Kínál (to offer) conjugation

Hungarian
141 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
kínálok
I offer
kínálsz
you offer
kínál
he/she to offer
kínálunk
we offer
kínáltok
you all offer
kínálnak
they offer
Present definite tense
kínálom
I offer
kínálod
you offer
kínálja
he/she offers
kínáljuk
we offer
kínáljátok
you all offer
kínálják
they offer
Past indefinite tense
kínáltam
I offered
kínáltál
you offered
kínált
he/she offered
kínáltunk
we offered
kínáltatok
you all offered
kínáltak
they offered
Past definite tense
kínáltam
I offered
kínáltad
you offered
kínálta
he/she offered
kínáltuk
we offered
kínáltátok
you all offered
kínálták
they offered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
kínálnék
I would offer
kínálnál
you would offer
kínálna
he/she would offer
kínálnánk
we would offer
kínálnátok
you all would offer
kínálnának
they would offer
Conditional present definite tense
kínálnám
I would offer
kínálnád
you would offer
kínálná
he/she would offer
kínálnánk
we would offer
kínálnátok
you all would offer
kínálnák
they would offer
Conditional past indefinite tense
kínáltam volna
I would have offered
kínáltál volna
you would have offered
kínált volna
he/she would have offered
kínáltunk volna
we would have offered
kínáltatok volna
you all would have offered
kínáltak volna
they would have offered
Conditional past definite tense
kínáltam volna
I would have offered
kínáltad volna
you would have offered
kínálta volna
he/she would have offered
kínáltuk volna
we would have offered
kínáltátok volna
you all would have offered
kínálták volna
they would have offered
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok kínálni
I will offer
fogsz kínálni
you will offer
fog kínálni
he/she will offer
fogunk kínálni
we will offer
fogtok kínálni
you all will offer
fognak kínálni
they will offer
Future definite tense
fogom kínálni
I will offer
fogod kínálni
you will offer
fogja kínálni
he/she will offer
fogjuk kínálni
we will offer
fogjátok kínálni
you all will offer
fogják kínálni
they will offer
Subjunctive present definite tense
kínáljam
(if/so that) I offer
kínáld
(if/so that) you offer
kínálja
(if/so that) he/she offer
kínáljuk
(if/so that) we offer
kínáljátok
(if/so that) you all offer
kínálják
(if/so that) they offer
Subjunctive present indefinite tense
kínáljak
(if/so that) I offer
kínálj
(if/so that) you offer
kínáljon
(if/so that) he/she offer
kínáljunk
(if/so that) we offer
kínáljatok
(if/so that) you all offer
kínáljanak
(if/so that) they offer
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
kínálnom
I to offer
kínálnod
you to offer
kínálnia
he/she to offer
kínálnunk
we to offer
kínálnotok
you all to offer
kínálniuk
they to offer

Examples of kínál

Example in HungarianTranslation in English
A másik világ látogatóit csak ezen soványka lakomával tudjuk kínálni.This is a meagre feast to offer visitors from another world.
A nagy beszélgetésben el is felejtettem teával kínálni.It's been so nice talking to you that I forgot to offer tea.
Akkor, ki az egyetlen nemzetileg elismert személy, akit a város tud kínálni?Well, who is the only nationally recognized personality... this town has to offer?
Amúgy sem tudsz hellyel kínálni.You don't even have a seat to offer anyway.
Az első lépésnek, minden országban annak kell lennie, hogy eszméket adjon a fiataloknak. Ez az ország semmilyen eszmét nem tud kínálni!"Of course, practically the first step for any country must be to create ideals for young people, and this country has no ideals to offer."
# Szerelmet kínálok, de nem bocsánatot ## I offer big love with no apology #
- Akkor nem kínálok.- Then I shan't offer.
- De más lehetőséget kínálok.- But I got more to offer.
- Egyszeri lehetőséget kínálok.- I offer you this unique chance.
- Ez minden, amit kínálok.- That's all I'm offering.
- Bármit, bármit kínálsz.- Anything, anything you offer.
- Mit kínálsz? - Bármit.- What are you offering?
- Munkát kínálsz?- You offering me a job? - What?
- Te emberölést kínálsz.- You're offering to kill somebody.
- Te kínálsz nekem üzletet?- You you offer me a deal?
A fiatalúr semmit nem kínál ehhez képest.The young Master has nothing to offer in comparison.
