Gyárt (to manufacture) conjugation

Hungarian
90 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
gyártok
I manufacture
gyártasz
you manufacture
gyárt
he/she to manufacture
gyártunk
we manufacture
gyártotok
you all manufacture
gyártanak
they manufacture
Present definite tense
gyártom
I manufacture
gyártod
you manufacture
gyártja
he/she manufactures
gyártjuk
we manufacture
gyártjátok
you all manufacture
gyártják
they manufacture
Past indefinite tense
gyártottam
I manufactured
gyártottál
you manufactured
gyártott
he/she manufactured
gyártottunk
we manufactured
gyártottatok
you all manufactured
gyártottak
they manufactured
Past definite tense
gyártottam
I manufactured
gyártottad
you manufactured
gyártotta
he/she manufactured
gyártottuk
we manufactured
gyártottátok
you all manufactured
gyártották
they manufactured
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
gyártanék
I would manufacture
gyártanál
you would manufacture
gyártana
he/she would manufacture
gyártanánk
we would manufacture
gyártanátok
you all would manufacture
gyártanának
they would manufacture
Conditional present definite tense
gyártanám
I would manufacture
gyártanád
you would manufacture
gyártaná
he/she would manufacture
gyártanánk
we would manufacture
gyártanátok
you all would manufacture
gyártanák
they would manufacture
Conditional past indefinite tense
gyártottam volna
I would have manufactured
gyártottál volna
you would have manufactured
gyártott volna
he/she would have manufactured
gyártottunk volna
we would have manufactured
gyártottatok volna
you all would have manufactured
gyártottak volna
they would have manufactured
Conditional past definite tense
gyártottam volna
I would have manufactured
gyártottad volna
you would have manufactured
gyártotta volna
he/she would have manufactured
gyártottuk volna
we would have manufactured
gyártottátok volna
you all would have manufactured
gyártották volna
they would have manufactured
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok gyártani
I will manufacture
fogsz gyártani
you will manufacture
fog gyártani
he/she will manufacture
fogunk gyártani
we will manufacture
fogtok gyártani
you all will manufacture
fognak gyártani
they will manufacture
Future definite tense
fogom gyártani
I will manufacture
fogod gyártani
you will manufacture
fogja gyártani
he/she will manufacture
fogjuk gyártani
we will manufacture
fogjátok gyártani
you all will manufacture
fogják gyártani
they will manufacture
Subjunctive present definite tense
gyártsam
(if/so that) I manufacture
gyártsd
(if/so that) you manufacture
gyártsa
(if/so that) he/she manufacture
gyártsuk
(if/so that) we manufacture
gyártsátok
(if/so that) you all manufacture
gyártsák
(if/so that) they manufacture
Subjunctive present indefinite tense
gyártsak
(if/so that) I manufacture
gyárts
(if/so that) you manufacture
gyártson
(if/so that) he/she manufacture
gyártsunk
(if/so that) we manufacture
gyártsatok
(if/so that) you all manufacture
gyártsanak
(if/so that) they manufacture
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
gyártanom
I to manufacture
gyártanod
you to manufacture
gyártania
he/she to manufacture
gyártanunk
we to manufacture
gyártanotok
you all to manufacture
gyártaniuk
they to manufacture

