Rombol (to destroy) conjugation

Hungarian
104 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
rombolok
I destroy
rombolsz
you destroy
rombol
he/she to destroy
rombolunk
we destroy
romboltok
you all destroy
rombolnak
they destroy
Present definite tense
rombolom
I destroy
rombolod
you destroy
rombolja
he/she destroys
romboljuk
we destroy
romboljátok
you all destroy
rombolják
they destroy
Past indefinite tense
romboltam
I destroyed
romboltál
you destroyed
rombolt
he/she destroyed
romboltunk
we destroyed
romboltatok
you all destroyed
romboltak
they destroyed
Past definite tense
romboltam
I destroyed
romboltad
you destroyed
rombolta
he/she destroyed
romboltuk
we destroyed
romboltátok
you all destroyed
rombolták
they destroyed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
rombolnék
I would destroy
rombolnál
you would destroy
rombolna
he/she would destroy
rombolnánk
we would destroy
rombolnátok
you all would destroy
rombolnának
they would destroy
Conditional present definite tense
rombolnám
I would destroy
rombolnád
you would destroy
rombolná
he/she would destroy
rombolnánk
we would destroy
rombolnátok
you all would destroy
rombolnák
they would destroy
Conditional past indefinite tense
romboltam volna
I would have destroyed
romboltál volna
you would have destroyed
rombolt volna
he/she would have destroyed
romboltunk volna
we would have destroyed
romboltatok volna
you all would have destroyed
romboltak volna
they would have destroyed
Conditional past definite tense
romboltam volna
I would have destroyed
romboltad volna
you would have destroyed
rombolta volna
he/she would have destroyed
romboltuk volna
we would have destroyed
romboltátok volna
you all would have destroyed
rombolták volna
they would have destroyed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok rombolni
I will destroy
fogsz rombolni
you will destroy
fog rombolni
he/she will destroy
fogunk rombolni
we will destroy
fogtok rombolni
you all will destroy
fognak rombolni
they will destroy
Future definite tense
fogom rombolni
I will destroy
fogod rombolni
you will destroy
fogja rombolni
he/she will destroy
fogjuk rombolni
we will destroy
fogjátok rombolni
you all will destroy
fogják rombolni
they will destroy
Subjunctive present definite tense
romboljam
(if/so that) I destroy
rombold
(if/so that) you destroy
rombolja
(if/so that) he/she destroy
romboljuk
(if/so that) we destroy
romboljátok
(if/so that) you all destroy
rombolják
(if/so that) they destroy
Subjunctive present indefinite tense
romboljak
(if/so that) I destroy
rombolj
(if/so that) you destroy
romboljon
(if/so that) he/she destroy
romboljunk
(if/so that) we destroy
romboljatok
(if/so that) you all destroy
romboljanak
(if/so that) they destroy
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
rombolnom
I to destroy
rombolnod
you to destroy
rombolnia
he/she to destroy
rombolnunk
we to destroy
rombolnotok
you all to destroy
rombolniuk
they to destroy

