Nyomtat (to print) conjugation

Hungarian
148 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
nyomtatok
I print
nyomtatsz
you print
nyomtat
he/she to print
nyomtatunk
we print
nyomtattok
you all print
nyomtatnak
they print
Present definite tense
nyomtatom
I print
nyomtatod
you print
nyomtatja
he/she prints
nyomtatjuk
we print
nyomtatjátok
you all print
nyomtatják
they print
Past indefinite tense
nyomtattam
I printed
nyomtattál
you printed
nyomtatott
he/she printed
nyomtattunk
we printed
nyomtattatok
you all printed
nyomtattak
they printed
Past definite tense
nyomtattam
I printed
nyomtattad
you printed
nyomtatta
he/she printed
nyomtattuk
we printed
nyomtattátok
you all printed
nyomtatták
they printed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
nyomtatnék
I would print
nyomtatnál
you would print
nyomtatna
he/she would print
nyomtatnánk
we would print
nyomtatnátok
you all would print
nyomtatnának
they would print
Conditional present definite tense
nyomtatnám
I would print
nyomtatnád
you would print
nyomtatná
he/she would print
nyomtatnánk
we would print
nyomtatnátok
you all would print
nyomtatnák
they would print
Conditional past indefinite tense
nyomtattam volna
I would have printed
nyomtattál volna
you would have printed
nyomtatott volna
he/she would have printed
nyomtattunk volna
we would have printed
nyomtattatok volna
you all would have printed
nyomtattak volna
they would have printed
Conditional past definite tense
nyomtattam volna
I would have printed
nyomtattad volna
you would have printed
nyomtatta volna
he/she would have printed
nyomtattuk volna
we would have printed
nyomtattátok volna
you all would have printed
nyomtatták volna
they would have printed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok nyomtatni
I will print
fogsz nyomtatni
you will print
fog nyomtatni
he/she will print
fogunk nyomtatni
we will print
fogtok nyomtatni
you all will print
fognak nyomtatni
they will print
Future definite tense
fogom nyomtatni
I will print
fogod nyomtatni
you will print
fogja nyomtatni
he/she will print
fogjuk nyomtatni
we will print
fogjátok nyomtatni
you all will print
fogják nyomtatni
they will print
Subjunctive present definite tense
nyomtassam
(if/so that) I print
nyomtasd
(if/so that) you print
nyomtassa
(if/so that) he/she print
nyomtassuk
(if/so that) we print
nyomtassátok
(if/so that) you all print
nyomtassák
(if/so that) they print
Subjunctive present indefinite tense
nyomtassak
(if/so that) I print
nyomtass
(if/so that) you print
nyomtasson
(if/so that) he/she print
nyomtassunk
(if/so that) we print
nyomtassatok
(if/so that) you all print
nyomtassanak
(if/so that) they print
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
nyomtatnom
I to print
nyomtatnod
you to print
nyomtatnia
he/she to print
nyomtatnunk
we to print
nyomtatnotok
you all to print
nyomtatniuk
they to print

Examples of nyomtat

Example in HungarianTranslation in English
- A példányszámot ki kell nyomtatni, és még sok lemaradást kéne behoznod.- The issue has to get to print, and you have a lot of catching up to do.
- Megegyeztek, ha ki tudom nyomtatni.We have an agreement if I can get it to print.
- Tudja, amikor ott van, hogy ír és a karakterek kellően fejlődtek a történet pedig már kerekebb nem is lehetne, és akkor... ki kéne nyomtatni.You know when you're at that place and you're writing and you know the character arc has gone up and down and the narrative arc has circled the planet and back and then you just need to print it?
Azt se tudom, hogy kell nyomtatni.I don't even know how to print anything.
Amit folyamatosan tehetek az az, hogy csak pénzt nyomtatok, magamnak adom, lecsökkentem az értékét a te pénzednek, azzal, hogy többet nyomtatok.What I can continually do is just print money, give myself more money, lower the value of your money by printing more.
De többé nem nyomtatok ki ilyesmit.But I am not printing any more retractions.
Gondoltam, nyomtatok a Chronicle-ből egy csak verseket tartalmazó kiadást.I thought I might print a poetry-only issue of the Chronicle.
Művészeti katalógusokat nyomtatok.I print art catalogs.
Nagy mennyiségű valuta papírjaim vannak amire annyi eurót nyomtatok, amennyit csak akarok.I have an unlimited stack of currency papers with which I can print as many Euros as I want.
A mignonoknál működik, de ha bio-nyomtatsz egy emberi testet, aki egyenesen áll...It works for cupcakes, but if you're bio-printing a human body who's standing up...