A kormány megbízható embereket keres, akik megmutatják, mit kínál Ausztrália.And the Government is calling on people it can trust to show them what Australia has to offer.
A legjobb, amit ez a föld kínál.The best this land has to offer.
A pálya végigfut a Terminal szigeten a szűk és embert próbáló utak mentén, ami izgalmas versenyt kínál.The track will run the length of Terminal Island along some of the narrowest and most harrowing paths that the racing world has to offer.
A város sok mindent kínál, de vannak dolgok, amiket nem talál meg ott, az emlékeit, mert azok itt vannak,"the city has lots to offer, "but there's one thing she won't have there, "her memories,
- Egy megfelelő ajánlatot kínálunk neki.- We give her a reasonable offer.
- mi meg állást kínálunk neki?-...andwe 'reofferinghim ajob?
...a kemény munka, és sokrétű hozzájárulás közösségünkhöz, itt töltött idejük alatt, üdvözlünk, és kínálunk nektek nagy tapsot és gratulációt.... hard work and manifold contributions to our community during their time here, we salute you and offer all of you one more round of applause and congratulations.
13 képzett jelentkezőt kínálunk, akik készen állnak erre a kihívásra.We offer you 13 qualified volunteers who are ready to take on that challenge.
A hívó bármiről szeretne beszélni, mi aktív hallgatást kínálunk, habár öt hívásból egy általában néma.Now, whatever the caller wants to talk about, we offer active listening, er, though I would say one in every five calls will just be silent.
- Nem kínáltok meg egy itallal?- Can't you offer a fellow a drink?
Most meg kenőpénzt kínáltok.Now you offer me a bribe.
Nem kínáltok meg kenyérrel?you offer me no bread
"A fizikai ajándékok, mint az emberi szívbe látás, csodás dolgokat kínálnak.""Physical gifts can offer such insightful observations into the human heart is a thing of wonder."
"Vigyázz azzal, amit a gonosztevők gyerekei kínálnak!""Be careful of treats offered by kids of villains."
- Jó lehetőséget kínálnak.They're offering a good option: time-delay the news.
- Kaliforniában mit kínálnak még?- What offers do we have in California?
120 millió dollárt kínálnak 6 évre.They're offering $ 120 million over six years.
"..és ha egyszer visszautasították, soha többet nem kínálom fel."And once I have been refused, I never offer it again.
- A következőket kínálom.- Here's what I can offer.
- A valóság fényét kínálom neked!- I offered you the light of reality...
- Azt a lehetőséget kínálom fel, hogy költözz vissza a padlásra!I'm offering you the chance to move back into the loft.
- Megvételre kínálom neked a házat.- I'm offering you the chance to buy the house.
- A halált kínálod nekem?Are you offering to kill me? No.
- Nem kínálod meg vele Claire-t? - Szerintem nincs rá ideje.You know, why don't you offer one of those to Claire?
Csak a halált kínálod nekem, de a halál ritkán jár együtt a boldogsággal.You can only offer me death, and death rarely brings happiness.
Daphne, ha valamiféle békejobbként kínálod fel a vonzó barátnődet... nos, akkor elfogadom.Daphne, if you're offering up your attractive friend as some sort of a peace offering, well, then, I accept.
Ezt a megoldást kínálod?This is the key are you offer me?
: A kereszt a szabadulás útját kínálja mindannyiunknak, és ilyen útból csak egy van!The cross offers us a way out, the only way out.
A "Bugsy Malone" futott át az agyamon, főként az a jelenet, amiben Scott Baio hot dogot vesz Florrie Dugger-nek, mustárral és hagymával vagy ketchup nélkül kínálja.I have Bugsy Malone running through my head, especially the scene where Scott Baio buys Florrie Dugger a hot dog and he offers her mustard with onions or ketchup without.
A Fishermans's Porch kínálja a..."The Fisherman's Porch offers a..."
A Golf Laboratories a legkorszerűbb számítógép irányítású robotokat kínálja napjaink profijainak hogy mesterévé vállhassank a játék összes technikájának-- az ütő és nyél fogás dinamikájától a labda elütésének technikájáig, robotjaink elengedhetetlenek a tanításban és a golf technológiájának fejlődésében a 21. évszázadban.Golf laboratories state-of-the art Computer-controlled robot offers today's professional Complete mastery over all variables of the game--
A Svéd kínálja a legmagasabb licitet, és az összes piszkos pénz, amit a HR perselyében tárolnak, patyolat tiszta lesz, és készen áll a digitális terjesztésre.The Swede bids the highest, and all of that dirty money is deposited into HR's coffers, squeaky clean and laundered, and ready for digital distribution.
