Kódol (to code) conjugation

Hungarian
59 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kódolok
I code
kódolsz
you code
kódol
he/she to code
kódolunk
we code
kódoltok
you all code
kódolnak
they code
Present definite tense
kódolom
I code
kódolod
you code
kódolja
he/she codes
kódoljuk
we code
kódoljátok
you all code
kódolják
they code
Past indefinite tense
kódoltam
I coded
kódoltál
you coded
kódolt
he/she coded
kódoltunk
we coded
kódoltatok
you all coded
kódoltak
they coded
Past definite tense
kódoltam
I coded
kódoltad
you coded
kódolta
he/she coded
kódoltuk
we coded
kódoltátok
you all coded
kódolták
they coded
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kódolnék
I would code
kódolnál
you would code
kódolna
he/she would code
kódolnánk
we would code
kódolnátok
you all would code
kódolnának
they would code
Conditional present definite tense
kódolnám
I would code
kódolnád
you would code
kódolná
he/she would code
kódolnánk
we would code
kódolnátok
you all would code
kódolnák
they would code
Conditional past indefinite tense
kódoltam volna
I would have coded
kódoltál volna
you would have coded
kódolt volna
he/she would have coded
kódoltunk volna
we would have coded
kódoltatok volna
you all would have coded
kódoltak volna
they would have coded
Conditional past definite tense
kódoltam volna
I would have coded
kódoltad volna
you would have coded
kódolta volna
he/she would have coded
kódoltuk volna
we would have coded
kódoltátok volna
you all would have coded
kódolták volna
they would have coded
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kódolni
I will code
fogsz kódolni
you will code
fog kódolni
he/she will code
fogunk kódolni
we will code
fogtok kódolni
you all will code
fognak kódolni
they will code
Future definite tense
fogom kódolni
I will code
fogod kódolni
you will code
fogja kódolni
he/she will code
fogjuk kódolni
we will code
fogjátok kódolni
you all will code
fogják kódolni
they will code
Subjunctive present definite tense
kódoljam
(if/so that) I code
kódold
(if/so that) you code
kódolja
(if/so that) he/she code
kódoljuk
(if/so that) we code
kódoljátok
(if/so that) you all code
kódolják
(if/so that) they code
Subjunctive present indefinite tense
kódoljak
(if/so that) I code
kódolj
(if/so that) you code
kódoljon
(if/so that) he/she code
kódoljunk
(if/so that) we code
kódoljatok
(if/so that) you all code
kódoljanak
(if/so that) they code
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kódolnom
I to code
kódolnod
you to code
kódolnia
he/she to code
kódolnunk
we to code
kódolnotok
you all to code
kódolniuk
they to code

