Elrabol (to kidnap) conjugation

Hungarian
143 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elrablok
I kidnap
elrabolsz
you kidnap
elrabol
he/she to kidnap
elrablunk
we kidnap
elraboltok
you all kidnap
elrabolnak
they kidnap
Present definite tense
elrablom
I kidnap
elrablod
you kidnap
elrabolja
he/she kidnaps
elraboljuk
we kidnap
elraboljátok
you all kidnap
elrabolják
they kidnap
Past indefinite tense
elraboltam
I kidnapped
elraboltál
you kidnapped
elrabolt
he/she kidnapped
elraboltunk
we kidnapped
elraboltatok
you all kidnapped
elraboltak
they kidnapped
Past definite tense
elraboltam
I kidnapped
elraboltad
you kidnapped
elrabolta
he/she kidnapped
elraboltuk
we kidnapped
elraboltátok
you all kidnapped
elrabolták
they kidnapped
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elrabolnék
I would kidnap
elrabolnál
you would kidnap
elrabolna
he/she would kidnap
elrabolnánk
we would kidnap
elrabolnátok
you all would kidnap
elrabolnának
they would kidnap
Conditional present definite tense
elrabolnám
I would kidnap
elrabolnád
you would kidnap
elrabolná
he/she would kidnap
elrabolnánk
we would kidnap
elrabolnátok
you all would kidnap
elrabolnák
they would kidnap
Conditional past indefinite tense
elraboltam volna
I would have kidnapped
elraboltál volna
you would have kidnapped
elrabolt volna
he/she would have kidnapped
elraboltunk volna
we would have kidnapped
elraboltatok volna
you all would have kidnapped
elraboltak volna
they would have kidnapped
Conditional past definite tense
elraboltam volna
I would have kidnapped
elraboltad volna
you would have kidnapped
elrabolta volna
he/she would have kidnapped
elraboltuk volna
we would have kidnapped
elraboltátok volna
you all would have kidnapped
elrabolták volna
they would have kidnapped
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elrabolni
I will kidnap
fogsz elrabolni
you will kidnap
fog elrabolni
he/she will kidnap
fogunk elrabolni
we will kidnap
fogtok elrabolni
you all will kidnap
fognak elrabolni
they will kidnap
Future definite tense
fogom elrabolni
I will kidnap
fogod elrabolni
you will kidnap
fogja elrabolni
he/she will kidnap
fogjuk elrabolni
we will kidnap
fogjátok elrabolni
you all will kidnap
fogják elrabolni
they will kidnap
Subjunctive present definite tense
elraboljam
(if/so that) I kidnap
elrabold
(if/so that) you kidnap
elrabolja
(if/so that) he/she kidnap
elraboljuk
(if/so that) we kidnap
elraboljátok
(if/so that) you all kidnap
elrabolják
(if/so that) they kidnap
Subjunctive present indefinite tense
elraboljak
(if/so that) I kidnap
elrabolj
(if/so that) you kidnap
elraboljon
(if/so that) he/she kidnap
elraboljunk
(if/so that) we kidnap
elraboljatok
(if/so that) you all kidnap
elraboljanak
(if/so that) they kidnap
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elrabolnom
I to kidnap
elrabolnod
you to kidnap
elrabolnia
he/she to kidnap
elrabolnunk
we to kidnap
elrabolnotok
you all to kidnap
elrabolniuk
they to kidnap

Examples of elrabol

Example in HungarianTranslation in English
"aki hamis magyar papírokkal utazott," "megkísérelt elrabolni""has attempted to kidnap an unnamed Hungarian General in Budapest.
- A nő megpróbálta elrabolni.She tried to kidnap him.
- Az égvilágon... elrabolni Pamet?- In the world want to kidnap Pam?
- Börtönben vannak, mert megpróbálták elrabolni ezt a gyereket.They're in prison for ying to kidnap this kid!
- Na és amikor megpróbáltad elrabolni a gyerekeidet.-And when you tried to kidnap your kids.
Egyszer elrabolsz egy babát és utána mindenki... dehogy!Boy, you kidnap one kid, and then everybody automatic--No!
Engem is elrabolsz?You gonna kidnap me too?
Ez legyen az a legnagyobb gondom, hogy te most elrabolsz!I don't think kidnapping's anything to get sore about...
