Kísér (to accompany) conjugation

Hungarian
99 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kísérek
I accompany
kísérsz
you accompany
kísér
he/she to accompany
kísérünk
we accompany
kísértek
you all accompany
kísérnek
they accompany
Present definite tense
kísérem
I accompany
kíséred
you accompany
kíséri
he/she accompanies
kísérjük
we accompany
kíséritek
you all accompany
kísérik
they accompany
Past indefinite tense
kísértem
I accompanied
kísértél
you accompanied
kísért
he/she accompanied
kísértünk
we accompanied
kísértetek
you all accompanied
kísértek
they accompanied
Past definite tense
kísértem
I accompanied
kísérted
you accompanied
kísérte
he/she accompanied
kísértük
we accompanied
kísértétek
you all accompanied
kísérték
they accompanied
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kísérnék
I would accompany
kísérnél
you would accompany
kísérne
he/she would accompany
kísérnénk
we would accompany
kísérnétek
you all would accompany
kísérnének
they would accompany
Conditional present definite tense
kísérném
I would accompany
kísérnéd
you would accompany
kísérné
he/she would accompany
kísérnénk
we would accompany
kísérnétek
you all would accompany
kísérnék
they would accompany
Conditional past indefinite tense
kísértem volna
I would have accompanied
kísértél volna
you would have accompanied
kísért volna
he/she would have accompanied
kísértünk volna
we would have accompanied
kísértetek volna
you all would have accompanied
kísértek volna
they would have accompanied
Conditional past definite tense
kísértem volna
I would have accompanied
kísérted volna
you would have accompanied
kísérte volna
he/she would have accompanied
kísértük volna
we would have accompanied
kísértétek volna
you all would have accompanied
kísérték volna
they would have accompanied
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kísérni
I will accompany
fogsz kísérni
you will accompany
fog kísérni
he/she will accompany
fogunk kísérni
we will accompany
fogtok kísérni
you all will accompany
fognak kísérni
they will accompany
Future definite tense
fogom kísérni
I will accompany
fogod kísérni
you will accompany
fogja kísérni
he/she will accompany
fogjuk kísérni
we will accompany
fogjátok kísérni
you all will accompany
fogják kísérni
they will accompany
Subjunctive present definite tense
kísérjem
(if/so that) I accompany
kísérd
(if/so that) you accompany
kísérje
(if/so that) he/she accompany
kísérjük
(if/so that) we accompany
kísérjétek
(if/so that) you all accompany
kísérjék
(if/so that) they accompany
Subjunctive present indefinite tense
kísérjek
(if/so that) I accompany
kísérj
(if/so that) you accompany
kísérjen
(if/so that) he/she accompany
kísérjünk
(if/so that) we accompany
kísérjetek
(if/so that) you all accompany
kísérjenek
(if/so that) they accompany
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kísérnem
I to accompany
kísérned
you to accompany
kísérnie
he/she to accompany
kísérnünk
we to accompany
kísérnetek
you all to accompany
kísérniük
they to accompany