A Teleshop csatornán ezt az aranyozott nyakláncot kínáljuk.Now on Home Shopping Channel, we're offering this gold-plated necklace.
Ahogy a modern gyárak új holmikat gyártanak, mi kínáljuk először nekik.As modern manufacturing creates new goods, we are the first to offer them.
Akkor fordulópont lehet, ha a Vénusz projektet mint alternatívát kínáljuk fel.That will be a major turning point if The Venus Project is offered as a possible alternative.
Az összes játékot kínáljuk:We offer all the games:
Azért jönne vissza, mert mi a termékek széles választékát kínáljuk, és mert máshol nem kapja meg azt a kiszolgálást, amit nálunk, ugye?He would come back because we offer a wide selection of products, and you're not getting the same customer service that you get with us, are you?
- Miért nem kínáljátok őket kávéval?Why didn't you offer them coffee?
- Amikor azt tálcán kínálják neked?- When it's offered to you?
A háttérben egy díszes kis szekrény van. A gazdag ügyfeleket kínálják belőle italokkal.Right in back is a fancy cabinet containing bottles... for offering drinks to the rich depositors.
A legjobbat az automaták kínálják.The very best the vending world has to offer.
Addig fogadd el a pénzt, amíg kínálják.Take t'money while it's still on offer.
Csak azután kínálják fel számára, miután meggyengül a támogatottsága.They had offered it, when its to be able of vote was in decline.
"Itallal kínáltam az ellenségemet...""You've offered liquor to your enemy."
- A világot kínáltam neked.I offered you the world.
- De én menedéket kínáltam neki.- I just offered him asylum.
- Jó üzletet kínáltam.- I offered a fair deal.
- Kegyelmet adtam, hatalmat kínáltam ...I show mercy, offered you power...
Annyira meghatódtam... hogy helyet kínáltál nekem a szívedben,I'm so touched that you've offered me a place in your heart.
Goromba voltam amikor itallal kínáltál.I was rude... when you offered me the drink.
Kenyeret kínáltál nekem.You offered me some bread.
Lex, te olyat kínáltál neki, amit én nem.and, lex, you offered her something i didn't.
Nagyszerű lett volna, ha hellyel kínáltál volna, mielőtt te magad leülsz.Well, it would have been nice if you'd offered me a chair before getting yourself one.
- 1 ,000 dollárt kínált érte.- He offered me a thousand bucks.
- Aki mit kínált?-Who has offered you...?
- Az első kihallgatáson nem kínált alibit.No alibi offered at first interview.
- Cukrot kínált neked?- He offered you sweets?
- Dupla árat kínált.- He offered me double face value.
Légy nyugodt, nem csak gyümölcs- salátát kínáltunk volna, hogy jobb kedvre derítsünk.Rest assured we would have offered you something more than fruit salad to get you in the mood.
Részvényeket kínáltunk egy különleges befektetőnek, hogy megvegye a cég egy részét, és ezzel csökkentse az ikrek részesedését, de a tanácsnál falba ütköztünk.We offered shares to a special investor to buy up a portion of the company and dilute the ownership stake of the twins, but we hit a roadblock with the board.
Tudja, hogy soha nem kínáltunk vendégeinknek ennél többet.You know we never offered our guests anything more than that.
Engem sem kínáltatok meg.I haven't been offered a drink.
- Mennyit kínáltak magának? - A dupláját.-How much are you offered?
- Miért kínáltak volna meg kolbásszal?- Why would we be being offered sausages?
- Most kínáltak meg extasyval.I was just offered some ecstasy.
- Végkielégítést kínáltak neki.- Oh ! - They offered her a settlement.
A 10 ryo-t akartam, amit a fejért kínáltak fel.I wanted the ten ryo offered on your head.
- De még meg sem kínáltad őket.You haven't even offered it to them yet.
A jó hír, hogy mindenkinek kínáltad a jegyet, és valószínűleg nem bánod.The good news is you offered the tickets to everyone and probably don't mind.
Anyu, te kínáltad meg.Mom, you offered the cheese.