Ha elrabolsz, bármit kérhetsz tőle.If you kidnap me, you can ask him for anything!
Ha engem 15 évesen elrabolsz... vigyél 8 mérföldnél messzebbre a házamtól.I'm just saying, if you kidnapped me when I was 15... you gotta take me further than 8 miles away from my house, man.
Azt tervezte, hogy elrabol engem.He was planning to kidnap me.
Fantomas nagyon gyorsan elrabol, csak megfulladok a maszk alatt, szörnyű ez a hőség!It's going fine. Fantomas will definitely come to kidnap me. I'm so hot.
Pavlovics and Paradjanov ma azt tervezte, elrabol titeket, hogy a karjaikba rohanjak, mint bárány a mészárszékre.Pavlovitch and Paradjanov planned to kidnap you today, so that I would come running like a lamb to the slaughter.
És magának az igazságtevő válasza, hogy elrabol egy orvost?And your righteous response to that Is to kidnap a doctor?
Barney Stinson, most elrablunk.Barney Stinson, you are being kidnapped.
Együtt terveltük ki, hogy elrablunk, és elkészítjük a csemegét.Together we devised a plan to kidnap you and complete the truffle recipe.
Szó szerint elrablunk egy babát.We're basically kidnapping a baby.
- Azzal, hogy elraboltok?By kidnapping me?
Nem fogok. Ha elraboltok.I can't tell, not if you kidnap me.
Ráadásként, mivel megnyertétek a játékot, elraboltok egy embert a Fei long törzséből.In addition,because you won this challenge, you will now kidnap one member of fei long.
Szerinted minden rendben lesz, ha elraboltok egy zsarut?you think kidnapping a cop is okay?
"Légy óvatos, még elrabolnak!"Be careful or someone will have you kidnapped.
- Akkor nem kell aggódjak amiatt, hogy esetleg elrabolnak?So, I shouldn't be worried about being kidnapped?
- Elrabolnak, elrabolnak!I'm being kidnapped, kidnapping me!
- Ez az igazság. Szóval, egy zsarut elrabolnak? És még csak nem is beszélnek róla?A cop is kidnapped, and nobody talks about it?
- Hogy elrabolnak az idegenek.Being kidnapped by aliens.
Vigyél a közeléből, vagy elrablom és halálra oktatom.Get her away from me or I'm going to kidnap her and try to mentor her to death.
A főgonosz Félelemjáró, elrabolja a bírót, az ügyészt és az ügyvédet akik évekkel ezelőtt rács mögé juttatták. Félelemjáró. Szuper.A supervillain named Fear Career, he kidnaps the judge, prosecutor and defense attorney he felt locked him up years ago.
A gonosz Dr. Chaotica elrabolja Constance Goodheart-ot, és a feláldozását tervezi Arachniának, a pók-emberek királynőjének.The evil Dr. Chaotica kidnaps Constance Goodheart and plans to sacrifice her to Arachnia, Queen of the Spider People.
A kartell lelopja az információkat, elrabolja Emmát, aki mellesleg még mindig nem került elő.Cartel sets up a satellite uplink, kidnaps his niece Emma,who's still missing.
A születése óta ismerem a lányt, és ez a fickó besétál és gyakorlatilag elrabolja,I've known this girl since she was born, and this guy comes in and basically kidnaps her, and there's nothing I can do.
Ahhoz, aki elrabolja őket a másik világból.The ones he kidnaps from the other world.
- Bocs, haver, csak gyakoroltunk arra, amikor elraboljuk Mr. Csodálatost a legénybúcsújára.I'm sorry, it was a practice run for when we kidnap Awesome for his bachelor party.
- Mit kell ezért tennünk, elraboljuk a Pápát?- Really? - Are we gonna kidnap the Pope or somethin'?
A donort hétfőn elraboljuk és a templomban tartjuk keddig az atyánál, amíg ellenőrizzük a teljes egyezést.We'll kidnap the donor on Monday and keep him at the church until Tuesday while we confirm there is 100% compatibility.
A párbaj csak félrevezetés. Közben elraboljuk Kína legnagyobb harcosait.He wants to kidnap the spectators.
Ahhoz, hogy elraboljuk őt, kell egy autó.To kidnap him we need car.