Examples of kísér

Example in HungarianTranslation in English
-El akartalak kísérni.-I wanted to accompany you
A lányom a templomban fog énekelni, és szeretném zongorán kísérni, de már évek óta nem játszottam.My daughter is singing a song at church. I want to accompany her on the piano and haven't played in years.
A szimbióta, amit Daniel Jackson-ba ültettek, egy kém volt, akinek el kellett volna kísérni titeket.The symbiote implanted within Daniel Jackson was a spy intended to accompany you.
Az a protokoll, hogy valakinek ki kell kísérni.Well, it's hospital policy. Somebody has to accompany you to the van.
Azt mondtam, hogy csak el foglak kísérni.I said I was only going to accompany you
Én majd zongorán kísérek!I'll accompany you on the piano.
- Engem kísérsz.- Are you accompany me.
A jelentésekbe azt írom majd, hogy engem kísérsz a székházba.Good. Log sheets will show you accompanying me to the U.N.
Egy csónakkal kísérsz, ahogy megbeszéltük.You accompany me in a boat, like we talked about.
Hiroko, miért nem kísérsz el Otaruba?Hiroko, why don't you accompany me to Otaru?
Edie kísér majd gitárral.Edie's going to accompany me on guitar.
Mr. Walter Simmond nagylelkűen felajánlotta, hogy kísér a harmóniumon.Mr Walter Simmonds has generously offered to accompany me on the harmonium!
így most ő kísér engem a te nevedben is a másvilágra.He died to accompany me on your behalf as well.
Fájó, néma csendben, sűrű, mély sötétben sóhajaim kísérnek engem.The solitude, silence and darkness accompany me.
Ha eljő a halál... csak a felhalmozott cselekedeteid kísérnek el.When death comes, only your life's actions accompany you.
Miss Dorothy Gale, a kansasi boszorkánypusztító óriás és barátai mint szolgáim kísérnek majd smaragdvárosi küldetésemen, hogy találkozzam a Madárijesztővel.Miss Dorothy Gale, the witch slaying giant from Kansas, and her friends, will accompany me as my servants... on a mission to Emerald City to meet... with the Scarecrow.
A tesóim és apu elkezdenek svéd népzenét játszani, a "Trettondagsmarchent", én pedig kereplõn kísérem majd õket.My brother and fathers will begin by playing the Swedish folk song "Trettondagsmarchen" and I will accompany them on my hurdy gurdy.
Csupán Simont kísérem el.I merely accompany Simon.
Kérem, nézzék el, hogy nem kísérem ki önöket.Please excuse me for not accompanying you to the gate.
Lucy, ha el akar látogatni Humphrey Hallba, ami azt illeti, menjen, de én Kína összes teájáért sem kísérem el.Lucy, if you wish to visit Humphreys' Hall, by all means do so but I shall not accompany you for all the tea in China.
Magam kísérem le, hogy megbizonyosodjak.I will accompany you to make certain.
Fakhru, te csak a hölgyet kíséred el."Fakhru, you are accompanying the lady.
Gondolom, személyesen kíséred el a szállítmányt, nem igaz?I presume you are going to accompany the cart, personally.
Ha valahová nem kíséred el, szájukra vesznek az emberek."lf you don't accompany him, people will talk"
Sydney, te kíséred el Lauren-t Mexikóba.Sydney, you'll accompany Lauren to Mexico. That's it.
A Krampusz kíséri Szent Miklóst mindenhova, és Szent Miklós megajándékozza a gyerekeket, de a Krampusz megbünteti őket azzal, hogy a zsákjába tömi, a barlangjába cipeli őket, és felfalja őket karácsonykor vacsorára.Krampus accompanies St. Nick everywhere he goes, and St. Nick rewards the kids by giving them presents, but Krampus punishes them by shoving them into his sack, bringing them back to his lair and devouring them for Christmas dinner.
A sebeket bizonyos szag kíséri.A smell accompanies the wounds.
Ki kíséri Siddarthát a bíróságra holnap?Who accompanies Siddartha to the court tomorrow?
"Bámul". És nem, az Igazgatót kísérjük."Ogle." And no, we're here to accompany the director.
Azért gyűltünk össze, hogy... utolsó útjára kísérjük polgártársunkat, Jacques Massoulier-t.We are gathered to accompany Jacques Massoulier to his last home.
Használjuk ki mi is az éjszaka sötétjét és csendjét, kísérjük el barátainkat egy darabon éjszakai merüléseik és élelemkeresésük során.Let us make use of the dark and quiet of the night, and accompany our friends for a while during their night dives and their search for food.
Miért nem kísérjük el őket Cimeronba?Why don't we accompany them all the way to Cimeron?
Asterix és Obelix kísérik majd Alafolixot az Olimpiára.Asterix and Obelix will accompany Alafolix to the Olympic Games!
Az évek során milliónyi kínzásmódról álmodoztam, amik a végső pillanatait kísérik.Over the years, I've dreamed of a million exquisite tortures to accompany your final moments.
De semmi jele stressznek vagy kimerültségnek, amelyek általában az ilyen hallucinációkat kísérik.You show no signs of stress that usually accompany hallucinations.
Ezek azok a szavak, amik az illusztrációkat kísérik a könyvben, de még nincs kész.Mm. Uh, these notes are the words that accompany the illuminations in the book, but I haven't finished.
