Legyőz (to defeat) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
legyőzök
I defeat
legyőzöl
you defeat
legyőz
he/she to defeat
legyőzünk
we defeat
legyőztök
you all defeat
legyőznek
they defeat
Present definite tense
legyőzöm
I defeat
legyőzöd
you defeat
legyőzi
he/she defeats
legyőzzük
we defeat
legyőzitek
you all defeat
legyőzik
they defeat
Past indefinite tense
legyőztem
I defeated
legyőztél
you defeated
legyőzött
he/she defeated
legyőztünk
we defeated
legyőztetek
you all defeated
legyőztek
they defeated
Past definite tense
legyőztem
I defeated
legyőzted
you defeated
legyőzte
he/she defeated
legyőztük
we defeated
legyőztétek
you all defeated
legyőzték
they defeated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
legyőznék
I would defeat
legyőznél
you would defeat
legyőzne
he/she would defeat
legyőznénk
we would defeat
legyőznétek
you all would defeat
legyőznének
they would defeat
Conditional present definite tense
legyőzném
I would defeat
legyőznéd
you would defeat
legyőzné
he/she would defeat
legyőznénk
we would defeat
legyőznétek
you all would defeat
legyőznék
they would defeat
Conditional past indefinite tense
legyőztem volna
I would have defeated
legyőztél volna
you would have defeated
legyőzött volna
he/she would have defeated
legyőztünk volna
we would have defeated
legyőztetek volna
you all would have defeated
legyőztek volna
they would have defeated
Conditional past definite tense
legyőztem volna
I would have defeated
legyőzted volna
you would have defeated
legyőzte volna
he/she would have defeated
legyőztük volna
we would have defeated
legyőztétek volna
you all would have defeated
legyőzték volna
they would have defeated
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok legyőzni
I will defeat
fogsz legyőzni
you will defeat
fog legyőzni
he/she will defeat
fogunk legyőzni
we will defeat
fogtok legyőzni
you all will defeat
fognak legyőzni
they will defeat
Future definite tense
fogom legyőzni
I will defeat
fogod legyőzni
you will defeat
fogja legyőzni
he/she will defeat
fogjuk legyőzni
we will defeat
fogjátok legyőzni
you all will defeat
fogják legyőzni
they will defeat
Subjunctive present definite tense
legyőzzem
(if/so that) I defeat
legyőzd
(if/so that) you defeat
legyőzze
(if/so that) he/she defeat
legyőzzük
(if/so that) we defeat
legyőzzétek
(if/so that) you all defeat
legyőzzék
(if/so that) they defeat
Subjunctive present indefinite tense
legyőzzek
(if/so that) I defeat
legyőzz
(if/so that) you defeat
legyőzzön
(if/so that) he/she defeat
legyőzzünk
(if/so that) we defeat
legyőzzetek
(if/so that) you all defeat
legyőzzenek
(if/so that) they defeat
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
legyőznöm
I to defeat
legyőznöd
you to defeat
legyőznie
he/she to defeat
legyőznünk
we to defeat
legyőznötök
you all to defeat
legyőzniük
they to defeat

Examples of legyőz

Example in HungarianTranslation in English
- Az Asgardiak nem képesek legyőzni őket?- Were the Asgard unable to defeat them?
- Ha meg is találod őket, ha el is árulják, hogyan lehet legyőzni a Krakent, lehet nem éled meg, hogy használd a tudást.- Even if you find them even if they show you a way to defeat the Kraken you may not live to exploit their advice.
-De engem nem olyan könnyű legyőzni.I'm not going to be that easy to defeat.
-Nem akarlak legyőzniI don't want to defeat you ...
-Vajon Goku képes lesz-e legyőzni ezeket a kegyetlen és hihetetlen erejű robotokat?will Goku indeed be able to defeat these cruel, fuIIy-powered artificial Humans?
Mit számít, ha legyőzök itt minden jem'hadart, ha ez nem visz közelebb a szabadsághoz?What good is defeating every Jem'Hadar soldier in this compound if it does not bring us closer to our freedom?
Azt mondták eszerint legyőzöl egy ördögi zsarnokot.They said that this prophecy meant that you would defeat an evil tyrant.
De gondolom, azzal, hogy legyőzöl, boldogan élsz majd ebben a városban.But think by defeating me you can be happy in this city.
De ha legyőzöl a dárdáiddal, elmehettek. Butus.But if you defeat me with your darts, then you can go.
