Kombinál (to combine) conjugation

Hungarian
61 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kombinálok
I combine
kombinálsz
you combine
kombinál
he/she to combine
kombinálunk
we combine
kombináltok
you all combine
kombinálnak
they combine
Present definite tense
kombinálom
I combine
kombinálod
you combine
kombinálja
he/she combines
kombináljuk
we combine
kombináljátok
you all combine
kombinálják
they combine
Past indefinite tense
kombináltam
I combined
kombináltál
you combined
kombinált
he/she combined
kombináltunk
we combined
kombináltatok
you all combined
kombináltak
they combined
Past definite tense
kombináltam
I combined
kombináltad
you combined
kombinálta
he/she combined
kombináltuk
we combined
kombináltátok
you all combined
kombinálták
they combined
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kombinálnék
I would combine
kombinálnál
you would combine
kombinálna
he/she would combine
kombinálnánk
we would combine
kombinálnátok
you all would combine
kombinálnának
they would combine
Conditional present definite tense
kombinálnám
I would combine
kombinálnád
you would combine
kombinálná
he/she would combine
kombinálnánk
we would combine
kombinálnátok
you all would combine
kombinálnák
they would combine
Conditional past indefinite tense
kombináltam volna
I would have combined
kombináltál volna
you would have combined
kombinált volna
he/she would have combined
kombináltunk volna
we would have combined
kombináltatok volna
you all would have combined
kombináltak volna
they would have combined
Conditional past definite tense
kombináltam volna
I would have combined
kombináltad volna
you would have combined
kombinálta volna
he/she would have combined
kombináltuk volna
we would have combined
kombináltátok volna
you all would have combined
kombinálták volna
they would have combined
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kombinálni
I will combine
fogsz kombinálni
you will combine
fog kombinálni
he/she will combine
fogunk kombinálni
we will combine
fogtok kombinálni
you all will combine
fognak kombinálni
they will combine
Future definite tense
fogom kombinálni
I will combine
fogod kombinálni
you will combine
fogja kombinálni
he/she will combine
fogjuk kombinálni
we will combine
fogjátok kombinálni
you all will combine
fogják kombinálni
they will combine
Subjunctive present definite tense
kombináljam
(if/so that) I combine
kombináld
(if/so that) you combine
kombinálja
(if/so that) he/she combine
kombináljuk
(if/so that) we combine
kombináljátok
(if/so that) you all combine
kombinálják
(if/so that) they combine
Subjunctive present indefinite tense
kombináljak
(if/so that) I combine
kombinálj
(if/so that) you combine
kombináljon
(if/so that) he/she combine
kombináljunk
(if/so that) we combine
kombináljatok
(if/so that) you all combine
kombináljanak
(if/so that) they combine
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kombinálnom
I to combine
kombinálnod
you to combine
kombinálnia
he/she to combine
kombinálnunk
we to combine
kombinálnotok
you all to combine
kombinálniuk
they to combine