Hozzájuk hasonló elszánt férfiak, és imáink kísérik őket útjukon, hogy elhozhassák a gazdagságot a mi szegény, szűkölködéstől sújtott népünknek, és ily módon békét... jólétet... mindenkinek.Men like them, and may our prayers accompany them on their voyages... will bring riches to our poor... and poverty stricken people. And in this way also peace... and wealth... for everyone.
Ahogy az összes időst is... én kísértem ki a temetőbe.As for the old, I accompanied them to the cemetery.
Soha nem kísértem el Jeffet,amikor elment megnézni egy ilyet.I'll not even accompanied Jeff to watch a horror movie..
10 éven keresztül ez a kard kísért engem minden csatába.For 10 years this sword has accompanied me to every battle.
A bátyám nem hajlandó megmondani, miért kísért el, de itt van.My brother will not say for why I am accompanied by him, but here, here.
A helyszín egy brooklyni házibuli. A tanúk szerint fiatalember volt a támadó, akit három kisgyerek kísért.Witnesses at the Brooklyn house party where the assault took place described his attacker as a young man, accompanied by three small children.
Aztán fél órán át samizen játékot hallottam, amit az énekével kísért.I heard a shamisen playing for about 30 minutes, accompanied by his singing.
Egy motorosokkal kísért teherautót körözünk.Apprehend a truck that's accompanied by gangster motorcycles.
75 évig uralkodott, gyakran kísérte egy vad holló.He reigned for 75 years, often accompanied by a wild crow.
A három férfit szökésükben egy ismeretlen nö kísérte aki a leírás szerint fiatal, erös és állatszerü.The three men were accompanied in their escape by an unknown woman described only as young, strong, and animal-like.
A lányt a barátja kísérte haza nem sokkal éjfél előtt.Her friend accompanied her home shortly before midnight...
A szállítmányt Binks képviselő kísérte el.Representative Binks accompanied the shipment.
A vizsgálat megállapította, hogy egy ismeretlen férfi is kísérte őket.Investigations prooved that they were accompanied by a man, whose identity is unkown.
A sztrájkokat tüntetések is kísérték Londonban és Birminghamben...The strikes were accompanied by protest rallies... -...in London, Birmingham....
Azzal, hogy Lincolnt soha nem kísérték el a testőrei a színházba, ...hallod, amit mondok?Because President Lincoln was never accompanied by guards when attending the theater.
- Hadd kísérjem el magukat.- Let me accompany you.
1968-ban, egy nap apám megkért, hogy kísérjem el meglátogatni szíve hölgyét, aki tüdőrákos lett.One day in 1968, Dad asked if I had time to accompany him to visit the Northern Lady, who had lung cancer.
A Doktor javasolta már, hogy kísérjem a következő opera-előadásán.The Doctor did suggest that l accompany him during his next operatic performance.
A Lovag megkért, hogy kísérjem el Afrikába.The Knight asked me to accompany him to Africa. But the country had to be rebuild.
A királynő úgy rendelkezett, hogy kísérjem el önt a körútjára.The Queen wishes me to accompany you on your charity tour.
Francis, tiszteletünk jeléül, kérlek, kísérd el az öcsédet a partraszállásra.Francis, to show our respect, I want you to accompany your little brother to the landing.
Kérlek kísérd el Larat és vidd ezeket a kérdőíveket a Betlehem Mental kórházba."I am sorry I am unable to meet you. "Please accompany Lara and these forms "to Bethlem Mental.
Ne vesztegesd tovább az életed, inkább kísérd el őt.Stop wasting your time and accompany him.
Ramiro, kísérd el az öltözőbe és ne jöjjön ki onnan.Ramiro, accompany them in the locker room and do not let them out. - Come on, come on!
Te kísérd Jong-ot a palotába.You accompany Jong to the palace.
- Mr Worf, kísérje el!Mr. Worf, please accompany him.
- Szeretné, hogy megkérjek valakit, hogy kísérje el?I'll take it myself. Oh. Would you like me to organise somebody to accompany you?
Azt akarom, hogy 4 hajó kísérje a fegyvert.I want four ships to accompany the weapon.
Bernays rendkívül ügyesnek bizonyult az ötlet promotálásában, bel- és külföldön egyaránt. És a háború végeztével felkérték, hogy kísérje el az elnököt a Párizsi Békekonferenciára.Bernays proved extremely skillful at promoting this idea both at home and abroad and at the end of the war was asked to accompany the President to the Paris Peace Conference.
Colette, kérem kísérje fel Catherine-t a szobájába. - Máris, uram.Be kind and accompany Catherine to her room.
Te és te, kísérjétek el.You and you, accompany him.
Francis, megparancsoltam a királyi őrségnek, hogy kísérjék a helyőrségre, hogy kiszabadíthassa a protestáns rabokat.Francis, I ordered the king's guards to accompany him to the garrison to free the Protestant prisoners.
Kiválogattam a legjobbakat, hogy őt kísérjék.I've picked some good ones... to accompany him.
Mary nagynéni aggodalmaskodik, hogy kísérjék el Charliet.Aunt Mary's anxious to have you accompany Charlie.