Elmondok mindent, ha legyőzöl.If you can defeat me, I will tell you anything.
Ha küzdelemben legyőzöl engem, akkor te és a barátaid szabadon elmehettek.If you defeat me in a fight, I ' ll let you and your friends live
Tényleg azt hiszed, hogy ő a harcos aki majd legyőz engem?Do you actually believe this is the warrior destined to defeat me?
De ez az ok, amiért majd végül legyőzünk titeket.This is the reason why we will ultimately defeat you.
Holnap legyőzünk titeket.Tomorrow we will defeat you.
Mindenkit legyőzünk!We will defeat them!
Miután leérünk, azonnal legyőzünk téged.We'll soon be down there defeating you.
Rettegek a naptól, amikor minden indiait legyőzünk, és egymással kell majd élet-halál harcot vívnunk.I only dread the day that we defeat all the Indians, and must face each other in a duel to the death.
Ha legyőztök a játékban nem csak az idei lagaant, hanem a következő évit is elengedem.If you defeat us in this game I'll cancel not only this year's lagaan, but next year's as well.
Megkapjátok a lehetőséget, hogy nyitva maradjatok, és összetörjétek a táblát... ha legyőztök.You'll get your chance to keep the gates open and destroy the sign... if you defeat me.
Vagy válaszoltok a kérdésemre helyesen, vagy megtanultok küzdeni és legyőztök engem.Either you answer my question correctly or learn martial arts well enough to defeat me
Adjuk át a sürgönyöket, vagy legyőznek bennünket!If we don't deliver these, we're defeated.
De ha a bolsevikok legyőznek benneteket, a mi szabadságunknak is vége.But if the Bolsheviks defeat you, we'll lose our freedom as well.
Egyszer mindenkit legyőznek.Nobody goes undefeated forever.
Egész életemben attól féltem, hogy legyőznek.All my life, I've been fearful of defeat.
Ha Caesart legyőzik ... akkor engem is legyőznek.- If Caesar is defeated... - Then I will be defeated also.
A csata mezején legyőzöm őket, mert felkészültebb vagyok.l shall defeat them on the field of battle for l am better trained.
Akkor be fogom fejezni amit századokkal ezelőtt elkezdtem..... .... és legyőzöm Aku gonoszságát, mielőtt megszökhetne.There, I will finish what I started centuries ago and defeat Aku's evil before it was ever truly unleashed.
Azt hittem, könnyen legyőzöm őket, de Szun lázadói elszántak.I'd thought it'd be easy to defeat them, but Sun's rebels are resilient.
Amikor biztos, hogy legyőzöd őket, csak akkor ránts kardot!When you're certain you can defeat them only then can you unsheathe your sword.
Amikor legyőzöd a harmadik szint főellenségét, Nemcsak továbbjutsz a következő szintre...So when you defeat the level three boss, you're not just unlocking the next level...
Arra számítasz, hogy a legádázabb teremtényt a földön, legyőzöd egy könyvvel?You expect to defeat the fiercest creature in the land with a book?
Azt hiszed, legyőzöd az új spanom? !Do you think you gonna defeat my new pet?
- A jó mindig legyőzi a rosszat.Good always defeats evil.
- És Baptiste legyőzi Furmaneket.- And Baptiste defeats Furmanek.
A Permian legyőzi Nimitzet 48-7re!Permian defeats Nimitz 48-7.!
A farkas legyőzi a madarat, igaz?The Wolf defeats the bird, huh?
- Megtaláljuk az utat, hogy legyőzzük őt, mert ez a Toa rendeltetése.- And when we do? - We'll find a way to defeat him, because that's what Toa do.
- nem lesz elég ahhoz, hogy legyőzzük Jafart.It won't be enough to defeat Jafar. All right.
A megmaradt jediket pedig egymás után felkutatjuk és legyőzzük!The remaining Jedi will be hunted down and defeated.
A világ összes országát legyőzzük. Mert igazhitű muzulmánok vagyunk.All countries of the world will be defeated as we are righteous Muslims.
Előre látta az érkezéseteket és azt, ahogyan legyőzitek majd az ellenségünket.He foresaw your arrival and the hand you will play in defeating our enemy.
Ha legyőzitek Li mestert akkor valóban a Chen családhoz tartoztok, és meg fogom vizsgálni az ügyeteket.If you can defeat Master Li then you are really from the Chen family I will investigate the case for you
Ha legyőzitek ezt az őrültet, felmentelek titeket a fogadalom alól és megtanítalak titeket egy másik mókás módon, hogyan ne essetek teherbe.If you defeat this madman, I'll release you from your pledge and teach you other fun ways not to get pregnant.
