Őriz (to guard) conjugation

Hungarian
145 examples
This verb can also have the following meanings: herd, keep safe, watch

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
őrzök
I guard
őrzöl
you guard
őriz
he/she to guard
őrzünk
we guard
őriztek
you all guard
őriznek
they guard
Present definite tense
őrzöm
I guard
őrzöd
you guard
őrzi
he/she guards
őrizzük
we guard
őrzitek
you all guard
őrzik
they guard
Past indefinite tense
őriztem
I guarded
őriztél
you guarded
őrzött
he/she guarded
őriztünk
we guarded
őriztetek
you all guarded
őriztek
they guarded
Past definite tense
őriztem
I guarded
őrizted
you guarded
őrizte
he/she guarded
őriztük
we guarded
őriztétek
you all guarded
őrizték
they guarded
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
őriznék
I would guard
őriznél
you would guard
őrizne
he/she would guard
őriznénk
we would guard
őriznétek
you all would guard
őriznének
they would guard
Conditional present definite tense
őrizném
I would guard
őriznéd
you would guard
őrizné
he/she would guard
őriznénk
we would guard
őriznétek
you all would guard
őriznék
they would guard
Conditional past indefinite tense
őriztem volna
I would have guarded
őriztél volna
you would have guarded
őrzött volna
he/she would have guarded
őriztünk volna
we would have guarded
őriztetek volna
you all would have guarded
őriztek volna
they would have guarded
Conditional past definite tense
őriztem volna
I would have guarded
őrizted volna
you would have guarded
őrizte volna
he/she would have guarded
őriztük volna
we would have guarded
őriztétek volna
you all would have guarded
őrizték volna
they would have guarded
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok őrizni
I will guard
fogsz őrizni
you will guard
fog őrizni
he/she will guard
fogunk őrizni
we will guard
fogtok őrizni
you all will guard
fognak őrizni
they will guard
Future definite tense
fogom őrizni
I will guard
fogod őrizni
you will guard
fogja őrizni
he/she will guard
fogjuk őrizni
we will guard
fogjátok őrizni
you all will guard
fogják őrizni
they will guard
Subjunctive present definite tense
őrizzem
(if/so that) I guard
őrizd
(if/so that) you guard
őrizze
(if/so that) he/she guard
őrizzük
(if/so that) we guard
őrizzétek
(if/so that) you all guard
őrizzék
(if/so that) they guard
Subjunctive present indefinite tense
őrizzek
(if/so that) I guard
őrizz
(if/so that) you guard
őrizzen
(if/so that) he/she guard
őrizzünk
(if/so that) we guard
őrizzetek
(if/so that) you all guard
őrizzenek
(if/so that) they guard
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
őriznem
I to guard
őrizned
you to guard
őriznie
he/she to guard
őriznünk
we to guard
őriznetek
you all to guard
őrizniük
they to guard