Lefevre professzort kicsaljátok a kongresszusi teremből, elraboljátok és én elfoglalom a helyét.You get Professor Lefèvre out of the congress room. You kidnap him and I take his place.
Minden barátotokat leütitek puskával, aztán csónakba téve elraboljátok?You smack all your friends in the face with a rifle and kidnap them?
Míg mi elterelő hadműveletet hajtunk végre, ti hárman elraboljátok a brit nagykövetet.While we carry out a diversionary raid, you three will kidnap the British ambassador.
Nem szövetkeztél Mrs. Williams-el hogy elraboljátok a fiát, ezt akarod mondani?You didn't conspire with Mrs. Williams to kidnap her own son, is that what you're telling me?
Nem tudtok közel fér- kőzni hozzám 11 évig, ezért kitaláljátok, hogy inkább elraboljátok kettejüket?You can't get to me for 11 years, so you come up with the idea of kidnappinthese two?
"Delario és Kelly váltságdíj fejében elrabolják Gemma Butler-t."Delario and Kelly kidnap Gemma Butler for ransom.
- A srácok itt a hegyekben elrabolják az idegeneket, évszázadok óta már.- No. - The boys in these mountains, they've been kidnapping strangers for centuries.
- Félnek, hogy elrabolják őket.- They're afraid of being kidnapped.
- Megérdemelné, hogy elrabolják!- Well, he ought to be kidnapped!
- Mondtam, hogy hagyják Sosát, erre elrabolják?I told you, hands off Sosa. Then you kidnap him?
"A nevem Jamal Colorado, és elraboltam a fiadat."My name is Jamal Colorado, and I have kidnapped your son.
- Az összes ellenségedet elraboltam.I kidnapped all your enemies.
- Azt hiszi, elraboltam a húgomat?Do you think I kidnapped her?
A tanár aki utált, most még jobban utál, mert állítja, hogy elraboltam az apját!A teacher who already hates me at school now hates me even more because apparently I kidnapped her father.
Ahogy már maga is mondta, elraboltam őt.You could say I kidnapped her.
- Azt hiszik, elraboltál!They think you kidnapped me.
- Nem hiszem el, hogy elraboltál.- I can't believe you kidnapped me.
- Oké, te meg elraboltál egy zsarut!- Well, you kidnapped a cop!
A gyereket, akit elraboltál?What, the child you kidnapped?
Adi... te elraboltál egy rendőrt.Adi.. you kidnapped a police officer.
"Egy pszichopata elrabolt.""A psychopath kidnapped me."
- A legenda szerint ... egy csapat fehérbőrű kereskedő elrabolt egy lányt a törzs tagjai közül — kényszeríttették, hogy közös gyerekük legyen. - Kivel?Legend has it that a group of white fur traders kidnapped a young girl from the tribe - forced her to have a child for them.
- Akit Link elrabolt.The one Link kidnapped.
- Amióta elrabolt minket?- Since she kidnapped us.
- Apád tegnap elrabolt.Your dad kidnapped you last night. -Objection.
- Az öcsikéd, akit elraboltunk.- We kidnapped your brother.
A szüleid azt hiszik, elraboltunk.Your parents will Think we kidnapped you.
Bombariadót csináltunk, elraboltunk egy szenátort.We created a bomb scare, we kidnapped a senator.
Hallod, mit csináltál a kutyával amit elraboltunk?Hey, what'd you end up doing with that dog we kidnapped?
Szólj a nődnek, hogy elraboltunk, küldjön 1 milliót.You'll be riding home in three different bags! "Tell your woman to send 1 million, because you've been kidnapped."
Először is, ti együtt elraboltatok egy ártatlan lányt.First you people kidnapped an innocent girl.
Mióta elraboltatok.Since you guys kidnapped me.
Szinte elraboltatok, hogy segítsek egy drogoson.Hey, you pretty much kidnapped me to help some junkie.
Ti elraboltatok egy filmsztárt, értitek?What you just did, you just kidnapped a movie star, you got that?
Árucserét végeztek, eladjátok őt és elraboltatok engem.You're bartering and selling him. You've kidnapped me.
"Ma elraboltak minket a hegyi emberek és soha nem hallottak többet rólunk.Today we were kidnapped by hill folk, never to be seen again.
"Mondd nekik, hogy elraboltak!""Tell them you've been kidnapped,"
"Tegnap este elraboltak egy gyereket a St. Raymond klinikáról."Baby kidnapped from St. Raymond's clinic last night.
