Išgelbėti (to save) conjugation

Lithuanian
43 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
išgelbėju
I save
išgelbėji
you save
išgelbėja
he/she saves
išgelbėjame
we save
išgelbėjate
you all save
išgelbėja
they save
Past tense
išgelbėjau
I saved
išgelbėjai
you saved
išgelbėjo
he/she saved
išgelbėjome
we saved
išgelbėjote
you all saved
išgelbėjo
they saved
Past freq. tense
išgelbėdavau
I used to save
išgelbėdavai
you save
išgelbėdavo
he/she used to save
išgelbėdavome
we used to save
išgelbėdavote
you all used to save
išgelbėdavo
they used to save
Future tense
išgelbėsiu
I will save
išgelbėsi
you will save
išgelbės
he/she will save
išgelbėsime
we will save
išgelbėsite
you all will save
išgelbės
they will save
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
išgelbėčiau
I would save
išgelbėtum
you would save
išgelbėtų
he/she would save
išgelbėtume
we would save
išgelbėtute
you all would save
išgelbėtų
they would save
Imperative mood
-
išgelbėk
you save
-
-
išgelbėkite
you all save
-

Examples of išgelbėti

Example in LithuanianTranslation in English
Nukrypstant nuo 19 straipsnio 5 dalies, tais atvejais, kai Sąjungos karinėje operacijoje dalyvaujančių darbuotojų gyvybei gresia neišvengiamas pavojus, tos operacijos vadas gali vykdyti tų darbuotojų gyvybei išgelbėti būtinas išlaidas, viršijančias į biudžetą įtrauktus asignavimus.By way of derogation from Article 19(5), in the case of imminent danger to the lives of personnel involved in a Union military operation, the operation commander for that operation may implement the necessary expenditure to save the lives of those personnel, in excess of the appropriations entered in the budget.
Mažesni reikalavimai FSO taip pat buvo pertvarkyti, dėl to nurašyta dar [120–230] mln. PLN […]. Įsiskolinimo pertvarkymas ir anuliavimas tiesiogiai sumažino pagalbos, būtinos bendrovei išgelbėti, sumą.Smaller claims against FSO were also restructured, so that an additional PLN [120-230] million […] was written off. The debt conversions and write-offs directly reduce the amount of aid necessary to save the company.
Nukrypstant nuo 18 straipsnio 5 dalies, tais atvejais, kai Sąjungos karinėje operacijoje dalyvaujančių darbuotojų gyvybei gresia neišvengiamas pavojus, tos operacijos vadas gali vykdyti tų darbuotojų gyvybei išgelbėti būtinas išlaidas, viršijančias į biudžetą įtrauktus asignavimus.By way of derogation from Article 18(5), in the case of imminent danger to the lives of personnel involved in a Union military operation, the operation commander for that operation may implement the necessary expenditure to save the lives of those personnel, in excess of the appropriations entered in the budget.
Nukrypstant nuo 18 straipsnio 5 dalies, tais atvejais, kai ES karinėje operacijoje dalyvaujančių darbuotojų gyvybei gresia neišvengiamas pavojus, tos operacijos vadas gali daryti tų darbuotojų gyvybei išgelbėti būtinas išlaidas, viršijančias į biudžetą įtrauktus asignavimus.By way of derogation from Article 18(5), in the case of imminent danger to the lives of personnel involved in an EU military operation, the operation commander for that operation may implement the necessary expenditure to save the lives of those personnel, in excess of the appropriations entered in the budget.
norint išgelbėti žmonių gyvybes,to save human life,
Tai trečias kartas, kai išgelbėju tau gyvybę.That's the third time I've saved your life.
Pirma bandai apiplėšti Protesą paskui išgelbėji jam gyvybęFirst you tried to rob Proteus, and then you save his life.
Aš išgelbėjau jo gyvybę bet jis buvo nužudytas.I turned him in to save his life... ...buthe waskilled.
Netgi išgelbėjau tau gyvybę. Kai stovėjai prie mano durų.I even saved your life yesterday, right outside the door.
Aš ją išgelbėjau, tad nutilk!I saved it, so shut up !
Aš tau tik ką išgelbėjau givybę.I just saved your life. You should let me go.
