Elveszít (to lose) conjugation

Hungarian
149 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elveszítek
I lose
elveszítesz
you lose
elveszít
he/she to lose
elveszítünk
we lose
elveszítetek
you all lose
elveszítenek
they lose
Present definite tense
elveszítem
I lose
elveszíted
you lose
elveszíti
he/she loses
elveszítjük
we lose
elveszítitek
you all lose
elveszítik
they lose
Past indefinite tense
elveszítettem
I lost
elveszítettél
you lost
elveszített
he/she lost
elveszítettünk
we lost
elveszítettetek
you all lost
elveszítettek
they lost
Past definite tense
elveszítettem
I lost
elveszítetted
you lost
elveszítette
he/she lost
elveszítettük
we lost
elveszítettétek
you all lost
elveszítették
they lost
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elveszítenék
I would lose
elveszítenél
you would lose
elveszítene
he/she would lose
elveszítenénk
we would lose
elveszítenétek
you all would lose
elveszítenének
they would lose
Conditional present definite tense
elveszíteném
I would lose
elveszítenéd
you would lose
elveszítené
he/she would lose
elveszítenénk
we would lose
elveszítenétek
you all would lose
elveszítenék
they would lose
Conditional past indefinite tense
elveszítettem volna
I would have lost
elveszítettél volna
you would have lost
elveszített volna
he/she would have lost
elveszítettünk volna
we would have lost
elveszítettetek volna
you all would have lost
elveszítettek volna
they would have lost
Conditional past definite tense
elveszítettem volna
I would have lost
elveszítetted volna
you would have lost
elveszítette volna
he/she would have lost
elveszítettük volna
we would have lost
elveszítettétek volna
you all would have lost
elveszítették volna
they would have lost
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elveszíteni
I will lose
fogsz elveszíteni
you will lose
fog elveszíteni
he/she will lose
fogunk elveszíteni
we will lose
fogtok elveszíteni
you all will lose
fognak elveszíteni
they will lose
Future definite tense
fogom elveszíteni
I will lose
fogod elveszíteni
you will lose
fogja elveszíteni
he/she will lose
fogjuk elveszíteni
we will lose
fogjátok elveszíteni
you all will lose
fogják elveszíteni
they will lose
Subjunctive present definite tense
elveszítsem
(if/so that) I lose
elveszítsd
(if/so that) you lose
elveszítse
(if/so that) he/she lose
elveszítsük
(if/so that) we lose
elveszítsétek
(if/so that) you all lose
elveszítsék
(if/so that) they lose
Subjunctive present indefinite tense
elveszítsek
(if/so that) I lose
elveszíts
(if/so that) you lose
elveszítsen
(if/so that) he/she lose
elveszítsünk
(if/so that) we lose
elveszítsetek
(if/so that) you all lose
elveszítsenek
(if/so that) they lose
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elveszítenem
I to lose
elveszítened
you to lose
elveszítenie
he/she to lose
elveszítenünk
we to lose
elveszítenetek
you all to lose
elveszíteniük
they to lose

Examples of elveszít

Example in HungarianTranslation in English
! Tudom, Isten tudja, milyen elveszíteni egy gyermeket.I know that God knows what it is to lose a child.
"Azokért harcolni, akiket elvesztettél..." "...és azokért, akiket nem akarsz elveszíteni."She fights for the sake of the person she lost and for the sake of the person she doesn't want to lose...
"Egy olyat, mint te" "nem akarok elveszíteni.""l don't want to lose something as precious as you."
"Megszereztem magamnak és nem akarom többé elveszíteni.""I've attained you and don't want to lose you."
"Tudom, milyen szeretni valakit, majd elveszíteni őt."I know what it's like "to love someone and then to lose them...
"Szóval nem úgy tekintek erre a napra, hogy elveszítek egy lányt.""So I don't look at this as the day I lose a daughter."
- mindent elveszítek.- I lose everything. - All right, you know what?
'Mert ha elveszítesz 2000 dollárt,'Cause if you lose $2,000,
* Amikor elveszítesz valamit, * * amit nem tudsz pótolni. *- When you lose something - - You can't replace -
- Ha csak egyet elveszítesz, meghalsz!- You lose even one, and you're dead!
- hogy elveszít téged.- to lose you.
A korábbi gondolataiban attól tartott, hogy elveszít valakit.In my early reads, she was scared to lose him.
Azt hiszed, te vagy az első, aki elveszít valakit?Do you think you're the first man to lose someone?