Examples of gyárt

Example in HungarianTranslation in English
"Akkor döntöttem úgy, tükröt fogok gyártani.'That's when I decided to manufacture mirrors.
Azt jelenti, hogy képesek lehetünk ellenszert gyártani a fertőzésre.It means we might just be able to manufacture a cure for the mycosis.
Bob szeretné gyártani.Well, Bob wants to manufacture it.
Ha látni akartál nem kellett volna indokokat gyártani.if you wanted to see me, you didn't have to manufacture a reason
Ha valamelyik ellenségünk szert tenne az eszközre, kétséges, hogy le tudnák gyártani.If one of our enemies was to acquire this device, it's doubtful they'd be able to manufacture it.
Azt mondja, hamis vallomásokat és bizonyítékokat gyártok?You're saying I'd manufacture witnesses, affidavits?
Ezért aztán elhatároztam... elhatároztam, hogy csakis WC-deszkákat gyártok.That's how I understood... I understood, that I am going to manufacture toilet-pots.
Fegyvereket gyártok és adok el.I manufacture and sell weapons.
Női ruhaneműt gyártok.I manufacture women's sportswear.
Rádiókat és varrógépeket is gyártok.I also manufacture radios and sewing machines.
- Látomásokat gyártasz...- You manufacture hallucinations...
Elvállalta, hogy saját maga gyárt műfogsorokat.He took it on himself to manufacture dentures on his own.
Nos ez az a gyár, amelyik még gyárt androidokat?Is this it? The factory that continues to manufacture the android?
35,000 shortot gyártunk.We manufacture 35,000 mini-shorts.
A kollégája kijelentette, hogy mérget gyártunk az egész világon.Your colleague declared us to be poison manufacturers to the whole world.
Annyira tetszett nekik, hogy minőségi kábeleket gyártunk,.... ...hogy megígérték mindent tőlünk fognak beszerezni.They've liked the quality of cables we manufacture, so much that they've promised to import all their requirements from us.
Az embereim darabokra szedik az összes raklapot, visszavisszük a magazinokat a nyomdába, gyártunk egy illatmentes ragasztót és újrakötjük őket.I'm gonna have my guys rip all these pallets apart, we'll take the magazines back to the printer, then we'll manufacture an odorless adhesive and we'll rebind them.
Fabútorokat gyártunk.We, uh, manufacture wooden furniture.
- Igen, gyártanak... mindent, telefonoktól kezdve szuperszámítógépekig.Yeah, they manufacture everything from cellphones to supercomputers.
2470-ben az emberek zöme Génselejt, akiket a Fülöp-szigeteken gyártanak, központi pénzből.Back in 2470, most people are corporate-sponsored Gene Dupes manufactured in the philippines.
A burkolat nagy része szerkezeti acél, amelyeket a magasnyomású vezetékekhez és hajókhoz gyártanak.Most of the casing is reinforced category 1 steel manufactured for pressure lines and ships.
A cipőtalpa átitatódott karratinnal, ami egy erősen mérgező fatömítő, amit már a 70-es évek óta nem gyártanak.The soles of his shoes are saturated in carratine, which is a highly toxic wood sealant that hasn't been manufactured since the '70s.
A füstszűrőjét még soha sem láttam, és a csomagolás újra hasznosított papír, amit Kentuckyban gyártanak. Mind rendelésre jön egyik legjelentősebb dohánygyárba.It's got a carbon tip I've never seen before, and the wrap is made from recycled paper manufactured in kentucky, all special order for a company based here in the big city.
- Nem, csak gyártom őket.- No, I manufacture them.
Én nem vonzom, én gyártom őket!I don't have to attract society. I manufacture it.
- És most már gyártod őket.- And now you manufacture them.
A Cooper-Weiss gyártja a dinoxipant, nem igaz?Cooper-Weiss manufactures Dinoxipan, don't they?
A M.A.R.S. Iparvállalat gyártja a világ fegyvereinek 70%-át.MARS Industries manufactures 70% of all arms on this planet.
A Madrigal Műveknek szintén van egy leányvállalata ami gyártja azokat a legkorszerűbb légszűrő rendszereket.Madrigal Electromotive also owns a subsidiary that manufactures this state-of-the-art air filtration system.
A cég neve, ami a kulcsokat gyártja, Hold-Secure. Ezt hallgassátok!The company that manufactures the keys, it's called Hold Secure.
Ezeket a Digital Arts gyártja.Digital Arts manufactures them.
- Csak tervezünk, nem gyártjuk őket.Uh, we design them. We don't manufacture.
A legjobb minőségű zománcozott edényeket gyártjuk... melyek kifejezetten katonai célokra készűlnek... a legmodernebb berendezésekkel.manufacturers of superior enamelware crockery... expressly designed and crafted for military use. Utilizing only the most modern equipment,
Amkellfalván mi gyártjuk a fáinkatIn Thneedville, we manufacture our trees
Apropó, azokat mi gyártjuk.You know, we manufacture those, by the way.
De mi gyártjuk az embereket és az eseményeket, amit maguk hírként közölnek.We manufacture people and events that you report as news.
- Ezt a fajta lenvásznat 1998. óta nem gyártják.This particular linen stopped being manufactured in 1998.
- Valenciában megint gyártják.It's being manufactured at Valencia again.
