Köszön (to thank) conjugation

Hungarian
149 examples
This verb can also have the following meanings: greet, to greet

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
köszönök
I thank
köszönsz
you thank
köszön
he/she to thank
köszönünk
we thank
köszöntök
you all thank
köszönnek
they thank
Present definite tense
köszönöm
I thank
köszönöd
you thank
köszöni
he/she thanks
köszönjük
we thank
köszönitek
you all thank
köszönik
they thank
Past indefinite tense
köszöntem
I thanked
köszöntél
you thanked
köszönt
he/she thanked
köszöntünk
we thanked
köszöntetek
you all thanked
köszöntek
they thanked
Past definite tense
köszöntem
I thanked
köszönted
you thanked
köszönte
he/she thanked
köszöntük
we thanked
köszöntétek
you all thanked
köszönték
they thanked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
köszönnék
I would thank
köszönnél
you would thank
köszönne
he/she would thank
köszönnénk
we would thank
köszönnétek
you all would thank
köszönnének
they would thank
Conditional present definite tense
köszönném
I would thank
köszönnéd
you would thank
köszönné
he/she would thank
köszönnénk
we would thank
köszönnétek
you all would thank
köszönnék
they would thank
Conditional past indefinite tense
köszöntem volna
I would have thanked
köszöntél volna
you would have thanked
köszönt volna
he/she would have thanked
köszöntünk volna
we would have thanked
köszöntetek volna
you all would have thanked
köszöntek volna
they would have thanked
Conditional past definite tense
köszöntem volna
I would have thanked
köszönted volna
you would have thanked
köszönte volna
he/she would have thanked
köszöntük volna
we would have thanked
köszöntétek volna
you all would have thanked
köszönték volna
they would have thanked
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok köszönni
I will thank
fogsz köszönni
you will thank
fog köszönni
he/she will thank
fogunk köszönni
we will thank
fogtok köszönni
you all will thank
fognak köszönni
they will thank
Future definite tense
fogom köszönni
I will thank
fogod köszönni
you will thank
fogja köszönni
he/she will thank
fogjuk köszönni
we will thank
fogjátok köszönni
you all will thank
fogják köszönni
they will thank
Subjunctive present definite tense
köszönjem
(if/so that) I thank
köszönd
(if/so that) you thank
köszönje
(if/so that) he/she thank
köszönjük
(if/so that) we thank
köszönjétek
(if/so that) you all thank
köszönjék
(if/so that) they thank
Subjunctive present indefinite tense
köszönjek
(if/so that) I thank
köszönj
(if/so that) you thank
köszönjön
(if/so that) he/she thank
köszönjünk
(if/so that) we thank
köszönjetek
(if/so that) you all thank
köszönjenek
(if/so that) they thank
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
köszönnöm
I to thank
köszönnöd
you to thank
köszönnie
he/she to thank
köszönnünk
we to thank
köszönnötök
you all to thank
köszönniük
they to thank