Examples of kódol

Example in HungarianTranslation in English
Biztos, hogy gyorsabban kódolok, mint a nálam kétszer idősebbek.Fact, I can code faster than kids twice my age.
Kell valami, amit nézhetsz amikor egész nap kódolsz.Something to look at when you're... writing code all day.
Kód, kód, kódolunk!Uh, code. Code -- code -- c-coding!
Milyen nyelven kódoltok?What language do you guys code in?
- És ezek a kriptográfusok rendszeresen kódolnak üzeneteket a Fehér Ház, a minisztériumok, és a Pentagon között?- And those cryptographers on a daily basis, code and decode messages sent between the White House, the State Department and the Pentagon?
A kulcs fogai numerikusan kódolnak egy szélességet és egy magasságot.Ridges on keys are numerically coded by width and height.
A vegyészek így kódolnak.That's how a chemist writes code.
Minden implantátumot sorozatszám alapján címkéznek és kódolnak, hogy nyomon követhesd az orvoson át a páciensig.All surgical implants are labeled and coded by serial number, so you can track them through the doctor and back to the patient.
Mintákat keresünk, konkrét idegi áramköröket az agyukban, amik emlékeket kódolnak az apádról.What we're looking for are patterns-- specific neural circuits in their brains that code for memories of your dad.
Hozza ide. A titkosításhoz kell valami, amivel kódolod, egy ismert könyv, vagy egy híres szöveg, mint például a függetlenségi nyilatkozat.When you cipher, you take something you wrote and you encode it using a key book or a famous text, like the declaration of independence.
Én lefordítom, te kódolod, és elküldjük.I'll translate it. You code it. Let's get it sent.
Nos ... nos ... majd kódolja vagy valaki más jön be, és megnézhetik és nem fogják érteni mert ... ők ... akarták, hogy kódoljuk és megtettük ...So-- so-- so-- he codes-- Or else someone else comes in and then they watch it and they can't understand because-- They-they wanted us to code it and we did we did just what they.
Most kódoljuk be.They're being coded.
Nos ... nos ... majd kódolja vagy valaki más jön be, és megnézhetik és nem fogják érteni mert ... ők ... akarták, hogy kódoljuk és megtettük ...So-- so-- so-- he codes-- Or else someone else comes in and then they watch it and they can't understand because-- They-they wanted us to code it and we did we did just what they.
A Ferengi adásokat automatikusan kódolják, uram.Ferengi transmissions are scrambled and encoded.
Ezeket a könyveket kódolják.They keep the books in code.
Fénysugárba kódolják az üzeneteinket...They encode their messages in beams of light.
Manapság kódolják a szállítási címet.You know, these days, they encode the shipping destination.
Megtaláltam azt az RNS sorozatot, amelyek kódolják...I've identified the RNA sequences that code...
Megszereztem minden infót a felületi érbetegségről kiemeltem részleteket és kódoltam őket, hogy körvonalaiban egyezzen a tieddel.I got all the info on peripheral vascular disease, highlighted passages and coded them to correspond with the outline in your packet.
Sheridan és én úgy döntöttük, hogy túl veszélyes volt ahhoz, hogy a többiek tudjanak róla, úgyhogy kódoltam az összes naplóbejegyzésemet.Sheridan and I decided it was too dangerous... to let others know about it, so I coded all my log entries.
Átadta a B613 aktákat, az én aktáimat, amiket színekkel kódoltam.She's handing me b613 files, My b613 files with my little color-coded tabs.
Én terveztem az adatbázisukat, kódoltam a katonai biztonság miatt.I designed their databases, encoded with military security.
"1865 áprilisában Viktória királynő küld Pike-nak két kódolt levelet."April 1865. Queen Victoria sends Pike two coded missives.
"segít az FBI-nak megfejteni a gyilkos kódolt üzeneteit.""has been helping the FBI decipher the killer's coded messages".
- A jel kódolt.- The signal is coded.
- A kódolt üzenetről beszélsz.- You mean the coded message.
- A közvetítőm, Fulcrum azt mondja,... a szenátor kódolt üzeneteket alkalmaz az adásai során.- My contact, Fulcrum, says... the senator hides coded messages in his transmissions.
Minden elfogott üzenetet így kódoltunk ki. És ezt kaptuk:This is how we decoded all the intercepts and we got..
A portfólióban lévő fiktív állományok neveibe és értékeibe egy üzenetet kódoltak.Yes, and because of its offshore status, it was turned over to Langley, run through channels. Encoded in the names and values of the fictitious stocks within the portfolio, cryptography found a message.
A sorozatban lévő üzenetek rejtettek és kódoltak, szinte ugyanolyanok, mint a könyvben lévők.The messages in the show are hidden, coded, identical to what's in that book.
A szövegek kódoltak, de úgy tűnik, hogy még mindig Sosa hozza a mindennapi döntéseket a banda életében.Texts are coded, but it looks as though Sosa's still making the day-to-day decisions for the gang.
A világon minden emberi lénynek kettő van belőle... ezek antigének, csoportok, kódoltak.Every human being on earth has two of these - these antigens, these sets, coded so.
Akkor mi van, ezek... a bejegyzések is kódoltak?So what, these posts are coded?
Te kódoltad, igaz?You coded it, right?
- Birkoff kódolta.-Birkoff encoded it.
A KGB ezeknek a könyveknek a lapjaiba kódolta a különböző merényletekről szóló utasításokat.The KGB encoded assassination orders in these pages.
Bárki tette is, kódolta a folyamatot, hogy ne lehessen észlelni.Whoever did this, encoded the procedure so it wouldn't be detected.
De Turner fogta a titkosított üzenetet, és az új kulccsal ismét kódolta.Right. But Turner took the encrypted message, used the new key, and encoded it again.
De ha számítógéppel kódolta, akár több milliónyi is lehet.But if he encoded it with a computer, it could be millions.
A szoftvert úgy kódoltuk, hogy látnia kell egy vörös ajtót.The software has been encoded with what you will see as a red door.
Mi rádióhullámokba kódoltuk a történeteinket, és az űrbe sugároztuk őket.We've encoded our stories in radio waves and beamed them into space.
És már ki is kódoltuk őket.They are being decoded.
- A vírust úgy kódolták, hogy leállítson a teremben mindent.The virus was coded to shut us down.
3D nyomtató számára kódolták.Encoded for a 3-D printer.
A biztonsági rendszer utolsó szintjét a DNS-emmel kódolták.The last level of security is coded to my DNA.
A titkos anyagokat már azelőtt digitálisan kódolták, mielőtt a számítógépet feltalálták volna.Classified data has been digitally encoded since before computers were invented.
A zárakat az én DNS-emmel kódolták.The locks are coded to my DNA.
- Hogy kódoljam?How do you want it coded?
De arra kért, ne foglalkozzam velük és ne kódoljam ki őket.But he asked me not to file or decode them.
Amint végeztél, kódold a számlát egy nap végi átutalásra a Clute-Nichols Hong Kong-i cége nevében.Once you're done, you'll encode this fund wire for an end-of-day transfer to the Clute-Nichols office in Hong Kong.
Ellenőrizd, kódold le és küld el.Check, please, encode and transmit.
Azt akarod, hogy kódoljak miközben sakkozunk?You want me to write code while playing chess?
Itt van. Ülj le és kódolj.Sit down and start to encode the message.
Rendben, kódolj, Blaze, majd én foglalkozom a sakkal.All right, code away, Blaze, I'll handle the chess.
Aztán meg volt győződve arról, hogy tudja a működési elvét valamiféle kódoló szerkezetnek.Then he became convinced that he held the key to some sort of coding device.
Craig kódoló-órája szent.Craig's coding hour is sacred.
Mert... Craig hamarosan itt lesz, de most van a kódoló-órája.Craig will be with us momentarily, but at present he's in his coding hour.
És azt hiszed, hogy a kódoló aláírásodon keresztül nyomoztak le?You think they tracked you via this coding signature?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dúdol
hum
hódol
pay homage to somebody
padol
cover with floor
vádol
accuse somebody

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

kattint
click
keskenyít
do
kielégít
satisfy
kiemelkedik
rise
kinevez
appoint
kisebbít
diminish
kiszáll
fly out of something
kodifikál
codify
kolbászol
mooch about
kommandíroz
conduct

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'code':

None found.
Learning languages?