Másol (to copy) conjugation

Hungarian
124 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
másolok
I copy
másolsz
you copy
másol
he/she to copy
másolunk
we copy
másoltok
you all copy
másolnak
they copy
Present definite tense
másolom
I copy
másolod
you copy
másolja
he/she copies
másoljuk
we copy
másoljátok
you all copy
másolják
they copy
Past indefinite tense
másoltam
I copied
másoltál
you copied
másolt
he/she copied
másoltunk
we copied
másoltatok
you all copied
másoltak
they copied
Past definite tense
másoltam
I copied
másoltad
you copied
másolta
he/she copied
másoltuk
we copied
másoltátok
you all copied
másolták
they copied
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
másolnék
I would copy
másolnál
you would copy
másolna
he/she would copy
másolnánk
we would copy
másolnátok
you all would copy
másolnának
they would copy
Conditional present definite tense
másolnám
I would copy
másolnád
you would copy
másolná
he/she would copy
másolnánk
we would copy
másolnátok
you all would copy
másolnák
they would copy
Conditional past indefinite tense
másoltam volna
I would have copied
másoltál volna
you would have copied
másolt volna
he/she would have copied
másoltunk volna
we would have copied
másoltatok volna
you all would have copied
másoltak volna
they would have copied
Conditional past definite tense
másoltam volna
I would have copied
másoltad volna
you would have copied
másolta volna
he/she would have copied
másoltuk volna
we would have copied
másoltátok volna
you all would have copied
másolták volna
they would have copied
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok másolni
I will copy
fogsz másolni
you will copy
fog másolni
he/she will copy
fogunk másolni
we will copy
fogtok másolni
you all will copy
fognak másolni
they will copy
Future definite tense
fogom másolni
I will copy
fogod másolni
you will copy
fogja másolni
he/she will copy
fogjuk másolni
we will copy
fogjátok másolni
you all will copy
fogják másolni
they will copy
Subjunctive present definite tense
másoljam
(if/so that) I copy
másold
(if/so that) you copy
másolja
(if/so that) he/she copy
másoljuk
(if/so that) we copy
másoljátok
(if/so that) you all copy
másolják
(if/so that) they copy
Subjunctive present indefinite tense
másoljak
(if/so that) I copy
másolj
(if/so that) you copy
másoljon
(if/so that) he/she copy
másoljunk
(if/so that) we copy
másoljatok
(if/so that) you all copy
másoljanak
(if/so that) they copy
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
másolnom
I to copy
másolnod
you to copy
másolnia
he/she to copy
másolnunk
we to copy
másolnotok
you all to copy
másolniuk
they to copy

