Vernda (to protect) conjugation

Icelandic
56 examples
This verb can also mean the following: shield

Conjugation of eiti

Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Present tense
vernda
I protect
verndar
you protect
verndar
he/she/it protects
verndum
we protect
verndið
you all protect
vernda
they protect
Past tense
verndaði
I protected
verndaðir
you protected
verndaði
he/she/it protected
vernduðum
we protected
vernduðuð
you all protected
vernduðu
they protected
Future tense
mun vernda
I will protect
munt vernda
you will protect
mun vernda
he/she/it will protect
munum vernda
we will protect
munuð vernda
you all will protect
munu vernda
they will protect
Conditional mood
mundi vernda
I would protect
mundir vernda
you would protect
mundi vernda
he/she/it would protect
mundum vernda
we would protect
munduð vernda
you all would protect
mundu vernda
they would protect
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Present continuous tense
er að vernda
I am protecting
ert að vernda
you are protecting
er að vernda
he/she/it is protecting
erum að vernda
we are protecting
eruð að vernda
you all are protecting
eru að vernda
they are protecting
Past continuous tense
var að vernda
I was protecting
varst að vernda
you were protecting
var að vernda
he/she/it was protecting
vorum að vernda
we were protecting
voruð að vernda
you all were protecting
voru að vernda
they were protecting
Future continuous tense
mun vera að vernda
I will be protecting
munt vera að vernda
you will be protecting
mun vera að vernda
he/she/it will be protecting
munum vera að vernda
we will be protecting
munuð vera að vernda
you all will be protecting
munu vera að vernda
they will be protecting
Present perfect tense
hef verndað
I have protected
hefur verndað
you have protected
hefur verndað
he/she/it has protected
höfum verndað
we have protected
hafið verndað
you all have protected
hafa verndað
they have protected
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Past perfect tense
hafði verndað
I had protected
hafðir verndað
you had protected
hafði verndað
he/she/it had protected
höfðum verndað
we had protected
höfðuð verndað
you all had protected
höfðu verndað
they had protected
Future perf.
mun hafa verndað
I will have protected
munt hafa verndað
you will have protected
mun hafa verndað
he/she/it will have protected
munum hafa verndað
we will have protected
munuð hafa verndað
you all will have protected
munu hafa verndað
they will have protected
Conditional perfect mood
mundi hafa verndað
I would have protected
mundir hafa verndað
you would have protected
mundi hafa verndað
he/she/it would have protected
mundum hafa verndað
we would have protected
munduð hafa verndað
you all would have protected
mundu hafa verndað
they would have protected
Mediopassive present tense
verndast
I protect
verndast
you protect
verndast
he/she/it protects
verndumst
we protect
verndist
you all protect
verndast
they protect
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Mediopassive past tense
verndaðist
I protected
verndaðist
you protected
verndaðist
he/she/it protected
vernduðumst
we protected
vernduðust
you all protected
vernduðust
they protected
Mediopassive future tense
mun verndast
I will protect
munt verndast
you will protect
mun verndast
he/she/it will protect
munum verndast
we will protect
munuð verndast
you all will protect
munu verndast
they will protect
Mediopassive conditional mood
I
mundir verndast
you would protect
mundi verndast
he/she/it would protect
mundum verndast
we would protect
munduð verndast
you all would protect
mundu verndast
they would protect
Mediopassive present continuous tense
er að verndast
I am protecting
ert að verndast
you are protecting
er að verndast
he/she/it is protecting
erum að verndast
we are protecting
eruð að verndast
you all are protecting
eru að verndast
they are protecting
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Mediopassive past continuous tense
var að verndast
I was protecting
varst að verndast
you were protecting
var að verndast
he/she/it was protecting
vorum að verndast
we were protecting
voruð að verndast
you all were protecting
voru að verndast
they were protecting
Mediopassive future continuous tense
mun vera að verndast
I will be protecting
munt vera að verndast
you will be protecting
mun vera að verndast
he/she/it will be protecting
munum vera að verndast
we will be protecting
munuð vera að verndast
you all will be protecting
munu vera að verndast
they will be protecting
Mediopassive present perfect tense
hef verndast
I have protected
hefur verndast
you have protected
hefur verndast
he/she/it has protected
höfum verndast
we have protected
hafið verndast
you all have protected
hafa verndast
they have protected
Mediopassive past perfect tense
hafði verndast
I had protected
hafðir verndast
you had protected
hafði verndast
he/she/it had protected
höfðum verndast
we had protected
höfðuð verndast
you all had protected
höfðu verndast
they had protected
Ég
þú
hann/hún/það
við
þið
þeir/þær/þau
Mediopassive future perfect tense
mun hafa verndast
I will have protected
munt hafa verndast
you will have protected
mun hafa verndast
he/she/it will have protected
munum hafa verndast
we will have protected
munuð hafa verndast
you all will have protected
munu hafa verndast
they will have protected
Mediopassive conditional perfect mood
mundi hafa verndast
I would have protected
mundir hafa verndast
you would have protected
mundi hafa verndast
he/she/it would have protected
mundum hafa verndast
we would have protected
munduð hafa verndast
you all would have protected
mundu hafa verndast
they would have protected
Imperative mood
-
vernda
protect
-
-
verndið
protect
-
Mediopassive imperative mood
-
verndast
protect
-
-
verndist
protect
-