Examples of köszön

Example in HungarianTranslation in English
"Meg akarom köszönni az életem legjobb napját...""I want to thank you! For giving me the best day of my life... "
"Meg szeretném köszönni Grandmaster Flashnek, meg szeretném köszönni Kool Hercnek hogy egyáltalán neki kezdtek ennek az egésznek,"you know, grandmaster flash. "I'd like to thank, you know, kool herc, for even starting this so I could be here getting this. "
"Szavakkal meg sem tudom köszönni Neki""My wards are not enough to thank Him"
- Azt hittem meg akarod neki köszönni.- I thought you'd want to thank him. - Oh, I do.
- Azt mondtad, meg akarod köszönni.You said you wanted to thank me.
# És most a szokásos pacsi helyett rázzunk kezet, # hogy bár nem változtam meg, mégis köszönök mindent. #♪ Now I normally bump fists but let's shake hands ♪ I ain't a changed man I just wanna say thanks. ♪
- De köszönök mindent, oké?- But thanks for everything, okay?
- Donna, köszönök mindent.Donna, thank you for everything.
- Ed, köszönök mindent. - Persze.- Hey, Ed, thank you for everything.
- Egyet köszönök. - Mit, uram?- One thing I want to thank you for.
"Ugyan mit köszönsz meg Istennek?"And my dad's friend said,"What could you possibly be thanking God for?"
- Mit köszönsz nekem?- What thanks?
- Mit köszönsz, apám?- Why do you thank me, Father?
- Mit köszönsz?Why are you thanking me?
Mit köszönsz Kangjae-nak?Why should you thank Kangjae?
Mit köszön?What's there to thank?
- Viszlát, uraim! - Viszlát, és mindent köszönünk.Bye, thank you.
Akkor, köszönünk mindent.Well, thank you very much.
Alice, köszönünk mindent, amit tettél értünk,Oh... Alice... thank you for whatever you did to bring us back together.
Azért köszönünk mindent.But thanks for everything.
Bátyus és Michiko, köszönünk mindent!Big bro and Michiko, thank you for everything.
Amerikai testvéreim, egy kegyes Istent köszöntök és biztos vagyok benne, hogy mindannyian köszönetet mondunk annak a felsőbb erőnek amiben hiszünk az erőért amely elhozta a békét nekünk.My fellow Americans, I thank a merciful God... and I'm sure all of us will thank that Supreme Power... whatever we conceive that power to be... that peace is at hand.
Amerikai testvéreim, egy kegyes Istent köszöntök és biztos vagyok benne, hogy mindannyian köszönetet mondunk annak felsőbb erőnek... ..amelyben hiszünk az erőért amely elhozta a békét nekünk.My fellow Americans, I thank a merciful God... and I am sure each and every one of us... will thank that Supreme Power... whatever we conceive that power to be... that peace is at hand.
Hölgyeim és Uraim, mindenkit sok szeretettel köszöntök, köszönöm, hogy eljöttek!Ladies and gentlemen, I want to welcome you all here tonight and thank you for coming.
Mint mondtam, a Bad Science nevében köszöntök mindenkit ezen a bemutatón.As I was saying, on behalf of Bad Science we'd like to thank you for coming to the launch.
Szeretettel köszöntök minden Aci Trezza-i lakost, az új bárkák felavatása alkalmából.Our thanks to the people of Acitrezza... for helping to christen our new boats.
De mit köszönnek?Y'all gonna thank me?
Minden információt hálásan köszönnek.- They thank any kind of information.
Pénzt, meg még több pénzt. És sosem köszönnek meg semmit.they want money and they want more money... that's what they ask a lot, nobody ever thanks anymore.
Tudod amikor azt csinálják hogy rádnéznek és a szemükkel köszönnek meg mindent.They have this, you know way to thank you with their eyes.
"'Ó, köszönöm, köszönöm, köszönöm!'Oh, thank you, thank you, thank you.'
"A gyűlölet bűntény az, amikor az elkövető célba veszi az áldozatot, mert a tagsága egy bizonyos közösségben, amit meghatároz a faji, vallási hovatartozás..." köszönöm."A hate crime is when a perpetrator targets a victim because of his or her membership in a certain social group, which is defined by race, religion... " thank you.
"A városom nevében köszönöm a hatalmas, az intelligens, a szerény Booster Goldnak!" Te jó ég!"Now me and my city would like to thank you the powerful, the intelligent the humble Booster Gold."
"Addig menj el, amíg szívesen látnak". Nem, köszönöm."Leave them while they want you to stay." No, thank you.