A Luftwaffenak szánt repülőgépeket... nem egy helyen gyártják.Airplanes destined for the Luftwaffe... are not manufactured in one place.
A gomb, amit Ziva talált, egyedileg gyártják a pennsylvaniai Scranton egyik ruhagyártójának, ami katonai és rendőr egyenruhákat gyárt.As for the button Ziva found, it was made exclusively for a clothing manufacturer in Scranton,Pennsylvania, who specializes exclusively in military and police uniforms.
A gépek gyártják a gramofont.They will manufacture our phonographs.
Én, Amir Kahn, plasztik robbanóanyagot importáltam és gyártottam, megsértve ezzel a büntető törvénykönyv 18-as cikkelyét.I, Amir Khan, have imported and manufactured plastic explosives in violation of Title 18 of the U.S. Code.
Én, Amir Kahn, plasztik robbanóanyagot importáltam, és gyártottam, megsértve ezzel a büntető törvénykönyv 18-as cikkelyét.I, Amir Khan, have imported and manufactured plastic explosives in violation of Title 18 of the U.S. Code.
Rájöttél, hogy Joan itt van, és gyártottál okot a közbeavatkozásra.You realized Joan was here and you manufactured a reason to intervene.
"Melyik, Ford által gyártott autót""What car manufactured by Ford"
- amely lehet gyártott vagy egyszerűen felhasznált - mélyen jelentős volt a végső megértésemben, milyen messzire mennek ezek az emberek, hogy elérjék céljaikat.- manufactured or simply utilised - was deeply significant in my finally understanding, how far these people will go to achieve their goals.
A ballisztikai jelentés alapján a golyó rovátkái a német Deutsche Waffen lőszergyárra hajaznak, ami a félautómata Luger pisztolyhoz gyártott lőszert.According to ballistics, the makeup of the brass identifies the company as Deutsche Waffen munitions, who manufactured their bullets for their Luger semi-automatic pistols.
A gyújtószerkezet elemei egy 1998-ban gyártott adóvevőből valók, és a benne levő elemek szavatossága alapján '98 tavaszán árulták őket.The ignition components are from a walkie-talkie that was manufactured in 1998. And the batteries that were in it have a "use by" date that puts their sale at spring '98.
A helyszínelőknek sikerült azonosítani az üveg darabokat egy 1996 és 2002 között gyártott General Motors járművel.Forensics was able to match those fragments to a GM vehicle manufactured between 1996 and 2002.
Nem ilyet gyártottunk.It's nothing we manufactured.
Valamit gyártottunk tavaly.We manufactured something last year, heavy stuff.
"Táska-atom": így nevezik azokat a berendezéseket, amiket a volt Szovjetunióban gyártottak, elég kicsik, hogy egy ember is elbírja, maximum 1 kilótonnásak.Suitcase nukes. The term refers to a number of devices manufactured by the former Soviet Union. Small enough for one individual to carry and they have a yield of one kiloton or less.
- Igen, mindössze ötöt gyártottak belőle.Oh, yes! They manufactured five of them.
5,000-et gyártottak és az EUC szerint Szaúd-Arábiába adták volna el.There were 5,000 of them manufactured, And they were all supposed to go to the saudis, According to the eucs.
A végeredmény ez a történet messze felülmúlva mindent, amit színészek és írók valaha gyártottak.And the end result is a story far more involving than anything manufactured by actors and writers.
A végeredmény ez a történet messze felűlmúlva mindent, amit színészek és írók valaha gyártottak.And the end result is a story farmore involving than anything manufactured by actors and writers.
Szóval te gyártottad ezt az egész helyzetet.So you manufactured this whole situation.
- A cipőket az AGM Biomechanics gyártotta, az Isaacson Intézet számára. A típus neve KAFO 121.Yeah, the shoe was manufactured by AGM Biomechanics exclusively for the Isaacson Institute, model K-A-F-O 1-2-1.
A pumpát a Zetak Industries gyártotta.Pump manufactured by Zetak industries.
Az Omicron gyártotta, és a te neved is ott volt a vezetők között.Omicron manufactured it. When I pulled up the executive list, your name was on it.
Azt a robotot is a Genesis Andross gyártotta.Have you already forgotten that it was an android manufactured by the Genesis Android Corporation?
Eredetileg a Zeiss fejlesztette ki és gyártotta le a NASA-nak.He said, "Go ahead and do it." It originally was designed, developed and manufactured by Zeiss, for NASA.
A gyógyszert itt fejlesztettük ki, majd itt gyártottuk, és rendszereztük is..., ...majd azóta nagyobb számú lakosságnak is biztosítjuk, ezért több kezelő központot hoztunk létre a Pengar-on.The drug was developed and is now manufactured and administered here. And since its use has spread to more of the general population, we've implemented treatment centres throughout Pangar.
Az érzelmeit úgy gyártottuk, Hatos.Your emotions are manufactured, Six.
Ugyan mi hasznát vesszük, ha Henderson azt állítja, hogy mi gyártottuk őket a tisztítási project megnyerésére?What's it gonna look like if Henderson says we manufactured it to get a space clearance programme?
Úgy gyártottuk...The manufactured..