Examples of őriz

Example in HungarianTranslation in English
- És persze, őrizni is fogjuk.- And we'll have to guard it.
A királyt mennek őrizni? - Igen.Are they going to guard the King ?
A következő 24 órában éberen és tisztelettel fogjuk őrizni ezt a cuccot.For the next 24 hours, we are going to guard this cup with vigilance and respect.
A testvéreiddel együtt itt maradunk őrizni őket.Your brothers and I will stay behind to guard them.
A ti feladatok őrizni őt az út alatt... de van számotokra egy fontosabb feladatom is.Your job is to guard His Majesty, but I have another job for you.
- Bolondokat őrzök.I'm guarding lunatics.
- Dolgokat őrzök.- I guard stuff.
Az ide kinevezett őrzök nagyon rövid ideig élnek.Once appointed as guardian, they have a very short life span.
Gondoltam, először fényképezek, kocsit őrzök.I kind of thought I'd start out with light typing, car-guarding.
Táskákat őrzök.I'm guarding purses.
- Te most őrzöl engem?Are you guarding me?
82 01:20:32:60 Egy rakás rothadékot őrzöl.//Ez elég inzultáló.You're guarding a dung pile, that's insult enough.
Angyali Hang Ki dallal őrzölAngel of Music Guide and guardian
Angyali hang, ki dallal őrzöl♪ Angel of Music, guide and guardian
Azok hibája, kiknél jobb vagy Azok gyűlölete, kiket őrzölThe blame of those ye better The hate of those ye guard
Asszonyom, azon vitatkoztunk, hogy ki lehet, akit őrzünk.Ma'am, we were debating who it is who we're guarding in there.
De Cooper egysége erre fog áttörni holnap és szükségük lesz a lőszerre, amit őrzünk, oké?But Cooper's unit's coming through here tomorrow and they're gonna need this ammo we're guarding, okay?
Ez nem az a nő, akit a palotában őrzünk.This isn't the woman we're guarding at the palace.
Minden kijáratot őrzünk és az őröknek parancsuk van az azonnali lövésre.All exits are covered and the guards have orders to shoot on sight.
Nem hiszem el. egy nőt és egy gyereket őrzünk.I can't believe we're guarding a lady and a kid.
A gépek, melyek eddig minket őriztek, most mindent abba a hajóba rakodnak, ami csak a szigeten található.The machines that were guarding us are loading everything on this island into that ship.
A suárok titkai közül egyet sem őriztek annyira, ...mint a Tayos barlang pontos helyét és bejáratát.And of all the Shuar's secrets, perhaps none has been so carefully guarded as the location and entrance of the cave of Tayos.
A szabadkőművesek mindig is a jó oldalt képviselve őriztek titkokat és műemlékeket.The Masons are the traditional guardians of secrets and artifacts for the side of good.
Angliában elefántcsont-toronyba zártalak volna, szolgák őriztek volna ...és csak egy kulcsa lenne.In England I'd keep you locked up in an ivory tower, guarded by trusted servants, and I'd have the only key.
Egy arannyal teli rejtett kanyonról beszélt, amelyet az apacs istenek őriztek.It told about a hidden canyon, guarded by the Apache gods and rich with gold.
- A gyengélkedőn és őriznek.- I'm in medical. And I'm under guard.
- Az anyag bent van a Winnebago-ba... ami a ti udvarotokon parkol és amit a ti seggfejeitek őriznek.- That reefer's locked in the Winnebago... which is locked in your impound, which is guarded by assholes.
- De hisz fegyveresek őriznek, Max.- You have armed guards, Max.
- Mit őriznek ezek?- What are they guarding?
A létesítmény egy erőmű alatt van, melyet katonák őriznek.The facility is hidden beneath the local power plant under military guard.
"Ma én őrzöm a szerelmes álmaidat."Today I'm guarding your dreams of love.
- Azt én őrzöm!- I'm guarding it!
- Én csak azért vagyok itt, mert én őrzöm a határt.I'm just a border guard.
- Én őrzöm ezt a helyet.-I guard this place. -Let's go!
- Én őrzöm!- I'll guard him
- Miért nem őrzöd a foglyokat?Why aren't you guarding the prisoners? -The Daleks sent me away.
- Várj! Priuszos vagy, és te őrzöd a bankot?You're an ex-con and you're guarding this bank?
A kerítést őrzöd vagy őt?You guarding the fence, or you guarding him?
Azt mondtad, hogy te őrzöd ezt a helyet, igaz?You say you guard this place, right?
Azért mert te őrzöd Judith-ot.Because you're guarding Judith.
- A kutya, aki a pokol bejáratát őrzi.- The dog that guards the gates of hell.
