Szólal (to speak) conjugation

Hungarian
67 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
szólalok
I speak
szólalsz
you speak
szólal
he/she to speak
szólalunk
we speak
szólaltok
you all speak
szólalnak
they speak
Past indefinite tense
szólaltam
I spoke
szólaltál
you spoke
szólalt
he/she spoke
szólaltunk
we spoke
szólaltatok
you all spoke
szólaltak
they spoke
Conditional present indefinite tense
szólalnék
I would speak
szólalnál
you would speak
szólalna
he/she would speak
szólalnánk
we would speak
szólalnátok
you all would speak
szólalnának
they would speak
Conditional past indefinite tense
szólaltam volna
I would have spoken
szólaltál volna
you would have spoken
szólalt volna
he/she would have spoken
szólaltunk volna
we would have spoken
szólaltatok volna
you all would have spoken
szólaltak volna
they would have spoken
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok szólalni
I will speak
fogsz szólalni
you will speak
fog szólalni
he/she will speak
fogunk szólalni
we will speak
fogtok szólalni
you all will speak
fognak szólalni
they will speak
Subjunctive present indefinite tense
szólaljak
(if/so that) I speak
szólalj
(if/so that) you speak
szólaljon
(if/so that) he/she speak
szólaljunk
(if/so that) we speak
szólaljatok
(if/so that) you all speak
szólaljanak
(if/so that) they speak
Conjugated infinitives
szólalnom
I to speak
szólalnod
you to speak
szólalnia
he/she to speak
szólalnunk
we to speak
szólalnotok
you all to speak
szólalniuk
they to speak