Examples of vernda

Example in IcelandicTranslation in English
Umhverfismál í Evrópu: Önnur úttekt vandamálum þegar það berst til sjávar; þörf er á meiri stjórnun á útstreymi þess í því skyni að vernda hafið.Europe's Environment: The Second Assessment of a problem in rivers, but can cause problems when transported to the sea; emissions need to be further controlled to protect the marine environment.
Varðveislajarðvegs er tekin fyrir með óbeinum hætti í sambandi við aðgerðir til að vernda loft og vatn, eða þá að þau málefni eru tekin fyrir undir stefnumörkun ákveðinna geira (afleidd vernd).Soil protection is addressed indirectly through measures to protect air and water, or developed within sectoral policies (secondary protection).
10% ESB svæðisins verði gerð að náttúruvemdarsvæðum og að ráðstafanir verði gerðar til að vernda tegundir.Environment in the European Union at the turn of the century decade, with upwards of 10% of the EU territory designated for nature conservation purposes and with provisions for protecting species populations.
Það þarf að vernda réttindi og starfsaðstæður útsendra starfsmanna um alla Evrópu og því hafa verið lagðar á grunnreglur af Evrópusambandinu.The rights and working conditions of posted workers must be protected throughout the Europe and therefore a set of core rules has been established by the European Union.
Að koma upp svæðum til að vernda tegundir lífvera og búsvæði sem eru í hættu hefur lengi verið einn helsti þátturinn í stefnumörkun fyrir líffræðilegan fjölbreytileika, en mismunandi álag á það land sem tiltækt er hefur gert það erfiòara að koma á fòt nýjum svæðum.Designating sites to protect threatened species and habitats has long been a core element of biological diversity policy but conflicting pressures on available land are now making it more difficult to establish new sites.
Umhverfismál í Evrópu: Önnur úttekt vandamálum þegar það berst til sjávar; þörf er á meiri stjórnun á útstreymi þess í því skyni að vernda hafið.Europe's Environment: The Second Assessment of a problem in rivers, but can cause problems when transported to the sea; emissions need to be further controlled to protect the marine environment.
Varðveislajarðvegs er tekin fyrir með óbeinum hætti í sambandi við aðgerðir til að vernda loft og vatn, eða þá að þau málefni eru tekin fyrir undir stefnumörkun ákveðinna geira (afleidd vernd).Soil protection is addressed indirectly through measures to protect air and water, or developed within sectoral policies (secondary protection).
10% ESB svæðisins verði gerð að náttúruvemdarsvæðum og að ráðstafanir verði gerðar til að vernda tegundir.Environment in the European Union at the turn of the century decade, with upwards of 10% of the EU territory designated for nature conservation purposes and with provisions for protecting species populations.
Það þarf að vernda réttindi og starfsaðstæður útsendra starfsmanna um alla Evrópu og því hafa verið lagðar á grunnreglur af Evrópusambandinu.The rights and working conditions of posted workers must be protected throughout the Europe and therefore a set of core rules has been established by the European Union.
Vinnuveitandanum ber að:•efa heiðarlega lýsingu á kröfunum sem gerðar eru í starfinu sem auglýst er•koma eins fram við alla umsækjendur•láta ógert að telja umsækjanda á að gefa upp upplýsingar sem verndaðar eru samkvæmt lögum•vernda friðhelgi þeirra upplýsinga sem gefnar eru upp.Both sides (employers and employees) have the right to negotiate.The employer is obliged to:•give an honest presentation of the requirements regarding the job offer•treat all candidates equally•not persuade an employee to reveal information protected by law•protect the privacy of information obtained.