- Az apja őrzi a tipit, azt mondod?- Her father guards the tipi, you say?
A földszintet több biztonsági őrzi, de odalent ugyanúgy két őr marad, itt és itt, a liftnél, ami az egyetlen lehetőség bejutni.They increase the security on the main floor but on the lower floor they just keep these two guards, here and here by the lift, which is the sole point of access.
A fő tényező az, hogy van egy álommester... aki őrzi a pozitív kaput... és védi az alvó testet.The key element is that there's a dream master... someone who guards the positive gate... and, in fact, protects the sleeping host.
A halottakat senki sem őrzi.Nobody guards the dead!
"Mi őrizzük a dobozt, a királynő számára." Mi a királynő miatt vagyunk itt."We guard the box for the Queen." We're here for the Queen.
- Itt lent élünk, őrizzük a Tornyot.We've been here guarding the Tower.
- Miközben őrizzük a képviselőt?- While we're bodyguarding?
- Nem, nem, mi csak őrizzük.- No no, we just guard them.
...És ha nem lenne láda, nem kéne itt lennünk, hogy őrizzük!And if there were no chest we wouldn't need to be here to guard it.
Jones könnyen kicselezhet titeket, ha azt nem őrzitek.It'd be easy for Jones to outflank you if you don't guard it.
Jól őrzitek a salsát.That's some well-guarded salsa, man.
Mindet így őrzitek?They're all guarded like this?
Mióta őrzitek a sírját?How long were you guarding his tomb?
Oké, Anthony, te és Jimmy, őrzitek ezt a bejáratot, pakoljátok fel a kaját, ahogy megérkezik. Ti srácok, velem jöttök.All right, Anthony, you and Jimmy guard this entrance, load the food as it comes in.
- A Csillagkaput most már őrzik.- The Stargate is heavily guarded.
- A kapunál vagyunk, uram, de erősen őrzik.- We're at the gate, sir, but it's guarded.
- A kastélyt jól őrzik.- The castle is well-guarded.
- A lovasok őrzik.The Horsemen are guarding him.
- A tetőt őrzik.- The roof is guarded.
15 éven keresztül őriztem ezt a helyet, úgy, hogy ez az ajtó sosem volt nyitva.I've guarded this place for 15 years so that the door never opens,
Egy ideig őriztem a Koronaherceget.I've once guarded the Crown Prince for a while.
Főnök, őriztem a boltot.Boss, I guarded our shop.
Igen, húsz évig őriztem John-t.Yeah, I guarded John for 20 years.
"... bizonyos információkat, amelyek ez idáig... szigorúan őrzött titoknak számítottak."I feel it is time to reveal certain information that has until now... remained a tightly-guarded secret.
"Biztos és jól őrzött helyen vannak.""They're in a safe and well-guarded place.
- Egy erősen őrzött Narn katonai helyőrségről van szó,... .. de maga és a társai csak úgy egyszerűen elintézik az egészet?- A guarded Narn military outpost and you and your associates are going to fix it?
- Egy jól őrzött célpontét.- A very well-guarded target.
- Erősen őrzött?- It's gonna be heavily guarded?
- Nem a doboz, hanem ami benne van. Egy kalap, amit több ezer évvel ezelőtt készített egy varázsló egyetlen céllal, hogy ellopja a mágikus erőt, és ennyi éven át a tanítványa őrizte.Not the box, what's inside... a hat, crafted thousands of years ago by a sorcerer for one purpose... to steal magical power... and guarded all these years by his apprentice.
- Nem mondod! Akkor ezért nem őrizte ezt senki!Oh, so that's why this was unguarded.
A Catha évszázadokon át őrizte ősi tudását.For hundreds of years the Catha have guarded their ancient knowledge.
A Divízió egyik legveszélyesebb embere őrizte, egy bérgyilkos, aki megölte a vőlegényemet.It was guarded by one of Division's deadliest, an assassin who killed my fiancee.
A Divízió egyik legveszélyesebb embere őrizte.It was guarded by one of Division's deadliest.
200 évig őriztük a titkot.For 200 years, my people have guarded that secret.
3000 éven át mi őriztük a Holtak Városát.For over 3,000 years we have guarded the City of the Dead.
Esküszöm, uram, hogy a tanácstermet állandóan őriztük.I swear to you, my lord, the state room was guarded at all times.
Jobban őriztük a fiúkat, mint gondoltuk.The boys were better guarded than we thought.
Ha olyan fontos, miért nem őriztétek?If it was so important, why wasn't it guarded?
- Miért nem őrizték a kapszulát?Why wasn't the capsule guarded?
A gabonatárolót őrizték nem a csirkéket.The grain bins were guarded, but not the chickens!
