Növel (to increase) conjugation

Hungarian
93 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
növelek
I increase
növelsz
you increase
növel
he/she to increase
növelünk
we increase
növeltek
you all increase
növelnek
they increase
Present definite tense
növelem
I increase
növeled
you increase
növeli
he/she increases
növeljük
we increase
növelitek
you all increase
növelik
they increase
Past indefinite tense
növeltem
I increased
növeltél
you increased
növelt
he/she increased
növeltünk
we increased
növeltetek
you all increased
növeltek
they increased
Past definite tense
növeltem
I increased
növelted
you increased
növelte
he/she increased
növeltük
we increased
növeltétek
you all increased
növelték
they increased
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
növelnék
I would increase
növelnél
you would increase
növelne
he/she would increase
növelnénk
we would increase
növelnétek
you all would increase
növelnének
they would increase
Conditional present definite tense
növelném
I would increase
növelnéd
you would increase
növelné
he/she would increase
növelnénk
we would increase
növelnétek
you all would increase
növelnék
they would increase
Conditional past indefinite tense
növeltem volna
I would have increased
növeltél volna
you would have increased
növelt volna
he/she would have increased
növeltünk volna
we would have increased
növeltetek volna
you all would have increased
növeltek volna
they would have increased
Conditional past definite tense
növeltem volna
I would have increased
növelted volna
you would have increased
növelte volna
he/she would have increased
növeltük volna
we would have increased
növeltétek volna
you all would have increased
növelték volna
they would have increased
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok növelni
I will increase
fogsz növelni
you will increase
fog növelni
he/she will increase
fogunk növelni
we will increase
fogtok növelni
you all will increase
fognak növelni
they will increase
Future definite tense
fogom növelni
I will increase
fogod növelni
you will increase
fogja növelni
he/she will increase
fogjuk növelni
we will increase
fogjátok növelni
you all will increase
fogják növelni
they will increase
Subjunctive present definite tense
növeljem
(if/so that) I increase
növeld
(if/so that) you increase
növelje
(if/so that) he/she increase
növeljük
(if/so that) we increase
növeljétek
(if/so that) you all increase
növeljék
(if/so that) they increase
Subjunctive present indefinite tense
növeljek
(if/so that) I increase
növelj
(if/so that) you increase
növeljen
(if/so that) he/she increase
növeljünk
(if/so that) we increase
növeljetek
(if/so that) you all increase
növeljenek
(if/so that) they increase
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
növelnem
I to increase
növelned
you to increase
növelnie
he/she to increase
növelnünk
we to increase
növelnetek
you all to increase
növelniük
they to increase

