Meghal (to die) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
meghalok
I die
meghalsz
you die
meghal
he/she to die
meghalunk
we die
meghaltok
you all die
meghalnak
they die
Past indefinite tense
meghaltam
I died
meghaltál
you died
meghalt
he/she died
meghaltunk
we died
meghaltatok
you all died
meghaltak
they died
Conditional present indefinite tense
meghalnék
I would die
meghalnál
you would die
meghalna
he/she would die
meghalnánk
we would die
meghalnátok
you all would die
meghalnának
they would die
Conditional past indefinite tense
meghaltam volna
I would have died
meghaltál volna
you would have died
meghalt volna
he/she would have died
meghaltunk volna
we would have died
meghaltatok volna
you all would have died
meghaltak volna
they would have died
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok meghalni
I will die
fogsz meghalni
you will die
fog meghalni
he/she will die
fogunk meghalni
we will die
fogtok meghalni
you all will die
fognak meghalni
they will die
Subjunctive present indefinite tense
meghaljak
(if/so that) I die
meghalj
(if/so that) you die
meghaljon
(if/so that) he/she die
meghaljunk
(if/so that) we die
meghaljatok
(if/so that) you all die
meghaljanak
(if/so that) they die
Conjugated infinitives
meghalnom
I to die
meghalnod
you to die
meghalnia
he/she to die
meghalnunk
we to die
meghalnotok
you all to die
meghalniuk
they to die

