Végez (to do) conjugation

Hungarian
148 examples
This verb can also have the following meanings: finish, to pass, to end, to complete, to finish

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
végzek
I do
végzel
you do
végez
he/she to do
végzünk
we do
végeztek
you all do
végeznek
they do
Present definite tense
végzem
I do
végzed
you do
végzi
he/she does
végezzük
we do
végzitek
you all do
végzik
they do
Past indefinite tense
végeztem
I did
végeztél
you did
végzett
he/she did
végeztünk
we did
végeztetek
you all did
végeztek
they did
Past definite tense
végeztem
I did
végezted
you did
végezte
he/she did
végeztük
we did
végeztétek
you all did
végezték
they did
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
végeznék
I would do
végeznél
you would do
végezne
he/she would do
végeznénk
we would do
végeznétek
you all would do
végeznének
they would do
Conditional present definite tense
végezném
I would do
végeznéd
you would do
végezné
he/she would do
végeznénk
we would do
végeznétek
you all would do
végeznék
they would do
Conditional past indefinite tense
végeztem volna
I would have done
végeztél volna
you would have done
végzett volna
he/she would have done
végeztünk volna
we would have done
végeztetek volna
you all would have done
végeztek volna
they would have done
Conditional past definite tense
végeztem volna
I would have done
végezted volna
you would have done
végezte volna
he/she would have done
végeztük volna
we would have done
végeztétek volna
you all would have done
végezték volna
they would have done
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok végezni
I will do
fogsz végezni
you will do
fog végezni
he/she will do
fogunk végezni
we will do
fogtok végezni
you all will do
fognak végezni
they will do
Future definite tense
fogom végezni
I will do
fogod végezni
you will do
fogja végezni
he/she will do
fogjuk végezni
we will do
fogjátok végezni
you all will do
fogják végezni
they will do
Subjunctive present definite tense
végezzem
(if/so that) I do
végezd
(if/so that) you do
végezze
(if/so that) he/she do
végezzük
(if/so that) we do
végezzétek
(if/so that) you all do
végezzék
(if/so that) they do
Subjunctive present indefinite tense
végezzek
(if/so that) I do
végezz
(if/so that) you do
végezzen
(if/so that) he/she do
végezzünk
(if/so that) we do
végezzetek
(if/so that) you all do
végezzenek
(if/so that) they do
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
végeznem
I to do
végezned
you to do
végeznie
he/she to do
végeznünk
we to do
végeznetek
you all to do
végezniük
they to do

