Vezérel (to control) conjugation

Hungarian
40 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
vezérlek
I control
vezérelsz
you control
vezérel
he/she to control
vezérlünk
we control
vezéreltek
you all control
vezérelnek
they control
Present definite tense
vezérlem
I control
vezérled
you control
vezérli
he/she controls
vezéreljük
we control
vezérlitek
you all control
vezérlik
they control
Past indefinite tense
vezéreltem
I controlled
vezéreltél
you controlled
vezérelt
he/she controlled
vezéreltünk
we controlled
vezéreltetek
you all controlled
vezéreltek
they controlled
Past definite tense
vezéreltem
I controlled
vezérelted
you controlled
vezérelte
he/she controlled
vezéreltük
we controlled
vezéreltétek
you all controlled
vezérelték
they controlled
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
vezérelnék
I would control
vezérelnél
you would control
vezérelne
he/she would control
vezérelnénk
we would control
vezérelnétek
you all would control
vezérelnének
they would control
Conditional present definite tense
vezérelném
I would control
vezérelnéd
you would control
vezérelné
he/she would control
vezérelnénk
we would control
vezérelnétek
you all would control
vezérelnék
they would control
Conditional past indefinite tense
vezéreltem volna
I would have controlled
vezéreltél volna
you would have controlled
vezérelt volna
he/she would have controlled
vezéreltünk volna
we would have controlled
vezéreltetek volna
you all would have controlled
vezéreltek volna
they would have controlled
Conditional past definite tense
vezéreltem volna
I would have controlled
vezérelted volna
you would have controlled
vezérelte volna
he/she would have controlled
vezéreltük volna
we would have controlled
vezéreltétek volna
you all would have controlled
vezérelték volna
they would have controlled
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok vezérelni
I will control
fogsz vezérelni
you will control
fog vezérelni
he/she will control
fogunk vezérelni
we will control
fogtok vezérelni
you all will control
fognak vezérelni
they will control
Future definite tense
fogom vezérelni
I will control
fogod vezérelni
you will control
fogja vezérelni
he/she will control
fogjuk vezérelni
we will control
fogjátok vezérelni
you all will control
fogják vezérelni
they will control
Subjunctive present definite tense
vezéreljem
(if/so that) I control
vezéreld
(if/so that) you control
vezérelje
(if/so that) he/she control
vezéreljük
(if/so that) we control
vezéreljétek
(if/so that) you all control
vezéreljék
(if/so that) they control
Subjunctive present indefinite tense
vezéreljek
(if/so that) I control
vezérelj
(if/so that) you control
vezéreljen
(if/so that) he/she control
vezéreljünk
(if/so that) we control
vezéreljetek
(if/so that) you all control
vezéreljenek
(if/so that) they control
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
vezérelnem
I to control
vezérelned
you to control
vezérelnie
he/she to control
vezérelnünk
we to control
vezérelnetek
you all to control
vezérelniük
they to control