Examples of növel

Example in HungarianTranslation in English
- Olyan bolygó, ami tudja növelni méretét!Absorbing planets to increase his size.
A Danaggar Szénbányák növelni szeretné a rendelését, de a Fair Share törvény szerint nem adhatunk el nekik többet.Danagger Coal, Pennsylvania, wants to increase their order, but according to Fair Share, we can't sell them any more.
A fuvarok számát növelni kell így viszont a kockázatok száma is nőni fog.We're forced to increase the number of trips... and, as a result, the risk automatically increases too.
A végtelenre próbálja növelni a szellemi erejét!You're trying to increase your mental powers to infinity!
Akkor növelni kell a feszültséget.WALTER: I'm going to have to increase the voltage.
Sose csinálnék olyat, hogy növelek vagy csökkentek egyetlen izmot.I would never just make one muscle increase or decrease.
Uram, a csillagok a maga egyenruháján is növelnek valamit.Sir, the stars on your uniform too must`ve increased.
Addig növelem a nyomást, míg le nem törlöd az ablakot.The pressure will increase until you clean the window.
Ha nem növelem meg a biztosításom, akkor a biztosító nem mondta volna meg, hogy ki a kedvezményezettje az áldozatok biztosításának.If I didn't increase my coverage, the insurance company wouldn't tell me who the beneficiary of the victims' insurance policies was.
Jóhiszeműségem jeléül növelem fejadagjukat, s több friss vizet küldök.And as a show of good faith, I'll increase your rations and send down more fresh water.
Most megtapasztaltad, milyen, ha 20%-kal növelem a kriptonit szintjét a celládban.You just experienced a 20% increase in charge From the meteor rock lining your cell.
Most például úgy növelem a centripetális erőt, hogy behúzom mindkét karomat.Now, I'm going to increase the centripetal force by tucking in my arms.
- Ezzel csak növeled a melankóliámat.- You make light, it increases my ennui.
Csökkentsd a létszámot és az oldalakat, és növeled a bevételt.Cut back people and pages, you increase revenue.
De azt hiszem, hogy igazából ugyanazt mondanánk, ami az, hogy ha tovább folytatod azt, amit csinálsz, nemi betegséget szedsz össze, teherbe esel, növeled az esélyét, hogy méhnyakrákot kapj.You will get pregnant, you will increase your chances of getting cervical cancer. You're not being smart.
De ezzel növeled az esélyét annak, hogy felhasználja.But it'll definitely increase your odds of him using it.
Ha be akarod fejezni, csak annyi a dolgod, hogy növeled az adagot.You want to end it all, all you do is increase the dosage.
"A só növeli a vérnyomást, és az őszinteség növeli a nyíltságot!""Salt increases blood pressure, and being honest increases sincerity!"
- A fogság minden perce növeli a vérontás és zűrzavar veszélyét.Every minute you keep the Baptist increases the danger of bloodshed and disorder.
- A sűrűséget növeli.-It increases density.
...későbbi sztent elhelyezés csak növeli......subsequent stent placement only increases...
A "Bolero" tizenkét százalékkal növeli a siker esélyét."Bolero" increases the chance of closing the deal by 12%.
- Igen, mindig, ha növeljük az ismert élőlények számát, az izgalmas.- Yeah, any time you increase the known diversity of these types of creatures, it's pretty exciting.
- hogy növeljük a vérnyomását.- to increase your blood pressure.
A Fentonnak pénzre van szüksége ezért javaslatokat teszünk hogy készpénzre tegyünk szert és növeljük az állománytThe Fed is expanding the money supply, so I would... move to decrease our cash position, increase stock equity.
A nagykövet kérte, hogy növeljük a hőmérsékletet.The Ambassador requested the temperature be increased.
A projekt célja, hogy növeljük az orbitális pálya magasságát 18%-al, és az orbitális pálya sebességét 20%-al.Our project goal is to increase the mean orbital altitude by 18 percent and the orbital velocity by 20 percent.
"A barbárok egyre növelik erejüket...""The rebels' momentum has increased..."
- Ha növelik a munkaórák számát, mit tegyenek ott a kormányzók, ahol nincs elég munkahely?- If you increase the work hours what do the governors do if there aren't enough jobs?
- Úgy, hogy közben a tandíjat növelik...And it looks as if tuition increases...
A jelenlegi hibrideknek szükségük van benzinre de egy elektromos motorral növelik az üzemanyag hatásfokát.Current hybrid vehicles depend on gasoline, but use an electric motor to increase their fuel economy.
A képek növelik a forgalmat.Pictures increase circulation.
500-szorosára növeltem a gravitációd.I just increased your personal gravity 500 times.
A bűnmegelőzési egységem különös figyelmmel jár el, növeltem a civilruhás rendőrök számát magán az őrsön is.I employed a two-tiered strategy. My anti-crime units gave it special attention. I increased the plainclothes presence in the station itself.
Azért jöttem, hogy visszaadjam kedvességüket, és ehelyett növeltem az adósságom.I came here to repay a kindness, and instead I've increased my debt.
Ha mást nem is, növeltem a valószínűségét.If anything, I've increased the likelihood.