Examples of végez

Example in HungarianTranslation in English
"Nem küldök amerikai fiúkat... "tízezer kilométerre egy olyan munkáért, "amit az ázsiai fiúk maguk is el tudnak végezni. "I will not send American boys 10,000 miles around the world to do a job Asian boys should be doing for themselves.
- A munkámat jöttem végezni.I came to do a job.
- A piszkos munkát is el kell végezni.Don apologize. Someone has to do the devil's work.
"Charlie, ha kimész azon az ajtón, én végzek magammal!""charlie, if you walk out that door right now, I'm gonna kill myself."
"Ha végzek az edzéssel, lezuhanyozom és megyünk a kórházba.""When I get done, my exercise and all, we take a shower, we head down to the hospital."
"Közmunkát végzek a közterületfenntartónál.I'm doing community service for the sanitation department.
"és én Istenre esküszöm mielőtt végzek elintézem, hogy a napjai meg legyenek számlálva.""and I swear to God before I'm done, I'll make sure your days are numbered."
- Akkor mindjárt végzel?- Are you almost done?
- Elintézem, míg végzel.I'll handle it Till you're done.
- Fantasztikus munkát végzel.- You're doing a fantastic job.
- Időbe telik, míg végez.It takes time to do what he has to do.
- lcham mindig alapos munkát végez.Icham always likes to do his job properly.
A Koreai Olajtársaság bányászati jogot ad annak, aki itthon olajfúró hajóhoz végez fejlesztéseket.In fact that we are discussing this, The oil company, want's to domestic the drilling, The authority issues about the development of the oil concessions.
A bíróság úgy gondolja, hogy a vádlott büntetése enyhíthető lenne, hogyha tapasztalatát a helyi igazságszolgáltatásban tenné hasznossá, ezáltal hazatérhet, és a módosított ítélet értelmében közmunkát végezIt is this Court's opinion that, while your client is an unmitigated scumbucket, her skills are worthwhile and should be put to work for the public weal. Now, I hereby sentence you to return home to do public service for a time yet to be specified.
A fia példamutató munkát végez.Your son continues to do exemplary work.
" Felkutatjuk őket, és végzünk velük."So, the church began to, how did you say it? Oh. Hunt them down and kill them.
"kutatást végzünk, hogy arra tettük fel az életünket, hogy mindent kipróbáljunk a földön""We're doing research here, we are dedicating our lives to trying just about everything on the planet."
* 30 perc alatt végzünk is. *♪ we'll be done in 30 minutes.
* 30 perc alatt végzünk. * The Neighbors 2x02 Szeptember bolondja Anya!♪ we'll be done in 30 minutes [ groans softly ]
* Ülj hát le és élvezd a műsort, * * 30 perc alatt végzünk is. *♪ so sit right down, enjoy the show ♪ ♪ we'll be done in 30 minutes
"Egy felmérést végeztek nemrég az erőszakos gengaktivitás terjedéséről."A study was done on the increase in violent gang activity.
"Ennyivel végeztek.That's it they're all done.
- A helyszínelők végeztek?- Ident done yet? - Almost.
- Az állomáson találkozunk, ha végeztek.What's going on? Go and check the station after it's done.
- "A rodeósok 8 másodperc alatt végeznek""Bronc riders do it in 8 seconds."
- A boncoláskor teljeskörű vizsgálatot végeznek.But they'll run a full panel during the autopsy. I want it done now!
"A munkámat végzem.""Only doing my job."
"Csak a munkám végzem, én vagyok a közlekedésrendész"I'm justa-doin' my job I'm the highway patrol
"Csak a munkámat végzem." Ez az utolsó, amit hallok,"I was only doing my job." Is the last I hear
"De ha én végzem a műtétet,""But if I do the surgery, the blood loss
"James, tanuljál, vagy úgy végzed, mint Al Bundy!""James, do your homework or you'll wind up like Al Bundy."
- ...és nem végzed jól a munkád.- you do not good work.
- Csak nem értem miért Te végzed a munkáját.- Why do you want to do his job?
'Egy tisztességes rendőrnek még az egyenruhája is végzi a kötelességét, Baapji.''Even the uniform of a honest police officer does its duty, Baapji.'
- A csóka befektetési csalás, vagy mi a fene miatt volt itt, aztán itt meg a börtön könyvelését végzi?Dude was in here for financial fraud or whatever, then he does the books for this place?
- A legnagyobb előnye, hogy mindezt ingyen végzi el.- Which is a big savings, cos he does it for free.
- Jól végzi a "munkáját".He's good at what he does.
! - Hé, engedjék, hogy végezzük a munkákat!- Hey, let us do our job here, okay ?
- Az ördög munkáját végezzük!We are doing the Devil's work for him!
