Valyti (to clean) conjugation

Lithuanian
25 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
valau
I clean
valai
you clean
valo
he/she cleans
valome
we clean
valote
you all clean
valo
they clean
Past tense
valiau
I cleaned
valei
you cleaned
valė
he/she cleaned
valėme
we cleaned
valėte
you all cleaned
valė
they cleaned
Past freq. tense
valydavau
I used to clean
valydavai
you clean
valydavo
he/she used to clean
valydavome
we used to clean
valydavote
you all used to clean
valydavo
they used to clean
Future tense
valysiu
I will clean
valysi
you will clean
valys
he/she will clean
valysime
we will clean
valysite
you all will clean
valys
they will clean
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
valyčiau
I would clean
valytum
you would clean
valytų
he/she would clean
valytume
we would clean
valytute
you all would clean
valytų
they would clean
Imperative mood
-
valyk
you clean
-
-
valykite
you all clean
-

Examples of valyti

Example in LithuanianTranslation in English
Išorinių aptvarų grindų kokybė ir danga nebūtinai turi atitikti vidaus talpyklų lygį, jei jas paprasta valyti ir katės negali į jas susižeisti.The quality and finish of the floor of an outside run need not be to the standard of the inside enclosure, providing it is easy to clean and not physically injurious to the cats.
Nereikėtų naudoti smulkių pjuvenų ir kitų panašių smulkių dalelių substratų, nes jie gali paveikti jautrią kūno odą, juose gali kauptis patogenų ir juos sunku valyti bei naudoti kelis kartus.Fine sawdust and any other related small-particle substrate should be avoided, as it affects the sensitive body skin, harbours pathogens and is difficult to clean and re-use.
Pirma, Komisija pažymėjo, kad pagrindinė DVKDF funkcija – valyti kietas neorganines ir netirpias kietąsias daleles (t. y. suodžius), o DVSOK valo kenksmingas dujas ir tirpią organinę frakciją (TOF), kuri yra kietosiose dalelėse, tačiau nesurenka suodžių.First, the Commission noted that the DPF’s main function is to treat solid inorganic and insoluble particulate matter (i.e. soot), while the DOC aims to clean hazardous gases and the soluble organic fraction (SOF) contained in particulate matter, without being able to collect soot.
„kosmetikos gaminys“– tai medžiaga arba mišinys, skirtas išorinėms žmogaus kūno dalims (epidermiui, plaukams, nagams, lūpoms ir išoriniams lyties organams) arba dantims ar burnos ertmės gleivinei, norint tik arba daugiausia valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą, apsaugoti išlaikyti jų gerą būklę arba pašalinti kūno kvapus;‘cosmetic product’ means any substance or mixture intended to be placed in contact with the external parts of the human body (epidermis, hair system, nails, lips and external genital organs) or with the teeth and the mucous membranes of the oral cavity with a view exclusively or mainly to cleaning them, perfuming them, changing their appearance, protecting them, keeping them in good condition or correcting body odours;
Jeigu naudojamas plovimo įrenginys, jis yra tinkamas vienaukščių ar dviaukščių traukinių išorinius paviršius valyti šiame aukštyje:Where a washing plant is provided it shall be able to clean the outer sides of single or double-deck trains between a height of:
Pakol aš valau grindis, laikau galvą žemai, jiems nėra reikalo mane deportuoti.As long as I keep my floor clean, keep my head down, they have no reason to deport me.
Aš kasdien juos valau pati.I clean it myself every day.
Aš valau organizmą, o ne psichuoju.I'm on a cleanse. I'm not psychotic.
Šiuo momentu, aš įdėmiai valau vamzdį.Currently, I am focused on cleaning my barrel.
Gerai valai...- You clean up nice, little fella.
- Tu vėl tai valai? - Labas, brangioji- You're cleaning it again?
Tu valai?You clean?
Tu valai save nuo praeities ir toksinų.You're cleansing yourself of the past and the toxins.
Ar kada nors valai savo mašiną?You ever clean your truck?
Vakar naktį aš valiau tavo lagaminą, ir radau vien tik riešutų pakelius ir žurnalus apie muziką.I cleaned out your case last night, and, baby, all I found were peanut bags and music magazines.
Tą naktį kai jūsų tėvas mirė ąš valiau jo žaizdą.The night your father died I cleaned his wound.
Liaukis, aš ką tik valiau tualetą su šituo daiktu!Come on, I just cleaned the bathroom with this thing!
- Tu buvai aplipus purvais, tad aš tiesiog valiau.You were covered in filth, so I was just cleaning.
Gaminau maistą ir valiau savo motinai.I did all the cooking and the cleaning for my mother.
lki šiol džiūgavom matydami, kaip Betmenas valė mūsų gatves.We've been happy to let Batman clean up our streets till now.
Lš kvapo sprendžiu, kad jį ką tik valė.Smells like it was just cleaned.
- Turbūt jis tiesiog valė save.- He was probably just cleaning himself.
Tas Gojos paveikslas, kurį jį valė... Rodos, visai neprastas darbas, nemanot?The Goya she was cleaning... rather simple job, wouldn't you say?
Tai buvo mano pirmas darbas kalėjime, mes čia valėme toksines atliekas.My first assignments on PI, we were up here cleaning out toxic mold.
Pats ir valyk.You clean it.

More Lithuanian verbs

Related

apvalyti
purify
išsivalyti
clean
išvalyti
clean
nuvalyti
clean
prasivalyti
clean up

Similar

aplyti
rain on
dalyti
divide
dalytis
divide
palyti
rain (a little bit)
vagoti
plough
valdyti
rule
valgyti
eat
valioti
be able
valytis
clean
vanoti
flog
vargti
toil
varyti
go

Similar but longer

apvalyti
purify
išvalyti
clean
nuvalyti
clean
valdyti
rule
valgyti
eat

Random

atgimti
be reborn
cituoti
cite
didėti
increase
gėdinti
shame
keikti
swear
nugalėti
overcome
pasisakyti
speak up
puikuotis
flaunt
steigtis
be found (for a company)
užantspauduoti
seal

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'clean':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In