Examples of vezérel

Example in HungarianTranslation in English
De a felhők és a szellő, az, ahogyan a nappalból éjszaka lesz, mindent az irányító teremből vezérlünk, hogy egyensúlyban tartsuk a rendszert, és, a labor valóságosabbak tűnjön a bentlakóknak.But the clouds and the breeze, the way day turns to night, all of it's created in the control room to maintain a balance in the system and make the lab seem more real for the residence.
Igen, ez egy pszichószomatikus hálózat és igen, néhányan közülünk - tudod, főleg a kamaszkorú fiúk - az alsó központjuk által vezéreltek.Yes it's a psychosomatic network and yes some of us- you know particularly adolescent boys- are under the control of lower... centers. [ Laughs ]
Távirányításos tankok, melyeket egy helikopterről vezéreltek fissziós maradványokat gyüjtöttek a "ground zero" (a robbanás középpontja alatti pont) ból, hogy megmérhessék a neutron és gamma sugárzást.Radio controlled tanks, guided by helicopter recovered samples fission near "ground zero", for measuring the intensity of neutrons and gamma rays.
Majdnem mindent ilyen egységek vezérelnek.PLCs control almost everything you can think of.
Miért nem adod oda nekem, és én majd vezérlem neked.Why don't you give that to me and I'll control it.
Ám a vírusommal a ti bigyóitok rendszerét is én vezérlem, szóval nem velem kell leszámolnotok, hanem velük.See, with my virus, I control the computers in your vehicles. So this showdown is not with me. It's with them.
Lábbal vezérled a kormánylapátot!Feet control the rudder!
Nagyszerű, te vezérled.Great, you're in control.
Ugye még mindig te vezérled a pakisztáni rakétát?That truck in Pakistan, do you still have control of that missile? Yeah.
"Törvény szabályozza az alacsonyabb rendűt, a tisztesség pedig a magasabb rendűt vezérli. ""Laws control the lesser man, right conduct controls the greater one."
- De az vezérli a rakétavédelmi rendszerünket.- But it controls our missile defense system!
A bunker zárszerkezetét vezérli.That controls the fallout shelter lockdown mechanism.
A fő számítógép a biztonsági kapunál van, az vezérli a különálló riasztórendszereket, mindhárom szárnyban egyet egyet.The main computer at the front security gate controls the separate alarm systems to each one of the three wings of the house.
A legtöbb valutát egy központi hatóság adja ki, ami a pénzellátást vezérli.Mostcurrenciesareissued bya centralauthority thatcontrols themoneysupply.
- Nem, innen vezéreljük a letöltést.No. We can control the download from here.
Nem vezéreljük a munkánk, nem szabályozzuk gyermekeink, és természetesen nincs uralmunk bolygónk felett sem.We"re not in control of our jobs, we"re not in control of our children and we are certainly not in control of this planet.
- Miért? A fiút olyan erők vezérlik.. melyeket nem irányíthat.Because he's being driven by forces... beyond his control.
Amint feltöröm a kódot, ez a terminál a kezembe adja azoknak a műholdaknak az irányítását, amik a világ energiaellátását vezérlik.Once I locate the proper code sequence, this terminal will allow me to take command of the satellites which control the world's power grid.
Az idegi impulzusokat érzékelik a szenzorai azok vezérlik a hat különálló motort a kézben, így a mozgatás rendkívül életszerű és pontos.Your nerve impulses get picked up by sensors that control six different sets of gears and motors inside the hand, so the movements are incredibly lifelike and precise.
Azokat az ajtókat elektronikusan vezérlik a kommunikációs szobából.Those armoury doors are electronically controlled from the communications room.
Azt hiszem tudom, hogy mikor vezérlik az agyamat.I think I know when I'm being mind-controlled.
- És ház kiadó-vezérelt...- And it was rent-controlled. - Your place is so amazing.
A hátsó felfüggesztés hidraulikusan vezérelt a kormányzás és a fékek szintén.Hydraulics controlled the rear suspension, steering and the brakes.
A számítógép vezérelt hajó tüzelni készül.The computer controlled ship is preparing to fire.
Amik nyilván egy számítógép-vezérelt erőforráshoz vezetnek.Which probably lead to a power supply controlled by a computer.
Az aktákat széfekben tartják egy a Belügyi Hivatal által vezérelt szobában.The files are kept in safes in one room controlled by IAB.
Az adatok megerősítik a komputer vezérelte gyakorló módot.Readings confirm a computer-controlled practice run.
Egy pillanatra elfeledkezem a Tyler-vezérelte pusztításról, s azon tűnődöm, vajon tiszta-e az a cső.For a second I totally forget about Tyler's whole controlled demolition thing and I wonder how clean that gun is.
Egy ősi szikla belsejében ugyanis fejlett radar vezérelte fegyvereket helyezett el a német főparancsnokság.Newly designed radar-controlled guns set in the heart of the ancient rock gave the German High Command total strategic dominance.
Igaz. De egy komputer vezérelte elektronika szimulálhatja.Computer-controlled electronics can simulate it.
Nem akarom Henryt átváltoztatni egy drog vezérelte robottá.I don't want Henry turning into one of those drug-controlled robots.
Annak ellenére, hogy a zöld és a piros géneket pontosan, ugyanolyan módon vezéreltük, különbözi időpontokban, véletlenszerűen, fejeződtek ki.Even though the green and red genes are controlled the exact same way, they express themselves at different times randomly.
A hajót földi távirányítással vezérelték.The ship was controlled from the ground.
Az egyik ilyen kapcsoló kell, hogy vezérelje.One of these controls should turn it off.
Ha a kék kör jelképezni az árnyékoló mezőt, akkor a kék gomb kell, hogy vezérelje.If the blue line represents the dampening field, this blue button should control it.
Katonai pilótáknak fejlesztették ki, hogy a repülőgépet a földről vezéreljék az agyuk használatával.They were developed for military pilots to control aircraft from the ground using only their brain.
A Markov-lánc vezérlő elemét átmeneti valószínűségnek hívjuk.The controlling factor in a Markov Chain is called the transitional probability.
Egy világ vezérlő logika nélkül.A world without controlling logic.
Ezért mikor arra kezdesz gondolni, hogy van egy vezető elit, egy vezérlő kéz a függöny mögül, amely pusztulásba vezeti a bolygót, amikot azt gondolod, hogy közel a vég, az Apokalipszis, az Armageddon, és amikor arra gondolsz, hogy a fajunk kihalásra ítéltetett...So when you begin to think that there's this controlling elite, this controlling hand behind the curtain leading the planet to destruction, when you think the end is near, the Apocalypse, Armageddon, and when you think we as a species are doomed...
Kioltotta a lángokat a Bunsen-égőinkben, és kiiktatta a fényeket vezérlő elektromos panelt.It extinguished the flames in our Bunsen burners. And it took out the electrical panel controlling the lights.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

vezekel
atone

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

variál
vary
vasal
iron
ventilál
ventilate
vét
wrong someone
vezényel
command
vezet
lead
vihog
giggle
vinnyog
squeak
visz
carry
visszalép
step back

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'control':

None found.
Learning languages?