"Alain Lussier, köszönöm.Alain Lussier, thank you. -My pleasure.
- Az univerzumnak köszönöd meg?You're thanking the universe for that?
- Ezt nem köszönöd meg, faszfej!- You can thank yourself, asshole!
- Haver, meg sem köszönöd a srácnak, hogy az előbb megmentett?Hey, buddy, you even gonna thank the guy who just saved your life?
- Meg se köszönöd?- Don't you say thanks or somethin'?
"Mr. C.S. Lewis köszöni levelét... de igazából nincs mit válaszolnia.""Mr. C.S. Lewis thanks you for your letter... but has nothing whatsoever to say in reply."
- A hölgy köszöni.- The lady thanks you.
- A kedvesed köszöni!- Your beloved thanks you.
- A ráncom is köszöni.My furrow thanks you.
"Apuci, köszönjük a házat!"Oh daddy, thank you for this beautiful house.
"Bezártunk, köszönjük a sok támogatást""Closed, thank you for your support"
"Carl, nagyon köszönjük a figyelmes ajándékot."Carl, thank you so much for your thoughtful gift.
"Igen, köszönjük, jöhet az ágy."Yes, thank you, we're ready for bed.
"June, szia, megértünk téged, megértünk, és köszönjük"?"June, hey, we see you, we see you, and thank you"?
Még mindig ezt köszönitek meg egymásnak, mi?And you're still thanking each other, huh?
Mért nem magatoknak köszönitek meg, kajadugdosók?Why don't you thank yourself, food hider!
- A befektetőink köszönik szépen, jól keresnek.My investors have done just fine, thank you.
- Az Amerikai Tervezők csak köszönik neked.- American designers only thank you
- Sosem köszönik meg.They never say thank you.
- Talán... talán az egres-bokrok. - Az egresbokrok köszönik jól vannak.The gooseberries are just fine thank you very much
- És meg sem köszönik.- They don't say thank you.
'Tang, még meg sem köszöntem neked... Mindent.'Tang, I still haven't thanked you... for everything.
- Még meg se köszöntem a tegnapit.I never thanked you for yesterday.
- Még meg sem köszöntem rendesen.We haven't thanked you properly yet.
- Még meg sem köszöntem.- I never thanked you.
Amit még meg se köszöntél nekem, mellesleg.Which you never thanked me for,by the way.
És két napja a szemébe nézve köszöntél meg neki mindent amit értünk tett.And you looked him in the eye two days ago and thanked him for everything he's done for us.
A lényeg, Eggsy, hogy senki sem köszönt meg semmit.The point is, Eggsy, nobody thanked me for any of them.
Tudod, Claire mikor köszönt meg nekem utoljára is valamit?You know the last time Claire thanked me for anything?
- sosem köszönted meg!You 've never thanked me.
De még azt sem köszönted meg soha, amit eddig adtam.But you've never even thanked me for the money I give you now.
Igen, és soha nem köszönted meg.Yeah, you never thanked me.
Meg se köszönted az ajándékod.You never thanked me for your present.
Mert tudod, nem köszönted volna meg, ha nem hiszed, hogy részben igaz volt.'Cause, you know, you wouldn't have thanked me if you didn't think that part of it was true.
- Ezért köszönte meg, mikor javasoltam, hogy hordjon bélelt melltartót, mert néha a bimbói kancsalul álltak. - Néha.That's why she thanked me when I told her she needed to wear a padded bra, because sometimes her nerps point in different directions.
- Micsodát? Ahogy maga nézett rám, amikor meg- köszönte, hogy megmentettem az életét.The way you looked at me when he thanked me for saving his life.
- És még csak meg se köszönte.- And she hasn't even thanked you for it.
- És így köszönte meg?- And that is how she thanked you?
A gyík srác, aki nekem köszönte meg a fellépéseit.You know, that geeky kid. - Who even thanked me on stage.
Még meg sem köszöntük, amiért visszavette Colin-t.l haven´t thanked you for coming back on as Colin´s doctor.
Még nem köszöntük meg hivatalosan amit értünk tettél.We haven't officially thanked you for everything that you've done for us.
Sohasem köszöntük meg neki.We've never thanked him.
Hogy lehet, hogy meg sem köszöntétek ezt a pofás koporsótárlót?Now, how come y'aII have not thanked me for this snazzy casket wall?
Igen, ez volt az első, hogy így köszönték meg.Yeah, it was a first, to be thanked in that manner.