Azt mondaná, hogy egy orvos sem akarja elveszíteni a betegét, és minden orvos elveszít közülük.He would be saying that no doctor wants to lose a patient, and every doctor loses one.
- ...akkor mindent elveszítünk.- They won't. - we lose everything.
- Mindent elveszítünk önmagunkból.- We lose everything we are.
- és elveszítünk egy fél napot.-We lose half the day.
50 ezer dollárt kérnek, vagy minden fájlt elveszítünk 71 órán belül.They're asking for $50,000 - or we lose all our files in 71 hours.
De ha arra mentek, minden támogatást elveszítetek, amitek van otthon, és kockáztatjátok a nagyobb küldetést:But if you go that way, you'll lose any support you might have back home... and jeopardize the greater mission:
Kárpótlás azokért, akiket elveszítetek... holnap a vár elleni csatában Donnchadh szövetségeseként.It's compensation for the men you'll lose... attacking Castle D'Or with Donnchadh tomorrow.
Mindent elveszítetek.You lose everything.
Szóval, ha nem megy el a tárgyalásra, az a helyzet, hogy akkor mindent elveszítetek.Now, if he doesn't show at trial, see, the way the deal works is, you all gonna lose this place.
A Párducok elveszítenek két egymást követő kerületi mérkőzést.The Panthers are gonna lose two consecutive district games.
A gyerekek mindent elveszítenek, hacsak nincs valaki, aki törődik velük.Kids lose everything unless there's someone there to look out for them.
A vicces dolog az ezen a világon, hogy az emberek állandóan elveszítenek dolgokat.You know the funny thing about this world is that people lose stuff all the time.
Akkor elveszítenek egy kis bőrt.So they lose a little skin.
Akkorra viszont berúgnak, így még tovább játszanak, és végül mindent elveszítenek.Then they're drunk, so they gamble even more and eventually they lose it all.
"Ha most elveszítem őt, minek éljek?""If I lose her now, then why should live?"
"Mi van, ha elveszítem a munkám?"What if I lose my job?
"elveszítem minden reményemet egy tisztességes házasságra"?"I shall lose every hope of a loving and decent marriage"?
# Érezni fogom az érzést, és elveszítem a kontrollt ma éjjel.# I'm gonna feel that feeling, gonna lose control tonight #
"Ha fogod és egybegyűjtöd minden nyereményedet, azután felteszed az egészet egyetlen dobásra, és elveszíted, majd újrakezded az egészet az elejéről, és közben nem vesztegetsz szót a nyereségedről, tiéd lesz a föld, valamint minden, ami rajta él, és - ami a legfontosabb - igazi férfi leszel, fiam.""If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn and lose, and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss yours is the earth and everything that's in it and, which is more, you'll be a man, my son."
"És ha elveszíted a szíved..""And if by mistake you lose your heart.."
- De ha... ha elveszíted a parfümös üveget...But if... if you lose the perfume bottle...
"Aki belenéz a maszkjába, elveszíti a lelkét.""Whoever looks into his mask, loses their soul."
"Aki fiatal korában elhanyagolja a tanulást, elveszíti a múltat, és halott számára a jövő.""Whoso neglects learning in his youth loses the past and is dead to the future."
"Tarolónak le kéne tennie az üveget mielőtt még teljesen elveszíti önmagát.""X-Man should put down the bottle before he loses to his self." (chuckles)
" Eredményeket akarok látni! Ha késünk, elveszítjük az üzletet. "We delay, we lose the deal.
"Akik szerint elveszítjük magunkat a szerelemben, azok bolondok.""They're about to lose themselves in love, they're crazed"
Attól féltek, hogy ha elveszítitek ezt a meccset, az lehet megöli őt?Are you worried that if you lose this game it might kill him?
Ezt a háborút elveszítitek.You will lose this war.
Ha elveszítitek a számotokat, azért büntetés jár.If you lose your number, you get fined.
- Ami ostobaságot megtesznek... Castro fenntartásáért, jövőre visszavonjuk, mert ha megteszik, elveszítik Floridát a választásokon, és ezzel az elnökséget is.- Whatever dumb thing you do to prop up Castro will be reversed next year, because if you do it you lose Florida in the election and the presidency with it.
- Csak valaki, aki nem szívesen nézi, ha az önökhöz hasonló dolgozók elveszítik a munkájukat.Just someone who doesn't like to see hard workers like yourselves lose their jobs. That's all.
- De miért van az, hogy amikor megtalálják Istent, elveszítik a humorérzéküket?- But why is it, when they eventually do find God, that they lose their sense of humour?