Examples of rombol

Example in HungarianTranslation in English
"Amber minden álmunkat le akarta rombolni."Amber was going to destroy all our dreams."
- Le akarod rombolni a gyárat? - Igen.You want to destroy this factory?
- Le akarta rombolni.- He was going to destroy it.
- Le fogják rombolni.- They're going to destroy it.
- Nagyon hamar le lehet rombolni a szépet. - Értem.- It takes so very little to destroy beauty.
Az Amigó osztályú rombolok elérték az optimális lőtávolságot.Amigo class destroyers have reached optimal firing range.
Azért rombolok, hogy jobbat építsek.I destroy to build something better.
Először is, én nem rombolok semmit.First of all,I'm not destroying anything.
Ha öt percen belül nem jön ki, a saját kezemmel öllek meg és porig rombolok mindent ezen a földön.If you do not come out in five minutes, I'll kill you with my own hands porig destroyers and everything on this earth!
Most rombolsz engem.Now you destroy me.
Míg te, bosszúból rombolsz.Whereas you, you're a man who destroys for revenge.
Te csak rombolsz.You only destroy things.
Tetszik a technikád, ahogy rombolsz.I like the way you destroy stuff.
Védekezel, rombolsz, építkezel, manőverezel, egyik tervet készíted a másik után.You protect, you destroy, you construct, you plot, you concoct one plan after another:
Akárki akármit kitalál, az első, hogy... rombolunk, manipulálunk, irányítunk vele.We come up with anything new, the first thing we do is destroy, manipulate, control.
- Maguk csak rombolnak.You destroy lives.
Egy sok billió dolláros vállalat távközlési, infrastrukturális, technológiai tulajdonnal... bármit is rombolnak le, újra tudják építeni.A multi-billion-dollar corporation with holdings in telecom, infrastructure, tech... Whatever they destroy, they can rebuild.
Gyárakat és szövőgépeket rombolnak s a Hollókirály követőinek mondják magukatThey destroy factories and looms and proclaim themselves to be the followers of the Raven King.
Meg tudják tenni, elméletben, hogy rombolnak és mélyen benyomulnak.And any barriers we erect, they can, in theory... destroy and encroach in depth.
Mei, te is tudod, hogy ha a szörnyek elfoglalják a földünket, városokat rombolnak le, halomra gyilkolva a lakókat.Mei Mei, you should know... the demons are invading our world... destroying our cities... and killing people.
- Nem rombolom le az országom!- I will not destroy my country!
Az ellenfél terveit rombolom le.I destroy the plans of the adversary.
Hogy biztos legyél benne, nem rombolom le a világ többi részét?To make sure I don't destroy the rest of the world ?
Nem rombolom a cégeket.I am not a destroyer of companies.
Talán le is rombolom.I might even destroy it.
Ha nem rombolod le, kapni fogsz egy Négyes FogástIf you don't destroy it, you'll get a figure-four leglock.
Építed vagy rombolod az önbizalmukat?So are you gonna build their confidence or destroy it?
Nem, hacsak nem rombolja le Tokiót.Not unless she destroys Tokyo.
Azt hittem, az enyémet romboljuk le.I thought we were destroying mine!
De ha megteszitek, a sajtóhoz fordulunk és porig romboljuk az alapítvány megítélését.But if you do this, we are gonna go to the press and we will destroy the foundation's credibility.
Egyszer és mindenkorra, romboljuk le a mítoszokat és semmisítsük meg a hazugságokat és torzításokat.Once and for all, let's break down the myths and destroy the lies and distortions.
Meg aztán egy olyan ember képét, akit tisztelünk, nem szívesen romboljuk le: Nem akarjuk tudni, mi lakik a lelke mélyén.And l think it's also the case that if you value and respect someone you don't really want to destroy the image of that person you don't want to know, in fact if disaster lies behind the façade.
Ne romboljuk le!"Do not destroy it."
A többiek... szedjetek össze minden használhatót. Aztán romboljátok le a helyet.The rest of you, strip this place of anything useful, then destroy it.
Megoldható, hogy ne romboljátok le a házamat?Will you two not destroy my house, please? !
- Nem, Alvin világossá tette, hogy Dagur nem kapja meg az Ölvészt, amíg le nem rombolják Berket.No, Alvin has made it pretty clear. Dagur doesn't get the Skrill until after they destroy Berk.
- New Yorkra, Washingtonra... - Én meg azt, hogy maguk idióták ne rombolják tovább az óceánokat!New York, Washing- And I wish you fools would stop destroying the oceans!
-Öhm, kérem, most ne rombolják le a stadiont, ha lehet!Uh, er, please don't destroy the stadium this time.
A gonosz szellemek nem rombolják le az olaj platformokat.Evil spirits don't destroy oil rigs.
A nemzet növekedése és minden tevékenységünk nehány ember kezébe került, akik saját érdekükböl kifolyólag ellenörzik és rombolják a gazdasági szabadságot.by very reason of their own limitations, chill and check and destroy genuine economic freedom.