- '75-ig nem gyártották.They weren't manufactured till '75.
- A járművet Kínában gyártották, hajóval szállították ide, majd ellopták egy szupermarket parkolójából Wynnewoodban.The vehicle was manufactured in China, shipped here, then it was stolen from a supermarket parking lot in Wynnewood.
A '40-es és '50-es években gyártották őket.They were manufactured in the '40s and the '50s.
A New Hampshire-i Denton-ban gyártották.It was manufactured in Denton, New Hampshire.
A bilincset Stoke-on-Trentben gyártották, de a zár mechanizmusát illegálisan importálták Észak-Koreából a csatorma tudta és beleegyezése nélkül.'The Kuffs were manufactured in Stoke-on-Trent, 'but the faulty locking mechanism was illegally imported from North Korea 'without this channel's knowledge or approval.'
Az lehetséges. De ez nem azt jelenti, hogy a dolgokat végeznék, és azt sem jelenti, hogy nekünk nem kéne... A mi dolgunk, hogy beszámoljunk a hírekről, nem az, hogy gyártsuk őket!but that doesn't mean they're doing their job, and it doesn't mean we shouldn't be- our job is to report the news, not to manufacture it.
Szóval én meg erre, "ó, oké, ember, gyártsuk lefele."So I'm like, "yeah, man, let's manufacture that."
Ha megalapozott gyanú kell, gyárts egyet.You need probable cause, you manufacture it.
A kormány felkérte önt, hogy gyártson gyógyszereket nem olyan drogokat, mint a "charas" vagy a heroin.The government asked you to manufacture medicines.. ..not drugs like 'charas' and heroine.
Szeretném felkérni Welint, hogy gyártson le egy prototípust.I should like to instruct Welin to manufacture a prototype.
Azon vagyunk, hogy az egész bolygó számára elegendő vakcinát gyártsunk.We are about to manufacture enough vaccine to inoculate the planet.
Hacsak nem akarja, hogy magunk gyártsunk, akkor nincs semmink.Well, unless he wants us to manufacture it, we don't have anything.
Hát, ha azt akarod, hogy bizonyítékot gyártsunk...Well, if you want us to manufacture evidence...
Lily saját sejtjeit fogjuk felhasználni, hogy új légcsövet gyártsunk neki.We're gonna use some of lily's own cells To manufacture her a new trachea.
A jóhiszem gesztusaként megmutatjuk, hogyan használjanak energiamezőket, hogy gravitációt hozzanak létre a hajóikon, mely kiiktatja a szükséget, hogy lassabb, kevésbé hatékony hajókat gyártsanak, melyek forgással hoznak létre gravitációt.In a gesture of good faith... we will show you how to use energy fields to create gravity in your ships... eliminating the need to manufacture slower, less-efficient ships... that rotate to create gravity.
Csak azért, hogy gyártsanak egy felmondó levelet?I imagine they've been reading them all. All to manufacture a resignation letter?
Csak le kellett gyártanom a dögvészt, nem kellett gyógyítanom...My job was to manufacture a plague, not to cure it.
- Önöknek kéne gyártaniuk.- We'd like you to manufacture them.
Jelenleg, már kidolgoztunk egy logikus történetet, hogy az embereknek, akik e mögött állnak bizonyítékokat kell gyártaniuk arra az estre, hogy rábizonyítsák a támadást egy terroristákkal szimpatizáns csoportra vagy egy kívülálló személyre.Right now, we are solely working off an operational theory that the people that are behind this will need to manufacture evidence in an effort to offload the blame for this attack to either another group or an individual with terrorist sympathies.
- Örömmel. - Most, félretéve... a tényt, hogy a Biztonsági Pont fecskendői pénzügyi nehézségekbe ütköztek... Az egyik gyártó ügyfelünk kész arra, hogy javaslatot tegyen önöknek, amit szerintem kielégítőnek fognak találni.Now, putting aside the fact that Safety Point Syringes is having financial difficulties, one of our manufacturing clients is ready to put an offer for it which I think you're gonna find satisfactory.
A gyártó esetleg tudna készíteni még párat?Maybe manufacturing can whip up a few more?
A gyártó intézmény Pensacolában minden ott gyártott gyémántra kódot rak.The manufacturing facility in pensacola Puts a code on every diamond they make.
Egy befektetési menedzser dél-afrikai befektetésekkel, egy ENSZ diplomata orosz kapcsolatokkal, és egy gyártó cég ügyvezetőjeA hedge fund manager. With investments in South Africa, a UN diplomat with ties to Russia, and a CEOs with a manufacturing plant
Hát drog-gyártó kellékeket nem találtam, de sok minden okozhatta: sütő, fondü edény, gázkályha, gyertyák.Well, there doesn't seem to be any drug-manufacturing supplies, but plenty of ignition sources: a hot plate, fondue pot, gas stove, candles.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

gyújt
light
gyűjt
collect

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

gányol
mess up
gondolkodik
ponder
göcög
do
gubancol
do
gyaláz
besmirch
gyanúsít
suspect somebody
gyarmatosít
colonise
gyászol
mourn
gyűlöl
hate
hallatszik
sound

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'manufacture':

None found.
Learning languages?