Egy haldokló nő ül veled szemben, és még csak meg sem kínáltad egy csésze kávéval.A dying woman's sitting in front of you, and you haven't even offered a cup of coffee.
"Virág, felém ágaskodóban, "Május-szépe kínálta magát:A flower was offered to me, such a flower as May never more.
- Gondolom, senki nem kínálta kávéval?Then we could all go home. I don't suppose anyone's offered you a coffee?
A cége neve, az én családnevem, állt aknavetők és kézi fegyverek és tankok oldalán, mert apám ezt kínálta Izraelnek.His company name, my family name, was stamped on the side of mortar shells and rifles and tanks... because that's what my father offered Israel.
A lány cirógatta, dédelgette, majd étellel, itallal kínálta.She caressed him, and offered him something to eat and drink.
A lány sörrel kínálta, azt remélve, a kedvessége visszatartja őt, hogy megölje.She offered him a beer, hoping that the kindness would keep him from killing her.
Hiába kínáltuk.We offered, but he refused.
Mi meg sütivel kínáltuk őket.Well, we offered them bagels when they came in.
A hagymát eredetileg 27 centes áron kínálták a hollandoknak, de az túl soknak bizonyult, mert a hollandok 17 centért is tudnak hagymát vásárolni. Ez azt jelenti, hogy a Romániához hasonló országok hátrányban vannak, mivel itt nincs agrártámogatás.The Onion were offered for sale in Holland priced at 27 cents, which proved too expensive because the Dutch can buy the same for 17 cents, with their grants.
A japánok kínálták nekünk azt amit ők függetlenségnek hívnak.The Japanese have offered us what they call independence.
A motor gumiját opciós extraként kínálták a Yamaha R6-os sorozathoz.The tread on the bike was only offered as an option on the Yamaha R-six series.
A pásztorok eladásra kínálták.The herdsmen offered it to me for sale.
Akik az erőszak látványosabb formáját kínálták Mr. White-nak.They offered Mr. White even more forms of spectacular violence.
- Ingyenesen újratölthető jegesteát kínálnék.I would offer free iced-tea refills.
Maga vagy a könyvelője tájékoztatást kért egy földbefektetésről, ami értékcsökkenést kínálna ugyanakkor esélyt egy anyagi bevételre kis befektetéssel.You or your accountant requested information on a land investment which would offer you depreciation and the chance of a substantial return on a small investment.
Magára valamit is adó ügyvéd kínálna kevesebb.No self-respecting lawyer would offer less.
- Mivel kínáljam meg magukat?What I should offer you?
Akkor had kínáljam meg illegálisan csempészett cigerettával.Then let me offer you an illegally smuggled cigarette.
Azt akarja, hogy kínáljam... Egy kis bordával.You want me to offer you some ribs?
Azt hiszem, úgy illik, hogy vacsorával kínáljam meg önöket.I suppose the kind thing for me to do is to offer you supper.
Azt mondták, kínáljam meg pulykás szendviccsel.I was told I should offer you a turkey sandwich.
Blaine, kínáld meg a vendégeinket egy kis ünnepi itallal.Blaine, please offer our guests some holiday libations.
Figyelj, először a zsíros, csontos, húst kínáld és utána, ami marad.Listen, first offer the worst meat, bones and so, and then the rest.
Micsoda meglepetés! Mimi, kínáld meg a vendégünket egy pohár vízzel!What a surprise offer our guest a glass of water.
Pap, kínáld az Urat egy kis vajjal.Priest, offer the Lord some buttermilk.
És kínáld meg a vendéged egy kis likőrrel.And offer your guest some liquor...
- Azért jöttem, hogy munkát kínáljak.I came to offer you a job. As you can see,
- Háztól-házig járok, hogy hihetetlen lehetőséget kínáljak önöknek.I am going door-to-door to offer you an incredible opportunity.
Azért hívtalak össze titeket, hogy ajánlatot tegyek, egy melót kínáljak.I brought y'all here today to make you an offer, to offer you ajob.
Azért jöttem, hogy egy új lehetőséget kínáljak neked..I came to offer you a new opportunity.
Azért jöttem, hogy megoldást kínáljak a közös problémánkra.- I'm here... To offer a solution to our mutual problem.