Amikor szerveket nyomtatsz, egy természetes leülepedés történik, ahogy az anyag lenyugszik.When you print organics, a natural settling occurs as the raw material sets.
Belépő kártyákat és levélfejléceket is nyomtatsz?Do you print visiting cards and letter heads too?
Cor, nyomtatsz estére névjegykártyákat a számoddal és a fogadóóráiddal vagy most egyszerűen bikiniben mész?Cor, you printing up business cards with your number, or just goin' with a halter top?
Mennyi önéletrajzot nyomtatsz?How many résumés are you printing?
Miért nyomtat ki valaki egy ilyen képet?Why would anyone want to print a photo like that?
Csak akkor nyomtatunk ki valamit, ha az igaz, és átvizsgált.We'll only print something if it's true and can be verified.
Egy 10 kilós prémium köteg papírra nyomtatunk, amely kb. 300 lapból áll.We're printing on 24-pound premium stock paper, Approximately 300 sheets in.
Mennyi papírra nyomtatunk még? Az összesre.How much more are we printing?
Már készen állnak a nyomtató gépek, amivel nyomtatunk.Already I have bring printing press here for printing.
- De senki se fog bemenni rá hacsak nem nyomtattok pár szórólapot.- But nobody's gonna show up unless you print some flyers.
- Ami azt illeti, 25 ezret nyomtatnak.Actually, they print 25,000. I talked to the insurance company last night.
A következő talán az lesz, hogy nem nyomtatnak több Supermant.Next, they'll probably stop printing Superman.
Amásodiktípusaatörténelemneknincs veszélyeztetve, ezek is ipari forrásból származó adatok, melyek már idejét múltak, például könyvek amelyeket már nem nyomtatnak.There's a second type of history which does not have a curator, but is not under threat. So that is the information that has been produced by industrial bases, that are no longer profitable. So those include the books that have gone out of print, for example.
Annyi pénzt nyomtatnak, amennyi tőkebiztosíték van a rendszerben.You know that they print a certain amount of money relating to assets in other parts of the system.
Aranyos, azt hiszed, a tinik még nyomtatnak képeket?That's cute. You think teenagers still print out photos.
- Most nyomtatom őket.I'm printing them now. DANNY:
- Nem, már nyomtatom.- Yeah, it's in the printer.
A fehér ing. Most nyomtatom az eredményt.The results are printing.
A kameráját nem sikerült megtalálnunk, de Natalie töltött fel nyaralós képeket egy honlapra, most nyomtatom ki őket.We've been unable to locate her camera, but Natalie did upload travel photos on to a web site, so I'm having those printed out now.
A vegyészünk, már nyomtatom is neked.Our chemist, and I have your printout.
- Hacsak nem nyomtatod ki.[ Both chuckle ] I mean, unless you print it out.
Hacsak nem nyomtatod ki.I mean, unless you print it out.
Jaj, Caro. Minek nyomtatod most ki a vizsgáim?Caro, why are you printing my exam results?
A mienket a megye nyomtatja, a kaszinók és a nagyobb cégek maguknak gyártatják.The county prints ours. For casinos and large companies, they make their own.
Az amerikai jegybank szerepét betöltő FED egy adósság alapú rendszerben nyomtatja a pénzt, amely hiányt idéz elő, de bennfenntesek egy olyan csoportját hozza létre, akiknek közvetlen hozzáférésük van a gazdasági statisztikákhoz, miközben az átlagembernek nincs.The Federal Reserve prints money on a debt based system, which creates scarcity, but it puts a group of insiders in a position, of having access to all the data about economy, when we don't.
Az apám cége nyomtatja a menüt.My dad's company prints the menus for this place.
Képeslapokra nyomtatja a portréimat... a kívánságom ellenére!And he prints my portrait on postcards... against my wishes!
Miért olyan fontos, hogy ki nyomtatja a bankjegyeket?Why is who prints the money so important?
- Nem nyomtatjuk ki.- We're not going to print.
Azonnal nyomtatjuk, csak mondjon valamit.I'll get it ready for print, you just say the word.
De a körüzeneteket már így is a gyerekeim rajzaira nyomtatjuk.We're already printing all of our internal memos on the back of my kids' art.
Ha fekve nyomtatjuk ki, beteríti az egész oldalt.If we print it in landscape, the page will take it all.
Itt nyomtatjuk a pénzt. Tedd a füled az ajtóra!This is where we print the money.
Akkor miért nem írod le azt, és nyomtatjátok ki?Then why don't you write it down and print it?