Examples of meghal

Example in HungarianTranslation in English
! Nekem úgy tűnt, hogy épp meghalni készültél.Looked to me like you were about to die.
"...meghalni.""... is to die."
"A halál semmiség, de legyőzetve élni annyi, mint mindennap meghalni.""Death is nothing, but to live defeated and inglorious is to die daily."
"A kérdés az volt, hogy hogyan fogok meghalni"The question was, how am I going to die?
"Az ember első boldogsága hogy tudja, hogyan kell meghalni.Scire mori sors prima viris sed proxima cogi. "Man's first happiness is to know how to die.
"A legjobb az egészben az az, hogy amikor meghalok"The best part of it is that when I die,
"Ahogy itt fekszem, úgy hiszem, meghalok."While I am lying here I think perhaps I die.
"Akkor ma este meghalok.""Then I'll die tonight".
"Akkor meghalok kétségbeesésemben.""Then I will die out of desperation."
"Amikor meghalok, azt akarom, hogy mindenki annyit igyon, amennyit csak akar!"when l die, l want the alcohol to flow freely!
! Hamarosan valami átszúrja a mellkasod és meghalsz!Soon you're going to be pierced through the chest and die!
! Hogy képzeled, hogy csak úgy meghalsz?Do you think you can die without permission?
" Soha ne feledd ki vagy haver, ha mégis megteszed, meghalsz. "[ Nick's Voice ] ""Never forget who you are", "man." "You do", "you die."
"A kastélyod elesik, a barátaid meghalnak, te is meghalsz.""Your castle will die, your friends will die, you'll die."
"Add meg magad vagy meghalsz"."Surrender or die"
"A lányod hamarosan meghal.""Your daughter's going to die soon."
"Az utolsó ember, ki meghal az adott évben, az, kiből elszáll a lélek, amint éjfélt üt az óra, a rendeltetése az lesz, hogy a Halál kocsisa lészen a következő évben."The last soul to die each year- the one who passes over at the stroke of midnight- is destined to be Death's driver for the following year.
"Bocsánat, de az elfogadhatatlan ha valaki a munka miatt meghal"."Sorry, it is not acceptable for someone to die while working".
"De ez nagyon nyugtalanító volt, hogy mindenki meghal " a kezében a megjósolt. "'But it would be very upsetting were you all to die 'at the hands of the Foretold.'
"Ha ezt a nőt nem viszik azonnal kórházba, meghal.""If we don't get this woman to a hospital, she's going to die. "
! - Öld meg, vagy meghalunk!- Kill him or we'll die!
! Mert azt hittem, hogy meghalunk!Because I thought we were gonna die!
"Adjatok korlátlan pénzösszeget, különben meghalunk, és ha mi meghalunk, akkor ti is meghaltok, mert mi túl nagyok vagyunk ahhoz, hogy megbukjunk.""Give us unlimited cash or we'll die. And if we die, you'll die because we're too big to fail."
"Ha meghalunk, együtt haljunk meg"?"If we die, we die together"?
"Ha élni akarunk, meghalunk. Ha meg akarunk halni, élni fogunk."'If we attempt to live, we die, if we attempt to die, we live.'
"Adjatok korlátlan pénzösszeget, különben meghalunk, és ha mi meghalunk, akkor ti is meghaltok, mert mi túl nagyok vagyunk ahhoz, hogy megbukjunk.""Give us unlimited cash or we'll die. And if we die, you'll die because we're too big to fail."
"Ha a rendőrségre mentek, meghaltok."If you go to the police, you will die.
"Ha bementek a tengerbe, mind meghaltok" - mondta."lf you go in the sea, you'll all die!" she said.
"Hozzátok el nekem az igazi gyilkost, vagy mind a heten meghaltok, ...egyenként!""Bring me the real killer, or all seven of you die..., ...one by one."
"Meg hal..." - "Mind meghaltok".D. - I. - "All die."
" Én is szeretlek." Aztán elmennek, és meghalnak.I'd say, "I love you too." Then they would go away and die.
"...és ahogy álmaim tovaszállnak és meghalnak..."# And like my dreams they fade and die... #
"A szavak hullanak a szánkból és meghalnak a lábainknál!"Words fall out of our mouths and die at our feet!
"Adják meg magukat, vagy ők meghalnak.""Surrender or they will die."
"Azon a napon én is meghaltam"."I died that day".
"Aztán meg voltam győződve arról, hogy meghaltam, és pokolra kerültem.""Then I became convinced I died and went to Hell.
"Belül most meghaltam egy kicsit, fiam.""a little part of me just died, son."
"Ma éjjel meghaltam, de ne bosszulj meg."'I died tonight, but don't avenge me.
"Irány a kórház." Az emberek azt hiszik, hogy meghaltál."Heading to the hospital." People probably think you died.
"mivel korán meghaltál, nem kóstolhattad meg azt a sok finomat...""since you couldn't tried the yumy things because you died young..."
'98-ban meghaltál, marha!You died in 1998, dumb ass! [groans] [angels vocalizing]
- 3 éve halott vagy. Te-te meghaltál.You... you died.
- Abban meghaltál, nem?I thought you died in that.
! - Az egyik tag meghalt.- Well, apparently, one of them died or something.
! Önért kiáltott, amikor meghalt.She screamed for you as she died.
"... mióta Dexter felesége meghalt ...""...but ever since Dexter's wife died...
"...de leállították, miután három katonatiszt meghalt a folyamat során.""but then was abandoned after three of the interrogators died during implementation. "
"mindketten meghaltunk.""both died."
'Gondolj arra, amikor meghaltunk.'Think about when we died.
- Majdnem meghaltunk!- We almost died.
- Majdnem meghaltunk, hogy...- After we practically died trying to...
- Tavaly meghaltatok az autóbalesetben.You all died in the car crash last year.