A legenda szerint ezeket évek hosszú során gyűjtötték és őrizték...It is said that our people have collected and guarded these down through the ages.
A pénzt szigorúan őrizték egy páncélteremben, amíg egy részét le nem zúzták.The money was heavily guarded in a vault until some of it was shredded for disposal.
A raktárat őrizték.The warehouse was guarded.
Ha mindenkit lefejeznénk, aki elszalad egy éjszakára, csak kísértetek őriznék a Falat.If we beheaded everyone that ran away for the night, only ghosts would guard the Wall.
- Azt, hogy őrizzem.- You said to guard it.
A Divízió tett azzá, ami vagyok, és Percy ketrecbe zárt, hogy a titkait őrizzem.Division made me what I am, and Percy put me in a cage to guard his secrets.
Asszonyom, az a doIgom, hogy vendégeink nyugaImát őrizzem.Madam, it is my duty as concierge to safeguard the privacy of our guests.
Azért fizetnek, hogy őrizzem a bulit.Yeah, they're paying me to guard the party.
De ha veled megyek... akkor hogy a francba őrizzem ezt a rohadt pajtát?Shoot. If I go for a ride with you... how in the heck am I supposed to guard the barn?
"Szárnyas védelmező! Kelj fel, és őrizd a kastélyt!"It says, "Winged protector, arise and guard this castle."
- Azt mondtam őrizd.- I said, guard it.
- Csak őrizd a nemi kincsedet.- Just guard your carnal treasure.
- Marcus, őrizd a csomagtér ajtaját!- Marcus, guard the cargo door! - Hillary!
- Tudom, hogy arra kértelek, hogy őrizd meg, de változott a helyzet.I know I asked you to guard it, but the situation's changed.
"Nem kell senki, aki őrizze a szíved!""Don't put them under any guard!"
"hogy becsülettel őrizze a vadászterületet.""to guard the hunting ground of honor."
A gép ára mellett a javítások és a biztonsági őr hogy őrizze azt az istenverte gépet,Between paying for the machine, the repairs And the security I had to hire to guard the goddamn thing,
A lánya őrizze a szerzetest!Get her daughter to guard him.
A zászlóalj azt akarja, őrizze ezeket a kereszteződéseket, ezen a területen.Battalion needs you to guard these crossroads here in this grid on the overlay.
Angyalok nyugaton, keleten, északon és délen, őrizzétek jól az álmát most ezen az éjen.Angels east, angels west, north and south, just do your best... ..to guard her and watch her while she rests.
Katonák, őrizzétek ezt!Soldiers, guard this thing!
Maradj itt a többiekkel, őrizzétek a hajót!Stay aboard with the rest of the men and guard the ship,
Maradjatok itt és őrizzétek!Stay here and guard him
"És miután kiűzte az embert, oda- állította az Éden kertje elé a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.""He placed on the east side of the garden of Eden angels and a flaming sword" "flashing back and forth to guard the way to the tree of life.
- Torlaszolják el ezt az utat, őrizzék. - Igen, Leonidas!Have them block that path and guard it.
A legenda szerint két emberét is hátra hagyta, hogy őrizzék, de levágta a lábuk, hogy ne tudjanak elmenni.Legend says, though, that he left two of his crew behind to guard it, but he cut off their legs so they couldn't run away.
A nap 24 órájában őrizzék, amíg valaki nem ad válaszokat.I want guards posted around the clock until we get some answers.
A többi bolygón a rendszerben, egy kis erőt hagyott, hogy őrizzék a Csillagkaput.He left behind a small force to guard the Stargate.
Attól függ, hogy kit akarja, hogy őrizzek, és mit akar, hogy "expedite"-áljak.Depends on who you want me to guard and what you want me to expedite.
Igen, nos, azt a feladatot kaptam, hogy őrizzek egy bizonyítékot.Yeah, well, he left me in charge of guarding some evidence.
Tehát kell egy test, amit őrizzek.That means I need a body to guard!
Azt javaslom, hogy te is végezd, és őrizz profihoz méltó módon!So, I suggest you do your job and guard me professional-like.
Te! Ki parancsolta meg, hogy engem őrizz?Who ordered you to guard me?
Vigyázz magadra, Sterling Archer, és őrizz meg a szívedben.Cuidate, Sterling Archer, te guardaré siempre en mi corazón.
Világosíts, őrizz, vezérelj és kormányozz e napon. Ámen. Nincs hova mennem.Ever this day, be at my side, to light, to guard, to rule and to guide, Amen, l have nowhere to go, l am so hungry,