Turi mane paleisti. O aš išgelbėjau tavo.And I saved yours.
Tu išgelbėjai mus, seni!This has saved us, buddy!
Duok penkis, drauguži. Žmogau, tu išgelbėjai man gyvybę!Man,you saved my life!
Tu išgelbėjai man gyvybę.You saved me life.
Tu man išgelbėjai gyvybę. Ilgėjausi tavęs.It isn't because you saved my life, but how I've missed you!
Tu atėjai manęs, išgelbėjai mano šikną.Oh, hey, you come down here, you save my ass, it's the least I can do.
Antra, turto, darbininkų ir kapitalo perdavimas pavaldžiosioms bendrovėms (14,81 mln. PLN HB ir 1,55 mln. PLN BA, žr. (60) ir (62) konstatuojamąsias dalis) buvo įmanomas tik dėl to, kad veiklos pagalba išgelbėjo TB nuo bankroto.Second, transferring assets, workers and capital to its subsidiaries (PLN 14,81 million to HB and PLN 1,55 million to BA, see recitals (60) and (62)) was possible only because the operating aid saved TB from bankruptcy.
Susitikimą nuo nesėkmės išgelbėjo ne kas kita, kaip ES geranoriškumas susitarti iki 2013 m. laipsniškai nutraukti eksporto subsidijas.It was the EU’s willingness to agree to phase out export subsidies by 2013 that, more than anything else, saved the meeting On cotton, it was agreed that all export subsidies will from failure.
Imperatoriene, šis žmogus ką tik išgelbėjo mūsų gyvybes, o dabar jie nori nužudyti jį!Empress,this man just saved our lives, and now they want to kill him!
Mėsainis su sūriu išgelbėjo tavo gyvybę.A cheeseburger saved your life.
lr būčiau iškritusi už borto, bet ponas Dosonas mane išgelbėjo. lr vos pats nepersisvėrė.I would have gone overboard, but Mr Dawson here saved me and almost went over himself.
Oi... jūsų celė truputėli apdegė, bet vištelę išgelbėjome.Your cell is burnt a bit but we saved the hen.
Ne dievas, o mes išgelbėjome tavo gyvybę.God didn't save your life. We did.
Mes išgelbėjome vienas kitą.We saved each other.
Mes išgelbėjome keletą žmonių.We saved some lives.
Mes išgelbėjome tūkstančius žmonių nuo tokios lemties.We saved tens of thousands of people from that same fate.
Nebijokit, jauna panele, aš tamstą išgelbėsiu!Fear not, fair maiden. I will save thee. Somehow.
Jei tylėsit ir darysit tai, ką pasakysiu, išgelbėsiu jūsų gyvybes.If you can just be quiet and do exactly what I say I will save your life.
Tu išgelbėsi planetą.You will save a world.
Aš neabejoju, kad vieną dieną išgelbėsi savo mylimąją.I don't doubt that one day you will save your lady love.
Ir, ir išgelbėsi visus žmones.Oh. And you will save all the people.
Taip, Heraklis išgelbės mus.Yeah, Hercules will save us.
Noriu pasakyti, ar tai netiesa, pone, kad ne visi jūsų administracijoje yra įsitikinę, kad "Messiah" tikrai mus išgelbės?In fact, isn't it true, sir, that not everyone in your administration is convinced that the Messiah will save us?
Betmenas mus išgelbės.Batman will save us.
Jūsų misija išgelbės amerikiečių gyvybes.DR. HIRSCH: Your mission will save American lives.
Jūsų misijos išgelbės amerikiečių gyvybes.Your missions will save American lives.
mes išgelbėsime Princese!We will save the Princess.
O dieve, tavo vardu, išgelbėk mane.O God... by your name save me.
Grįžk į praeitį ir išgelbėk ponią Houpern ir jos mažylį!Why don't you go back in time and save Mrs Halpern and her baby?
Šventoji Marija, išgelbėk mus.Blessed Mary, save us.
Maldauju, išgelbėk vaikus.Just do whatever you can to save the children.
Viešpatie, išgelbėk! Pasigailėk manęs, Viešpatie!Have mercy on me, save me

More Lithuanian verbs

Related

gelbėti
save
pagelbėti
help

Similar

pagelbėti
help

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atidengti
uncover
iškentėti
suffer through
įtaisyti
install
nusnausti
take a nap
pagalvoti
consider
pasimelsti
pray
patrūkti
break
savinti
appropriate
vilktis
be dragged
žaloti
harm

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'save':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In