A gondnok elmesélte, hogy meghaltatok 1997-ben.The janitor out there told me you died in 1997.
Amikor Liz néni mondta, hogy meghaltatok a balesetben... nem épp így képzeltem.You know, when aunt Liz told me you died in the accident... I didn't picture it like this.
Az egész rendszernek fogyóban volt az energiája, és mindketten hamarosan meghaltatok volna, ha nem cselekszem.The entire system was losing power, and you both soon would have died had I not taken action.
Az újságok szerint meghaltatok egy szörnyű balesetben!The newspapers said you all died in a terrible accident.
"... és Bersheba napján meghaltak az emberek, 70.000 ...""and there died of the people from Dan to Beersheba, 70,000..."
"A barátaimnak voltak szemei, mégis meghaltak." A vakok nem látnak.His friends had eyes, so they died. The blind man couldn't see her.
"A dolgok nem mindig fordulnak jobbra." Mint azok, akik meghaltak...- Things don't always get better. Like for those people, the ones that died.
"A másik autóban, Klaus és Susanne Jensen meghaltak.""In the other car, Klaus and Susanne Jensen died. "
- Ezekért az eszmékért akár meghalnék.-These are ideals I would die for.
- Hú! Ezért meghalnék.I would die for a belt like that.
- Inkább meghalnék... mint hogy bármit mondanék magának a fiunkról.I would die before I told you anything about our son.
- Én is meghalnék.- Oh, I would die, too.
100-szor is meghalnék, csak hogy lássalak magam előtt állni élve.I would die 100 times over just to have you standing here alive in front of me.
Az egy bárcsak meghalnál volt mint egy megöllek.It was more like, "I wish you would die"
Azt mondtad meghalnál érte... Az ember tűréshatára alacsony.You said you would die for her before, but don't worry about it.
Azt mondtad meghalnál értem.You said you would die for me.
Azt mondtad nekünk, hogy meghalnál érte.You used to tell us how you would die for her.
Bárcsak meghalnál.I wish you would die.
"Szükségem van arra, aki meghalna értem."I need some who would die for me
"Szükségem van valakire, aki meghalna értem."I need somebody that would die for me
"Találnom kell valakit, aki meghalna értem."I need someone who would die for me
A legtöbb ember meghalna, hogy láthassa ezeket a cuccokat.Lots of people would die to see this stuff.
A marhája inkább meghalna minthogy megtudjak az idióta fétisét.The idiot would die before letting me in on his freak-ass fetish.
- Ott meghalnánk.We would die there.
Akkor is meghalnánk.We would die the same.
Ezt az életet mi szeretiük. és meghalnánk érte.A life that we love... a life we would die for.
Hát étel nélkül meghalnánk.I mean, without food, we would die.
Különben meghalnánk.Otherwise, we would die.
Bár meghalnátok!"I wish you would die."
De te és Lily is meghalnátok.But you'd die, and Lily would die, too.
Ha igazán szeretnétek egymást, meghalnátok a másikért.If you truly loved each other, you would die for each other.
Régen ehhez 30 év kellett, és egy csomóan meghalnátok az úton.That used to take 30 years, To do that, And a bunch of you would die On the way there.
A Salvatore-ok talán kutyák módjára harcolnak, de mégis meghalnának egymásért.The Salvatores may fight like dogs, but in the end, they would die for each other.
A legtöbben meghalnának érte, de ő csak téged akar.Girls would die for him!
A nők meghalnának.Women would die.
A végső harcig kitartanának, meghalnának!Even if all would die, they must fight.
Akik, olyan mélyen találnák magukat nos, azonnal meghalnának.Any human who found themselves at that level, well, they would die immediately.
"Azért jöttem fel, hogy meghaljak"..."I was coming upstairs to die --"
"Azért vagyok itt, hogy meghaljak, nincs esélyem, hogy elmeneküljek a halál elöl.""I am of the nature to die. There's no way to escape death".
"Die" [elérti, ez angolul meghalni] Azt akarod, hogy meghaljak?Die? You want me to die?
"Nem lenne számomra elfogadható, hogy meghaljak anélkül, hogy kifejteném az igazságot az életemrőI.""It would not suit me to die without having stated the truth about my life."
,A kémnő a végét járja". De a büszkeségem nem engedte, hogy meghaljak.But the pride in my heart wouldn't let me die
"Imádkozz, hogy gyorsan meghalj, mert még ez is gyönyör."Then fall on your knees And pray you die quick.
"Nem vagyok méltó rá, hogy miattam meghalj.""It's not worthy for you to die for me. "
- Cassie, nem fogom hagyni, hogy meghalj itt.Cassie, I'm not gonna let you die here.
! Hagyták, hogy meghaljon?You let my son die!
"Kövekkel kövezd meg őt, hogy meghaljon mert azon igyekezett, hogy elfordítson téged az Úrtól, a te IstenedtőI... ""And thou shalt stone 'Im with stones, that He die because He hath sought to thrust thee away from the Lord thy God.
"Ne hagyd, hogy meghaljon!""Don't let him die."
"Nem, Mr. Bond, azt akarom, hogy meghaljon.""No, Mr. Bond, I expect you to die."
"Állítsátok Uriást legelöl, ahol a harc a leghevesebb és háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghaljon."Set Uriah in the forefront of the hottest battle and retire from him that he may be smitten and die.
"Menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele.""Let us also go, that we might die with him."
- Azt akarják, hogy meghaljunk!- They mean for us to die.
- Azért küldött ide minket, hogy meghaljunk!He sent us down here to die!