Hiszek abban, hogy ilyen összefogással legyőzitek az ellenséget, és visszatértek!l believe if you unite your forces like this, you will defeat the enemy and return!
Nem remélhetitek, hogy legyőzitek őt.You can't hope to defeat her.
...Stanley és barátai, Richard és Julia... vajon legyőzik-e a felnőtteket, Mimet, Luist és Toddot?Stanley Spector and his brilliant friends... Richard and Julia can defeat today's adult challengers... Mim, Luis, and Todd.
A hagyományos filmekben a gonoszokat általában legyőzik, és a film végén mindenki boldog lesz.In the traditional motion picture story, the villains are usually defeated, the ending is a happy one.
A szegények és az éhesek mindíg legyőzik a jóllakottakat és a gazdagokat, ha a szegényeknek van hitük a gazdagoknak pedig nincs.The poor and hungry always defeat the fat and rich, if the hungry people have faith and the fat ones don't.
A szörnyű fickók mindig legyőzik a nagyszerűeket.Terrible people defeat great people all of the time.
Akkorra egymásután legyőzik a legjobb harcosaikat.They will defeat their best fighters ...one by one at that time.
- Voltam másik házba, és legyőztem. - Nem.I went to the other house and I defeated it.
A Pokol élére álltam, legyőztem minden kihívómat, és enyém lett a trón.I rose through the ranks of Hell, defeated all comers, to claim the throne.
A Párducot legyőztem és Wakanda királyai sem álltak mellé.That Panther is defeated and kings of Wakanda do not ask for him.
A szarvast már legyőztem.I've already defeated the Deer.
Amikor legyőztem Periklészt, és te nem álltál a pulvinuson...When I defeated Pericles, and you were not in the pulvinus...
A Vállalatnál mindenki arról beszél, hogy egyedül legyőztél egy hadsereget.All of Rossum is chattering About how you singl e- handedly defeated an entire army.
Akiket előtte legyőztél... elfogadnák a segítséged?Those you'd defeated before... will they accept your help?
Amikor legyőztél valakit egy lépéssel előrébb jártál és most annyira ismered mintha itt éltél volna és még a kommunikációs eszközükbőI is van egy. hogyan?(GROANS ) Every time you have defeated your enemies, you've been one step ahead, and now you are as familiar with their world as if you have lived among them, and you even have one of their communication devices. How?
Azok a harcosok akiket legyőztél rejtélyesen eltűntek és a képességeik, mint láttuk messze meghaladja az emberekét.Those soldiers you defeated mysteriously vanished. And their abilities we saw exceeded human capabilities.
Azt hiszed, hogy legyőztél?You think you've defeated me?
"A Mennyei Trónért folytatott harcban legyőztek minket, ezért az Úr letekintett legyőzött angyalaira, és gonosznak talált minket, ezért száműzött minket."In the great war for the Heavenly Throne, we were vanquished, so God looked down on His defeated angels and found us to be evil angels, so He cast us out.
"A Tomboló Vad megskalpolja legyőzött ellenségeit.""The Wildesheer scalp their defeated enemies.
"Ezért az Úr letekintett legyőzött angyalaira, és...""So God looked down on His defeated angels and... "
"mely állítólag felruházza őket a legyőzött harcosok erejével.""supposedly giving them the power of the warriors they've defeated."
"Megtagadjuk a megadást egy olyan nemzetnek... akit Albániában legyőztünk... és fenntartjuk a jogot, hogy egy magas rangú... német tisztnek adjuk meg magunkat.""We refuse to surrender to a nation... "that we have defeated in Albania... "and we reserve the right to surrender...
Ezek azoknak a fejei, akiket legyőztünk mi, a Takeda Erők!These are the heads of those defeated by us: the Takeda Forces!
Hogy örökre legyőztetek?Did you think I was defeated forever?
Rengeteget legyőztetek.You guys defeated a lot of them.
Tényleg azt hittétek, hogy legyőztetek?Did you really think that you had defeated me?
"A Mennyei Trónért folytatott harcban legyőztek minket, ezért az Úr letekintett legyőzött angyalaira, és gonosznak talált minket, ezért száműzött minket."In the great war for the Heavenly Throne, we were vanquished, so God looked down on His defeated angels and found us to be evil angels, so He cast us out.