Examples of kombinál

Example in HungarianTranslation in English
A második üzenetről pedig kiderült, hogy egy új DNS-sorozatot tartalmaz, barátságos utasításokkal arról, hogy hogyan lehet kombinálni a miénkkel.The second message turned out to be a new sequence of DNA with friendly instructions on how to combine it with ours.
Alapvetően, Sark kombinálni tudta az Ebolát a Spanyolországból ellopott biofegyverrel.Basically, Sark was able to combine an Ebola strain with the bioweapon he had stolen from Spain.
Az öreg hölgy ötlete volt kombinálni a születési ünnepséget és a megtekintést.It's the old woman's idea to combine the birth feast and the viewing.
Azt méri, hogy az illető mennyire képes kombinálni a logikai gondolkodását és a kreativitását.It measures a person's ability to combine logical and creative thinking.
De az igazi varázslat akkor jön, amikor elkezdjük kombinálni az ízeket.But the real magic happens when we start to combine flavors.
Úgy értem, arra gondolok, hogy... 18.4 millióban kombinálok.I mean think about it-- a combined $18.4 billion in assets.
Úgyhogy ezt a 20%-os itteni kupont is felhasználom, - amit aztán EFKK-val kombinálok. - Egyet fizet, kettőt kap.So, I will also be using this 20% off store coupon, which I will them combine with a BOGO.
És... 6 szimbólumot metsz, amit ha megfelelően kombinálunk, egy kapucímet kapunk.And it intersects with six symbols, which when combined, correspond with a gate address.
Amit egyszerűbb molekulákkal kombinálnak. Víz és széndioxid segítségével glükózt állítanak elő.Energy they use to combine simple molecules, water and carbon dioxide, to produce are far more complex one.
Nem tipikus összegeket kombinálnak az átutalás csomópontjainak tudatában.That's right, atypical amounts, but combined with specific knowledge of both nodes of the transaction.
Általában egy piszkos bomba olyan, hogy radioakív anyagot kombinálnak hagyományos robbanóanyag eszközökkel.Usually a dirty bomb combines radioactive material with conventional explosive devices.
De mit gondolsz arról, hogy kombinálom... ..a kung fu-t énekkel és tánccal?But, what do you think if I combine Shaolin kung fu with singing and dancing?
Ha kombinálom ezeket a bolti bónusszal, nem csak kevesebbet fizetünk a kombinált kú-ponokért, de még vissza is kapunk 23 dollárt!If I combine these with the in-store bonus, not only will we get the lower cue-pon mix price, but they will actually give us $23 back!
Szívesen kombinálom a divatot a bosszúval...Well, anytime I can combine styling with revenge...
Tehát kombinálom a két részt.So, I'll combine the two parts and explain once more..
- Ha kombinálod a kiejtésedet és az európai sármodat, halálos keverék leszel.- If you combine that with the accent and your Euro-charm, you're a lethal combination.
De ha kombinálod a kettőt, annyit vihetsz haza, hogy látótávolságon belül leszel, a tavaji fizetésednek.But you combine it, with what you're already bringing home, you're going to be within spitting distance of what you're making last year.
Ha ezen dolgok egyikét csinálod, az még lehet, hogy nem is annyira rossz, de ha kombinálod a kettőt együtt, akkor már a vesztedbe rohansz.WRITER AND JOURNALIST OF HEALTH AND if you are one of these things might not be so bad but combined, it's a disaster.
Ha ezt kombinálod a Disney-nél csinált rajzfilm-lényekkel, akkor legközelebb már egy több nyelven beszélő Abraham Lincoln-nal HALO-zunk.Now, combine that with some animatronics from the imagineers over at Disney. Next thing you know, we're playing Halo with a multilingual Abraham Lincoln.
Ha kombinálod, ami általában nem jár együtt: pl. mell és domborulat, vagy kreativitás és kutatás, valami különlegeset kapsz.Also, when you combine two things that don't go together... like boobs and a bulge, or creativity and research... you get something special.
- A szkanderhez szükséges testi erőt és a Tetrisben használt szellemi erőt kombinálja.- It combines the physical strength of arm wrestling with the mental agility of Tetris into the ultimate sport.
A két kedvenc dolgomat kombinálja: a kaját és a kockaságot.It combines two of my favorite things: food and nerd stuff!
Bemutatja a különböző sporteseményeket, főleg a Snooker Világkupa döntőjét a Crucible Színházból, Sheffield-ből, David Vine kombinálja a könnyű, kellemes előadói stílust a tiszta szakértelemmel a játékról.Presenting various sporting events, most notably the World Snooker finals from the Crucible Theatre, Sheffield, David Vine combines an easy, relaxed presentational style, with a clear expertise on the game.
Ezért előálltunk egy ütős számmal, ami kombinálja a régi klasszikusokat az újhullám fényűzésével.That's why we came up with a kick-ass routine that combines old school class with new school flash.
Létezik egy új tanulmány, amely kombinálja a BACE- és gamma-szekretáz inhibitorokat, és ez az egyik legnagyobb reményünk a jövőre nézve."There is a new study... that combines base and gamma secretase inhibitors... and this is one of our best hopes for the future."
- Kivéve, ha dilaftin-nal kombináljuk.Unless you combine it with dilaftin.
Akkor most a marsot kombináljuk a málnás rágóval.Let's start "Butterfinger" combine with "Bubbelicious".
Azonban ha kombináljuk a csizma márkáját, méretét, a konzulátusról készült műholdképeket, a terroristák videóit és a saját fájljainkat az Al-Tunisz Brigádról...When we combine the boot brand, the foot size, the satellite images of the consulate aftermath, the terrorist videos and our own files from the Al Tunis Brigade...
Egy nap kombináljuk a meztelenséget a porviharral, és a gyerekek tüzet szippanthatnak.One that combines nudity, dust storms, children and all-consuming fires?
Egyszerűen követjük a fizika törvényét... melyet a madarak 1000 éve tökéletesítettek, és kombináljuk a Wright testvérekkel zseniális kormányzó-rendszerével.We follow the laws of physics mastered by the birds millennia ago and combine it with the Wright Brothers' steering system.
Annak ellenére, hogy mindnek megvan a saját szakterülete, összehasonlítják és kombinálják egymás leleteit.Although they all have their special fields, they compare and combine their findings.