Amikor kidobattam innen magunkat, nem csak azt a pajtát romboltam le, romba döntöttem az esélyedet, hogy jobb ember lehess.When I got us thrown out of here I didn't just destroy that barn I destroyed your chance to be a better person.
Ne felejtsétek el, hogy nem én romboltam szét ezt a családot, hanem ő.Aren't you forgetting, I'm not the one who destroyed this family.He is.
Nem is tudtam, hogy minden egyes alkalommal, mikor a melegek bűnös kárhozatát hangozattam... mindig, amikor Bobbyt betegnek és perverznek neveztem és hogy veszélyt jelent a gyerekekre... az önbecsülését, önértékelését romboltam le.I didn't know that each time that I echoed eternal damnation for gay people... each time I referred to Bobby as sick and perverted and a danger to our children... his self-esteem, his sense of worth, were being destroyed.
Porig romboltam a Lizzie értékelését.I destroyed his rating on Lizzie.
- Hány bolygó romboltál szét?- How many planets have you destroyed?
Pont most romboltál le egy szent dolgot!You just destroyed something sacred!
Városokat romboltál le.You destroyed cities.
Allegro és a serege nemcsak robotokat rombolt le, hanem azokat a tudósokat is megölték, akik felelősek voltak a megalkotásukban.Allegro and his army not only destroyed robots, but they assassinate the scientists that are responsible for creating them.
Csak amíg rombolt dolgokat.just so long as he destroyed things.
Egy beteg tombolt és rombolt a sürgősségin.Cover his story. Patient went on a rampage, destroyed the ER.
Ez a zavar számtalan családi fészket rombolt már le.This confusion must've destroyed countless homes
Két évvel ezelőtt egy rakéta porig rombolt egy tanácstermet Ghundi Kalában.Two years ago, a missile destroyed a meeting hall in Ghundi Kala.
- Most romboltunk le egy közkedvelt látványosságot.- We destroyed a beloved landmark.
Az általunk kreált helyzetben néhány nagyon jövedelmező építési szerződést szereztünk, újjáépítve az országot, amit éppen most romboltunk le.And in the process created for ourselves some very very lucrative construction deals... had to reconstruct a country that we'd essentially just destroyed.
Oké, de ezek közül hányat romboltunk le mi magunk?Okay, but how much of that was destroyed by us in the first place?
Óvni akartunk, és helyette romboltunk.We set out to save you and destroyed everything.
Babiloni jelképről... az egyik említett királyságról, ami elpusztult... mert fennhéjázó volt és felépítette Bábel tornyát, amit a büszkeség bűne miatt romboltak le.That symbol is Babylon... one of those kingdoms you're talking about that God destroyed... for enslaving the Israelites, and that damn contraption is the Tower of Babel... that was brought down by the sin of pride!
Egy hónap alatt három fúrótornyot romboltak le.Three rigs destroyed in a month.
Grunewaldi villát romboltak le ismeretlenek.A villa in Grunewald was destroyed by unknown perpetrators.
Kifosztottak egy falut és kolostorokat romboltak le... szent szövegeket és kegytárgyakat rongáltak meg.They have ransacked a village, destroyed the monasteries... burnt scriptures and defaced holy relics.
Két állammal arrébb, egy felkelésben több épületet romboltak le, és két embert agyonlőttek, miután a Mississippi Egyetem felvett egy fekete diákot.Two states over, a row of buildings were destroyed in a riot and two men were shot in the head after Ole Miss admitted a black student.
Most romboltad le a saját otthonod, Shen.You just destroyed your ancestral home, Shen.
Porig romboltad a várost, és a lakóit.You destroyed this town and everyone in it.
Te romboltad le a házunkat, nem egy földrengés!It was you who destroyed our house, not an earthquake!
Te romboltad le a hódok várát!You're the one who destroyed a beaver dam.
Te romboltad le dicső Ninivét, Asszíria központját, és kivetted kezéből a nemzetek jogarát.You have destroyed Nineveh the Mighty, seat of Assyria, and taken from her hand the scepter of nations.
- Ha nem rombolta még le a routing adatokat.- If it hasn't destroyed the routing data.
- Ki rombolta le a szobrot?- Who destroyed the statue?
A város épületeinek 39%-át rombolta le a Fat Man.It destroyed 39% of buildings in the city.
Amíg az impotenciája szét nem rombolta ezt a képességét.Until his impotence destroyed his ability to do that.
Az alapjait rombolta le annak, amik vagyunk!You have destroyed the very foundation Of what makes us who we are!
És mire a cardassiaiak egyáltalán észrevették, már... le is romboltuk az egész tábort, meg a reléállomást.Before the Cardassians knew we were there, we destroyed the entire camp and the relay station!
