Gyón (to confess) conjugation

Hungarian
89 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
gyónok
I confess
gyónsz
you confess
gyón
he/she to confess
gyónunk
we confess
gyóntok
you all confess
gyónnak
they confess
Present definite tense
gyónom
I confess
gyónod
you confess
gyónja
he/she confesses
gyónjuk
we confess
gyónjátok
you all confess
gyónják
they confess
Past indefinite tense
gyóntam
I confessed
gyóntál
you confessed
gyónt
he/she confessed
gyóntunk
we confessed
gyóntatok
you all confessed
gyóntak
they confessed
Past definite tense
gyóntam
I confessed
gyóntad
you confessed
gyónta
he/she confessed
gyóntuk
we confessed
gyóntátok
you all confessed
gyónták
they confessed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
gyónnék
I would confess
gyónnál
you would confess
gyónna
he/she would confess
gyónnánk
we would confess
gyónnátok
you all would confess
gyónnának
they would confess
Conditional present definite tense
gyónnám
I would confess
gyónnád
you would confess
gyónná
he/she would confess
gyónnánk
we would confess
gyónnátok
you all would confess
gyónnák
they would confess
Conditional past indefinite tense
gyóntam volna
I would have confessed
gyóntál volna
you would have confessed
gyónt volna
he/she would have confessed
gyóntunk volna
we would have confessed
gyóntatok volna
you all would have confessed
gyóntak volna
they would have confessed
Conditional past definite tense
gyóntam volna
I would have confessed
gyóntad volna
you would have confessed
gyónta volna
he/she would have confessed
gyóntuk volna
we would have confessed
gyóntátok volna
you all would have confessed
gyónták volna
they would have confessed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok gyónni
I will confess
fogsz gyónni
you will confess
fog gyónni
he/she will confess
fogunk gyónni
we will confess
fogtok gyónni
you all will confess
fognak gyónni
they will confess
Future definite tense
fogom gyónni
I will confess
fogod gyónni
you will confess
fogja gyónni
he/she will confess
fogjuk gyónni
we will confess
fogjátok gyónni
you all will confess
fogják gyónni
they will confess
Subjunctive present definite tense
gyónjam
(if/so that) I confess
gyónd
(if/so that) you confess
gyónja
(if/so that) he/she confess
gyónjuk
(if/so that) we confess
gyónjátok
(if/so that) you all confess
gyónják
(if/so that) they confess
Subjunctive present indefinite tense
gyónjak
(if/so that) I confess
gyónj
(if/so that) you confess
gyónjon
(if/so that) he/she confess
gyónjunk
(if/so that) we confess
gyónjatok
(if/so that) you all confess
gyónjanak
(if/so that) they confess
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
gyónnom
I to confess
gyónnod
you to confess
gyónnia
he/she to confess
gyónnunk
we to confess
gyónnotok
you all to confess
gyónniuk
they to confess