Nem arra vagyok a legbüszkébb, hogy 17%-kal növeltem a profitot, vagy hogy csökkentettem a költségeket anélkül, hogy egyetlen dolgozót is elküldtem volna.My proudest moment here was not when I increased profits by 17%, or when I cut expenses without losing a single employee.
A geometriailag növelt zárvatermők reprodukcióját vizsgáljuk.We study geometrically increased angiosperm reproduction.
Azt hiszem most növelted meg az esélyeinket 55%-ra.I think you just increased our chances of survival to 55%.
Megmentetted a családod ...növelted birtokod.You saved your family, increased your land.
2002-ben 3%-kal növelte a bevételeket, miközben az egész országban gazdasági visszaesés volt.In 2002, you increased corporate earnings by 3%, while the country suffered through a recession.
A Godfrey Biomedikai Intézet... növelte nyereségességét az elmúlt több, mint 4 évben, vezető szerepet betöltve a biotechnológia, gyógyszerészet és génsebészet területén.Godfrey Industries has increased its profitability for the last 17 quarters, leading the field in biotech, pharmaceuticals, and genetic engineering.
A király már növelte a biztonságot a koronahercegnő palotájánál.The King has already increased the security at the Crown Princess' palace.
A következő pénzügyi évre 30 százalékkal növelte a költségvetést.For the next fiscal year, you have increased the budget by 30 percent.
A magány félelmetes víziója... csak növelte Gil iránti szerelmét.The vision of the solitude in which their love had developed... increased his love for Gil.
15%-kal növeltük az erőnket az elmúlt hónapban.We increased our real effort 15 per cent.
A megnövekedett mogyoróallergia eredményeképpen az iskola területén, különböző mogyorófélékkel növeltük a tiltott mogyorófélék listáját.As a result of increased nut allergies on campus, we've added several nuts to our list of banned nuts.
Amikor növeltük az energia szintet, volt valami ellenhatás?As we increased power, was there any counter-reaction?
Annak ellenére... hogy számottevően növeltük a műveleteink intenzitását...Had the bombs being constructed here found their eventual intended target the devastation could... Despite the fact we have markedly increased our operational intensity we're not seeing any progress.
Az északnyugati part a körzetem egy év alatt 106%-kal növeltük az eladásokat.ln the Pacific Northwest, my territory we have increased sales 1 06% in the last 1 2-month period.
A Sharps a több mint 40 nemzetközi magazin egyike, amelyek reklámoldalaik számát 60%- kal növelték, mióta átvette a vezetést.Sharp's is one of over 40 national magazines in the world. That increased its advertising pages by 60% since he took over.
A Zöldhátúak használatban maradtak, számukat nem növelték.Though Greenbacks continued to circulate, their numbers were not increased.
A legnagyobb probléma, hogy az idelátogató turisták számának növekedése miatt, a turistákat kiszolgáló szolgáltató vállalkozások.. növelték a szigetekre szállított termékek mennyiségét, és ezek esetenként nagyon káros fajokat, betelepített fajokat tartalmazhatnak, amelyeknek súlyos következményei lehetnek az őshonos flórára és faunára.The major problem is the big increase in the amount of tourists going to Galpagos has meant that the service industries who supply those tourists have increased the amount of products going to the islands and those products can contain very damaging species, introduce species,
A szekvencia alapján, úgy néz ki, hogy növelték az inkubációs idejét a vírusnak.From the sequence, it looks like they increased the incubation period of the virus.
A szerény kezdetektől indulva tömegüket tízszeresére növelték míg elérték végső, 2,5 méteres magasságukat.From modest beginnings, they increased their bulk ten times over till the largest stood over eight feet tall.
De India és Afrika növelné, mígnem kb. 2025-re minden emberi lénynek egyenlő jogai lennének a Föld erőforrásaihoz.But India and Africa would increase until by about 2025. Each human being on the planet would have equal rights to the earth's resources.
Egy hajóváró növelné az értékét.A widow's walk would increase the value of the property.
Illegálisnak minősül alkoholt eladni és terjeszteni. Azt gondolták, hogy a szesztilalom csökkentené az alkoholizmust, és növelné az amerikaiak erkölcsösségét és a tisztességét.The theory was, prohibition would, uh, decrease, uh, alcoholism, and it would increase the morals and the moral fiber of Americans.
Oké, de ismerd el, ha lenne egy kép, az növelné az eladásokat, és fokozná is az egészet.Okay, yeah, but you have to admit, having a picture, that would increase sales, that'd boost 'em up. It'd be good, right?
Pedig egy gyerekgyógyász főorvos növelné a hatékonyságot, nem igaz?I wouldn't go that far. So a Pediatric Attending would increase the care, right?
Az állapotom miatt Claire még azt is ajánlotta, hogy hetente nyolcra növeljem a pszichiátriai vizitek számát az eddig megszokott hét helyett.I went into a real emotional tailspin. I was in such a state, Claire even suggested I increase my psychiatrist visits to eight times a week instead of the usual seven.