" Amit elveszítettem, azt elfelejtem... ""What got lost, I kept forgetting that..."
"... ami a kis lányunokámé volt, akit elveszítettem."...that belonged to the little granddaughter l lost.
"Első látásra elveszítettem a szívem.""I lost my heart at first sight"
- Amit elveszítettél.Which you lost.
- Minden elveszítettél?You lost everything?
A karriered, amit elveszítettél amikor csalónak nyilvánított tavaly.The career you lost when he outed you as a fraud last year.
- A fivére örökölte, aztán elveszített mindent a válság idején.Well, her brother inherited it, lost everything in the crash.
- Mi történik? - Frank elveszített egy elkövetőt.Frank lost a perp.
- Oh, elveszített valakit.- Oh, she lost somebody.
,Néha megtaláljuk azt, amit elveszítettünk."Sometimes things that are lost can be found again.
- Amit mind elveszítettünk.The things we have all lost.
Azért jöttem, hogy közöljem, visszajött hozzánk 150 ezer néző, akiket elveszítettetek.I came in here to tell you you got back 150,000 viewers you lost while you were trying to be above it.
Félúton elveszítettetek!You lost me halfway through!
Hogy a Bölcsek Kövével visszaszerzitek mindazt, amit elveszítettetek?To use the Philosopher's Stone to take back what you had lost?
Inkább elveszítettetek volna mindent?Would you rather have lost everything?
- Nos, az sem jött jókor, de, um, sok pénzt fektettem egy alapba... akik mindent elveszítettek.Well, that certainly didn't help, but, um, I invested a lot of money in a fund... and they lost everything.
A gyerekeim... A gyerekeim már annyi mindent elveszítettek, nem hagyhatom, hogy az apjukról őrzött szép emlékeiket is elveszítsék!My children... my children had already lost so much.
Akkor sem, ha így újra láthatod Jeremy-t, a nagymamádat, és mindenkit, akit te és a barátaid valaha elveszítettek?Won't you if it meant you can see Jeremy again, your grams, everybody you and your friends ever lost?
- Ahogy apát is elveszítetted?- Like y ou lost Dad?
- Hivatalosan elveszítetted.- You have officially lost it.
"Június 6. Jonny elveszítette Pandit, és belebetegedett a sírásba.""June 6th, Jonny lost Pandy today and cried so much he was sick."
- A váláskor elveszítette, úgyhogy most a feleségéé.- He lost it in the divorce so his wife owns it now.
- A váláskor elveszítette?- He lost it in the divorce?
- Ahogy hallom, maga ezt az egyet is elveszítette.But you lost this one. - I didn't lose him.
'"elveszítettük azt, ami nektek még megvan és ezt meg kell őriznetek."'"we have lost what you still have in Africa and you must keep that."
- April, elveszítettük.- April, we lost her.
- Azt hittem, végleg elveszítettük.- Well, I was beginning to think we'd lost you for good, amigo.
- Majdnem elveszítettük.- We almost lost him.
- Mi elveszítettük a csoportunkat.-We-We lost our group.
- Hogy hogy elveszítettétek?How u think , we lost them?
Azt is hallottam, hogy elveszítettétek őket.I also heard that you lost them.
Nem is csodálom, hogy elveszítettétek a háborút.It is not a wonder you lost the war:
"A pandák elveszítették a telepen, Prof."'Pandas lost it on the estate, Guv. '
- Igazán? Sajnos nemrég tűz ütött ki a házukban, ezért elveszítették az otthonukat.Unfortunately, they had a fire recently and they lost their house.
- Nehogy azt mondd, hogy elveszítették!Don't tell me they lost her. Do you see the subject?
- És elveszítették a pert?And the bar lost the suit?
Azután kitennéd a szűröm, ennek ellenére tovább kéne együtt dolgoznunk, ami rettentő kínos lenne, és a többiek lépten-nyomon a szemembe röhögnének, anyám pezsgőt bontana, én pedig elveszítenék egy jó barátot.And... ..then you'd dump me, and we'd have to keep working together and that would be really awkward and... the others would laugh at me all over again. My mother would have a field day and... ..and I would lose a good friend.
És Dzsamál megnyer egy választást, amit én elveszítenék?Barry: And Jamal wins an election that I would lose?
Félt élni a saját életét, félt osztozni rajtad, félt, hogy elveszítene. De ő szeret téged, és ő is azt akarja már, hogy együtt lehessünk.He was afraid to live his own life, afraid that by sharing you he would lose you but he loves you and he wants us to be together.