- Akit elraboltak.The kid who was kidnapped.
- Annak, akit elraboltak.- The one who got kidnapped?
- Ezért elraboltad?So you kidnapped her?
- Majd elraboltad.- And you kidnapped him.
- Szóval elraboltad Fayt.So you kidnapped Fay?
- Te elraboltad őt?You kidnapped him?
Azt akarod mondani, hogy elraboltad a fickót, Mike?- Are you telling me that you kidnapped this guy, Mike?
"A pszihopata Martin Brest elrabolta Rudi Wurlitzert hétfő este a kórházból.""The psychopathic Martin Brest kidnapped Rudi Wurlitzer on Monday night from a hospital."
- A fiú elrabolta őt!- She's been kidnapped!
- A főnököm, Kiran, elrabolta, Madhut.What happened? My boss Kiran has kidnapped Madhu
- Aki elrabolta anyádat.- Someone's kidnapped your mother.
- Biztosak vagyunk benne, hogy... ez az Asgard itt.. ..elrabolta magát, és megpróbálta kicserélni egy klónnal.- We're pretty sure this Asgard over here kidnapped you and attempted to replace you with a clone.
- Áldozat volt, mi meg elraboltuk.She was killed, and we kidnapped her. She's dead.
-És mi elraboltuk a csajt.-And we kidnapped her.
A picsa hozott ide minket, miután elraboltuk őt.A bimbo we kidnapped so she could drive us here.
A rab nem sejti, hogy elraboltuk?Our prisoner still doesn't know he's kidnapped?
Az a fiú, Charlie... azt hiszem, hogy elraboltuk.It's about that kid, Charlie. I think we kinda kidnapped him.
A feldühödött Josephine Lindus berontott az őrsre, és azt hajtogatja, hogy a csodafiúddal karöltve elraboltátok a férjét.Now look, I've got an apoplectic Josephine Lindus at the station house right now, and she's insisting that you and the boy wonder kidnapped her husband about an hour ago.
Egy pillanatig sem hiszem, hogy elraboltátok Davidet.I don't think for a moment that you kidnapped David.
Szóval ti ketten elraboltátok ennek a nőnek a gyermekét.So you and Dave kidnapped this woman's baby.
Szóval, elraboltátok?So, you just kidnapped him?
Szóval, te és a testvéreid elraboltátok a gyereket Mrs. Martin-tól, és váltságdíjat akartatok kérni?So... you and your brothers kidnapped the kid from... from Ms Martin, and you were planning on holding him for ransom'?
! - A fiamat elrabolták.My son's been kidnapped.
"A barátainkat elrabolták.""Our friends have been kidnapped."
"Anyát elrabolták, hívj vissza.""Mom's been kidnapped, please call back."
"Choi Seung Hee-t elrabolták a terroristák.""Team Leader Choi Seung Hee was kidnapped by the terrorists."
"Nem csak a lányomat..' '...de most már az emberrablót is elrabolták.''Not just my daughter but now her kidnapper's been kidnapped as well.'
1965-ben... az volt a küldetésem, hogy elraboljam Dieter Vogelt... a Birkenaui Sebészt... és Izraelbe vigyem, hogy bíróság elé álljon."In 1965, "I was part of a mission to kidnap Dieter Vogel, "the Surgeon of Birkenau,
Azért vagyok itt, hogy elraboljam a pasidat.I'm here to kidnap your boyfriend.
Bármit is hallott, természetesen nincs arra időm... hogy elraboljam, és megnyomorítsam bármelyiküket is.Whatever you may have heard, I certainly don't have time... to kidnap and mutilate any of them.
Ha már beszél... megvan az okom, hogy elraboljam Önt.Since you're talking... I have a reason to kidnap you.
Hogy elraboljam a kölyköd?To-to kidnap your kid?
Ahhoz nem kellett bátorság, hogy Deepthit elrabold az esküvőjéről.You don't have guts that's Why you kidnapped Deepthi from marriage.
Azt hiszem, te akkor épp el voltál foglalva... azzal, hogy elrabold a kutyáját.Oh,I think you were busy at the time...kidnapping his guide dog.
Csak egy megtévesztés volt, hogy elrabold Claire gyerekét.In fact, it was a diversion to kidnap Claire's baby.