- Már nyomtatják az elnök beszédét.- The president's speech is in the printer.
- Én ütöttem le, és a te képed nyomtatják ki?- I hit her and your photo is printed?
A bibliát köznyelven nyomtatják latin helyett, kihozva ezzel istent a sötét középkorból, a sötét sarokból, a hétköznapi embereknek mint te vagy én.Bibles got printed in vernacular rather than Latin, bringing God out of the Dark Ages, out of dark corners, to ordinary folks like you and me.
A helyi újságot hetente egyszer nyomtatják.The local paper prints once a week.
A házasságom tropa, tovább kellett lépnem, a könyvemet nyomtatják...Look, my marriage broke up, I've had to move out, -my novel's being rushed into print. -That's right.
- 100 plusz példányt nyomtattam ma.l printed 100 extra today.
- Bill, nézd mennyit nyomtattam!- Bill, look how much I printed.
- Csak egyet nyomtattam ki.I only printed out one.
- Nem. Én nyomtattam magamnak.I printed it out.
A színes nyomtatómmal ki is nyomtattam az eredményt.I also printed out the results on my color printer.
"Felmehettél a netre és nyomtattál egy ilyen szart."You could have just gone on the Internet and printed that bitch."
Csak egy hamis papírod, amit a netről nyomtattál ki!You have a fake certificate that you printed off the internet.
Csak egyetlen egyet nyomtattál, nekem?Did you get just one printed for me?
Nem érdekel, ha egy milliót is nyomtattál.I don't care if you printed a million copies.
- A CIA eltávolított minden memóriát, de mi van, ha újra tudom nyomtatni az utoljára nyomtatott képet?Well, the CIA removed all the memory, but what if I could re-create the final image that the printer printed?
- A legtöbbje nyomtatott e-mail.I mean, it's mostly just printed-out emails anyway.
- Pontosan! Abby közel száz fényképet nyomtatott ki Brian Taylor számítógépéről.Abby printed over a hundred photographs from Brian Taylor's computer.
3D technológiával nyomtatott polimer áramkör elvezetéssel.3D printed polymer with a circuitry weave.
A 19. század vége felé, az imperialista hatalmak a katolicizmust és nyomtatott könyveket küldtek a keleti államokba, hogy kiterjesszék a kolonizációs területeiket.In the late 1 9th century, Imperialist powers sent Catholicism and printed paper to Eastern countries to expand their colonisation.
-Kétezret nyomtattunk.-We've printed two thousand
Azért kerültem ide, mert a feleségemmel röplapokat nyomtattunk a nácik ellen.I got arrested because my wife and I printed Anti-Nazi Flyers,
Cikkeket nyomtattunk, lemásoltuk őket.We printed articles, copied them
Csak ötöt nyomtattunk.We only printed five.
Először Maynardot nyomtattunk rájuk, de Mrs. Delfino... bement a nyilvántartóba...We had "Maynard" ones printed up, but Mrs Delfino... went to the records office...
- Lennoxék újat nyomtattak.They thought those got thrown away so they printed a new set.
110 milliárd dollár értékű bankjegyet nyomtattak ki.$110 billion were printed.
A francia iratokat, amit Londonban nyomtattak.French stamps, printed in London.
A háború folyamán mintegy 450 millió dollárnyi zöldhátút nyomtattak a Szövetségi Kormánynak, kamat mentesen.During the course of the war, nearly 450 million dollars of Greenbacks were printed at no interest to the federal government.
A nyomdászok voltak azok akiket levadásztak, ha tiltott írást nyomtattak ki.The printers were the ones who were hunted down if they printed the forbidden text.
- Hol nyomtattad ki?Where did you get them printed?
- Te nyomtattad?You printed it yourself?
A Mr. Palos Hills verseny öt nap múlva lesz, és nem nyomtattad ki a programot, nem rendezted el a színpadot, és nem beszéltél Theóval és Cole-lal a fényekről!The Mr. PHHS Pageant is in five days, and you still haven't printed the program, finalized the sets, or talked lighting with Theo and Cole.
Milyen szóbeszéd miatt nyomtattad rá a nevét?On whose say-so have you printed his name?
Mint az érettségin, az összes bizit láthatatlan tintával nyomtattad ki.Like at graduation, you had all the diplomas printed in invisible ink.
"Félek," anyáskodás, gondoskodás, egy gép nyomtatta?"I'm scared," mothering, nurturing, printed by a machine?