Két hónapja, csütörtökön, 22:33-kor vodka-tonikot vettél pár csajnak, akik még csak meg sem köszönték, aztán három héttel később visszajöttél, azt mondtad, a barátnőd, Barbie megcsalt, lehúztál négy tequilát, felesenként hat dollárért.Two months ago. Thursday, 10:33 p.m. You bought some vodka tonics for a bunch of chicks who never even thanked you, and then you came in three weeks later, said your girlfriend
Meg is köszönték nekünk, hogy egy ilyen nehéz feladatot elvállaltunk.And they thanked us for doing such a difficult task.
Nekem sohasem köszönték meg, ha bejöttem egy megbeszélésre, pedig mindig szerettem volna, úgyhogy mostantól meg fogom köszönni.Well, I never got thanked for coming into a meeting, and I always wanted to be, so I'm gonna thank people.
Többtucat kórházat megmentettem, és azok sem köszönték meg.I've saved a dozen before just like this one, and no one thanked me for those either.
(Drey'auc) Megint meg kell, hogy köszönjem.(Drey'auc) I must thank you all again.
* Ó, apu, apu, régen a térdedre ültettél, * * és még emlékszem a leckére mit meséltél, * * Mint hogyan egyem meg a zöldséget, * * de előtte mindig köszönjem meg. * * Hogy nem illik hazudni, hacsak meg akarsz halni... *Oh, daddy, daddy I once sat on your knee and I still remember the lessons you taught me like always eat your vegetables but first you must give thanks like never tell a lie unless you want to die
- Akkor engedje meg, hogy személyesen köszönjem meg, hogy tagja a legnagyobb generációnak.Well, then allow me to personally thank you for being part of the greatest generation.
- Ha túléljük, szólj, hogy köszönjem meg.- If we survive, remind me to thank you.
- Hadd köszönjem meg az ő nevükben.- Let me thank you for them.
"Vedd el, amit akarsz kérdezés nélkül és ne köszönd meg,""Take everything you can without asking. Without saying 'thank you! '
* Ne az Úrnak köszönd *, * hanem a fehéreknek *You know, you don't thank the Lord You thank the whites
* Tudod, ne az Úrnak, * * hanem a fehéreknek köszönd *You know, you don't thank the Lord You thank the whites
* Tudod, ne az Úrnak, * * hanem fehéreknek köszönd!You know, you don't thank the Lord You thank the whites.
- Akkor köszönje meg neki, kérem.Please thank the Commander, then.
- Annyit mondott, hogy James tiszteletesnek köszönje.All he said was, you've got Preacher James to thank.
- Ha valakinek meg akarja köszönni, köszönje neki.So if you want to thank somebody, thank him.
- Jól van, először is, és kérem, többet ne köszönje meg, a maguk korhatára rég elavult.Okay, first of all - Please, don't thank us anymore.
- Köszönöm uram. - Ne nekem köszönje.Thank you, Mr. - Do not thank me -
- Akkor köszönjétek meg!Well, then thank me.
- Az embernek, Marlónak köszönjétek.- Oh, you need to thank my man Marlo.
- Meg kéne, hogy köszönjétek.- You should be thanking me. - The question is why.
-Ne köszönjétek még meg.- Don't thank us yet.
Amikor pedig apa visszajön, feltétlenül köszönjétek meg neki.Once Dad comes home, make sure to thank him.
- Hát, ezt neki köszönjék!Well, you have him to thank for that.
- Meg kéne, hogy köszönjék nekik, az isten szerelmére!You should thank them for God's sake!
- Mrs. Feldmannak köszönjék.-Ja, danke. -You may thank Mrs. Feldman.
- Ne köszönjék.- Don't thank me.
- Ne nekem köszönjék, hanem az elkövetőnek!- Don't thank me. Thank the unsub.
Eddie megkért, köszönjek meg mindent a nevében is.Eddie asked me to thank you for everything.
Hát eljött az a perc, amikor meg kell köszönjek mindent.And now the moment has come for me, to thank you for everything.
Mi a szart köszönjek meg?What the hell am I thanking you for?
Miért köszönjek meg egy turmixgépet?Why should I thank someone for a blender?
Nem tudom, minek köszönjek meg bármit is, mivel feladott engem, és Fury titkos bázisára vezette az amerikai hadsereget.Don't see how thanks are in order, considering you just sold me out and led the US military straight to Fury's secret base.
- Hé, még ne köszönj semmit.- Thank you. - Hey, don't thank me yet.
- Még ne köszönj semmit!Oh, don't thank me yet.
- Még ne köszönj semmit.- Oh, don't thank me yet.
- Ne köszönj még semmit!- Yeah, don't thank me yet.
- Még ne köszönjön semmit!Don't thank me yet.