A 7. épületet szándékosan rombolták le, dinamitot használvaReminiscence of pictures we've all seen too much in TV before, a building is deliberately destroyed by well placed dynamite to knock it down.
A szomszéd városban luxusautók parkolóhelyeit rombolták le.They destroyed luxury car lots just one town over.
Azokat a házakat más országok rombolták le.All those houses were destroyed by foreign countries.
Azután rombolták le, hogy mi átkeltünk a határon.It was destroyed right after we crossed the border.
Csatában rombolták le?Was it destroyed in battle?
Hát igen, néha le kell romboljam szegény fickók önbecsülését, hogy megóvjam az emberiség füleit.Sometimes I have to destroy some poor guy's self-esteem to protect the ears of an entire population.
- Stichter, rombold le.- Stichter, destroy it now.
Ha a zár beragadt, rombold szét!If the lock's jammed, destroy it.
Hagyd el szeretteidet, És rombold le házadat...Go away from your loved ones And destroy your dwelling...
K9, rombold le a szerviz alagutat, aztán találkozzunk a folyosón.-Right. K9, you destroy the shaft and meet me in the corridor.
Különben...ne csinálj bolondot magadból és ne rombold le... a családunk becsületét.Anyway, Don't make a fool of yourself.. And destroy the family esteem..
Azt hiszem, nagyon rosszul csinálta. "Keress és rombolj."I think you've got it all wrong, old man. "Seek and destroy. "
Ha szembeszállsz mindennel amiben Mary hitt és ráadásul ezt saját magad megölése érdekében teszed, ...rendben, akkor rombolj le minden lehetőséget, amid még maradt, ...ahelyett, hogy ezt együtt csinálnánk végig!If you go against everything that Mary believed in and you get yourself killed doing it, well, then you destroy any chance you have of being together at your end.
Kampó, rombolj!Hookfang, destroy!
Általában csak pusztíts, rombolj, gyilkolj.It's crush, kill, destroy.
A pusztítót is én teremtettem, hogy romboljon."l've also created the ravager to destroy."
Nos, a sátán azért jött, hogy öljön, lopjon és romboljon.Well, Satan came to kill, steal and destroy.
Ha az oroszok, vagy bárki más nukleáris fegyverekkel támadna Nagy-Britanniára, elvárná-e, hogy megtorlásként ugyanannyi orosz várost romboljunk le?If the Russians or anyone else attacked Britain with nuclear weapons, would you want us to retaliate by destroying an equal number of Russian cities?
Hogy erődítményeket romboljanak le.For destroying fortification,surely.
Ahhoz, hogy építhessek, először le kell rombolnom, de ezt nem tehetem.Here's the rub: In order to rebuild, I need first to destroy, but I can't do that.
Csináltak egy készüléket, egy dimenzió-kapu generátort, és ezt le kell rombolnom.They made a device- A dimensional-Rift generator- And i have to destroy it.
Le kell rombolnom őt.I'm gonna have to destroy him.
Nem hiszem, hogy le kéne rombolnom a Hellcats-t.I don't think I have it in me to destroy the Hellcats.
Oké, le kell rombolnom Koppenhágát egy... szökőárral, és a zene... a Roaring Twenties.Okay, I have to destroy Copenhagen with a... tidal wave, and the theme is... the Roaring Twenties.
Nem feltétlenül azért, mert hogy annyira élveztük volna a pusztítást, hanem azért, mert tudtuk, hogy ha valami újat akarsz építeni, először le kell rombolnod a régit.Not because we enjoyed destruction so much, but because we knew that if you want to build something new, you have to destroy the old first.
Le kellett rombolnia az én hitemet mielőtt a többiekét is lerombolta.She had to destroy my beLiefs before they destroyed hers.
De nem hinném, hogy ehhez szét kéne rombolnunk az étkezőt.And I don't think that we need to destroy the dining room
Le kell rombolnunk a falat, és az új, új Berlinné válnunk.We need to destroy our wall and become the new, new Berlin.
Le kell rombolnunk ezt az izét, mielőtt közelebb kerül.We have to destroy that thing before it gets any closer.
Az óceán nagyon hatékony romboló közeg a kriminalisztika számára.The ocean is a very effective medium for destroying forensics.
Ha bármilyen romboló energia éri a hajónkat, ugyanolyan erejű reakció keletkezik és megsemmisíti...If any destructive energy touches our vessel, a reverse reaction of equal strength is created destroying...
Miért hoznánk ki egy karrier-romboló címlapot, amikor kihozhatunk 20 jót is?I mean, why have one sad career-destroying cover when we can have 20 happy, productive ones?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

tombol
rage

Similar but longer

dorombol
purr
lerombol
pull down

Random

parkíroz
park
pörög
spin
redukál
reduce
robotol
do/perform socage-service
rohan
rush
romlik
deteriorate
sejtet
hint
sivít
do
sokkol
shock
sorakozik
align

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'destroy':

None found.
Learning languages?