Examples of szólal

Example in HungarianTranslation in English
-Fel akartam szólalni, de nem kaptam szót. De nem adom fel.I wanted to speak, but they didn't give me the floor.
A hagyomány szerint meg se kéne tudjon szólalni.- They're not even supposed to speak.
A palesztin költségvetési vita, még mindig fel akarsz szólalni azon?The Palestinian funding debate - do you still want to speak?
Egy hallgató, aki odaadó magatartást, kemény munkát tanúsított és fel mert szólalni a világ gyalogjai érdekében.A student who has shown dedication, hard work, and the audacity to speak up for the pawns in this world.
Fel akartam szólalni a szörnyű terv ellen de sajnos nem tettem.I wanted to speak out against this horrifying plan, but ashamed to say that I didn't.
- Ha bemehetek, ígérem, hogy meg sem szólalok.- So if you'll just let me come in, then I won't speak.
- Meg sem szólalok.I won't speak.
Amíg én meg se szólalok.As long as I don't in any way speak.
Azzal, hogy meg sem szólalok a 3-24. oldalig.About me not speaking between pages three and 24. Really?
Ha én szólalok fel az ő érdekében, akkor én támasztok kikötéseket.If I am to speak for this man, I will make the stipulations, sir.
Alig szólalsz meg... de mikor igen, megéri a várakozást.you hardly speak up... but when you do, it's worth the wait.
Egy jótanács... amikor nőkkel van dolgod, a legjobb, ha kihasználod az erősséged, a te esetedben ez az, hogy meg se szólalsz.You know, some advice... when dealing with women, I think that it's probably best to play to your strengths, so, in your case, never, ever speak.
Fura, hogy te meg se szólalsz, tekintve, hogy az én kajámat eszed és én hoztalak a világra.It's weird you wouldn't speak up, considering you're eating my food and I gave you life.
Ha soha többé nem szólalsz meg, akkor is megtartom a szavad.If you don't never speak again, you know I'll keep your word.
Hetek óta kerülgetjük egymást, végre elmegyünk inni egyet, te meg meg se szólalsz.We dance around each other for weeks, we finally go for a drink, and you barely speak.
- Mikor szólal meg végre?- When's he going to speak out?
Az ügyvédje tanácsára nem szólal meg a tárgyalótermemben?Did your attorney Advise you not to speak in my courtroom?
Aztán aki elsőnek szólal meg, az veszít, oké?And then, first one to speak loses, okay?
Egy nagy gyűlésen szólal fel a hétvégén, arra készül.He's preparing to speak at a big gathering this weekend.
Feltételezem, senki nem szólal fel az indítvány ellen.Can I assume that no-one wishes to speak against the motion?
Csak akkor szólalunk meg, ha kíváncsiak a véleményünkre.We speak only when recognized as part of the discussion.
Csak akkor szólalunk meg, ha szólnak hozzánk, gyermekem.We don't speak unless spoken to, child.
De ha most nem szólalunk fel, mikor máskor?But if we don't speak up now, then when?
De nem hallgatnak ránk, amíg nem szólalunk fel.But they won't listen until we all speak up.
És Ms. Brookheimerrel mi itt ma hazafiként vagyunk jelen, és az egyszerű polgár nevében szólalunk fel, legyen az egy élő személy, vagy egy vállalat.And Ms. Brookheimer and I are here today as patriots speaking up for the common citizen, be that individual an actual person or a corporation.
És addig nem szólaltok meg, míg hozzátok nem szólnak.And you don't speak until you're spoken to.
A mi puskáink lassabban szólalnak meg, - a magáé azonnal beszél.The powder we have here takes a long time to speak yours speaks at once.
Csak akkor szólalnak meg, ha befogadó közönségre találnak.They only speak if they sense a receptive audience.
Dr. Brennan bámulni fogja a csontokat, míg meg nem szólalnak.Dr. Brennan's gonna stare at the bones until they speak to her.
Tudják, hogy van valahol egy erő, mely annyira szervezett, annyira kifinomult és mindent látó, annyira mindent átsző, teljesen és mélyrehatóan, hogy jobban teszik, ha csak egészen suttogva szólalnak meg, ha bármi rosszat kívánnának mondani róla."They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.
Általad szólalnak meg a némák.You make the mute speak.
Amikor eltűnt... alig szólaltam meg évekig.When he disappeared... I barely spoke for years.
Azt hiszem, túl korán szólaltam meg.Guess I spoke too soon.
Minél többször szólaltam fel ellene, annál elszigeteltebbé váltam.The more I spoke out against it, the more isolated I became.
Még sosem szólaltam itt fel, de... Szörnyen félek a kudarctól.I've never spoken here before, but I have a horrible terror of failure.
És én meg se szólaltam, és mondtam, hogy "Hé, ő nem is veszélyes".And I never spoke up and said, "Hey, she's not really dangerous!"
- A normális hangodon szólaltál meg.- You spoke at a normal volume.
Csak turkáltad, alig szólaltál meg, és elrohantál.You picked at it, barely spoke and then bolted.
Egész úton meg sem szólaltál.You haven't spoken the whole journey.
Mikor szólaltál meg utoljára, Laurie?How long has it been since you've spoken, Laurie?
Már 30 perce meg sem szólaltál.You haven't spoken a word for 30 minutes.
- Még eddig meg sem szólalt.- She hasn't spoken yet.
- Még nem szólalt meg.- She hasn't spoken yet.
15 éve meg sem szólalt.He hasn't spoken a word in 15 years.
A kisbabánk először szólalt meg.Our baby spoke for the first time.
A szakértők úgy vélik, Jacques Beaulieu-t, aki még mindig nem szólalt meg, valószínűleg egy pszichiátriai intézetbe küldik.Most experts believe that Jacques Beaulieu, who still has not spoken, will likely be sent to a psychiatric hospital.
Hadd ne szólaljak meg!Do not make me speak.
- Akkor szólalj meg, ha kérdezünk.- Then answer us when we speak to you.
- Hányszor mondtam, hogy ne szólalj meg!- If you like... - Hush. You must not speak!
- Meg ne szólalj!Oh, don't speak.
- Ne szólalj meg!- Never to speak.
Akkor szólalj már meg, a pokolba is!Damn, man? - Then you must speak up in parliament.
"Akinek van hozzá nyelve, szólaljon meg." Na ki vele, hol van a fiú?And he that has a tongue, let him speak. Now tell me where he is.
- Amíg nem a kérdésre válaszol, addig meg se szólaljon!- Unless you're answering questions, don't speak.
- Befognátok már végre, hadd szólaljon meg Jules is!Would everybody just hush up so Jules can speak? People are scared, Dan.
- Ne szólaljon meg!- You need to stop speaking.
Alex, szólaljon meg.Alex! Alex, speak to me!
Caroline érdekében szólaljanak fel, hiszen őt elhallgattatták!Now Caroline needs you to speak out, because her voice was silenced.
Már elvesztettem az összes "barátod" az üzleti életben, kérdezzem meg őket, hogy szólaljanak fel a te érdekedben, írjanak támogató levelet...bármit.I've gone to all your "friends" in the business, asking them to speak up on your behalf, write a letter of support... anything.
Ne szólaljanak meg, csak figyeljenek.Hey. Now, don't speak, just listen.
Valamint az iskolaszék is megkérhet embereket, hogy vegyenek részt, és szólaljanak fel ellene.And the school board can ask people to attend and speak against him.
Így szólaljanak fel.So speak up.
De úgy éreztem, hogy fel kell szólalnom a városért amit szívemből szeretek.But I felt the need to speak up for this city that I love with all my heart.
És ha páran el is hiszik, akkor is fel kell szólalnod.And even if some do, you have to speak out.
Előbb-utóbb meg kell szólalnia.Eventually, he's gonna have to speak.
Asszonyom, úgy érezzük, fel kell szólalnunk Jay eltávolítása miatt.Ma'am, we feel the need to speak up about Jay being fired from the staff.
Fel kell szólalnunk!We need to speak up.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

szaval
recite
szólít
call

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

szaggat
rend
szalutál
salute
szárít
dry
széled
scatter
szigonyoz
harpoon
szól
speak
szolgál
serve
takarózik
cover
tákol
knock up
találgat
guess repeatedly

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'speak':

None found.
Learning languages?