- Azt mondtam, hogy a dolgunkat végezzük,- I told him we were doing our job,
- Nem, a mi munkánkat végzitek.No, you were doing our job.
- És higyj nekem, hála Istennek, hogy ti srácok itt vagytok, végzitek a munkátokat- And believe me, I thank God that you boys are down here doing your jobs
- És ti végzitek el a munkát?- And you do the work?
"Akik a jobb munkát végzik." De jó, nem számít.- What? "Whomever does the better..." But okay, yeah.
"Hé, hé, hé ... ez Mele és Jill. Épp a kedvenc foglalatosságukat végzik""Hey, hey, hey... this is Mele and Jill doing their favorite work, their calling."
# Néha vannak csodák, és kezeink végzik a munkát. ## Sometimes there are miracles and our hands do the job. #
- A tűzoltók végzik a dolgukat.They're doing their jobs. The firefighters are on it.
"Az apja házában végeztem, s ő egy szót sem hallott meg""Naughty, naughty, naughty, naughty" "Landed up at her father's house, and he didn't listen to a word"
# Hatalmas kőtáblák vettek körbe, # # én mégis fittyet hánytam az üzenetükre. # # semmibe vettem a törvényeket, megcsaltam a feleségem, # # de legalább végeztem a munkám. # # kaptatok tőlem 10 rövid történetet. ## I was surrounded by gigantic prop tablets, # # but I didn't heed their wisdom. # # I ignored the laws, betrayed my wife, # # but I did my job at least. #
- A munkámat végeztem.'All I did was do my job.
"A szerelmi állapot mércéje". Szép technika, bámulatos munkát végeztél a kivágás-beillesztéssel.From "Love Attitude Scale", with great techniques, you did an amazing job with cutting and pasting.
- A nénikém szerint jó munkát végeztél tegnap.my aunt says you did a good job yesterday
"Lisbon felügyelő példás munkát végzett ennek a vadállatnak a megtalálásával és letartóztatásával.""Inspector Lisbon did an exemplary job tracking down and arresting this animal."
"Sosem fogom megtudni, miért nem végzett velem aznap."I'll never know why it didn't finish me off that day.
"Szerettem őt, de már nem, mert rossz munkát végzett.""I liked him, but I don't any more, 'cause he did a bad job.
"Te neveltél fel miután apánk végzett anyánkkal és magával is.""You did, after all, raise me after Dad killed Mom and then himself."
"Én vagyok az is, aki végzett azokkal az emberekkel az Északi-öbölnél."I am the same man who did in the people in the North Bay Area.
"Jó munkát végeztünk!"I loved it/ You loved it I loved it/ You loved it I loved it/ Did you love it? I didn't love it
- Akkor sem hittél nekem, amikor azt mondtam, hogy végeztünk.You didn't believe me when I said we were through either.
- Szép munkát végeztetek!You two did good work.
- Ó hát itt ez ház és szép munkát végeztetek.- That's fresh farm grit, you did good.
A világ minden tájáról hívnak, hogy milyen remek munkát végeztetek.I'm getting calls from people all over the world saying what a great job you did.
- A munkádat végezted.- You did your job.
- Akkor túl gyorsan végezted a tesztet.- Well, then you did the test too fast.
"Miért a nővéremmel végezte be és nem velem?""Why did he end up with my sister and not me?"
- A te embered végezte a méréseket a vízi egységnél.- Your Marine Unit man did the measurements.
- De mi nem végeztük ki.But we didn't execute him.
- Miért? A munkánkat végeztük.We did our job.
A munkánkat végeztük.We did our job.
- A munka javát maguk végeztétek.You guys did all the real work.
Az elmúlt években ti hárman végeztétek a munka nehéz részét.Over the past few years You three did the hard part
Csak a munkátokat végeztétek.You kind of just did your jobs.
- A madárkáid végezték el helyettem.Your dolly birds did all my leg I work.
- Nincs itt Jane Hart aktája, mert a boncolást a Szent Annában végezték, de ezt a hármat igen.We don't have Jane Hart's file, because they did the autopsy at St Anne's, but these three, yes.
A Rafferty testvérek végezték el a piszkos munkát.The Rafferty Brothers did her dirty work.
Ha magasan van, akkor részleges eltávolítást végeznék, mert ezután sokkal kevesebb a sipoly esélye.And if it's proximal, I would do a partial ablation because it's much less likely to result in a fistula.
Még közmunkát is végeznék érted.I would do community service for you.
És őszintén, sértés hogy azt hiszed, ilyen amatőr munkát végeznék.And frankly, I am offended that you think I would do such a bush-league hit.