Examples of másol

Example in HungarianTranslation in English
- Titániumötvözet-kulcs, lehetetlen másolni.- Titanium alloy keys, impossible to copy.
A T-1000's nagy valószínűséggel le akarja másolni őt, aztán megvárja míg kapcsolatba lépsz vele.The T-1000's highest probability for success will be to copy her and wait for you to make contact.
Az abszorbeált energiával... nem csak másolni, hanem bármely anyagot át tud alakítani és újjáalkotni.It uses the energy it absorbs... not only to copy but to recreate and restructure any given substance.
Azt hiszem le fogom másolni a Peabody... alapítvány küldetésének leírásához.I think I'm going to copy it for the Peabody Foundation mission statement.
Bárki is ölte meg Marissa Schuurt és Cassie Boyle-t le akarta másolni Garett Jacob Hobbs gyilkosságait.- You think he's mentally ill? - Whoever killed Marissa Schuur and Cassie Boyle wanted to copy how Hobbs killed his victims.
- Beethoven-t másolok.- I'm copying Beethoven.
- Maga azt hiszi, hogy ha festeni támad kedvem, csak jön a futár, és az őrök valami terápiának vélik, hogy a cellámban veszettül Monet-t másolok az eredetirőI?He said you did. So you think if I want paint, it just comes Fed Ex? And the guards just think it's therapy, while I madly copy a Monet in my cell from the original?
- Majd másolok neked is egyet.- I'll make you a copy.
Amíg másolok egy példányt a tankönyvből, valakiéből fog tanulni.Ok, Mari Rodriguez... You're gonna have to share until I get a copy of the textbook.
De emlékszem, és másolok és muszáj.But I remember, and I copy, and I must.
- Egyébként is, miért másolsz le engem állandóan?- Why you always copying me, anyway?
- Mit másolsz ilyen bőszen?- What are you copying right now?
Csak másolszIt is copy--
Házit másolsz? !You're copying homework.
Miért engem másolsz le?Why are you copying me?
Alapvetően az tart össze minket amit egymásról másolunk.Basically what keeps us together is that we copy from each other.
Mától kezdve nem másolunk, hanem tesztelünk.From now on we don't copy, we examine.
A kérdés az, miért másolnak egy betörőt?Question is, why copycat a home invader?
A másolók másolnak.Copycats copy.
A rablás, amit másolnak '89-ből, rögtön ebéd után csaptak le. Így ha követik a régi tervet...Now, the crime he's copying from '89-- they hit just after lunch, so if they're following the old plan...
Embereket másolnak.They're copying people.
Ha másolnak téged, az azért van, mert tetszik az embereknek az írásod.Look, if bitches is copying you, it's because they like what you did.
- Most másolom.- I'm making a copy right now.
Ezt csinálom manapság, másolom az eredeti műveket.That's all I do nowadays, is copies, copy the masters.
Most másolom, de fáj a reumás kezem, és nem tudom a hullámokat tökéletesen megfesteni, a tenger lengését.I am copying it, but somehow my rheumatic hand hurts and I can't get the waves in properly, the sway of the sea.
Nem másolom le, feltétlenül..I won't copy it, necessarily.
Az én házimat le nem másolod, lajhár zsírszalonna!You're not copying mine, you lazy turd.
Miért nem másolod a szöveget?Why aren't you copying the text?
Miért nem vagy képes átvenni a férfiak okos dolgait, miért csak az idióta ötleteiket másolod?Why can't you copy the smart things men do and not the idiot things?
Te Mondrian-t másolod.You're copying Mondrian.
Te az én stílusom másolod, ez nem a te hangod.You're copying my style, it's not your voice.
Akiről azt hiszed, hogy nem jött még rá, hogy rólad másolja az órai anyagot?An ex-lover? The guy who thinks you don't know He copies your notes every class?
Arra utasítottam a replikátort, hogy tapogassa le az eredetit, és másolja le.l just told the replicator to scan the original and make copies.
Az egyik diákom másolja a lépéseimet, és itt vannak, hogy az agyamba férkőzzenek.One of my students copies my moves, and you're here to get inside my mind.
Chris, másolja le ezeket.Chris. Make copies of these.
Csak másolja a madraszi és bollywodi filmeket!He only copies Madrasi and Hollywood films"
A parancs úgy szólt... hogy másoljuk le az aktákat.To copy records, you see.
Egyész nap németül beszélünk, és itt az angol pop kultúrát másoljuk.All day we´re talking in German, and here we´re copying English pop culture.
Most másoljuk az adatait.Just copying his data.
Nem másoljuk a szavakat.We mustn't just copy the words.
Nincs rá szükség, hogy továbbra is az embereket vagy növényeket másoljuk.There's no longer any need to copy humans or plants anymore.
- Ti ketten másoljátok a szórólapokat!You two can come up with copy for the flyers.