- Ne köszönjön semmit, mert még nem hallotta a tervem.Don't thank me yet; you haven't heard my plan.
- Ne köszönjön semmit.- Save your thanks.
Addig ne köszönjön semmit, amíg sikerrel nem jártam.Don't thank me until I've succeeded.
- Hát sajnálom, köszönjünk, hogy velünk játszott.Oh, this sucks. Well, sorry, and thank you for playing.
- Igen, köszönjünk.- Yeah, thank you.
- Nem, köszönjünk, ennyi.- No, thank you, that's all.
- Uh, nem, köszönjünk .- Uh, no, thank you.
Haneen meg akarta köszönni a hadseregnek az ellátást, és arra gondoltam, hogy ez a tökéletes fórum, szóval, köszönjünk a kedves fogadtatást.Haneen wanted to thank the army for her treatment here, and I thought the F.R.G. was the perfect forum, so thank you for your kind reception.
Bőséges hála és jó dolgok köszönjenek rád.A bountiful thanks and good things for fall.
"Meg kell köszönnöm neked - köszönöm hogy ezt láthattam."So I need to thank you - thank you for helping me to see this.
- Akkor meg kéne köszönnöm, hogy- So I'm supposed to thank you
- Meg kell köszönnöm Charlie-nak a jegyeket.- I have to thank Charlie for the tickets. - Boo. - Charlie!
- Meg kell köszönnöm a Mesternek mindazt amit értünk tesz.I have to thank our Mister for everything that is giving me.
- Meg kell köszönnöm, Charlie.- Hey. - I have to thank you, Charlie.
- Meg kell köszönnöd neki.- You'll have to thank him.
Ha ezek után megdöntöd, nagyon meg kell nekem köszönnöd.If you get laid after this, you got me to thank, all right.
Igen, de meg kell köszönnöd a feleségednek- és te a feleségem vagy, ugye?Yeah, but you're supposed to thank your wife, and-- and you are my wife, right?
Meg kell köszönnöd Eli-nak helyettem, mert ez nem sikerülhetett volna a támogatása nélkül.I need you to thank Eli for me because I wouldn't have done this without his encouragement.
Hát, neked kell köszönnie ezt, mert csak te és én tudtunk erről.Well she has you to thank for that!
Igaza van, azt hiszi nekem kell, hogy megköszönje, nem nekem kell köszönnie.You're right, you think I'm the one to thank, but I'm not the one to thank.
Meg kellett köszönnie.You had to thank me.
Nem is az idegesített, hogy nem örült a virágnak, csak elvártam, hogy megköszönje. Tudom, hogy nem kellett volna így hívnom, de neki viszont meg kellett volna köszönnie, nem?it's not that i was mad that she didn't like the flowers, i wanted her to thank me. l know i shouldn't have called her that, but she should have thanked me, right?
Nincs mit köszönnie olyanoknak, akik nem léteznek.There's no reason to thank us because we don't exist.
- Hé, te nem mondanál ilyet, kivéve ha tényleg meg kell köszönnünk.- Hey, you wouldn't say that unless there was a need to thank you.
Igazán meg kellene köszönnünk önnek.We have to thank you.
Ki másnak kellene köszönnünk az új vállalkozásunkat Mexikóban?Who else do we have to thank for our new venture in Mexico?
Meg kell köszönnünk Karvalynak és Tenarnak.We have to thank Sparrowhawk and Tenar.
Meg kell köszönnünk Paulnak, hogy annyi lemezt készítettünk amennyit, mert John és én, mivel egyazon környéken éltünk, gyakran lógtunk együtt.We have to thank Paul that we made as many records as we did because, you know, John and I, cos we lived in the same area, would be hanging out.
- Meg sem kell köszönniük.You don't have to thank me.
Meg kéne köszönniük.You ought to thank me.
Ha megfelelően végzzük a műtétet ... akkor köszönő levelet kapunk a nőktől , hogy megmentettük az életüket.If you perform the operation properly... you'll receive letters from women thanking you for saving their lives.
Megköszönöd a köszönő levelekt?You're thanking me for thank-you notes?
Raspeguy ezredes ír majd magának egy köszönő levelet... az előzékeny együttműködésért.We'll have Colonel Raspeguy send a letter thanking you for your fine spirit of cooperation.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

köszönt
greet

Similar but longer

köszönt
greet

Random

kommentál
comment
konstatál
note
kozmetikáz
employ/use cosmetics
kölcsönkér
borrow
körülvesz
surround
köszönt
greet
következik
follow
kutat
investigate
lacafacázik
hesitate
latol
weight

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'thank':

None found.
Learning languages?