Ugyanis megbíztak mint osztályöntudatos katonát, hogy kísérjek el egy csapat elvtársat keleti testvéri szövetségeseinktől.Exactly, I was charged, as a class-conscious soldier, to accompany a group of comrades from our brotherly East.
Akkor megkérlek, hogy kísérj el az éttermembe.I suggest you accompany me to my restaurant.
Fancho, kísérj engem.Fancho, accompany me.
Kérlek, kísérj el a csónakhoz.Please accompany me to the boat.
le vagyok égve. Andrew, azt ajánlom, hogy kísérj el egy bizonyos helyre.Andrew I am advising you to accompany me to a certain place
A királyi őrségnek megparancsoltuk, hogy kísérjen el téged és embereid a helyőrségre, ahol a protestáns rabokat tartják fogva.The kingsguard have been ordered to accompany you and your men to the garrison where the Protestant prisoners are being held.
Ahhoz viszont ragaszkodom, hogy kísérjen el a rendőrségre, ahol visszavonja az állításait. Haladéktalanul.However, I do insist that you accompany me to the police station where you will make a full retraction of your statement.
Azt hiszem, meg kell kérnem, hogy kísérjen el a Scotland Yardra, Őméltósága.I believe I'm going to have to request you to accompany me Your Grace.
Chere madame, ha tudni akarja az igazságot Mlle Norma Restarickról, kísérjen el egy útra.Chère madame, if you want to know the real truth about Mademoiselle Norma Restarick, you will accompany me on a journey.
Daniel sosem fog beleegyezni, hogy kísérjen téged.Daniel will never agree to accompany you.
El kell hogy kísérjünk.We'll need to accompany you.
Qi Bácsi, hadd kísérjünk el.Uncle Qi, let us accompany you.
Mr. és Mrs. Creswick meg kell kérnem önöket, hogy kísérjenek be az őrsre, hogy válaszoljanak a kérdéseimre John Lockhart haláláról, akit leginkább Dodgerként ismertek.Now, Mr and Mrs Creswick, I must ask you to accompany me to the station to answer questions about the death of John Lockhart, otherwise known as Dodger.
Ebben az esetben... El kell kísérnem az Elnököt és a csapatát.Which means, since I'm part of the Fuhrer's party, I won't be able to accompany you...
El kell kísérnem az intendánst reggel egy kacsavadászatra.I have to accompany the magistrate on a duck hunt in the morning.
Ha olyan területre kíván menni, ahová nincs engedélye, akkor el kell kísérnem magát.If you wish to go to restricted areas without obtaining pre-approval, you are required to accompany me.
Ma este el kell kísérnem a férjemet egy vacsorára.I have to accompany my husband to a dinner this evening.
Nekem mint hivatalnoknak, el kell kísérnem Don Luist.And as sheriff, I have to accompany Don Luis.
A muníciót és fegyvereket szállító csapatot kellett kísérnie.I was sent to accompany a group of experts from the Ministry of Weapons and Ammunition.
Csak el kell kísérnie azt az embert terápiára, kulturálódásra.Your job would be to accompany the individual to various therapeutic and cultural pursuits.
De ki van kötve, hogy egy meghatározott számú embernek.. ...kell kísérnie a daimyot éves útján.But there's a stipulated number of men to accompany a daimyo's annual journey.
Ha itt kell kísérnie azokat fejesek, csak inni csendesen.If you're here to accompany those higher-ups, just drink quietly.
Természetesen el kellene kísérnie minden állami ügyben, és hogy ott őrizze a palotában, a Királyi Udvarban.You would naturally have to accompany him on all state business and be there to guard him in the palace, in the royal court.
El kellett volna kísérniük a hajóig, hogy biztonságban legyen.They were supposed to accompany him to a ship and see him safely on board.
"Neked jár köszönet apám, azért az engem kísérő bizalomért, amit a halálod hozott létre kettőnk között.You thank me. father, by accompanying me with this trust that your death has created between the two of us.
- A kísérő videót is?And the accompanying video?
- Pedig nem fogsz. Felnőtt kísérő nélkül nem utazhatsz vonattal.There's no train for you without an accompanying adult.
Az Olimpiai Szervező Bizottság kísérő tagjai Graham Hitchins infrastruktúra felelős, Kay Hope fenntarthatósági vezető, valamint Siobhan Sharpe márkamenedzser, a Perfect Curve PR vállalattól.The accompanying party for the Olympic Deliverance Commission includes Head of Infrastructure Graham Hitchins and Head of Sustainability Kay Hope, as well as Head of Brand Siobhan Sharpe, from PR company Perfect Curve.
Egy kísérő mikrotöréssel a koponyafalcsonton.With an accompanying microfracture on the parietal.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kísért
tempt

Similar but longer

elkísér
accompany someone
kísért
tempt

Random

kibeszél
disclose a secret about something
kigúnyol
ridicule
kikapcsol
disconnect
kimutat
point at something
kinagyít
magnify
kipárnáz
cushion
kisebbít
diminish
kísérletezik
experiment
kivonul
march out
kompromittál
compromise

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'accompany':

None found.
Learning languages?