Stofnunin skal að auki birta á þriggja ara iresti skýrslu um stöðu umhverfismála; vii) að örva þróun og notkun forspártækni ί umhverfismálum svo gripa megi til fyrirbyggjandi aðgerða í tæka tíð; hlutlægar, áreiðanlegar og sambærilegar upplýsingar á evrópskum vettvangi sem gera beim kleift að gera nauðsynlegar ráðstafanir til verndar umhverfinu, til að meta árangur slíkra ráðstafana og tíl að tryggja að almenningur fái viðeigandi upplýsingar um umhverfismál,- objective, reliable and comparable information at European level enabling them to take the requisite measures to protect the environment, to assess the results of such measures and to ensure that the public is properly informed about the state of the environment,
Eyðing ósons í heiðhvolfi Alþjóðlegar pólitískar ráðstafanir til verndar ósonlaginu hafa dregið úr heimsframleioslu ósoneyðandi efna um 80-909? af hámarksmagni.Stratospheric ozone depletion International policy measures taken to protect the ozone layer have reduced global annual production of ozonedepleting substances by 80-90% of its maximum value.
Farið var fram úr hættumörkuni til verndar gróðri í flestum ESB-rikjum á árinu 1995.The protection threshold for vegetation was exceeded in most EU countries in 1995.
Samþættar aðgerðir til verndar vötnum og ám eru vel á veg komnar á mörgum svæðum í Evrópu, t.d. umhverfis Norðursjó, Eystrasalt, Rín, Elbe-fijót og Dóná.Integrated polices for the protection of inland waters are in place in many areas of Europe, for example around the North Sea, the Baltic Sea, the Rhine, the Elbe and the Danube.
Á Kýpur gilda lög gegn mismunun og til verndar persónulegra upplýsinga.In Cyprus there are laws against discrimination and for the protection of personal data.
Vio verndum almenning fyrir spilltum lögfraeoingum.We are protecting the public from a lot of corrupt lawyers, is what we're doing.
Ef við aðstoðum þig... verndum við fjárfestinguna að nokkru leyti.So assisting you would be... ...in a way, protecting our investment.
Og við verndum það með lífi okkar.And we protect it with our lives.
Hvernig verndum við andrúmsloftið sem við eigum öll?How do we protect the atmosphere that belongs to us all?
Ef við verndum ekki...- But if we don't protect-- - Excuse me.
Þið verndið Molly.You guys go protect Molly.
En verndið górillurnar mínar.But give my gorillas protection.
Þið verndið þau.Aw, you'll protect them?
Ég verndaði þig og kom fram sem heiðursmaður.I have protected you. I have been a gentleman about this.
Hann verndaði hana. þú drapst hana næstum þvì.He protected her. You almost killed her.
Ring verndaði mig og bróðir hans líka.Well, Ring protected me and so did his brother.
Ég reyndi að skoða Klasastormskrána í smátölvunni en Saber verndaði hana með ægilegri veiru.I tried to access the Clusterstorm file on your PDA, but Saber, he protected it with some nasty virus.
Af því að hann var eini maðurinn í Englandi sem verndaði þá bjargarlausu... ...fyrir skepnum sem úthelltu blóði manna!It's because he was the one man in England who protected the helpless... ...against beasts who were drunk on human blood!
Og ég veit að hún saknar hvernig þú verndaðir hana.And I know she misses the way you protected her.