Examples of gyón

Example in HungarianTranslation in English
- Akkor tudod, hogy az emberek ide jönnek gyónni.Well, then you know it's here people come to confess.
- Atyám, gyónni jöttem. - Igen.Father, I want to confess.
- Gyónni akarok, tudja. De nehéz olyannak gyónni, aki nem hisz a gyónásban.~ I want to confess... you see, and it is hard to confess to a man who does not believe in confessing.
- Megszeretnél gyónni valamit? - Nem.- Something you want to confess?
- Mondtam már, hogy nem megyek gyónni.I told you I'm not going to confession..
Ha gyónok, szabad leszek?Once I've confessed, will I be free?
Majd elmegyek a templomba és gyónok egyet.I'll go to church later, confess, and be penitent.
Majd gyónok a hegyekben,- l want to confess in the mountains.
Most éppen gyónok neked.There's a confession for you.
Semmit nem gyónok és vallok be.I've nothing to confess or repent.
Mert ha olyan bűnöket gyónsz meg, amiket nem sajnálsz, az maga a bűn.If you confess to sins you're not sorry for then that's a sin.
És mégis hogy van, hogy a saját apádnál gyónsz?Forget it. How do you like confessing to your Dad ?
Óvatosan legközelebb, mikor gyónsz a papnak, hogy megcsaltad a feleséged egy cigány transzvesztitával.Be careful next time you're at confession talking about cheating on your wife with that drag queen.
- Itt Isten színe előtt gyónunk.This is a place to confess to God.
Ha éppen gyónunk, nem tudják megölni a babákat.If we just confess, they can't kill the babies.
Most épp egymásnak gyónunk.we're confessing.
Utána jön egy röpke gyónás és feloldozás, amikor gyónunk és feloldoztatunk.Then there's gonna be a brief order for confession and forgiveness.
A maga vallásában, gyónnak?People in your faith, do they practice confession?
A papok sem mondják el, mit gyónnak nekik a vétkesek.I mean, I could no more show you them than a priest could discuss a confession.
Azt hiszem a katolikusok okkal gyónnak egyedül.I imagine that the Catholi confess in private for a reason.
Kemény emberek gyónnak meg itt dolgokat, amikre nem is gondoltam volna.I got tough guys coming in to confess things I never heard before.
Azt hiszem, azt gyónom meg, hogy a feleségem... ó, úgy pofonvágnám egyszer...i guess i'm confessing that my wife... oh, i wanna just punch her right in the face.
Ezt gyónom meg neked.That's what I confess to you.
Itt gyónom meg ezt mindig.I always come here to confess these things.
Majd pont egy ilyen bosszantó kis pisisnek gyónom meg a dolgot, mint te?And now I should confess all my problems to an annoying girlie-pants like you?
A bűn megmarad, ha nem gyónod meg.Sin remains if you do not confess.
Hallasz engem, megkell gyónod valamit mielött meghalsz?Will you hear my confession before I die?
Azaz gyónjuk meg bűneinket valakinek.confess your sins to one another
Imádkozzunk, és alázatosan gyónjuk meg bűneinket a mindenható Istennek Legkönyörületesebb Isten megvalljuk, hogy vétkeztünkMost merciful God, we confess that we have sinned against Thee, by what we have done and by what we have left undone.
Megrendezte ezt a találkozást, hogy gyónjuk meg a bűneinket.He's arranged this meeting to trap us into a confession.
Ha meg akarjátok menteni bűnös lelketeket... valljátok be és gyónjátok meg bűnötöket!If you would save your souls from perdition repent now and confess your sins.
Nem léphettek a Mennyek Országába, ha maszturbálni fogtok, ha csak egyszer is, anélkül, hogy meg ne gyónjátok azt.You're not welcome In the Kingdom of Heaven ... if you masturbate, even if only once, without to confess.
Van egy hely a Szt. Timothy templomban, ahol a bűnösök bűneiket gyónják meg.There is a place in St. Timothy's church where sinners go to confess their sins.
Azt akarod hogy elégessenek anélkül, hogy gyóntam volna?You want me to... to burn... without... being confessed?
Folyamatosan ütöttek vele, míg meg nem gyóntam, hogy hét évesen én loptam el azt a kenyeret.Oh, they kept whacking me with it until I confessed to stealing that bread when I was seven.
Istennek sem gyóntam soha... miért neked tenném?I never even confessed to God, why would I confess to you ?
Jézusom, én még sosem gyóntam.Christ. I've never confessed.
Nem gyóntam őszintén vagy húsz éve!I haven't truly confessed in 20 years.
- Ezért gyóntál is?- Is that why you confessed?
Reggel már gyóntál.- You already confessed this morning.
Még nem gyónt meg.She hasn't confessed yet.
Nos, atyám, Lady Margery gyónt már nálam, de, hogy őszinte legyek, nem a kinézetére figyeltem.Well, Father, I've confessed Lady Margery several times, but, to be honest, I wasn't focused on her charm. Are you going to be able to keep up with her?
Talán nem gyónt meg egy nagy bűnt?Do you know, maybe she has a bigger sin not confessed?
Vagy elmondhatná, hogy miután rájött, hogy túl korán gyónt meg, és hogy nem fog meghalni, odacsalta a teherré váló Adam atyát egy lakásra, amit előkészített a megölésére, és a jó hírnevének tönkretételére.Or you could tell us that after realizing you'd confessed too soon and you weren't going to die, you lured the now inconvenient Father Adam to an apartment you had set up to kill him and ruin his good name.