- De van egy kis gond. A fickó, aki nyomtatta, mellesleg halott... ezzel próbálta intézni a drogügyleteit, és ezért kell tudjuk, hogy hogyan került hozzátok a pénz.The person that printed that money-- who, by the way, is dead-- was trying to use it to bankroll a drug operation, which is why we need to know how it ended up with you.
- Ötször nyomtatta ki.You printed this five times. Correct.
A gépen nyomtatta ki.The thing was printed off the computer.
A saját közönség elemzéseit most nyomtattuk ki Ármány laptopjáról, nem csak gyűlölték a showt, undorodtak az ötlettől és a főszereplőtől.Your own audience testing, which we just printed off of Intrigue's laptop showed that they didn't just hate the show, they loathed the concept and the star.
Ezt néhány félreértették, mivel azt nyomtattuk a pólóinkra, hogy:Which some people have misinterpreted since we printed shirts that read:
Fogadjunk, azt hiszi, hogy mi nyomtattuk!I bet he still thinks we printed it up ourselves.
Külön neki nyomtattuk Milánóban.We had it specially printed in Milan.
- Frissen nyomtatták.They've just been printed.
- Rosszul nyomtatták ki.- They printed it wrong.
- Ugyanazzal a géppel nyomtatták?Each one was printed by the same machine?
10 évvel ezelőtt nyomtatták.It's printed 10 years ago.
350 éve járja a világot. Mintha tegnap nyomtatták volna.It has travelled the world for three and a half centuries but might have been printed yesterday.
- Hadd nyomtassam ki nektek a listát.Let me print you the list. Print two.
Talán ezt kellene nyomtassam a céges kártyámra.Perhaps I should have that printed on my business card.
- Csak nyomtasd ki a képet.Just print the picture.
- Igen. Ha látsz bármit rosszat magadról , nyomtasd ki.You see something negative about you print it out.
Akkor nyomtasd ki.Then print it.
Anyuci, nyomtasd ki nekem ezt a fotót.Mother, let's print this picture.
- Hogy nyomtassa ki.- To be in print.
- Jól van, nyomtassa ki mind.- OK, print it all out for me.
- Suhkwani. - Jó reggelt, Uram! Hívassa elő ezt a tekercset és nyomtassa ki.-Have this roll developed and printed.
Dr. Bancroft, a Jefferson Biztonsági Szolgálata nyomtassa ki nekem, ki volt és ki nem volt az épületben.Dr Bancroft, I'd like print-outs from the Jeffersonian security, detailing who was and was not in the building.
Holnap nyomtassa ki a bankó elejét!Good. He'll print the front half of the bill tomorrow.
- Az uzsorás cápák! Irány a Cég, és nyomtassuk ki az összes helyi uzsorás adatait!"Loan shark." That's why we have to get back to the Bureau do a CHC printout of every loan shark in Vegas.
Mindet nyomtassuk ki.Let's print them all.
Miért ne nyomtassuk ki a számítógépen?And why not print them out on the computer?
azt akarom hogy nyomtassátok, fényképezzétek, szkenneljétek, keressétek az összes eltűnt személyes és közösségi médiás adatbázisban.I want Jane Doe printed, photographed, scanned into every missing persons and social media database out there.
A könyvnyomtatás éjfélkor kezdődik, tehát cseréljük ki az eredeti verzióra, hogy azt nyomtassák ki: a mi könyvünket.The book prints at midnight, so if we swap in the original version, they'll print the wrong book-- our book.
Aztán ezt elvittük a nyomdába és megmondtuk, hogy ezt nyomtassák ki egy 27,5 x 35 cm-es lapra.We took that to a printing press and said, "Just print this 11" by 14" piece of paper. "
Azért is mondom el önöknek, hogy maguk is kezdjenek bele, hogy terjesszék a hírét, és nyomtassák a posztereket.I'm really telling you that really, partly to get your take on it and also so that you can start spreading the news and printing the posters. And, you know.
Küldtünk az embereknek csomagokat, hogy kartonra nyomtassák Julie és Jim fotóit. Hogy lefotózzák őket érdekes helyeken. Mint azt a törpét abban a francia filmben.We've been sending people these kits, so they can print out photos of Julie and Jim on cardbord, and then take photos of them in interesting places, kinda like that gnome in the French movie.
- Szóval nyomtassak ki mindent?- Like print out everything? - Yes.
Nem szóltak, hogy nyomtassak ilyen névre jegyet.I never got word to print these tickets.
Akkor menj és nyomtass ki plakátot rólam.Then go and print posters about me.
Csinálj még egy terepgyakorlatot, vagy nyomtass egy ruhát!Another field test or go print a dress or...
Kérlek, nyomtass belőle egy-egy példányt Jacknek és Davidnek.Why don't you print out hard copies for Jack and David?
