Kainuoti (to cost) conjugation

Lithuanian
21 examples
This verb takes on the case: kas?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
kainuoju
I cost
kainuoji
you cost
kainuoja
he/she costs
kainuojame
we cost
kainuojate
you all cost
kainuoja
they cost
Past tense
kainavau
I cost
kainavai
you cost
kainavo
he/she cost
kainavome
we cost
kainavote
you all cost
kainavo
they cost
Past freq. tense
kainuodavau
I used to cost
kainuodavai
you cost
kainuodavo
he/she used to cost
kainuodavome
we used to cost
kainuodavote
you all used to cost
kainuodavo
they used to cost
Future tense
kainuosiu
I will cost
kainuosi
you will cost
kainuos
he/she will cost
kainuosime
we will cost
kainuosite
you all will cost
kainuos
they will cost
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
kainuočiau
I would cost
kainuotum
you would cost
kainuotų
he/she would cost
kainuotume
we would cost
kainuotute
you all would cost
kainuotų
they would cost
Imperative mood
-
kainuok
you cost
-
-
kainuokite
you all cost
-

Examples of kainuoti

Example in LithuanianTranslation in English
Preliminariais skaičiavimais jo eksperimentinė 35-erių metų eksploatacija gali kainuoti apie 10 mlrd. eurų.It is expected to cost around €10 billion over its 35-year experimental lifetime.
Aš kainuoju daug... nes aš geriausias koks tik yra.I cost the most... 'cause I'm the best there is.
Tu man nemažai kainuoji!You're costing me good money!
Kiek aš kainavau?- How much did I cost?
Man tu kainavai beveik viską.You almost cost me everything.
Daug man kainavai. Laiko ir pinigų.You know you cost me... a lot of time and money.
Ekstrahavimo įrenginys, 1996 m. planuotas įrengti iki 2000/2001 m. už 3,07 mln. EUR (6 mln. Vokietijos markių), tačiau darbai buvo nutraukti dėl nepakankamo likvidumo, o įrenginys faktiškai kainavo 7,72 mln. EUR (15,1 mln. Vokietijos markių).The extraction installation was supposed to cost EUR 3,07 million (DEM 6 million) in 1996 but the cost had risen to EUR 7,72 million (DEM 15,1 million) by 2000/2001, when the work was interrupted owing to a lack of liquidity.
HAMESTA dirbo per daug žmonių veiklos ir administracijos srityse, todėl įmonės valdymas daug kainavo ir buvo neveiksmingas.HAMESTA was overstaffed in its operational and administrative departments, resulting in high costs and inefficient management.
Veiklos vietų reorganizavimas. Buvęs įmonės „Sernam“ tinklas buvo labai blogai pritaikytas pelną duodančiai veiklai, nes jis buvo per didelis (pagal veiklos vietų skaičių), blogoje vietoje (ypač todėl, kad veiklos vietos labai brangiai kainavo, nes buvo pačiame miesto (Paryžiaus) centre), ir naudojosi nepritaikytomis rūšiavimo vietomis [31].Reorganisation of sites: Sernam’s former network was poorly adapted to making profits because there were too many sites, they were poorly located (some sites were very costly because they were situated in the city centre (Paris)) and it had sorting centres that were unsuitable in the way that they were laid out.
Tokią padėtį patvirtino ir Prancūzijos vyriausybė 2004 m. sausio 22 d. pastabose pažymėdama, kad sindikuotas kreditas FT kainavo pigiau nei veikla obligacijų rinkoje.This situation was confirmed, moreover, by the French authorities in their comments of 22 January 2004, when they stated that recourse to the syndicated loan was less costly for France Télécom than access to the bond market.
Taip būtų galima teigti tik jei Suomijai buvusius Tieliikelaitos darbuotojus perkelti į laisvas darbo vietas Suomijos administracijoje kainavo daugiau, nei į tas darbo vietas pasirinkti kitus kandidatus.This is only the case if filling vacancies in the Finnish administration with former employees of Tieliikelaitos was more costly for the Finnish State than filling these vacancies with other candidates.
Todėl, kadangi vertybinių popierių dalis yra 1,8 mlrd. EUR, mokestis KBC kainuos maždaug 120 mln. EUR kiekvienais metais, kuriais priemone nesinaudojama, arba iš viso 718 mlrd. EUR.Therefore, as the Equity Range amounts to EUR 1,8 billion, the fee will cost KBC approximately EUR 120 million for each year that it is not exercised, or EUR 718 million in total.
Pasiūlymuose išsamiai aprašomas planuojamas atlikti darbas, nurodoma, kas tą darbą vykdys ir kiek tai kainuos.Proposals set out details of planned work, who will carry them out, and how much they will cost.
Kiek vandens buteliukas kainavo vakar... tiek jis kainuos ir rytoj.I'm freezing all wages, all prices. What a bottle of water cost you yesterday... it will cost you tomorrow.
Studijų švaistymas už durų tau kainuos kur kas daugiau.Shooting outside the studios will cost you much more.
Mulen Ružo pavertimas į teatrą kainuos fantastišką pinigų sumą.The conversion of the Moulin Rouge into a theater will cost a fantastic sum of money.
Siekiant išspręsti šią problemą, reikėtų planuoti keisti maršrutą, o tai apytiksliai kainuotų 134 milijonus eurų.Relocation would be the solution but would cost some EUR 134000000.
„Powergen“ teigia, kad pagaminti tokį kiekį elektros kainuotų apie 73,8 mln. GBP, atsižvelgiant tik į išvengiamas sąnaudas.According to Powergen producing this amount of electricity would cost about GBP 73,8 million, taking into account avoidable costs only.
Rusvųjų anglių vežimas į Šoštanės elektrinę geležinkeliu kainuotų maždaug 5 EUR už toną; atsižvelgiant į šalies energetikos balanse planuojamą rusvųjų anglių gavybą (600000 tonų per metus), per metus tai kainuotų 3 mln. EUR;transport by rail of brown coal to Šoštanj would cost around EUR 5/t; given the planned brown coal production in the national energy balance (600000 t/year), this would amount to EUR 3 million a year.
Tačiau P&O mano, kad SeaFrance prarastų 50000 krovinių vienetų (t. y. 5–6 mln. EUR iš krovinių gaunamų pajamų) ir kad nenaudojant frachtuojamo laivo Nord Pas-de-Calais per metus tai kainuotų 1,8 mln. EUR, jeigu neatsirastų perėmėjo;P&O nevertheless considers that SeaFrance would lose 50000 freight units, i.e. EUR 5-6 million in freight revenue, and that the laying-up of the freight vessel Nord Pas-de-Calais would cost EUR 1,8 million per year in the absence of a buyer.
Kaip nurodyta ES nuostatose, eurų ėmimas iš bankomato, atsiskaitymas eurais banko kortele ar banko pavedimu (iki 50 000 €) dabar visoje ES kainuoja tiek pat, kiek kainuotų jūsų šalyje.Thanks to EU rules, withdrawing euro from a cash machine, making a card payment or a bank transfer in euro (up to € 50 000) now costs you the same anywhere in the EU as it would cost you in your own country.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dainuoti
sing
kaišioti
poke

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

ardyti
disassemble
gnaibyti
pinch
kratytis
jolt
kurti
create
pagydyti
heal
pasitikrinti
check
pašildyti
heat
pataikyti
hit (the target)
sukaupti
accumulate
užkariauti
conquer

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'cost':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In