Išvalyti (to clean) conjugation

Lithuanian
21 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
išvalau
I clean
išvalai
you clean
išvalo
he/she cleans
išvalome
we clean
išvalote
you all clean
išvalo
they clean
Past tense
išvaliau
I cleaned
išvalei
you cleaned
išvalė
he/she cleaned
išvalėme
we cleaned
išvalėte
you all cleaned
išvalė
they cleaned
Past freq. tense
išvalydavau
I used to clean
išvalydavai
you clean
išvalydavo
he/she used to clean
išvalydavome
we used to clean
išvalydavote
you all used to clean
išvalydavo
they used to clean
Future tense
išvalysiu
I will clean
išvalysi
you will clean
išvalys
he/she will clean
išvalysime
we will clean
išvalysite
you all will clean
išvalys
they will clean
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
išvalyčiau
I would clean
išvalytum
you would clean
išvalytų
he/she would clean
išvalytume
we would clean
išvalytute
you all would clean
išvalytų
they would clean
Imperative mood
-
išvalyk
you clean
-
-
išvalykite
you all clean
-

Examples of išvalyti

Example in LithuanianTranslation in English
Mašinos turi būti suprojektuotos ir pagamintos taip, kad iš išorės būtų galima išvalyti jų vidines dalis, kuriose buvo pavojingos medžiagos arba preparatai; iš išorės taip pat turi būti įmanomas bet koks būtinas deblokavimas.The machinery must be designed and constructed in such a way that it is possible to clean internal parts which have contained dangerous substances or preparations without entering them; any necessary unblocking must also be possible from the outside.
Pateikiami atitinkami patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą.Appropriate advice shall be provided on how to clean-up a spill.
Vokietija neneigia, kad 1997 m. balandžio 21 d. sprendimu (dėl įrenginių vietovėje Sohrschied) ir 1998 m. kovo 31 d. sprendimu (dėl įrenginių vietovėje Sprendlingen-Gensingen) įmonė Zweckverband Tierkörperbeseitigung kaip teršėja pagal tuo metu galiojančią nacionalinę teisę buvo visiškai įpareigota išvalyti abiejų įrenginių teritoriją.Germany does not deny that under the clean-up orders of 21 April 1997 for the Sohrschied site and of 31 March 1998 for the Sprendlingen-Gensingen site the ZT was placed under a full obligation as the polluter to clean up both sites under the national law applicable at the time.
Kadangi malant arba smulkinant sėklas jos tampa nebedaigios, prieš malant ar smulkinant grūdus ir sėklas, tarp kurių esančių Ambrosia spp. sėklų kiekis neatitinka reikalavimų, jų nebūtina išvalyti su sąlyga, kad imamasi prevencinių priemonių, kad transportavimo, laikymo ir apdorojimo metu Ambrosia spp. sėklos neišplistų aplinkoje;Since the milling or the crushing destroys the germination capacity of the seeds, there is no need to clean the grains and seeds containing non-compliant levels of seeds of Ambrosia spp. before milling or crushing, on the condition that prevention measures are taken to avoid dissemination of Ambrosia spp. seeds into the environment during transport, storage or processing.
Tokiais atvejais Institucija patvirtins pagalbą, skirtą padengti socialines sąnaudas restruktūrizavimui pagal 16.3.2.6 skirsnį, ir aplinkosaugos pagalbą užterštoms vietoms išvalyti, kurios priešingu atveju būtų apleistos.In such cases, the Authority will only allow aid to alleviate the social costs of the restructuring, in line with Section 16.3.2.6, and environmental aid to clean up polluted sites which might otherwise be abandoned.
Aš išvalau tik griuvėsius.I'm just here to clean up the mess!
Tada išvalai viską nekruopščiai, kaip jis kad valytų.You need to clean poorly... Like he would.
Jis pridirbo ant galinės sėdynės, bet aš išvaliau.He had a little accident in the backseat, cotton all over the place, but l cleaned it up.
Šiandien buvau nuėjus sutvarkyti namus, bet ten nieko nebuvo, ir, atrodo, lyg lovoj nemiegota visą savaitę, taigi aš tik išvaliau langus ir išėjau anksčiau.I went to clean the house today, but nobody has been there or slept in any of the beds this week so I just cleaned the windows and left early.
Turi man padėkoti, nes išvaliau tavo viryklę.You need to thank me because I cleaned your oven.
Taip, mielasis, išvaliau.Yes, honey, I cleaned up her Internet.
- Pasirūpink mergaite, išvalei nusikaltimo vietą?- Take care of the girl, clean up evidence?
Gal ją tiesiog išvalė.Maybe it's just been cleaned.
Pabudęs jis išvalė kambarį ir išėjo pas žmoną.When he woke, he cleaned the apartment and went to find his wife.
Aš ją išvalysiu.I will clean it up.
Aš myliu tave ir... Noriu, kad žinotum : aš atiduodu savo kūną žmogui, kuriuo pasitikiu. Jis išvalys mano sielą ir grąžins namo.I love you and I want you to know that I'm trusting my body to someone worthy, who will cleanse my spirit and bring me home.
Išrauk jį ir išvalyk.Well, I want you to take it out and clean it up.
Ei, Deividai! Grįžk, imk skudurą ir viską išvalyk!Come back down here, get a mop and clean it up.
Gal išvalyk šį mėšlą iš paplūdimio?Why don't you clean this crap up off the beach?
- Gal išvalyk šį mėšlą iš paplūdimio?- Why don't you clean this crap up off the beach?
Eik išvalyk šokolado dėmes kurias palikai savo motinos kambary.Go clean up the chocolate stains you left in your mother's bedroom.

More Lithuanian verbs

Related

apvalyti
purify
išsivalyti
clean
nuvalyti
clean
prasivalyti
clean up
valyti
clean

Similar

apvalyti
purify
išdalyti
distribute
išvagoti
plough
išvaryti
expel
nuvalyti
clean

Similar but longer

išsivalyti
clean

Random

giedrėti
clear up
padirbti
forge (a document)
rašytis
make notes
samdyti
hire
smukdyti
degrade
sutaupyti
save
švisti
lighten
taškyti
splash
trinti
rub
vogti
steal

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'clean':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In