Anya, csak annyit mondtam, ha én viszlek mindenfelé, nem dughatod ki a fejedet csak úgy az ablakon hogy vadidegeneknek kínálj fel fuvart.Mom, all I'm saying is, if I'm gonna drive you places, you can't just stick your head out the window and offer rides to complete strangers.
Kate, rá sem hederítek erre a homofób megnyilvánulásra, cserébe kínálj meg egy kis whiskey-vel!Kate, I leave it to you to rise above this homophobic rhetoric and offer me recompense in the form of whiskey.
Legközelebb normális piával kínálj minket! Csak jót akart.[scoffs] You know better than to offer us alcohol!
Nem vagyok szakértő, de nem inkább a rendőrséget kéne hívnod, mint hogy nasival kínálj és kapítánynak szólíts?I'm no expert, but shouldn't you be calling the police rather than offering me snacks and calling me "cap'n"?
- Akkor kínáljon többet!Well, then offer more.
- Most kínáljon meg fegyverrel.I thought you wanted me to offer... Now offer me a gun.
Azt akarja, hogy egy befektető se kínáljon neked egy fillért se.He wants to make sure no other investor in the Valley offers you a dime.
Azért jött el idáig, hogy nasival kínáljon?You drove all the way out here to offer me a snack?
Csak kínáljon meg egy kis itókával, és máris kvittek vagyunk.Just offer me a drink or something and we call it even.
- Azt mondja, kínáljunk alkut Egannek?You talking about offering Egan a deal?
Uram, azért jöttünk, hogy egy életreszóló üzletet kínáljunk önnek.Sir, we have come to offer you the business deal of a lifetime.
A Pentagon engedélyezte a CSK-1 visszatérését a bolygóra és hogy nem katonai technológiát kínáljanak Naquadria-ért cserébe.The Pentagon has authorised SG-1 to return to the planet and offer Kelowna non-military technology in exchange for naquadria.
A társaságok nem arra fogják felhasználni a nagylelkű adóvisszatérítésedet, hogy új munkalehetőséget kínáljanak az országnak.- It's not a good bill. Corporations aren't going to use the generous tax refunds you're offering to create new jobs in this country.
Félmeztelen nimfák kínáljanak finomságokat ezüst tálcán?Nick: What do you want, big boy? Bare-breasted nymphs to kneel at your feet and offer you delicacies from silver platters?
Megkértük a Lincoln Grove gimnáziumot, hogy kínáljanak programokat különleges igényű tanulóknak, hogy beilleszkedhessenek.We have demanded that Lincoln Grove High School offer programs for special students to help them fit in with their classmates.
Mivel a cégek a lehető legjobb eredményeket akarják megcélozni, vagyis a pénzünket, cserébe kell hogy ők is kínáljanak valamit.Since companies want the best results, meaning our money, they have to offer something in exchange.
- Uraim... Fel kell nekik kínálnom a piac leghatékonyabb szerét.I have to offer the most efficacious meds on the market.
Csak jó termékeket kell kínálnom korrekt áron.I just need to offer good products at fair prices.
De mivel én vagyok a vendég, szokás szerint neked kéne forró itallal kínálnod.But I'm a guest in your home, so it would be customary for you to offer me a beverage.
Nem kell olyan sok pénzt kínálnia, hogy felvegyem Adelát.You don't need to offer me that much to accept Adela in the academy.
Tudtam, hogy el akar venni, de ő úgy érezte, hogy többet kell kínálnia.I knew that he wanted to marry me but that he felt that he should have more to offer.
Ahelyett, hogy csak kielégítjük az olvasóinkat megoldásokat kellene kínálnunk azoknak, akik megoldhatják a gondokat.Instead of just satisfying the readers ...we must attempt to offer a solution to those affected in the problem
De a felfüggesztett mellett fel kell kínálnunk Mr. Jessupnak, hogy részesüljön történetének kereskedelmi hasznosításából is.But along with the suspended sentence, I think we need to offer Mr.Jessup the opportunity to benefit... from standard commercial exploitation of his story.
Felkell kínálniuk a testüket a prófétának. Az...Will have to offer their body to the prophet's fate, to the...

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kajál
eat
kímél
compel
kínoz
torture

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

készíttet
have something made
kiég
burn out
kiemel
lift out
kiherél
castrate
kimutat
point at something
kinagyít
magnify
kinevez
appoint
kitilt
ban
kiújul
be renewed
kiválik
leave

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'offer':

None found.
Learning languages?