beivott és gyónt egy sort, mert bűntudata volt valamitől.If he drank and confessed a lot, he felt guilty about something.
Isten oltára elé léptetek - gyóntatok?- prior to marrying before God - have you confessed?
Miért nem gyóntad meg egy papnak? Egy papnak...Have you ever confessed?
Egyikünk Francis atyánál gyónta meg a rablást.- One of us confessed to the crime in Father Francis' confessional.
Most gyónta meg nekem.She just confessed it to me.
Először is hadd gyónjam meg bűneimet!Then first I ask that you hear my confession.
Hadd gyónjam meg utoljára bűneimet, és hadd térhessek vissza kastélyomba a csata előtt.And to hear what may well be my last confession. And to retire to my castle before the battle commences, lest any harm come to his sacred person.
Mikor elmondtam Charlie-nak, mit tettem, azt mondta, gyónjam meg az Úrnak és a törvénynek, vagy valaki másnak, hogy feloldozást nyerhessek.When I told Charlie what I'd done, he told me to confess to God and the law... You know, somebody else, so I could get forgiveness.
Az Úr legyen a szívedben és az ajkaidon, gyónd hát meg bűneidet.May the Lord be in your heart and on your lips so you may confess all sins
Bocsáss meg, atyám, védkeztél, gyónd meg nekem!Forgive me, father but you have sinned and I need a goddamn confession.
E végső pillanatban gyónd megAt this supreme moment, you must confess your sins that they may be forgiven you.
Ha közöd van a halálához, akkor itt és most gyónd meg!If you had a hand in his death, now is the time to confess it to us.
Kíméld meg a szeretteidet, és gyónd meg a bűneidet!Spare the ones you love and confess your crimes.
"Hej Hans, meg kell, gyónjak valamit." "Nincsen alsóm ez alatt a ruha alatt."¡°Hans, I have a confession. I'm not wearing underwear underneath this.¡±
- Azért jöttem, hogy gyónjak.- I am here for a confession.
A jóságos urunk, azt parancsolja, hogy gyónjak meg valamit...The good Lord is telling me to confess to something.
Azt akarja, hogy gyónjak, igaz?Want me to confess, is that it?
Azt mondta, jöjjek ide és gyónjak meg mindent, szóval eljöttem.She told me to come here and go to confession, so I did.
- Aztán becsületesen gyónj !- Make a good confession.
Akkor hát gyónj meg és feloldozást nyersz.Then confess and you will be forgiven.
Ez a gyónás pillanata, Corbett, úgyhogy gyónj.This is one of our confessional moments, Corbett, so confess.
Istennek gyónj most már, uram, ne a fiadnak!It is time now, my lord, to confess to holy God, not your son.
Rendben, akkor menj, és gyónj meg egy másiknak!OK, go to confession with some other priest!
- Azt hiszem azt, hogy gyónjon meg!I want him to confess, I guess.
Akkor tegye le azt a párnát, és gyónjon.Then put that pillow down... ..and confess.
Nagyon kérem, gyónjon meg.But listen to me: confess.
És gyónjon meg.Make confession.
Ó, Uram, ki előtt gyónjon a pápa?To whom does the pope confess,oh Lord?
Apu... Meg kellett gyónnom.Daddy, I had to confess.
Atyám, gyónnom kell.Father, I need to confess.
Csak az enyém. Ha akarom, visszaélhetek vele. Nem vagyok hívő, gyónnom sem kell.It's mine, and I may abuse it any way I wish... without having to confess what's in it.
De Marta azt mondja, a Pápa szerint ez bűn és nekem meg kell gyónnom.But Martha said the Pope proclaims the stuff as a sin, so I have to confess.
FoIyton úgy érzem, gyónnom keII...This need to confess...
- Sokat kellett gyónnod?- Did you have a lot to confess to?
Az Isten jó és megbocsátja a bűneidet, de először meg kell gyónnod, hogy megbocsáthasson és tovább mehetsz.God is good and forgives your sins but first you have to confess so he can forgive you and you can move on.
De meg kell gyónnod a bűneidet.But you need to confess your sins.
Házasodni csak elsőáldozás után lehet ahhoz pedig gyónnod kell.If you want to marry, you go to communion, you've got to confess.
Nincs semmi amit meg kellene gyónnod?Is there nothing you need to confess?
"ha így folytatja, gyónnia kell valaki másnak.""you carry on like that, you're gonna have to confess to somebody else."
- Meg kell gyónnia először.You need to confess first.
Ezt abba kell hagyni és mindenkinek gyónnia kell indulás előtt.These things must cease and every man must go to confession before we march.
Indulás előtt minden férfinak gyónnia kell, hogy lelkük megtisztuljon.And before we march each man must go to confession and clear his soul of all evil he has done.
Meg kell gyónnia.You got to confess.
Azt hiszem, gyónnunk kellene.You need to confess.
Már csak gyónnunk kell, mielőtt elmennénk.We just have to go to confession before we leave.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

győz
gain the victory
gyúr
knead

Similar but longer

gyónik
confess

Random

főz
cook
garantíroz
guarantee
gurul
roll
gyérül
sit sparse
gyomlál
weed
gyónik
confess
gyorsít
accelerate
háborgat
bother
hajít
throw
halmoz
pile up

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'confess':

None found.
Learning languages?