Amelia naponta végezne ultrahangot, hogy lássuk van-e agyvérzése.And blood thinners. So Amelia would do an ultrasound every day to make sure there's not a brain bleed.
Szavamra, ő nagyon jó munkát végezne!I honestly think she would do a very good job.
Todd valószínűleg jobb munkát végezne ráadásul mosollyal a gyönyörű arcán.Todd would probably do a better job, and he would do it with a smile on his beautiful face.
Úgy gondolom, ha jó munkát végezne, akkor indulnia kéne.I think if you would do a good job, you should run.
Durva pusztítást végeznénk.The damage we would do? -Ha, ha, oh, boy. Oh, man.
Szóval a-akkor telefonon keresztül végeznénk a kezeléseket?So, w-we would do our sessions o-over the phone?
Az amerikai hírszerzés talán elég óvatlan, de szerintem jobb munkát végeznének két hulla eltüntetésével, nem igaz?The American intelligence apparatus may be clod-like, but I think they would do a better job of disposing of two bodies, don't you?
tudja ha azt fedeztem volna fel, hogy sátán vagyok, akkor is jól végezném a dolgom, mert akkor is hű lennék a hivatásomhoz.You know, if I discovered that I was Satan in person, I would do a good job, too, because I would be faithful to my calling.
Az Humanité végezné a dolgát.Our paper would do its job.
El kellene végeznie a feladatát, és el is végezné.Like a mailman, he would have a job to do, and he would do it.
- 3-D. - Jaj, hadd idézzem fel az ülés- rendet, és végezzem a maguk munkáját.Ooh, let me conjure up the seating plan in my head, and do your job for you.
- Adjon időt arra, hogy végezzem a munkám.- Just give me time to do my work.
- Akkor engedd, hogy végezzem a dolgom, Lynn!Then let me do my job, Lynn.
- Azt mondod, ne végezzem a munkám?- You telling me not to do the job?
"Az ujja, a haja, fogd és végezd el a munkád."His finger, his hair, hold it and get your work done.
- Azt akarom, hogy végezd a munkád.- What I want is for you to do your job.
- Csak végezd a dolgod.Just do your job.
- Anika, ne, kérlek, hagyjuk, hogy Mr. Ronson végezze a dolgát.- No, Anika, please, let Mr. Ronson do his job.
- Anya, hadd végezze a dolgát!- Yeah, Mom, let him do his thing.
- Azt akarom, hogy végezze a dolgát!I want you to do your job.
- Azt akarom, hogy végezze a munkáját.- I want you to do your job.
- Azt javaslom, végezze a munkáját.- So I suggest you do your job.
- Rendben, tudom, hogy nektek nem kell bemutatnom, de a határnak az a része olyan, mint a vadnyugat, szóval végezzétek el a dolgotokat, aztán rögtön gyertek haza.- Oh, boy. - All right, look, I know I don't have to tell you guys this, but that part of the border... it's like the Wild West.
- Ó, végezzétek el!- Oh, get your business done.
Amikor ez megtörténik... azt akarom, hogy a lehető legjobb munkát végezzétek.When he does, I want you to make him the best I.D. that you can.
"Én, Walter Shandy, hozzájárulok, hogy Elizabeth Shandy minden szüléssel kapcsolatos teendőjét Londonban, végezzék, továbbá vállalok minden költséget, mely a szülés lebonyolításához szükséges.""I, Walter Shandy, undertake to arrange for any confinement of Elizabeth Shandy in London, and further undertake to pay all expenses arising from that confinement."
- Charlie, kérem hagyja, hadd végezzék a dolgukat.Charlie, just let them do their job will ya?
- Elöbb végezzék el a leckét!- First, you gotta do your homework.
- Erika,rika, engedd had végezzék a munkájukat.- Erika, Erika, let them do their job?
- Mondjuk úgy, annak égető vágyával, hogy sose végezzek nehéz munkát.So do you. New suit. Nice.
- Oké, elismerem, hogy fizettek azért, hogy növeljem a dózisát és EST-t végezzek rajta, de nem öltem meg Dr. Elliotot.- Okay, I admit that I was paid to change Bernie's dosage and to give him E.C.T., but I did not kill Dr. Elliot.
- Vagy elvárja, hogy két munkát végezzek?~ or am I expected to double up?
- Gyerünk, szívást! Tamponáld az orrát, és végezz laterális canthotómiát.Okay, Gottschalk the nose and do a lateral canthotomy.
- Hogy használható munkát végezz.Okay? - Then what is? - Doing exactly what you're doing.
- Lois, végezz belső ellenőrzést!- Lois, do an internal diagnostic check.
Akkor gyere, és végezz férfimunkát!Then come and do some man's work.
- Akkor végezzen velem!- Then hurry up and do it. Your friends need you.
- Dzsodo, végezzen Lupin-nal.Jodo, give Lupin his coup de grâce.
- Igazad van, kurvát küldtem, hogy férfi munkát végezzen.You're right, they did send a bitch to do a man's job.