- Hagynod kellet volna, hogy meghaljunk!- You should have let us die!
Alig várom, hogy te, Andy és Jules meghaljatok.I'm so excited for you, Andy, and Jules to die.
Az Isten azt akarja, hogy meghaljatok."God wants you to die."
Azt akarja, hogy mind tudjátok, hogy lehet, hogy arra kér titeket, hogy meghaljatok, és miért.He wants all of you to know what you may be asked to die for... and why.
Azt akarod, hogy Wataru, a nénikéd, sőt, te magad is, mind meghaljatok?Do you want Wataru, your aunt, and even yourself to die?
Azt hiszem itt az ideje, hogy mindketten meghaljatok utoljára.I think it's time you both die... For the last time.
- A Fényességes hagyná, hogy így meghaljanak?- Does the Magnificent let them die this way?
- Azt akarod, hogy meghaljanak a kutyusok?Do you want the puppies to die? You know I don't want...
- Hogy meghaljanak?- The chance to die?
- Nem akarja, hogy meghaljanak.- He doesn't want them to die.
- Nem hagyhattam, hogy meghaljanak.--I couldn't let them die.
- Akkor miért kell meghalnom?- Then why should l have to die?
A kereszten kell meghalnom, saját akaratomból.I have to die on the cross and I have to die willingly.
A kereszten kell meghalnom.I have to die on the cross.
A ringben kellene meghalnom!I'm supposed to die in the ring!
Amúgy is itt kellett volna meghalnom.I was supposed to die here.
- Ideje meghalnod, Jefferson Twilight.- Time to die, Jefferson Twilight. - Sorry, man.
- Nem kell meghalnod.- You don't need to die.
A lényeg az, nem kell meghalnod miatta.My point is you don't have to die from it.
Add ide és nem kell ma meghalnod.Turn it over and you don't have to die tonight.
"A kutya fáját, miért kellett meghalnia? !""Bloody hell, why did he have to die?
"milyen szegény szerencsétlen élőlénynek kellet meghalnia hogy ilyet viselhess?""What poor, unfortunate creature had to die for you to wear that?"
- A szívem már elég szenvedést okozott nekem, másnak nem kell meghalnia miatta, még neked sem.! My heart's caused me enough suffering. Nobody needs to die because of it... not even you.
- Ah, egy tálca miatt kell meghalnia.Someone's going to die for a tray.
- Ha valami jó, nem kell meghalnia, nem kell a földnek adni.When you love something, it doesn't have to die or go in the ground.
- Miért kell meghalnunk?- Why do we have to die?
Akkor nem kell meghalnunk.Maybe then we all don't have to die.
Bochra. Vannak esetek, amikor érdemes meghalnunk az eszményeinkért.Bochra... there are times when it's necessary to die for one's ideals.
De attól még nem kell meghalnunk.But we don't have to die in here.
De ha élve visszavisszük, talán nem kell meghalnunk.But if we take him back alive, maybe we don't have to die. - Unlikely.
Azért hozta vissza, mert együtt kell meghalnotok.He was bringing her back because you all need to die together.
Ezért kell meghalnotok!That's why you need to die.
Ideje meghalnotok.Time to die.
Nem kell meghalnotok!You don't have to die!
"Miért kell meghalniuk azoknak, akik szerelemmel szeretnek?""Why do they have to die, those that love to love,"
- Nem muszáj meghalniuk.They don't have to die. Yeah?
A 180-as járat túlélői pont abban a sorrendben haltak meg, ahogy a balesetben kellett volna meghalniuk.The survivors of Flight 180 died in the exact order they were originally meant to die in the plane crash.
A gyerekeinknek nem lenne szabad előttünk meghalniuk.Our children aren't supposed to die before we do.
A hozzá hasonlóknak nem lenne szabad meghalniuk a hozzánk hasonlók miatt, nem?Guys like him shouldn't have to die because of guys like us, right?
Az igazság az, hogy nagyon keveset tudunk arról, hogyan "érezhetnek" konkrét állatok, azzal a kivétellel, hogy rájuk is vonatkozni kell az univerzális törvénynek, miszerint minden, nem természetes módon meghaló szervezet nagyon szenved, mielőtt végül kijut.In truth, we know very little about how specific animals may "feel", except that they must also submit to the universal law that causes every organism dying by unnatural means to suffer greatly before that final release.
Egy vagy a születő és meghaló generációkkal.You are generations being born and dying.
Mogyorótól meghaló gyereknél tapsoltatok, szóval most már együtt bukunk, világos?For kids dying from nuts, you applauded, So you're in this with me now. Do you understand?
Videókra, amin fehér srácok rasszista rigmusokat kántálnak buszokban, vagy alkoholmérgezésben meghaló kölykökre.A video of a bunch of white dudes singing a racist chant in the back of a bus or kids dying of alcohol poisoning.
Őseink által ránk hagyott szent szövegekben és ősi írásokban hihetetlen kapcsolatra lelünk a Teremtés története, Özönvíz, az Istenek Harca, az ember bűnéért meghaló Messiás,In sacred texts and ancient scriptures left by our ancestors we find an incredible link between stories of Creation, a great Flood, the War of the Gods, the Messiah dying for the sins of man,

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

megáll
stop
meghat
touch
meghív
invite

Similar but longer

meghajol
take a bow
meghalad
exceed

Random

lezuhan
fall
lop
steal
lyukaszt
punch
maszturbál
masturbate
megáld
bless
meghajol
take a bow
meghalad
exceed
megjön
Magyarized
megkérdez
ask someone
megnehezít
complicate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'die':

None found.
Learning languages?