Fogjátok a szénrudakat és másoljátok a pergamenre, amit a táblára írtam.Now, all ofyou, take your charcoal sticks and parchments and copy down what l've written.
Mert megadhatok oldalakat a könyvből, hogy füzetbe másoljátok, aztán a vizsgán fölmondjátok.'Cause I can assign you pages from the textbook. You can copy them into your notebooks, regurgitate them later for a test.
Már megírtam előre a válaszokat erre a kísérletre múlt éjjel, úgyhogy csak másoljátok le a válaszokat, ha akarjátok.I did the prep questions for this lab last night, so you can just copy my answers if you want.
Rendben, akkor ezt másoljátok le, és oldjátok meg holnapra.All right,I want you all to copy these down and turn them in tomorrow.
Az emberek úgyis meg fogják mindig találni a módját, hogyan másolják le a zenénket.People are always gonna find a way to copy our music and swap it for free.
Beraktuk egy kis dobozba és felkínáltuk, hogy másolják.We have put him in a tiny box and asked you to copy him.
Ezek a pasik nem csak másolják a filmeket, hanem terjesztik is.These guys didn't just copyright movies, they copyrighted life.
Lehet, hogy csak másolják őket...Could be copycats...
Most más fotósok másolják a fej nélküli modelljeidet.Now other photographers are copying your headless models.
- A 8 sávos kazettámról másoltam.I copied 'em off my 8-track.
- Ezt másoltam át?- Is this the one I copied?
- Még jó, hogy Oinky-ról másoltam.- Good thing I copied off Oinky.
- Nem másoltam.I haven't copied it.
A Lisa nevet másoltam, de a Ralph válaszokat.I copied the lisa name and used the ralph answers.
A másolt személyeket kiiktatja.The subject being copied is terminated.
Az öcsém a csatornázási műveknél van. Együtt végeztük a rendőrsulit, de ő kibukott. Rólam másolt, de eltolt egy sort.My brother Jean- Robert works with the City Sewage... he took the police exam with me, but failed... even though he copied everything off me!
Biztosan engem másolt.She must have copied me.
Dimitri másolt nekik egyet.Dimitri copied the map for them.
Dokumentumokat másolt a dossziéjából egy miniatűr kamera segítségével.She copied documents from his briefcase with a miniature camera.
Azt mondták, hogy másoltunk..They told us that we had copied...
Mi nem másoltunk.We have not copied the act.
Mi... Mi még semmit nem másoltunk...We... we haven't even copied the...
Miféle szörnyeteget másoltunk le?My God, what kind of monster have we copied from?
Van egy kitűnő tanúvédelmi programunk, amit az USÁ-ból másoltunk, mert ott jól bevált.We have a very attractive witness protection program. It's copied from the American model, and it has worked very well.
Hosszú részleteket másoltak le Morales és Vitoria műveiből.They've copied endless parts of the motets of Morales and Vittoria for the choirmasters.
Nem értem miért. Még soha semmit nem másoltak le amit eddig csináltunk.I don't see why, it's not like they've ever copied anything else we do, is it?
- Miről másoltad le?- You copied it from what?
- Nem másoltad le?You haven't copied it? No.
De utoljára te másoltad az enyém.Hey, you copied off me last time.
- A Hadműveletek miért másolta le?- Why was Operations copied on this? - Ritter requested it.
- Talán nem csak az engedélyét másolta le.The pass may not be the only thing Oliver copied. Yeah, you got it.
A munkánk az, hogy kiderítsük, ki másolta le a programot.Our job is to find out who copied the program.
A mérnök, aki az enyémet másolta, ő a főmérnöke a fémiparnak.The engineer who copied mine She's the head engineer of metallurgy's sister.
A térképkészítő, ki másolta.The cartographer who copied it.
Egy tekercsről másoltuk, amit apám talált a pokolban.We copied it from a scroll my dad found in hell.
Rengeteg különböző forrásból másoltuk és raktuk össze.We copied and put it together from so many different sources.
- Hamisították, másolták, megduplázták.- Faked, copied, duplicated.
A test, a gyilkosság, ebből a filmből másolták.The body today, the murder-- It was copied exactly from this movie.
Amint befejeződött, másolták és elterjedt az egész interneten.Within minutes of it finishing, it was copied and plastered all over the Internet.
Biztos a "Szép Házak"-ból másolták.They must have copied it from "House Beautiful".
Ezért másolták le a kulcsot.That's why they copied the key.
- Hadd másoljam le a matekleckét. - Nem.-Let me copy your math homework.
Azt mondták, másoljam le a modul statisztikáit.They told me to copy the stats for the module.
Csak kitalálom, hogyan másoljam le az üzeneteket, hogy ne jöjjenek rá.I just need to figure out how to copy the messages without people being able to tell they were ever listened to.
Csak másoljam le ezt?Just copy this?