Hogy elrabold apát!To kidnap our dad?
Ki kért meg, hogy elrabold?Who ordered this kidnapping?
53 órát utaztam, végig koplalva Szenegálba, hogy elraboljak egy kecskét!I just went on a 53-hour Dexatrim-fueled trip to Senegal to kidnap a goat!
Lehet, hogy link alak vagyok, de hogy elraboljak egy kislányt...to kidnap a little girl ... - I do not believe you.
Ő és a fia kényszerített, hogy elraboljak egy fiút.Him and his son, they made me kidnap a kid.
- Csak az, hogy elrabolj?But kidnap me?
Előbb adlak át a JKK központnak, mintsem hagyjam, hogy elrabolj egy ártatlan nőt.I'd sooner turn you in to CDC headquarters then let you kidnap an innocent woman.
Nagyi, ez még nem jogosít fel arra, hogy elrabolj egy gyereket és szervezett házasságra kényszerítsd.Nana, that's no excuse for kidnapping an actual kid and dragging him to planned parenthood.
Nem volt szükséges, hogy elrabolj, ahhoz, hogy ezt kiderítsd.You didn't need to kidnap me to figure this out.
És hogy elrabolj és vallass!And kidnap me a-a-and interrogate me!
Ahhoz, hogy elraboljon először meg kellene emelnie téged.To kidnap you he has to lift you first...
Azért jött ide, hogy elraboljon egy Roger Hansby nevű gyereket.He came here to kidnap a boy named Roger Handsman.
Azért jött, hogy elraboljon egy Roger Hansby nevű fiút.He came to kidnap a boy named Roger Hansby.
Biztos, hogy elégedetlen, de nem annyira, hogy elraboljon egy gyereket.I'm sure she's disgruntled, but not enough to orchestrate a kidnapping.
De, hogy elraboljon...But kidnap?
Azért jöttünk, hogy elraboljunk egy lányt.We came to kidnap a girl..
Azért jöttünk, hogy elraboljunk.We are here to kidnap you.
Azért vagyunk itt, hogy elraboljunk, egy csajos estére.We're here to kidnap you for a girls' night out.
Charlie mondta, hogy a te ötleted volt... hogy elraboljatok.Charlie told me it was your idea... To kidnap me.
Én már nem is vagyok elég jó, hogy elraboljatok?I'm not good enough to kidnap?
- És elraboljanak valakit? !- To kidnap people?
Azt hittem el fognak rabolni! Nekem nincs olyan szerencsém, hogy téged elraboljanak.l thought l was being kidnapped... l don't have such good fortune that someone will kidnap you...
De hogy elraboljanak... Itt tévedés van.If you want money, we can negotiate that, but kidnapping us is...
Elnézést, ha nem úgy látom, hogy a terroristákat lázba hozná az,.. ..hogy valakit elraboljanak a szesziparból.Excuse me ifl don't exactly see terrorists getting excited about kidnapping anyone from the alcohol industry.
Ez egy csapda volt, hogy elraboljanak minket.It was a setup to kidnap us.
Még sok embert kell elrabolnom és kezdünk elfogyni a hely.I have a lot more people to kidnap, and we're running out of space.
Nem, mert nem is kellett elrabolnod.No, you didn't have to kidnap me.
Oké, de miért kellett elrabolnod, ha annyira kívánatos vagy?Okay, then why did you need to kidnap me if you're so desirable?
Csak azt mondom, hogy Lafayette-nek nem kellett elrabolnia.All I'm saying is, Lafayette didn't have to kidnap him.
Jose azt hitte, neki kell elrabolnia.Jose thought he was supposed to kidnap her.
A szigorú biztonság ellenére sikerült elrabolnunk téged.Despite of your tight security, he managed to kidnap you.
Nekünk Ninát kellet volna elrabolnunk.We were supposed to kidnap Nina.
Pont ezt a paprikajancsit kellett elrabolniuk?They had to kidnap this clown. Of all people.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

darabol
cut

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

elkészül
finish
előfordul
happen
előrehalad
progress
előz
overtake
elpárolog
evaporate
elpusztul
perish
elragadtat
enrapture
eltakarodik
clear off
elutasít
decline
elveszít
lose

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'kidnap':

None found.
Learning languages?