Apžvelgti (to review) conjugation

Lithuanian
13 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
apžvelgiu
I review
apžvelgi
you review
apžvelgia
he/she reviews
apžvelgiame
we review
apžvelgiate
you all review
apžvelgia
they review
Past tense
apžvelgiau
I reviewed
apžvelgei
you reviewed
apžvelgė
he/she reviewed
apžvelgėme
we reviewed
apžvelgėte
you all reviewed
apžvelgė
they reviewed
Past freq. tense
apžvelgdavau
I used to review
apžvelgdavai
you review
apžvelgdavo
he/she used to review
apžvelgdavome
we used to review
apžvelgdavote
you all used to review
apžvelgdavo
they used to review
Future tense
apžvelgsiu
I will review
apžvelgsi
you will review
apžvelgs
he/she will review
apžvelgsime
we will review
apžvelgsite
you all will review
apžvelgs
they will review
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
apžvelgčiau
I would review
apžvelgtum
you would review
apžvelgtų
he/she would review
apžvelgtume
we would review
apžvelgtute
you all would review
apžvelgtų
they would review
Imperative mood
-
apžvelk
you review
-
-
apžvelkite
you all review
-

Examples of apžvelgti

Example in LithuanianTranslation in English
Tikslas: pagerinti IFE08 įvertinimo procesą ir gauti rezultatus 2008 m. gruodžio mėn. Tai suteiktų galimybę ekspertams apžvelgti tiesioginius pratybų rezultatus ir juos aptarti siekiant padėti LTS parengti preliminarią ataskaitą B darbo grupės pirmajam posėdžiui 2009 m. ir nustatyti tolesnio LTS darbo prioritetus.Purpose: To enhance the evaluation and outcome of the IFE08 in December 2008. This would provide an opportunity for experts to review and discuss the immediate results of the exercise with a view to assisting the PTS in drafting a preliminary report for the first meeting of Working Group B in 2009 and to identify priorities for further PTS efforts.
Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos Generalinis sekretorius reguliariai kviečia specialią komisiją šios Konvencijos praktiniam veikimui apžvelgti.The Secretary General of the Hague Conference on Private International Law shall at regular intervals convoke a Special Commission in order to review the practical operation of the Convention.
Rezoliucijoje A/RES/64/50 taip pat buvo numatyta, kad ketvirtasis kas dvejus metus vykstantis valstybių susitikimas nacionaliniam, regioniniam ir visuotiniam veiksmų programos įgyvendinimui apsvarstyti turėtų būti surengtas 2010 m. birželio 14–18 d. Niujorke, o konferencija veiksmų programos įgyvendinimo pažangai apžvelgti truks dvi savaites ir bus surengta Niujorke ne vėliau kaip 2012 m.;Resolution A/RES/64/50 also provided that the fourth biennial meeting of States to consider the national, regional and global implementation of the Programme of Action should be held in New York from 14 to 18 June 2010, and that a conference to review progress made in implementation of the Programme of Action will be convened for a period of 2 weeks in New York, no later than in 2012.
dviejų SPG seminarų (iki 40 dalyvių) organizavimas; šiuose seminaruose dalyvauja Sąjungos, Kinijos, Afrikos politikos rengimo bendruomenių ir valdžios atstovai, atsakingi už įprastinę ginkluotę ir jos eksporto kontrolę, karo ir gynybos pramonės bei pilietinės visuomenės ekspertai; seminarų tikslas – apžvelgti derybų siekiant SPG pažangą, nustatyti skirtingų šalių bendrų interesų sritis;the organisation of two ATT workshops for up to 40 participants, including representatives of Union, Chinese and African policy communities and authorities responsible for conventional arms and export controls thereof, military and defence industry and civil society experts, to review progress in the negotiations towards an ATT, identify areas of commonality amongst different countries,
Seminaras sudarys galimybę apžvelgti ŠLG srityje atliekamą EDG darbą ir aptarti EDG rekomendacijas, jis bus pagrindas praktiniams bendradarbiavimo veiksmams, pavyzdžiui, Sąjungos ir Kinijos teikiamai pagalbai sukauptų atsargų valdymo, perviršio naikinimo ir apskaitos srityse.It will provide an opportunity to review the SALW work of the EWG and debate its recommendations, and provide a framework for practical collaborative action, such as Union and Chinese aid in the areas of stockpile management, destruction of surpluses and record-keeping.