- Akkor legyőztek és ez a bosszúd!~ You were defeated then, and this is your revenge.
... hogy legyőztek.I've been defeated.
A kalózok, amiket a hajóik legyőztek, tudják, hogy volt-e esélyük vészjelzést küldeni?The Raiders your ships defeated, do you know if they had a chance to send out a distress signal?
- Robb Starknak is volt egy, sosem veszített csatát, és te mégis legyőzted őt.- Robb Stark had one, never lost a battle, and you defeated him all the same.
- És te, Dorothy, legyőzted őt.And you, Dorothy, you defeated her.
A mód, ahogyan legyőzted az állatosított embereim bebizonyította, hogy sokkal erősebbé, okosabbá kell tegyem őket a világuk megvédéséhez.The way you defeated my animal men Proved I need a creature more powerful and intelligent To guard this world.
Az életösztönöddel legyőzted a halált, haver!You even defeated death to fight with life, buddy
"Angilas-t legyőzte Godzilla,..." ...de előtte elpusztította ezt az egykor csendes várost."Angilas was defeated by Godzilla, but not before destroying this once quiet city.
"amikor egy kis, alábecsült Kansasi csapat legyőzte Notre Dame-ot .. "."when a light, underestimated Kansas team defeated Notre Dame..".
- A hatalom, amely korábban legyőzte őt.- The force that defeated him before.
- Elkapta! És legyőzte!He got him, he's defeated.
-Mary Kom egyszer már legyőzte Sashát az 2 éve volt Delhiben.If you remember.. - No Mary Kom had defeated Sasha in a World Championship
- A varázserőd visszatért, miután legyőztük Zelenát?Has your power returned now that Zelena's been defeated? No.
- És a legtöbb rendszerurat legyőzték.. ..a Replikátorok, aztán mi legyőztük a Replikátorokat.Most of the System Lords were killed by the Replicators, then we defeated the Replicators.
- Ó,legyőztük őket.- The ogres? - Oh, defeated.
3 évvel és 8 hónappal a háború kezdete után legyőztük Japánt, Olaszországot, a náci Németországot együtt a britekkel, és megkezdtük a leszerelést.And in three years and eight months from the beginning of that war, we had mobilized we had defeated imperial Japan, Fascist Italy, Nazi Germany together with the British and our other allies, and begun demobilization.
A Goa'uld-okat legyőztük.The Goa'uld have been defeated.
Amikor legyőztétek annak idején az Ősöket, hogyan szereztetek ZPM-et?Back when you defeated the Ancients, how did you get your hands on a ZPM?
Ezért mi le fogunk győzni titeket, ahogy ti valaha legyőztétek Rómát.Because of that we will defeat you, just as you had once defeated Rome.
Fei Long, mivel legyőztétek a Zhan Hut, el kell rabolnotok egy embert a törzsükből.Fei long,because you defeated zhan hu,you now get to kidnap one member of their tribe.
Fei long, mivel legyőztétek a Zhan hut, most el kell rabolnotok a törzsük egyik tagját.Fei long,because you defeated zhan hu, you now get to kidnap one member of their tribe.
"A Tokiói Fecskék tegnap legyőzték a Chunichi Sárkányokat egy meglepő mérkőzésen, két pontot szerezve az utolsó menetben.""The Tokyo Swallows defeated the Chunichi Dragons yesterday with a surprising rally with two out in the ninth."
- Miért? Mikor az új-guineai danik legyőzték az amungme törzs tagjait, a danik a legyőzött ellenség kunyhóit úgy tekintették, mint hatalmasságuk szimbólumait.When the Dani of New Guinea defeated the Amungme tribesmen, the Dani valued the huts of their vanquished enemy as symbols of their mightiness.
- Napóleont legyőzték Waterloo-nál.-napoleon was defeated at waterloo.
- És a legtöbb rendszerurat legyőzték.. ..a Replikátorok, aztán mi legyőztük a Replikátorokat.Most of the System Lords were killed by the Replicators, then we defeated the Replicators.
...ők az az ellenség, akik legyőzték az ősöket.They are the enemy that defeated the Ancients.
- Hogy legyőzzem?- To defeat him?
Adj bátorságot hogy legyőzzem a testvéremet, és elhozzam a békét földünknek.Grant me the courage to defeat my brother and bring peace to our land.
Adjatok nekem, Daigo Kagemitsu-nak Erőt, hogy legyőzzem esküdt ellenségem!Give me, Daigo Kagemitsu, the power to defeat my sworn enemy!