Mert akkor mindent elveszítene, amiért dolgozott.Because, he said, he would lose everything he had always worked for.
Minden tudást elveszítenétek, ami a birtokomban van.You would lose all access to the knowledge I possess.
Remélem nem tántorítja Önt el e mű megvételétől, de örökre elveszíteném Benjamin Pierce-t még csak az ötlet hallatán is.I hope it won't prejudice you against acquiring this piece... but I would lose Benjamin Pierce for good... if I even approached him with the idea.
Különben elveszítenéd az emberi nézőpontodat.Otherwise, you would lose your human perspective.
Mert úgyis elveszítenéd.That's 'cause you would lose it.
Nem, ezt szerintem elveszítenéd.No, I mean, I think you would lose that one.
"Ha a személyes életünk határozatlan tartamú lenne, maga az élet elveszítené az értelmét."If our time in this life were undetermined... life itself would lose its meaning.
A kormány elveszítené többségét, ha ma tartanánk a választásokat.The Cabinet would lose its majority if we had an election today
Bárhol másutt emiatt vizsgálat indulna, és ő elveszítené a munkáját.Anywhere else but here there would be an inquiry and he would lose his job.
Bármelyik nő elveszítené az eszét.Any woman would lose her mind.
De nem fogja kitagadni feleségét, mert akkor elveszítené Anstey-t.But he won't disown his wife, for then... he would lose Anstey.
# Mert sokszor hajlamos vagyok arra, # # hogy elveszítsem a józan eszem #♪ 'Cause to lose all my senses ♪ ♪ That is just so typically me ♪
- Akarod, hogy elveszítsem az állásomat?Stop it! - Do you want me to lose my job?
- Hogy elveszítsem a szüzességem.- To lose my virginity.
- Ne akard, hogy elveszítsem a fejem.- Don't make me lose my temper!
"Menj be és add ide a puskát, nehogy elveszítsd.""You go inside. I'll take the gun in case you lose it."
A legbiztosabb módszer, hogy elveszítsd.And that was the surest way to lose him.
- Henri, mindannak ellenére, amit átélt, nem szabad, hogy elveszítse a Szentatyába vetett hitét.Henri, despite all you've suffered, don't lose faith in the Holy Father.
A jéghez tapadva felmerülhetett hogy maga elveszítse a kapcsolatot.Wedged himself up against the ice and surfaced so you would lose your contact.
A kalaposom kénytelen volt elküldeni három lányt, és megérdemelné, hogy elveszítse a lakájok szavazatát is.My milliner has let go of three of her girls and it serves you right if you lose the footman vote, too.
A lány fedezi a szeretőjét, aki féltékenységében öl, nehogy elveszítse.Because of misguided loyalty Maria will not divulge the name of her former love and he is so jealous he will kill rather than lose her.
A lényeg, hogy nem akarom, hogy a férjem elveszítse a hitét az emberekben.My point is, I don't want my husband to lose his faith in people.
'Inkább elbuknék a választáson, mint hogy elveszítsük a háborút.'"I would rather lose the election" than see the country lose this war."
- Hogy elveszítsük a fejünket.- They want us to lose our heads.
Hmm, remek módja, hogy elveszítsétek a munkátokat, srácok.Hmm, it's a nice way to lose your job, guys.
Nem akarom, hogy ti is elveszítsétek a tieteket.I don't want you to lose yours.
- Nehogy elveszítsék!- Don't lose him.
A trükk az, hogy elég közel kerülj a célpontodhoz, hogy pontosan időzítsd a balesetet, amivel az ártatlan kívülállóknak nem esik bajuk és meglepi az ellenséged egy erős becsapódással, hogy elveszítsék az irányítást.The trick is getting close enough to your target to precisely time an accident that keeps innocent bystanders out of harm's way and surprises your enemy with a hard impact to force them out of control.
A város tényleg hagyni fogja, hogy ezek a fiatalok elveszítsék a művelődési házukat?Will the city let these kids lose their Community Center?
Arra kényszeríteni embereket, hogy elveszítsék a hitüket.Makes people lose their faith.
Akarjátok, hogy mindent elveszítsek?Do you want me to lose everything? Everything?
Arra ítéltettem, hogy elveszítsek mindent, amit szeretek.I was doomed to lose everything that I love.
Azt akarja, hogy én is mindent elveszítsek, a családomat.She wants me to lose everything, too-- my family.