Amikor idejött, hogy őrizzen bennünket, nyersen bántam önnel.When you first came here to guard us, I treated you harshly.
Figyelj, én csak azt mondom nem bízhatsz meg egy farkas azzal hogy őrizzen egy bárányt.Look, I'm just saying you don't bring a wolf to guard the sheep.
Mindig lesz itt valaki, aki őrizzen téged. Én.There's always going to be some guarding you it will be me.
Nem azért van itt, hogy őrizzen, hanem azért, hogy megvédjen benneteket.She's not here to guard you, she's here to protect you.
Vilandro odaküldte, hogy őrizzen egy konténert, még mielőtt összeverekedett a kapitánnyal.Vilandro sent him there to guard a shipping container right before the fight with the captain.
Richárd király azt akarja, hogy több mint 3000 foglyot őrizzünk?King Richard wants us to stand guard over 3,000 prisoners?
"és csapás nem közelget a sátorodhoz; "Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, "hogy őrizzenek téged minden utadban."No disaster will come near your tent, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways...
A többiek őrizzenek minden kaput és ne engedjék elszökni!The rest, guard each gate and don't let this man out...
Akkor visszamegyek az iskolába... téged őrizzenek mások!Then I'll go back to school and guard it with the others!
Flint kérte, hogy őrizzenek.Flint wants you guarded.
Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, őrizzenek minden utadban."He shall give his angels charge over thee "to guard thee in all thy ways."
Kicsit furának tűnt, hogy őt kell őriznem, mikor ő is egy őr.It seemed a bit daft me having to guard him when he's a guard.
Nekem csak a raktárat kellett őriznem és feltakarítanom, miután elmentek.I was just supposed to guard the warehouse and clean up when they left.
Nem valami kincs amit őriznem kell amíg meg nem találom a megfelelő személyt.It's not some treasure that I have to guard until I find the one or the right person.
A saját területeden kell maradnod és azt őrizned.He is telling you to stay in your domain, to guard it.
Jo, őrizned kell a labort! Vigyázz rá, hogy Henry és Fargo dolgozni tudjanak!Jo, I need you to guard the lab, make sure Henry and Fargo can work.
Úgy kell őrizned a gólvonalat.. ..hogy nem figyelsz arra, hogy ki az aki lő.You have to guard that line regardless of who's shooting.
Egy ágyban kell aludnunk, hogy teljessé tegyük a házasságot, de a kardnak őriznie kell, hogy a helyettes nehogy igazi feleség legyen.We must sleep in the same bed to consummate the marriage, But the sword is there to guard the proxy From becoming an actual wife.
Neki kellett volna a fegyvergyárt őriznie, de nem tette.But he was supposed to guard the armory, and he didn't.
Neki kellett őriznie Mickeyt aznap.He had the duty that day to guard Mickey..
Valentine tudta, hogy nem kell őriznie.Valentine knew he didn't have to guard me.
Igaz, hogyha ők nem volnának, nem kéne őriznünk a ládát!It's true, if there were no fish people, there'd be no need to guard the chest.
Igen, meg kell tenned, de az életedet is meg kell őriznünk.Yes, it has to be done. But we need to guard your life.
Tényleg nekünk kell őriznünk őket?Wow, we got to guard these guys now?
"- mondják a szivárvány hidat őrző Ősök szellemei.""say the ancestors' spirits guarding the rainbow bridge."
"Az Ősök őrző szellemei azt mondják...""The ancestors' spirits guarding it say..."
"az Ősök őrző szellemei látják majd, hogy""the ancestors' spirits guarding it would see their"
- Biztos, a fegyvereket őrző SWAT-osok mellől nem lesz probléma elemelni egy párat.Well, I'm sure the SWAT team guarding that shipment won't have a problem with me taking a few.
A Belső Kastélyt őrző Iga kémek megpróbálták elrabolni de végül is eltűntek.Iga spies guarding the inner castle tried to kidnap her but they disappeared instead.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

őröl
grind
őrül
grow crazy

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

nyilvánít
manifest
nyű
wear away
odavész
perish
okul
learn something as a lesson from something
olajoz
oil
öklendezik
retch
öregszik
grow old
örököl
inherit something
összezavar
confuse
ösztökél
goad

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'guard':

None found.
Learning languages?