Akkor még nem voltam felkészülve teljesen, hogy legyőzzem magamban Apophis irányítását.At the time I was not yet successful in defeating Apophis's control.
"Ahhoz, hogy legyőzd az ellenfeled ..." Mindig úgy kell vezetni a harcot, hogy olyat tegyél, amire az ellenség nem számít. ""To defeat an adversary you must always drive the fight, be willing to do that which is never expected."
"Ne szalaszd el az alkalmat, hogy legyőzd az ellenséged!"Don't lose the chance to beat your enemy.Bul Shil Jeok JI PAE: Don't lose the chance to defeat your enemy
- Van egy titkos átjáró a Forró Kapuknál. Pont alkalmas arra, hogy legyőzd Leonidast !You can totally use it to defeat Leonidas!
A küldetésed, hogy legyőzd Darken Rahlt, de... mi van akkor, ha ő győz le téged?Your mission, it's to defeat Darken Rahl, but-- But what if Rahl defeats you?
Ahhoz, hogy legyőzd a testőreit, szükséged lesz egy kardforgatóra.To defeat Shih's Eight Tigers, we must find a good swordsman. The Wanderer.
..hogy legyőzze a francia hadsereget? Nagyobb az esélyünk, mint nekik, ..hogy megváltoztassák a történelem menetét.The FLN has more of a chance of defeating the French army than the French have of changing the course of history.
A Than flotta két napnyira van, És az egyetlen mód, hogy az Orca törzs legyőzze őket az Androméda.The Than fleet is two days away, and the only way Orca pride can defeat them is by using the Andromeda.
A kardod gyors lehet, de nem eléggé, hogy legyőzze Eget.Your sword may be swift, but not enough to defeat Sky.
A prófécia szerint a Kereső a könyvet fogja használni, hogy legyőzze Rahlt.The Prophecy says that the Seeker will use the Book in his quest to defeat Rahl.
Az egyetlen mód, hogy legyőzzétek, ha a karban lévő fegyvert használjátok.The only way to defeat it is to adapt the weaponry in the arm.
De emlékezz, több kell ahhoz mint az egyesített erejük, hogy legyőzzétek a szörnyet.But remember, it will take more than their power alone to defeat this monster.
Mindent bele kell adnotok, hogy legyőzzétek az utolsó ellenségeteket.But you don't have the means to defeat the final opponent.
A hatalmasabb helyi családok és parasztok egyesültek hogy legyőzzék a Daimyójukat.Local families in power and farmers would unite to defeat their local Daimyo.
A neokonzervatívok azt hitték, hogy most megvan a lehetőségük, hogy végrehajtsák a víziójukat Amerika forradalmi végzetéről - hogy agresszívan használják az ország hatalmát mint a jó erejét a világon hogy egy eposzi ütközetben legyőzzék a Szovjetuniót.The neoconservatives believed that they now had the chance to implement their vision of America's revolutionary destiny - to use the country's power aggressively as a force for good in the world in an epic battle to defeat the Soviet Union.
A szövetségeseknek össze kellett fogni Sztálinnal, hogy legyőzzék Hitlert.Remember when the allies had to team up with Stalin in order to defeat Hitler?
A tintahal tintája Emma és Hófehérke egyetlen esélye arra, hogy legyőzzék őt.The only chance Snow and Emma have of defeating her is with the squid ink.
Amikor Cortez megérkezett Mexikóba, csak úgy tudta rávenni az embereit, hogy legyőzzék az aztékokat, hogy elégette a saját hajóikat, hogy ne térhessenek haza.When Cortés landed in Mexico, only way he got his men to defeat the Aztecs was by burning all of his own boats so they could never return home.
Az egyetlen biztos módja annak, hogy legyőzzek az ellenségeit.The only certain way of defeating our enemies.
Valami, ami ahhoz kell, hogy legyőzzek egy nagyon gonosz és erős ellenséget.Something I need to defeat a very wicked and powerful enemy.
"De nem vagyok gyáva alak, ezért megadom neked egy esélyt, hogy legyőzz és szabad légy.""But I am not a cravenly man. And thus I give you a possibility to defeat me and free yourself."
"Ne irányítsd a fegyvert rám, hogy legyőzz engem, fiú!""Don't aim your gun to defeat me, boy!"
Ahhoz, hogy legyőzz egy ilyen erős démont, el kell menned, és meg kell keresned a királyok legerősebbikét.To defeat such a powerful demon you must go find the strongest King among kings.
