Išvysti (to see) conjugation

Lithuanian
14 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
išvystu
I see
išvysti
you see
išvysta
he/she sees
išvystame
we see
išvystate
you all see
išvysta
they see
Past tense
išvydau
I saw
išvydai
you saw
išvydo
he/she saw
išvydome
we saw
išvydote
you all saw
išvydo
they saw
Past freq. tense
išvysdavau
I used to see
išvysdavai
you see
išvysdavo
he/she used to see
išvysdavome
we used to see
išvysdavote
you all used to see
išvysdavo
they used to see
Future tense
išvysiu
I will see
išvysi
you will see
išvys
he/she will see
išvysime
we will see
išvysite
you all will see
išvys
they will see
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
išvysčiau
I would see
išvystum
you would see
išvystų
he/she would see
išvystume
we would see
išvystute
you all would see
išvystų
they would see
Imperative mood
-
išvysk
you see
-
-
išvyskite
you all see
-

Examples of išvysti

Example in LithuanianTranslation in English
Šį abipusį bendradarbiavimą papildo ne pelno organizacijų veikla – jos suteikia piliečiams galimybę išvysti konkrečių projektų sprendimus.“This double-sided cooperation is completed with the activities of non-profit-making organisations, which offer citizens a chance to see concrete project solutions’.
Todėl dažnai daugiausia energijos skiriama siekiant išvengti esamų problemų, o ne siekiant pokyčių, kuriuos norėtume išvysti savo gyvenamose kaimo vietovėse.Consequently there is a tendency to concentrate on avoiding problems, and less on creating the changes that we want to see in our rural areas.
Ar yra kokių pokyčių, kuriuos įgyvendintus norėtumėte išvysti, ir ką nauja atneštų šie pokyčiai?Are there any changes that you would like to see, and how would these make a dierence?
Galiausiai mūsų grupė norėtų išvysti darbų, atliktų rengiant šią ataskaitą, tąsą ES lygmeniu.Finally our group would like to see a continuation on EU level of the work leading to this report.
Nesitikėjau daugiau jūsų išvysti.l never expected to see you again.
Kaskart pažvelgusi į Nilą išvystu vyrą, kuriuo Poliui nebuvo lemta tapti.Every time l look at Neil, l see the man Paul never got to be.
kai atsibudes ryte išvystu tavo veidą.I like waking up and seeing your face.
Kai išvydau ją pirmą sykį, ji man pasirodė ne iš šio pasaulio.JACOB: She didn't seem real to me at first.
Nebuvau matęs nieko panašaus, ką išvydau šiandien.I never seen the like of it before, what I seen today.
Tai, ką tu išvydai, mato labai nedaug žmonių... ir mes norime, kad ir toliau taip būtų.Okay. Very few humans have seen what you've seen today, and we're determined to keep it that way.
O gal jis neišsiveržė, nes ponas Spokas susprogdino šaltojo lydinio įtaisą po tai, kai civilizacija, kuri ką tik išrado ratą, išvydo žvaigždėlaivį, kylantį iš jų vandenyno!Or maybe it didn't erupt because Mr. Spock detonated a cold fusion device inside it right after a civilization that's barely invented the wheel happened to see a starship rising out of their ocean!
Ne, jie išvys laisvus vyrus ir laisvę!No. No, they will see free men and freedom!
Daug žmonių išvys šį robotų įsiviešpatavimą.Many people will see this as the invasion of the inhuman.
Jei išorinis pasaulis galėtų matyti šią Bažnyčią taip, kaip aš, pažvelgti už mūsų ritualų, jis išvystų šiuolaikinį stebuklą.If the outside world could see this Church as I do looking beyond the ritual of these walls they would see a modern miracle.

More Lithuanian verbs

Related

nuvysti
fade
vysti
wilt

Similar

iškasti
excavate
iškęsti
endure
išlįsti
come out
išlysti
bulge
išmesti
throw away
išrasti
invent
išverti
thread out
išvesti
walk (somebody) out
išvežti
remove (by vehicle)
išvykti
depart
išvirti
boil
išvogti
steal off
nuvysti
fade

Similar but longer

išvystyti
develop (something)

Random

atsidaryti
open
išlepinti
spoil
ištaškyti
splash
pagesti
get ruined
palaidoti
bury
pasidėti
put down
supti
surround
tardyti
interrogate
tiesti
strech
zyzti
hum

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'see':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In