- Arra vár, hogy végezzünk és lefeküdhessen.What's he doing? Just waiting for us to finish so he can come to bed.
- Csak végezzünk a munkánkat!Let's just do our jobs.
- Menjünk végezzünk röntgen vizsgálatot.- Let's go get an x-ray done.
Csak végezzetek egymással, mert ha nem, én fogom megtenni.So be sure to finish each other off, because if you don't, l will!
Lehet, hogy azért mert anyátokkal megpróbáltunk felnevelni, hogy olyan munkát végezzetek, ami igazán fontos a világban.Maybe it's because your mother and I brought you guys up to do the kind of work that really matters in this world.
Mielőbb végezzetek, míg ők a teherautót lepakolnák.Get it done before they finish unloading the truck.
- A negyvenes éveiben jár, úgyhogy végezzenek jó munkát, oké?It's his 40th, so do a good job and all that, won't ya?
11 millió okmányokkal nem rendelkező munkás van ebben az országban, hogy olyan munkát végezzenek, amire más nem hajlandó.11 million undocumented workers in this country are here to do the work that no one else wants to do.
A CTU küldjön ki egy csapatot, zárják le a lakást, és végezzenek nyomozást.CTU needs to send out a team, lock down the apartment and initiate an investigation.
A gyászoló család nem akarja, hogy boncolást végezzenek.) The bereaved families don't want to carry out an autopsy.
- El kell végeznem a házimunkát.I have chores to do.
- El kell végeznem a munkámat, - úgyhogy itt maradnál a kocsiban?I actually have to do my job, so can you please just stay in the car?
- Még el kell végeznem pár tesztet.I'll have to do some more tests.
30 nap alatt el kell végezned a munkádat.You got to do your job in 30 days.
A modern nyomkövető felszerelés segít követni valakit anélkül hogy meglátnának, de amint megtaláltad a támaszpontját, régi módi megfigyelést kell végezned, ami néha várakozást jelent.Modern tracking equipment can help you follow someone without being seen, but once you've found his base of operations, you still have to do surveillance the old-fashioned way, which sometimes means waiting.
A munkádat kell végezned.You have to do your job.
Ahhoz hogy csatlakozz hozzánk, egy munkát el kell végezned.To join us you had to do a job.
- Néhányunk igazi munkát kell végeznie.Some of us have proper work to do.
Akkor muszáj lesz végeznie a munkáját, és megvédeni... nem igaz?Well, then, you're just gonna have to do your job and protect me, aren't you?
- A munkánkat kell végeznünk.We've got a job to do.
- Ahogy mondtam, el kell végeznünk néhány vizsgálatot.Like I said, we have to do more tests. Hello, Leo.
- Ezt még ma el kell végeznünk, világos?We have to do this today, okay?
Szóval, feladatokat adok amit el kell végeznetek.You're all going to have to do your part, and carry it out well.
Tudom, hogy végeznetek kell a munkátokat, mint ahogy nekünk is, de ez így valósággal képtelenség!I know you have jobs to do, but so do we, and it's just...
- El kéne végezniük nekem egy munkát.- I need you to do a job for me.
A helyzet az, hogy az első kerekeknek kell végezniük a kanyarodást, és ez egy nagy, fontos munka.The thing is, the front wheels have to do the steering and that's a big, important job.
A hülye tankönyvíróknak itt kéne némi kutatást végezniük.I haven't either, but you will. Those morons who write the books ought to do some research here.
- Gary, Gary! Gary, Don Wilson egy munkáját végző szövetségi ügynök volt.Gary, Don Wilson was a federal agent who died doing his job, okay?
Aktív tudósok, kutatásokat végző emberek akik rendszeresen publikálnak szaklapokban.Active scientists, people who are doing research and publishing in journals.
Az embertelen, mondvacsinált munkát végző, szerencsétlen emberekről szóló valóságshow-k az egyetlen ok, amiért a tévé létezik.The only reason TV exists is for reality shows about white-trash scuzzbags doing subhuman, made-up jobs.
Ha a műveletet végző személy nem tudja, mit csinál.If the person administering it doesn't know what they're doing.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

tegez
address informally
vétóz
veto

Similar but longer

elvégez
finish

Random

úszik
swim
utál
hate
üldögél
sit around
váj
hollow out
vállalkozik
undertake
valósul
materialize
vegetál
vegetate
végigbeszél
speak through
vet
throw
vezet
lead

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'do':

None found.
Learning languages?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In