Ahhoz, hogy legyőzz egy olyan embert, mint Ras al Ghul, nem csak a halállal kell szembenézned, hanem azzal a tudattal kell élned, hogy mit kellett feláldoznod annak érdekében, hogy legyőzd őt.To defeat a man like this Ra's al Ghul, you must be willing not just to die but to live knowing what you had to sacrifice in order to beat him.
Arra sincs erőd, hogy legyőzz egy katonát, nem hogy egy sereget.You do not have the power to defeat a soldier, never mind an army.
Csak az érdekli, hogy legyőzzön engem.She only cares about defeating me.
Csatlakozom az Avatárhoz, és segítek neki, hogy legyőzzön téged.I'm going to join the Avatar. And I'm going to help him defeat you.
Ha a vád nem félne a perújrafelvételtől miért ne használná ki ezt az alkalmat hogy könnyedén legyőzzön bennünket?If the prosecution does not fear what a reopening would reveal why does it not take this easy means to defeat us?
Hogy legyőzzön mindenkit, aki jobb kardforgató?To defeat anyone stronger than you in swordsmanship?
Nem hagyom, hogy legyőzzön az ördög. Találkozunk, atyám, de nem a Pokolban, hanem Isten jobb kezénél.I swear I will not let the devil defeat me, and I shall meet you again, Father, and not in Hell, but at the right hand of God.
Az összes áramkörünk arra épült, hogy legyőzzünk.All of our circuits were built in order to defeat you.
Itt vagyunk, hogy legyőzzünk...We're here to meet you, defeat you...
Sosem voltatok elég erősek ahhoz, hogy legyőzzetek engem.You were never strong enough to defeat me.
Utána pedig át kell verekednetek magatokat hozzám, hogy legyőzzetek.And then you must fight your way to defeat me!
A Mortyknak esélyük sincs, hogy legyőzzenek egy Rick-et.Mortys have no chance of defeating a Rick.
Gyengék ahhoz, hogy legyőzzenek.They are too weak to defeat me.
Ne hagyjuk, hogy legyőzzenek!Don't let them defeat us!
Rose hozatta ide, ez az eszköz a halál Tudtom nélkül, hogy megtámadjanak és legyőzzenek engem.Rose brought it here, this instrument of death, without my knowledge, to challenge and defeat me.
Mikor rájöttem, hogy fizikailag lehetetlen legyőznöm Eggthert, fordított Stockholm-szindrómát alkalmaztam.When I realised I was unlikely to defeat Eggther in a physical contest, I used reverse Stockholm syndrome.
Ha fel akarsz jutni e lépcsőkön, először minket kell legyőznöd.If you want to come up these stairs, you'll have to defeat us first!
Ha győzni akarsz, először saját magadat kell legyőznöd!The only way to defeat the beast is to find the beast within.
Kal, ezzel a pajzzsal kellett volna legyőznöd Brainiacet.Kal, the problem is, You were supposed to defeat brainiac using this shield.
Királynőként kell legyőznöd őket.You need to defeat them as a queen.
Az egyetlen dologgal harcolunk, amit az emberiségnek még sohasem sikerült legyőznie: az idővel.We're up against the one thing humans have never been able to defeat: time.
Kit kellene legyőznie?Who are you planning to defeat?
Nem kell újra legyőznie.You do not need to defeat him again.
De nincsenek bűvös képességeink és nem kell nagy csatákat megharcolnunk, gonosz erőket legyőznünk, és nem üldöznek minket rejtélyes öltönyös emberek.But we don't have any magical powers and we don't have any great battles to fight, no evil forces to defeat, and no mysterious men in suits chasing after us.
Először Kitabataket kell legyőznünk, hogy átvegyük az országot.We have to defeat Kitabatake first to take over the country.
Most, hogy elvesztettem Archer-t, muszáj itt legyőznünk Berserker-t.Now that I've lost Archer, I'm going to defeat Berserker right here.
Lehet, de még minket sem sikerült legyőznötök, és mi addig gyengítünk titeket, amíg itt tartózkodtok.Perhaps, but you haven't managed to defeat us yet. And we will continue to bleed you every day that you're here.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

legyez
fan

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kiválaszt
select
koráll
find something
köszönt
greet
közöl
report
lábadozik
convalesce
lájnol
leyn
legyint
wave hand
lehel
exhale
lejátszik
play
lerombol
pull down

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'defeat':

None found.
Learning languages?