Dwayne Carter akkor vont be, mikor az akadémián voltunk. Megkért, hogy másoljam le a kiképző kézikönyvet.Dwayne Carter approached me while I was in the academy and asked if he could make a copy of a training manual.
- Akkor másold le!Then make a copy.
Akkor másold le másról.- So copy someone else's.
Amikor nincs a kapitányságon, menj be az irodájába és másold át az adatokat egy pendrive-ra!When he's away from the precinct, go into his office and copy its data to a thumb drive.
Csak másold oda!Just copy and paste
Dembe, másold le, kérlek!Dembe? A copy, please.
Azt akarta, másoljak le digitális feljegyzéseket a merevlemezükről, de nem tudta megnyitni azokat.She needed me to copy some digital recordings for her from their hard drive, but she didn't know how to rip them.
Engem csak arra béreltek fel, hogy másoljak le egy festményt az pedig nem illegális.I was hired to make a copy of a painting, which is not illegal.
Jó. Hadd másoljak rólad, és megmondom!Fine, let me copy off you and I'll tell you.
Beszélgess vele, másolj le minden iratot, amit magával hoz.Engage him in conversation, copy any documents that he brings with him.
Gyere vissza és másolj!Come back and copy the text.
Ne másolj!No copying!
Rendben van, de ne másolj le mindent, amit csinálok.All right, but don't copy everything I do.
Tehát ha nincsenek hosszú karjaid, ne másolj olyan úszókat akiknek az van.So if you don't have long arms, don't copy swimmers who do.
Megkértem egy régi barátomat, hogy másoljon le néhány feljegyzést.I asked an old friend to copy some records for me.
Mikor van oka valakinek arra, hogy kazettát másoljon?When does anyone ever have a reason to copy a tape?
Miért van a kaméleonnak szüksége ilyen képességre, hogy színeket másoljon?Why does the chameleon need that skill Of copying a color?
Paige, különleges képességek kellenek ahhoz, hogy így másoljon kézírást.Paige, it takes a hell of a lot of skill to copy handwriting like this.
A tanárok táblára írnak, és csak azt akarják, hogy másoljunk!The teachers write and only want that you copy.
De ne a svájciak lábára, ne másoljunk le mások szokásait.Well, the right foot for us is not the Swiss foot. I mean, come on, Derice. We can't be copyin' nobody else's style.
Ez olyan mint mikor azt hallod, hogy a megosztás a vérünkben van, így az az igyekezet, hogy erővel megtartsák árucikként a tudást és a kreativitást találkozni fog a mi erős vágyunkkal, hogy megosszunk, másoljunk és együttműködjünk.It's like you've heard, sharing is in our blood, so the struggle to hold on to knowledge and creativity as a commodity by force it's going to be met by our strong urge to share, copy and cooperate.
Először hozzá kell mennem, és le kéne másolnom a leckéjét.I got first with him and need to copy his homework.
Hé, le kell másolnom a matekházidat.Hey, I need to copy your Algebra homework again.
Le kell másolnom pár kottát.I need to copy some music.
Mindent le kell másolnom az antarktiszi számítógépbe.- I have to copy everything down to the mainframe in Antarctica.
Srácok, le kell másolnom a matekházitokat óra előtt.I need to copy your math homework before class.
Ezt le kell másolnod.I need you to copy this.
Le kell másolnod, és meg kell mutatnod valakinek egy héten belül.So, you have to copy it and show it to someone else within a week.
Nem kell másolnod senkit.You don't need to copy anyone else.
Le kell másolnia az Encyclopaedia Britannicát.It is to copy out the encyclopedia Britannica. There is the first volume.
Le kell másolnia és ide kell hoznia, annélkül, hogy észrevennék.He'll have to copy it and bring it back without the Germans knowing.
Valahonnan le kell másolnia, ugye?He has to copy it down from somewhere, right ? Yeah, but where ?
Kihajítottuk az egész videó magnót. Azt mondtuk az anyukájának, hogy le kell másolnunk egy angol filmet vagy valami ilyesmiTold his mom, we had to copy an English tape or something
Le kell másolnunk, anélkül, hogy megtudnák?We have to copy it without them knowing?
Valaki mást kell majd másolnotok.You're gonna have to find someone new to copy.
- Az axonit! A másoló molekula!- Axonite, the copying molecule.
Mi történt mikor feltalálták a másoló mechanizmust feltalálták?What happens when a copying mechanism is invented?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

jósol
prophesy

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kölcsönöz
lend
lejátszik
play
lélegzik
breathe
lerakódik
settle
magáz
address someone formally
makog
gibber
masíroz
march
mászik
climb
megenged
allow
megfertőz
infect

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'copy':

None found.
Learning languages?