Man didelė garbė pristatyti Jums aštuntąją Eurojusto veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgiame savo veiklą 2009 metais.I am pleased to present Eurojust’s eighth annual report, which reviews our activities in 2009.
Aš apžvelgiau jūsų straipsnius savo diplominiame darbe.- I reviewed your collection of essays for my college newspaper.
Ekspertai apžvelgė Olympic Airlines finansines ataskaitas, buhalterines knygas ir įrašus dėl darbuotojų pajamų mokesčio, socialinio draudimo įmokų ir PVM 2003 m. gruodžio mėn.–2005 m. gegužės mėn. laikotarpiu.The experts reviewed the accounts, books and records of Olympic Airlines in relation to employee income tax, social security contributions and VAT for the period from December 2003 to May 2005.
Generalinė Asamblėja priminė, kad antrojoje Konvencijos peržiūros konferencijoje tarptautinės bendruomenės atstovai apžvelgė, kaip Konvencija yra įgyvendinama, ir kad valstybės, kurios yra Konvencijos Šalys, priėmė Kartachenos veiksmų planą, kuriame pabrėžiama visiško ir veiksmingo Konvencijos įgyvendinimo ir jos laikymosi svarba, taip pat įgyvendinant Kartachenos veiksmų planą.The General Assembly recalled that at the Second Review Conference of the Convention the international community had reviewed the implementation of the Convention, and that the States Parties to the Convention had adopted the Cartagena Action Plan, stressing the importance of the full and effective implementation of, and compliance with, the Convention, including through the implementation of the Cartagena Action Plan.
remdamasis per CAAN ir Komisijos bei EASA konsultacijas gauta informacija, Skrydžių saugos komitetas savo 2013 m. birželio mėn. posėdyje pirmą kartą apžvelgė aviacijos saugos padėtį Nepale;On the basis of information from consultations between the CAAN and the Commission and EASA, the Air Safety Committee reviewed the situation with regard to aviation safety in Nepal for the first time during the meeting of the Committee in June 2013.
Komisija patikrino, ar 2013 m. sausio 17 d. Belgijos prancūzakalbės bendruomenės Vyriausybės priimtas potvarkis yra susijęs tik su tų pačių priemonių, apie kurias pirmąkart Komisijai pranešta 2003 m. ir kurias ji apžvelgė bei patvirtino 1 konstatuojamojoje dalyje minėtame sprendime, terminologiniu atnaujinimu ir labai ribotu, formaliu keitimu.The Commission has verified that the Order of 17 January 2013 adopted by the Government of the French Community of Belgium amounts only to terminological updates and very limited and formal modifications of the same measures originally notified to the Commission in 2003, in respect of which the Commission carried out its review and adopted the Decision mentioned in recital 1.
Boatman ir kt. (12) apžvelgė ankstesnius metodus ir priėmė uždarosios viršutinės erdvės sistemą, kurią taikant inkubacijos pabaigoje terpė parūgštinama ir CO2 išleidžiamas į viršutinę erdvę.Boatman et al (12) reviewed the earlier methods and adopted an enclosed headspace system in which the CO2 was released into the headspace at the end of incubation by acidifying the medium.
Iniciatyvinis komitetas reguliariai apžvelgs finansinės priemonės įgyvendinimo pažangą.A Steering Committee will review, on a regular basis, the progress on the implementation of the Financial Instrument.

More Lithuanian verbs

Related

atsižvelgti
take into account
įžvelgti
perceive
pažvelgti
glance
peržvelgti
look through
žvelgti
glance

Similar

pažvelgti
glance

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atitolinti
stave off
dergti
befoul
glaustis
snuggle up
įkalinti
imprison
išskleisti
expand
juoduoti
show black
plaukti
swim
pristatyti
deliver
slystelėti
slip
susimauti
screw up

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'review':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In