in the setting of prices and other sales terms.
Dėl ketvirtos bendrovės, kuriai suteiktas RER, Bendrijos pramonės atstovai tvirtino, kad valstybė kišosi į bendrovės darbo politiką, nes vietos administracija turėjo patvirtinti darbo sutartį.Concerning a fourth company granted MET, the Community industry claimed that there was state interference in the labour policy of the company as the local administration approved the labour contract used.
Pirma, jis neįrodė, kad yra nepriklausomas nuo valstybės kišimosi, inter alia, dėl to, kad Komunistų partija, kuri nebuvo bendrovės akcininke, kišosi į pagrindinius bendrovės sprendimus, ir organizacijos atsakomybė dėl pelno paskirstymo sprendimų liko neaiški (pirmas kriterijus).Firstly, it did not demonstrate to be free from State interference, inter alia because the Communist party, which was not a shareholder, interfered in basic company decisions and the organisational responsibility for profit distribution decisions remained unclear (criterion one).
Kadangi nagrinėjamosios bendrovės nepateikė įrodymų, kurių pakaktų siekiant išsklaidyti abejones dėl didelio valstybės kišimosi priimant valdymo sprendimus, nustatyta, kad valstybė kišosi į šios bendrovių grupės veiklą ir ją kontroliavo.As the companies concerned failed to present evidence that could be considered sufficient to remove doubts of significant State interference in management decisions, it was determined that this group of companies was under significant State control and interference.
Kaip nurodyta, atsižvelgiant į kitus faktus buvo padaryta išvada, kad valstybė toliau kišosi.As demonstrated above, other elements led to the conclusion that on balance there was significant state interference.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kalti
nail
karti
hag
kasti
dig
kastis
dig
kauti
fight
kautis
battle
kelti
lift
keltis
rise
kepti
bake
kerti
come off
kėsti
expand
kežti
become weaker
kibti
hang on
kilti
rise
kimšti
cram
kimštis
get crammed
kirbti
sour
kirpti
cut (with scissors)
kirsti
cut
kirstis
intersect
kisti
change
kloti
lay
klotis
luck
kopti
climb
košti
filter
kulti
thrash
kurti
create
kušti
move
lošti
gamble
mušti
beat
muštis
fight
nešti
carry
neštis
bring
pešti
pluck
peštis
scrimmage
tėšti
fatten
tušti
swelter

Similar but longer

įkišti
plug
iškišti
put out
kimšti
cram
kimštis
get crammed

Random

atgabenti
bring
atsispindėti
reflect
atsitrenkti
strike
išlaidyti
let everybody go (somewhere)
karpyti
cut
maudytis
take a bath
nekantrauti
be impatient
pasipiršti
propose
pasiteisinti
justify
susijaudinti
become excited

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'interfere':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In