Hins vegar og sem betur fer fyrir þá eru þeir verndaðir nú. Það er því ekki auðvelt að veiða þá.However, luckily for them, they're protected now and not so easy to catch.
Hinir raunverulegu glæpamenn eru verndaðir.The raids do nothing. The real bad guys are protected.
Þú verndaðir Cid fyrir hrottanum.You protected Sid from that Gat man.
Sæfíflarnir eru verndaðir af trúðfiskum og fiðrildafiskum.Sea anemones are protected by the clown fish and butterfly fish.
Við vernduðum hana eins lengi og við gátum.- We protected her as long as we could.
Ég hef ekki skemmt mér svona síðan við vernduðum krúnuna í Macau.I haven't had this much fun since we protected the crown in Macau.
Hún lifir mjög vernduðu lífi.She's led a very protected life.
Þeir vernduðu þrælinn sem ferðast með vestumeyjunni.They protected the slave who travels with the Oracle.
Þær vernduðu okkur fyrir kommunum árið 1919 og síðan hefur þeim verið safnað og þeim viðhaldið af FBI.It protected us from the communists in 1 91 9... ...and since has been vigilantly collected, organized, and maintained by our FBl. [PHONE RlNGS]
Nù vilt þù drepa mig þó þarna à þakinu hafi ég verndað þig.Now you want to kill me. Up on that roof I protected you.
Hann hefur verndað mig árum saman.For years he has protected me.
Heldurðu að fréttamenn geti verndað Kekexili?You think Kekexili can be protected by reporters?
Ég hefði getað farið með þeim, verndað þau.I could've gone with 'em, protected 'em.
Óvinirnir trúa að þetta virki þeirra í fjöllunum sé verndað af guði þeirra.Now, the hostiles believe that this mountain stronghold of theirs is protected by their-- Their deity.
Þeir halda að peningarnir verndi þá.They think money'll protect them.
Fjandmenn okkar halda að himneskur vindur verndi þá.Our enemies believe that a divine wind protects them.
Fjandmenn okkar halda aó himneskur vindur verndi üá.Our enemies believe that a divine wind protects them.
Ég trúi því ennþá að það sé verið að vísa okkur veginn, að það sé ára sem verndi okkur og haldi okkur gangandi, ég veit ekki hvað þetta er, af hverju eða hvernig.I still believe that there's an overall feeling of something guiding us, an aura around us that protects and keeps it going and I don't know what that is or why it is or how it is.
Að hr. Sumner verndi hann svona.Mr. Sumner protecting him like that.
Lofaðu mér því að þú verndir hann.Promise me you'll protect him.
Þau þarfnast þess að þú leiðir þau og verndir.They need you to lead them, and to protect them.
Lofađu mér ūví ađ ūú verndir hann.Promise me you'll protect him.
Ūau ūarfnast ūess ađ ūú leiđir ūau og verndir.They need you to lead them, and to protect them.
Hera, drottning guðanna, verndaðu barnið, systur mína, Fílamelu.Hera, queen of gods, protect this child, my sister, Philomela.
Og sé ég, Bríses, þess verðug, verndaðu mig líka.And if I, Briseis, am worthy, take me into your protection.
Góði Guð, verndaðu okkur þegar við verjum landið okkar sem er okkur svo kært.Dear God, protect us... ..as we protect our country we so dearly Love.
Og kæri Drottinn, verndaðu okkur á þessari neyðarstund.And dear Lord... ...protect us in this, our hour of need.

More Icelandic verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

versla
shop

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

svitna
sweat
treysta
strengthen
uppfæra
refresh
vekja
wake
velja
choose
verja
defend
verpa
throw
versla
shop
vígja
consecrate
þjaka
torment

Other Icelandic verbs with the meaning similar to 'protect':

None found.
Learning languages?