Azt akarta, hogy növeljem a Sertrline dózist, de visszautasítottam a kérését.He-He wanted me to increase his dosage of Sertraline, but... I refused to overmedicate.
Beszéltem a volt társaddal, az új kapitánnyal, és azt mondja, hogy megbízik az ösztöneidben, tehát... azt akarja, hogy növeljem az órák számát amikor tanulok tőled.She says she trusts your instincts so she wants me to increase the number of hours I trail you.
Carter mondta, hogy növeljem a nyomást.Carter told me to increase the pressure.
Csak javítok rajta, hogy növeljem a robbanás hatósugarát.I'm making some improvements so I can increase the blast radius.
- Computer, növeld a fényerőt!- Computer, increase light level.
- Lehetne azért, hogy növeld az egódat, de csak hat tag van. - Hét.Lance says we can increase membership and then have more power and influence in the archaeological world.
4 módja van, hogy növeld a vörösvértestjeid számát.There are four ways to increase your red blood cell count.
A WNW scanner, a forgatáskor, a közép-szintek felé nézzen és növeld a P.R.F.-et.Scan WNW, look at mid-levels for rotation, and increase the P.R.F.
Annak érdekében, hogy növeld az élő spermák számát, a heréidet a megfelelő hőmérsékleten kell tartanod.Here's an interesting fact: In order to increase the number of living sperm, you need to keep your testicles at the proper temperature.
- Torres hadnagy, növelje a mezőerősséget 30 kilodynera.Lieutenant Torres, increase the field strength to 30 kiIodynes.
A birodalom azt akarja, hogy ez a gyár növelje a nehézvíztermelést 400 százalékra.This factory is required by the Reich to increase its production of heavy water by 400%.
A boltom célja, hogy évről évre növelje a bevételt.The goal of North End Fisheries... is to consistently increase our annual profit margin.
A kormánynak megvan a többsége ahhoz, hogy növelje az afganisztáni jelenlétet.The cabinet obtained the mandate to increase the Afghanistan effort.
A napi PCM adagot is növelje meg mostantól 3 térfogat %-kal.Also increase the daily PCM dosage 3%% by volume as of now.
Hármas csapat, növeljétek a szöget néhány fokkal.Team three, increase your wedge_BAR_by a few degrees.
A gyöngyöket a Ferengik rakták hozzá, hogy növeljék az értékét.Pearls were added by Ferengi agents to increase the value.
A kalomel adagját növeljék napi kettőre.{Dr Holland} So, increase the calomel to twice a day.
A parancsnokok növeljék a sebességet és értékeljék ki a 3. végrehajtási tervet.Signal all commanders to increase speed... and evaluate Implementation Plan Three.
Az itt felsorolt tételek valójában kiadások álcázva, hogy növeljék a vállalat jövedelemnyilatkozatát.The items, uh, listed as assets are really expenses, covered up in order to increase the earning statement of the company.
Azért tetted, mert voltam hajlandó, hogy növeljék a termék mennyiségének megy keresztül a csővezeték.You did it because I refused to increase the amount of product going through the pipeline.
Az volt a célunk, hogy növeljünk az intelligenciájukat.Our aim was to increase their intelligence.
Csak azért vettelek fel titeket, lúzereket, mert növelnem kell a negyedéves eladásokat és kevesebbért dolgoztok mint egy bevándorló.I only hired you two losers because I'm desperate to increase my quarterly sales... and you'll work for less than immigrants.
Ezenkívül valamennyire értek az alkímia tanaihoz, ami által majdnem sikerült növelnem a higany térfogatát.Besides being a dilettante in the studies of alchemy, which almost led me to increase the volume of mercury,
Fenn tudom. De úgy néz ki, meg kell növelnem a kezelések gyakoriságát.l can, but it looks like l'll need to increase the frequency of your treatments.
Meg kell növelnem a kalóriabevitelemet legalább 300 kalóriával.I need to increase my caloric intake by at least 300 calories.
Meg kell növelnem az erőmet.I'll have to increase my strength.
Kitt, növelned kell a sebességed.Kitt,you need to increase your speed.
Kittnek növelnie kell a sebességét.We need Kitt to increase his speed.
Először azonban meg kell növelnünk a kísérleti alanyok számát.First it is time to increase the number of subjects in the experiment.
Ezért kell növelnünk a saját erőnket.Which is why we need to increase our strength.
Nincs garancia, hogy van víz ott, ezért növelnünk kell az esélyeinket.There's no guarantee there's water over there, and with time running out, we need to increase our odds.
És ha lennének még a hatékonyságot növelő elképzelései, ne habozzon felkeresni.If you have any other ideas for increasing efficiency don't hesitate to run them by me.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

érvel
argue
nevel
educate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

megnyugszik
calm down
megvan
exist
mulat
have fun
mutat
show
nagylelkűsködik
do
növekszik
grow
növeszt
make grow
nyomoz
search for
olt
extinguish
olvad
melt

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'increase':

None found.
Learning languages?