Azt akarod, hogy mindent elveszítsek amiért eddig küzdöttem, csak mert Evan elcseszte?Do you want me to lose everything I worked hard for because Evan screwed up?
Azt akartam, hogy kapj, ne elveszíts valamit.I wanted you to get something, not lose anything.
Bill, nagyon közel állsz ahhoz, hogy mindent elveszíts.Bill, you're dangerously close to losing everything you've worked for.
Elveszteni egy barát bizalmát a leggyorsabb módszer, hogy elveszíts egy barátot.Losing a friend's trust is the fastest way to lose a friend.
Nem akarom hogy bárki mást elveszíts, Madeline.I don't want you to lose anyone else, Madeline.
- Lökött, vagy sem, a tűzoltóság nem engedheti meg magának, hogy elveszítsen egy magafajta fickót.- Whack job or not, the department can't afford to lose guys like you.
- Sam, azért jött, hogy mindent elveszítsen.- Sam, he's here to lose everything.
- Zűrös módszer egy jó zsarutól, hogy elveszítsen mindent.Hazy way for a good cop to lose everything.
A hadsereg nem engedheti meg magának, hogy elveszítsen olyan katonákat, mint Ön.The Army can't afford to lose good soldiers like you.
- Nehogy elveszítsünk valamit, oké?- Like we're gonna lose it, right?
-És elveszítsünk kétheti jó halászatot mi?- And lose two weeks good fishing, huh?
Ahhoz, hogy valakit elveszítsünk, először meg kell tapasztalnunk... a valódi kötődést.In order to lose someone, you must first experience... authentic attachment.
Azt akarják, hogy mindent elveszítsünk.They want to see us lose everything.
Cliff és Ryland gondoskodni akarnak arról, hogy mindent elveszítsünk.Cliff and Ryland... They want to see us lose everything.
Csak a szövetségiek engedhetik meg, hogy elveszítsenek egy kamerát, és ne keressék.It's only federals who'd be rich enough to lose a camera and not go to crying about it.
Az erőszak miatt két rendőrbírót vesztettem el ebben a városban, és nem kell még többet elveszítenem, hogy tudjam, messze vagyok attól, hogy békével teremtsem meg itt a rendet, ahogy ön fogalmazott.I've lost two marshals to violence in this town, and I don't need to lose more to know that I'm a long way from being able to use peaceful means to bring "law and order," as you put it.
De kockára tenni a Te lelked, csak azért hogy soha ne kelljen elveszítenem Téged... a legönzőbb dolog amit valaha is tettem.I don't. But to risk yours, just for the sake of never having to lose you.
Magabiztosabbnak érzem magam. Mintha tudnék dolgokat. De félek is, mert most már van mit elveszítenem.Like, I feel more confident, like I know stuff, but scared 'cause there's something to lose.
Miért kellene egyáltalán bármit is elveszítenem?Why do I have to lose anything at all?
Miért kellett elveszítenem, amikor annyira imádom.Why did I have to lose him when I loved him most?
- Nem kell elveszítened semmit.-You don't have to lose anything.
Ha már a tiéd, amire vágysz akkor már van mit elveszítened.Look, once you get what you want that's when you've got something to lose.
Miért kellett elveszítened?Why did you have to lose it?
Nagy luxus lenne elveszítened.You can't afford to lose me.
Nehéz így elveszítened a gyerekeidet.Tough way to lose your kids.
Bármit is kellett tennie és elveszítenie, le kellett zárnia.Whatever he had to do, whatever he had to lose, he would seal it off.
Csatlakozol hozzám, hogy többé senki másnak ne kelljen elveszítenie a szeretteit?Will you lend me your strength so that no others have to lose those dear to them?
Hogy sikerült elveszítenie?How did he come to lose it?
Hány embernek kell elveszítenie az életét, mielőtt Kuvira megelégszik?How many people have to lose their lives before Kuvira is satisfied?
- Kár volt elveszítenünk.- We hated to lose this one. - Mm-hmm.
Az apja meghalt, ettől még nekünk nem kéne elveszítenünk téged!His father's dead, it doesn't mean we have to lose ours too.
Együtt kellett volna elveszítenünk.We were supposed to lose ours together.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elkészít
prepare
elveszik
perish

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

elkülönít
separate
előfizet
subscribe
elrepül
fly away
eltűnik
disappear
elügyetlenkedik
blunder
elvár
expect someone to do something
elveszik
perish
elveszt
lose
énekel
sing
esik
fall

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'lose':

None found.
Learning languages?