Rendben, nyomtass ki mindent és vidd az idodámba.Okay, print everything out and bring it to my office.
S.A.R.A.H., nyomtass!Sarah, print.
Akkor úgyhiszem nem adtál engedélyt Hollynak hogy üres testeket nyomtasson.I'm guessing that you didn't give Holly permission to start printing body blanks either. What?
Hónapokra van attól,hogy portális vénát nyomtasson, amit majd be is lehet ültetni egy valódi emberbe.She still has months to go before printing a portal vein that will actually go into a human patient.
Ki használja arra a régi papírt, hogy prosti hirdetéseket nyomtasson?Who's using the old paper to print ads for hookers?
Tonray, nyomtasson ki egy csomót!Tonray, print out muItipIe copies.
Eszembe jut mindaz az idő és pénz, amit elvesztegettünk, hogy a szüleim garázsában nyomtassunk.I think about all the time and money, uh, we wasted trying to print in my parents' garage.
Igen, minden nevet nyomtassatok ki.Yes, I want all the names printed out.
Nem mondhatom meg, hogy mit nyomtassatok ki, vagy mit ne.I can't tell you what to print or not to print.
- Lássuk! - Igen, nyomtassanak valamit!- Yeah, print something.
Legközelebb egykori FBI ügynököt nyomtassanak.Tell them they ought to print any further boxes to read "former agent of the FBI."
Szólok az Inteleseknek, hogy nyomtassanak egy áthelyezési utasítást Simon Dashanak.I got Intel to print us up a transfer doc for Simon Dasha just in case.
- Ki kell nyomtatnom.- I just need to print it out.
Csak ki kell nyomtatnom.SAM: I just need to print it out.
DVD-re a munkámat, ki kell nyomtatnom a portfóliómat, és tele kell tankolnom a robogómat.I have to print off my portfolio and fill my scooter with gas.
Egy pillanat, csak ki kell még nyomtatnom valamit, jó?I just want to print something.
Ki kell nyomtatnod a következő havi példányszámot, nem is beszélve az igazgató tanács ülésének megszervezését.You have next month's issue to get to print, not to mention the preparations for the next board of directors meeting.
Neked csak ki kell nyomtatnod, és majd aláírom, ha beértem.You just need to print it out, and I will sign it when I get in.
- Nem kellene újságot nyomtatnia?Do you not have a paper to print?
Ennek a dolognak pénzt kellene nyomtatnia, selyemhernyókkal, meg mindennel, igaz Ollie?This thing's supposed to print money, with silk worms and everything, isn't it?
Neki el van mentve az űrlap, csak ki kell nyomtatnia.The document forms are backed up on her disk, you have to print one out.
A legfontosabb, hogy ki kell nyomtatnunk egy másolatot minden elektronikus kórlapról áramkimaradás esetére.Most importantly, we're gonna need to print hard copies of all computerized patient charts in case of a power loss.
Azt újra ki kell nyomtatnunk.We're gonna have to print that out again.
Connelly asszony, tudja ma nyomtatnunk kell és minden a feje tetején áll...Mrs. Connelly, you know, honestly, we're going to print today, and everything's just crazy around here.
Gondunk volt a vacuum vetéssel, és nyomtatnunk kell egy másik csövet.We're having trouble with the vacuum seeding. And we need to print out another conduit.
Ki kell nyomtatnunk a fényképet.We have to print the photo.
A meccs után újabb példányokat kellett nyomtatniuk.The News had to print extra copies the day after Braddock's fight.
Ha kimondta, ki kellett nyomtatniuk.If he said it, they get to print it.
3-D fémnyomtatásnak hívják, és úgy működik, mint egy hagyományos nyomtató,- Yeah. It's called 3-D metal printing, and... it works just like any ordinary printer... but instead of using ink to produce an image--
A frisbee nyomtató gépnél voltam.I worked at the frisbee printing machine.
Csak a nyomtató laborban vagyok és mintákat csinálok.I'm just in the printing lab making sample conduits.
Egyben maguké a nyomtató és a hamis 20 dollárosok odabent? Az övé.Do you also own the printing press and the counterfeit $20s inside?
Ez történik, ha a nyomtató dobkarcos.It is made when the printing drum has a scratch on it.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

nyugtat
rest

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

mondat
say something
mosolyog
smile
nehezít
complicate
nemz
beget
növekszik
grow
nyilvánul
manifest
nyomoz
search for
nyög
moan
oszt
divide
öklöz
pummel

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'print':

None found.
Learning languages?