Az a detonátor nukleáris fegyverré válhat, ha egy kis uránnal kombinálják.That detonator is a device that becomes a nuclear weapon once combined with a saturated uranium piece.
Az apella csuklyás majmok jelentős intelligenciával kombinálják a kézügyességüket.Brown-tufted capuchins combine manual dexterity with considerable intelligence.
Az ő ötlete volt, hogy kombinálják a prostitúciót az illegális harcokkal.It was his idea to combine the prostitution rings and the underground tournaments.
El lehet érni, hogy egy ember örömét lelje olyan dolgokban, amelyek egyetlen normális embernek sem okoznának örömöt. Ezek a módszerek szerintem, a korábbi elnyomó módszerek tökéletesített változatai, mivel ezek a terrort az elfogadtatás módszereivel kombinálják.People can be made - to enjoy a state of affairs which by any decent standard they - ought not to enjoy, and these methods, I think, are a real refinement - on the older methods of terror because they combine methods of terror -
- Egy tungsten-titán formulába kombináltam a kristályokat szuper-mély hőmérsékleten,That's impossible. I combined the crystals in a tungsten-titanium matrix at supercool temperatures, and that's what did the trick.
A technológiátok hatalmát kombináltam a saját képzeletemmel.The might of your technology combined with my own imagination.
Azt hittem sikeresen kombináltam az eredményeimet az önével.I thought I had successfully combined my findings With yours.
Erre a kettőre túl kevesen jelentkeztek, így kombináltam őket.Two classes were underbooked, so I combined them.
Szóval kombináltam a két kedvencemet, hogy lássuk, az időutazás a jövőből a múltba lehetséges-e.So I've combined two of my favorite things to see if time travel from the future to the past is possible.
"Add össze a mondatszerkezet kombinált értékét és használatát a nyelvi művészetek részösszegével a harmadik oldalról.""Add the combined scores of sentence structure and usage with the subtotal of language arts from page three."
'Az Oresteiában, a királyi vonal túlélt kombinált emberi és isteni igazságszolgáltatást, de csak azért, mert isten megkegyelmezett.'In the Oresteia, the royal line survives through combined human and divine justice but only because the gods relent.
35 pontos kombinált eredménnyel első helyezett a...Coming in with a combined score of 35, the winner is...
A kombinált apasági mutatókat látják.You're looking at the combined paternal index.
A kombinált pályát utoljára 1961-ben használták.The last time this combined circuit was used was in 1961.
Így hát kombináltunk...mindent.So we combined... everything.
A 2000-es évek elején a legkockázatosabb, ún. alacsony minőségű hitelek nagyon megnőttek. Mikor több ezer alacsony minőségű hitelt kombináltak a CDO-kban, sok közülük továbbra is tripla A minősítést kapott.In the early 2000's there was a huge increase... in the riskiest loans called subprime... but when thousands of subprime loans... were combined to create CDO's.
Rudy és én két hozzávaló vagyunk, amit kombináltak, létrehozva egy harmadikat, ami...Rudy and I are two ingredients, which, when combined, create a third thing which...
Elliot, kombináltad a két kedvenc dolgomat.Elliot, you combined my two favorite things.
A két kedvencemet kombinálta, a modern művészetet, és embereket, akik a modern művészetről beszélnek.It combined my two favorite things: modern art and people talking about modern art.
Paracelsus a bölcsek kövét egy másik ereklyével kombinálta.Paracelsus combined the Philosopher's Stone with another artifact.
Valahogyan kombinálta a szubtér technikát és a gondolatai erejét.Somehow, he combined warp technology and the energy from his own thoughts.
Igen, Jason és én kombináltuk a hobbinkat a projekttel.Yeah, Jason and I combined our hobbies in this project.
Számos génlabor segítségével kombináltuk a termesz és az imádkozó sáska DNS-ét, hogy biológiai ellenszert kreáljunk, egy új fajt, mely 6 lábú szövetségesként segít kiirtani a csótányokat.So, with the aid of genetics labs across the country, we recombined termite and mantis DNA to create a biological counteragent, a new species to be our six-legged ally... in wiping out the roach population.
Ha így volt, talán a szürkék kombinálták a génjeiket a hüllők, ...DNS-ével és létrehoztak hibrid hüllő-lényeket és egy ideig, ...egymás mellett éltek a korai emberszabásúakkal a Földön?If so, might the Greys have combined their genes with the DNA of reptiles to create hybrid reptilian creatures that, for a while, coexisted with early hominids on Earth?
Két pirulát keresünk, de mi van, ha kombinálták őket egy pirulában?We've been looking for two pills, but what if it was combined in the same pill?
És kombinálták őket ezekkel a bizarr képekkel, ...amit még a régészek is úgy hívnak, ...a marslakók és az űrhajósok.And combined with them are these bizarre pictures of what even the archeologists have called the Martians and the spacemen.
Hogy kombináljam a képességet.....to combine the capacity...
Ahhoz hogy leszűkítsem a lehetőségeket, kombinálnom kell az elágazó irányokat a a heurisztikus folyamatokkal és létrehozok egyfajta menekülő matekot, ha akarjátok.So to narrow down the possibilities, I'm going to combine branched flow with heuristic procedures and create sort of an, uh, escape math, if you will.
Össze kell kombinálnod mindent, amit az egyenlőtlenségekről tudsz, azzal, amit az abszolút értékekről tudsz.You have to combine everything you know about inequalities with everything you know about absolute values.
De semmi gond, ennél amúgy is sokkal jobban le fog hűlni, szóval ha élni akarunk, kombinálnunk kellBut that's okay, Because it's gonna hit 70 below, So if we wanna live, we're gonna have to combine

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

komponál
compose

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kávézik
have/drink coffee
kihasznál
take advantage
kiközösít
excommunicate
kirúg
fire
kiújul
be renewed
kolompol
sound the bell
kommandíroz
conduct
korog
growl
kovácsol
forge
kozmetikáz
employ/use cosmetics

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'combine':

None found.
Learning languages?